Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

Izdarīt Alkoholisko dzērienu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, kā arī tiesības saņemt atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai ir komersantam, kurš pats ražo vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka:

1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendārajā gadā;

2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 100 litrus kalendārajā gadā.

(12) Ja šā panta 1.1 daļā minētais komersants saražo vīnu vai raudzētos dzērienus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litrus kalendārajā gadā, šis komersants ir atbrīvots no akcīzes nodokļa nodrošinājuma iesniegšanas pienākuma.

(13) Šā panta 1.1 daļā minēto licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ir tiesības saņemt komersantam, kuram vietējā pašvaldība izsniegusi atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. Vietējās pašvaldības lēmumu, ar kuru netiek atļauta vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošana attiecīgās pašvaldības teritorijā, kā arī vietējās pašvaldības faktisko rīcību komersants ir tiesīgs apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt 3.1 daļā skaitli un vārdus "(6.panta devītā daļa)";

aizstāt 3.1 daļā vārdus "uz laiku līdz pieciem mēnešiem kalendārajā gadā" ar vārdiem "ja vietējā pašvaldība izdevusi saistošos noteikumus par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs (8.panta trešā un ceturtā daļa) un ir saskaņojusi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību pieteiktajā darbības vietā";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "anulēšanas un izmantošanas kārtību" ar vārdiem "atvieglotus nosacījumus licences apstiprināta noliktavas turētāja darbībai saņemšanai, atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai, kā arī kārtību, kādā atbrīvo no akcīzes nodokļa nodrošinājuma iesniegšanas";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Licences apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, licences reģistrēta nosūtītāja darbībai, kā arī licences reģistrēta saņēmēja darbībai izsniegšanas, pārreģistrēšanas, anulēšanas un izmantošanas kārtību nosaka likums "Par akcīzes nodokli" un citi uz tā pamata izdotie normatīvie akti."

2. Papildināt 4.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komersantam, kurš ar atvieglotiem nosacījumiem saņēmis licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, kā arī atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai (3.panta 1.1 daļa) vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nodrošinājuma iesniegšanas (3.panta 1.2 daļa), aizliegts iegādāties un ražot spirtu."

3. Izteikt 5.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Alkoholiskos dzērienus pārvietojot vai realizējot vairumtirdzniecībā tikai Latvijas teritorijā (arī starp viena alkoholisko dzērienu realizētāja licencē norādītajām vietām), katrai alkoholisko dzērienu partijai pievieno attaisnojuma dokumentu, kas noformēts atbilstoši akcīzes preču apriti un grāmatvedības kārtošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

(4) Ja alkoholiskos dzērienus pārvieto, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanas režīmu, vai starp dalībvalstīm pārvieto tādus alkoholiskos dzērienus, kas nodoti patēriņam, pavaddokumentu aprites un kontroles kārtību nosaka likums "Par akcīzes nodokli" un citi uz tā pamata izdotie normatīvie akti."

4. 6.pantā:

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties.";

izteikt sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci, alus mazumtirdzniecības licenci vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā komersanta apliecinātu licences kopiju novieto tirdzniecības vietā tā, lai patērētājiem tā būtu redzama.

(7) Skaidras naudas norēķini par alkoholiskajiem dzērieniem atļauti, tikai izmantojot kases aparātus un kases sistēmas. Skaidras naudas norēķiniem izmanto tikai tādus kases aparātus un kases sistēmas, kas nodrošina alkoholisko dzērienu pārdošanas reģistrāciju kases aparāta vai kases sistēmas konstrukcijā darījumu reģistrācijai izveidotā atsevišķā nodaļā. Pircējam ir tiesības papildus kases čekam pieprasīt atbilstoši normatīvo aktu par grāmatvedības kārtošanu prasībām noformētu attaisnojuma dokumentu ar šādu informāciju par alkoholisko dzērienu - alkoholiskā dzēriena nosaukums, absolūtā spirta saturs produktā tilpumprocentos un viena iepakojuma tilpums -, kuras patiesumu mazumtirgotājs ir apliecinājis ar parakstu un zīmogu.";

izslēgt devītajā daļā vārdus "un kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz sešus tilpumprocentus";

papildināt devīto daļu pēc skaitļa un vārda "3.1 daļas" ar vārdiem un skaitli "un 8.panta";

papildināt desmito daļu ar vārdiem "kā arī uz tādu mazumtirdzniecību ar paša ražotajiem vīniem, raudzētajiem dzērieniem vai pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuru veic šā likuma 3.panta 1.1 daļā minētais komersants".

5. 8.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Pašvaldības" ar vārdiem "Vietējās pašvaldības" un panta tekstā vārdu "pašvaldības" - ar vārdiem "vietējās pašvaldības";

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt šā likuma 3.panta 1.3 daļā minēto atļauju.

(3) Ja vietējā pašvaldība atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs, tā, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, izdod saistošos noteikumus par:

1) laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs;

2) kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta.

(4) Vietējai pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir tiesības paredzēt maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

6. Izslēgt 13.panta piekto daļu.

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6. Grozījumi šā likuma 3.panta 3.1 daļā, 6.panta devītajā daļā un 8.panta trešā un ceturtā daļa (par vietējās pašvaldības tiesībām noteikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību novietnēs) stājas spēkā 2010.gada 20.aprīlī.

7. Šā likuma 3.panta 1.1, 1.2 un 1.3 daļa, 3.panta septītās daļas, 4.panta ceturtās daļas, 5.panta trešās un ceturtās daļas jaunā redakcija, grozījumi 3.panta sestajā daļā, 6.panta desmitajā daļā, kā arī 8.panta otrā daļa (par tiesībām ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai un tiesībām saņemt atvieglojumus vai atbrīvojumus, reģistrējot akcīzes nodokļa nodrošinājumu) un 13.panta piektās daļas izslēgums stājas spēkā 2010.gada 20.aprīlī.

8. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2010.gada 20.aprīlim izdara nepieciešamos grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, lai nodrošinātu šā likuma 3.panta sestajā daļā paredzēto atvieglojumu un atbrīvojumu piemērošanas kārtību."

8. Izslēgt no likuma informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu un Komisijas regulām.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 25.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 14.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.03.2010.Stājas spēkā: 15.04.2010.Tēma: Komerctiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 14.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
207999
15.04.2010
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"