Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.311

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 55.§)
Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"
14.panta sesto daļu, 36.1 panta otro daļu, 61.panta pirmo un trešo daļu,
94.panta pirmo daļu, 96.panta otro daļu, 98.21 panta otro daļu
un pārejas noteikumu 45., 46. un 47.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības (turpmāk – kapitālsabiedrība):

1.1.1. valdes locekļu skaitu;

1.1.2. padomes un valdes locekļu atlīdzību;

1.1.3. pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvju un atbildīgo darbinieku atlīdzību;

1.1.4. valdes locekļa mēnešalgas noteikšanai piemērojamo koeficientu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits);

1.1.5. naudas līdzekļu apmēru, kādu pašvaldības kapitālsabiedrība drīkst pārskaitīt kapitāla daļu turētājam, lai izmaksātu mēnešalgu kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem un atbildīgajiem darbiniekiem;

1.2. (zaudējis spēku ar 01.01.2012.; sk. 19.punktu).

2. Lai noteiktu kapitālsabiedrības valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļu mēnešalgu, kā arī pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvju un atbildīgo darbinieku mēnešalgu, kapitālsabiedrības iedala četrās grupās (pielikums):

2.1. maza;

2.2. vidēja;

2.3. liela;

2.4. īpaši liela.

3. Kapitālsabiedrības lielumu raksturo šādi kritēriji:

3.1. vidējais darbinieku skaits. To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā uz darba līguma pamata strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā (turpmāk – vidējais darbinieku skaits);

3.2. finanšu rādītāji:

3.2.1. bilances kopsumma;

3.2.2. neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu, atskaitot valsts budžeta dotāciju (turpmāk – neto apgrozījums).

4. Reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitālsabiedrībā nosaka vidējo darbinieku skaitu, izvērtē finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā:

4.1. atbilstoši vidējam darbinieku skaitam:

4.1.1. ja vismaz viens finanšu rādītājs ir tai pašā grupā kā vidējais darbinieku skaits;

4.1.2. ja abi finanšu rādītāji ir augstākā grupā nekā vidējais darbinieku skaits;

4.1.3. ja viens finanšu rādītājs ir zemākā, bet otrs – augstākā grupā nekā vidējais darbinieku skaits;

4.2. atbilstoši lielākajam finanšu rādītājam, ja tie abi ir zemākā grupā nekā vidējais darbinieku skaits.

5. Kapitālsabiedrības valdes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

6. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam nosaka vienotu mēnešalgu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemēro koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

7. Kapitālsabiedrības valdes loceklim nosaka vienotu mēnešalgu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā līdz 90 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēnešalgas.

8. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis var saņemt prēmiju, ja kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu un ir bijusi peļņa vai peļņa nav bijusi, bet zaudējumi plānoti, lai īstenotu kapitālsabiedrības attīstības (investīciju) programmu, un tie nav radušies valdes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ. Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgi kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa vienas mēnešalgas apmēru.

9. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka līdz 20 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēnešalgas, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

10. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēnešalgu nosaka līdz 15 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēnešalgas, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

11. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāju, padomes priekšsēdētāja vietnieku un padomes locekli neprēmē.

12. Mēnešalgu pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim nosaka pašvaldības dome saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Kapitāla daļu turētāja pārstāvi par viņa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē.

13. Mēnešalgu pašvaldības atbildīgajam darbiniekam nosaka pašvaldības dome saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Atbildīgo darbinieku par viņa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē.

14. Mēnešalgu pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam kapitālsabiedrība reizi mēnesī ieskaita kapitāla daļu turētāja attiecīgā pārstāvja vai darbinieka norādītajā bankas kontā.

15. Kapitālsabiedrība pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pašvaldības kapitāla daļu turētāju drīkst tam pārskaitīt naudas līdzekļus, lai izmaksātu atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam. Atlīdzības apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

N = A x D x M, kur

N – pārskaitāmo naudas līdzekļu apmērs;

A – pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja vai atbildīgā darbinieka mēnešalga, kuras apmērs noteikts atbilstoši šo noteikumu 12. un 13.punktam;

D – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

M – mēnešu skaits (ne vairāk par 12 mēnešiem), par kuriem tiks izmaksāta atlīdzība no kapitālsabiedrības pārskaitītajiem naudas līdzekļiem.

16. Ja kapitālsabiedrība pārskaita naudas līdzekļus pašvaldības kapitāla daļu turētājam, lai izmaksātu atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam, minētos līdzekļus uzskaita kā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pašu ieņēmumus.

17. (Zaudējis spēku ar 01.01.2012.; sk. 19.punktu)

17.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2012.; sk. 19.punktu)

19. Šo noteikumu 1.2.apakšpunkts, 17. un 17.1 punkts ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.360 redakcijā)

20. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.311
Valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaits, valdes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamais koeficients, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka mēnešalgas maksimālais apmērs atbilstoši valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību iedalījumam

Nr.p.k.

Valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību iedalījums

Kritēriji

Valdes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamais koeficients

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgas maksimālais apmērs (latos)

Pašvaldības atbildīgā darbinieka mēnešalgas maksimālais apmērs (latos)

Valdes locekļu skaits

finanšu rādītāji

vidējais darbinieku skaits

bilances kopsumma (milj. latu)

neto apgrozījums (milj. latu)

1.

Maza

ne vairāk kā 3,0

ne vairāk kā 4,0

ne vairāk kā 49

ne vairāk kā 2,65

ne vairāk kā 180

ne vairāk kā 128

ne vairāk kā 3

2.

Vidēja

3,0–15,0

4,0–23,0

50–249

ne vairāk kā 4,33

ne vairāk kā 300

ne vairāk kā 192

ne vairāk kā 4

3.

Liela

15,0–24,0

23,0–40,0

250–499

ne vairāk kā 5,54

ne vairāk kā 420

ne vairāk kā 256

ne vairāk kā 5

4.

Īpaši liela

24,0 un vairāk

40,0 un vairāk

500 un vairāk

ne vairāk kā 6

ne vairāk kā 600

ne vairāk kā 320

ne vairāk kā 7

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 311Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 01.04.2010.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
207511
{"selected":{"value":"01.01.2012","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.03.2014","iso_value":"2014\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-13.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2013","iso_value":"2013\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-17.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2010","iso_value":"2010\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2010.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-06.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva