Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.300

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 31.§)
Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 24.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapas un to aizpildīšanas kārtību.

2. Apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs aizpilda un iesniedz akcīzes nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā arī tad, ja taksācijas periodā darbības ar akcīzes precēm nav veiktas. Reģistrēts saņēmējs aizpilda un iesniedz akcīzes nodokļa deklarāciju par katru speciālo atļauju (licenci) atsevišķi.

3. Reģistrēts nosūtītājs aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā akcīzes nodokļa deklarāciju likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk – likums) 24.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, ja iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums saskaņā ar likuma 23.panta trešo vai devīto daļu.

4. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot akcīzes nodokļa deklarācijas atbilstoši darbībām ar attiecīgajām akcīzes precēm, saglabā šo noteikumu pielikumos noteikto aiļu un rindu numerāciju, bet var norādīt mazāku aiļu un rindu skaitu.

II. Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

5. Aizpildot naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – naftas produktu deklarācija) (1.pielikums), norāda:

5.1. apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

5.2. reģistrēts nosūtītājs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai cita likuma 7.pantā minētā persona – naftas produktu ievešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datumu;

5.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

5.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

5.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, cita persona);

5.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

5.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

5.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs norāda akcīzes identifikācijas numuru;

5.4.5. apstiprināts noliktavas turētājs norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

6. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 1. un 4.aili, attiecīgi norāda arī svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktus un komponentus, kuriem ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktus un komponentus, kuriem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.841)

7. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 10.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi naftas produktiem saskaņā ar likuma 14.pantu.

8. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.ailē naftas produktu daudzumus norāda litros, savukārt 6., 7. un 8.ailē – kilogramos.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

9. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 11.–21.rindu, norāda:

9.1. 11.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto naftas produktu daudzumu;

9.2. 12.rindā – to naftas produktu daudzumu no 11.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

9.3. 13.rindā – to naftas produktu daudzumu no 11.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 18.pantu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām;

9.4. 14.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (izņemot ražošanu) naftas produktu daudzumu;

9.5. 15.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko naftas produktu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

9.6. 16.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 15.rindā norādītā, kas faktiski radušies ražošanas, sajaukšanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā un kas nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

9.7. 17.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 15.rindā norādītā, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

9.8. 18.rindā – naftas produktu faktisko iztrūkumu, kas radies naftas produktu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

9.9. 19.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 18.rindā norādītā, kas radušies naftas produktu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

9.10. 20.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto, vienpadsmito un sešpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

9.11. 21.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 20.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

10. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 22.–23.rindu, norāda:

10.1. 22.rindā – kopējo taksācijas periodā faktiski saņemto naftas produktu daudzumu. Ja saņemtie naftas produkti vai daļa no saņemtā daudzuma atbrīvota no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 18.panta pirmo daļu, attiecīgo daudzumu norāda arī naftas produktu deklarācijas 33.rindā ar "–" zīmi, 37.rindā norādot atbrīvojuma pamatojumu;

10.2. 23.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 22.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

11. Reģistrēts nosūtītājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 24.–28.rindu, norāda:

11.1. 24.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu;

11.2. 25.rindā – naftas produktu faktisko iztrūkumu, kas radies naftas produktu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

11.3. 26.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 25.rindā norādītā, kas radušies naftas produktu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

11.4. 27.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

11.5. 28.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 27.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

12. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot naftas produktu deklarācijas 29.–32.rindu, norāda:

12.1. 29.rindā – naftas produktu daudzumu, kas ievests vai saņemts Latvijas Republikā;

12.2. 30.rindā – naftas produktu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

12.3. 31.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

12.4. 32.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 31.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

13. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 33. un 34.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt naftas produktu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, naftas produktu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 33.rindā norādīto naftas produktu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 33. un 34.rindu, norāda:

13.1. 33.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

13.1.1. norāda naftas produktu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

13.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda naftas produktu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta sesto daļu;

13.1.3. norāda naftas produktu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

13.1.4. norāda naftas produktu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

13.2. 34.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 33.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

14. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 35.rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katram naftas produktu veidam (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

15. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 36.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot 35.rindas 1.–14.aili.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

16. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 37.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

17. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

III. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

18. Aizpildot alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – alkoholisko dzērienu deklarācija) (2.pielikums), norāda:

18.1. apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

18.2. reģistrēts nosūtītājs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai cita likuma 7.pantā minētā persona – alkoholisko dzērienu ievešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datumu;

18.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

18.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

18.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, cita persona);

18.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

18.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

18.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs norāda akcīzes identifikācijas numuru;

18.4.5. apstiprināts noliktavas turētājs norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

19. Akcīzes nodokļa maksātājs, kas veic darbības ar alu, aizpilda alkoholisko dzērienu deklarācijas 11.rindu, norādot alus sadalījumu pēc akcīzes nodokļa aprēķināšanas veida atbilstoši likuma 12.pantam:

19.1. 1. un 3.ailē norāda alus stipruma robežu absolūtā spirta tilpumprocentos ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, līdz kurai alum aprēķina akcīzes nodokli pēc alus apjoma litros, tas ir, gadījumos, kad aprēķinātā akcīzes nodokļa summa par 100 litriem alus ir zemāka par likuma 12.pantā noteikto minimālo likmi;

19.2. 2. un 4.ailē norāda alus stipruma robežu absolūtā spirta tilpumprocentos ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, virs kuras alum aprēķina akcīzes nodokli par katru absolūtā spirta tilpumprocentu.

20. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 12.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem saskaņā ar likuma 12.pantu.

21. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 1., 3., 5., 6., 7. un 8.ailē alkoholisko dzērienu daudzumus norāda litros, savukārt 2., 4. un 9.ailē – absolūtā spirta litros.

22. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 1. un 2.ailē norāda tikai to alus apjomu un aprēķināto akcīzes nodokli, kas saražots vai saņemts no patstāvīgās mazās alus darītavas un nepārsniedz likuma 12.panta otrajā daļā noteikto apjomu.

23. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 13.–25.rindu, norāda:

23.1. 13.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto alkoholisko dzērienu daudzumu, tai skaitā to daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis samaksāts iepriekšējos taksācijas periodos saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu;

23.2. 14.rindā – to alkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

23.3. 15.rindā – to ar akcīzes nodokļa markām marķēto alkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas atkārtoti izvests no akcīzes preču noliktavas, bet par kuru akcīzes nodoklis samaksāts iepriekšējos taksācijas periodos saskaņā ar likuma 23.panta ceturto daļu;

23.4. 16.rindā – to alkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmo un trešo daļu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā;

23.5. 17.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu) alkoholisko dzērienu daudzumu;

23.6. 18.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko alkoholisko dzērienu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

23.7. 19.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 18.rindā norādītā, kas faktiski radušies ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā un kas nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

23.8. 20.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 18.rindā norādītā, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

23.9. 21.rindā – alkoholisko dzērienu faktisko iztrūkumu, kas radies alkoholisko dzērienu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

23.10. 22.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 21.rindā norādītā, kas radušies alkoholisko dzērienu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

23.11. 23.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

23.12. 24.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu no 23.rindas 5., 6., 7., 8. un 9.ailē norādītā daudzuma, kas ir marķēts ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām;

23.13. 25.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 23.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

24. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 26. un 27.rindu, norāda:

24.1. 26.rindā – kopējo saņemto alkoholisko dzērienu daudzumu. Ja saņemtie alkoholiskie dzērieni vai daļa no saņemtā daudzuma atbrīvota no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.pantu, attiecīgo daudzumu norāda alkoholisko dzērienu deklarācijas 40.rindā ar "–" zīmi, pievienojot alkoholisko dzērienu deklarācijai atbrīvojuma pamatojumu;

24.2. 27.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 26.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

25. Reģistrēts nosūtītājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 28.–32.rindu, norāda:

25.1. 28.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu;

25.2. 29.rindā – alkoholisko dzērienu faktisko iztrūkumu, kas radies alkoholisko dzērienu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

25.3. 30.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 29.rindā norādītā, kas radušies alkoholisko dzērienu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

25.4. 31.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

25.5. 32.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 31.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

26. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 33.–36.rindu, norāda:

26.1. 33.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, kas ievests vai saņemts Latvijas Republikā;

26.2. 34.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

26.3. 35.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

26.4. 36.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 35.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

27. Akcīzes nodokļa maksātājs, kas akcīzes nodokli par saņemtajām akcīzes nodokļa markām nav samaksājis 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas un kam iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, un akcīzes nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu iesniedz akcīzes nodokļa samaksas apliecinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas, kā arī akcīzes nodokļa maksātājs, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķētus alkoholiskos dzērienus, par kuriem akcīzes nodoklis samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 37.–39.rindu, norāda:

27.1. 37.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu atbilstoši attiecīgajam akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai akcīzes nodoklis samaksāts saskaņā ar 27.panta sesto daļu. Ja akcīzes nodoklis, saņemot akcīzes nodokļa markas, ir samaksāts saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu un ar akcīzes nodokļa markām marķētie alkoholiskie dzērieni tajā pašā taksācijas periodā nodoti patēriņam Latvijas Republikā, izvedot no akcīzes preču noliktavas, attiecīgo alkoholisko dzērienu daudzumu šajā rindā nenorāda;

27.2. 38.rindā – akcīzes nodokļa summu (euro) par tiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas tiek ievesti Latvijas Republikā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā, marķēti ar akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem atbilstoši saņemtajām akcīzes nodokļa markām saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai 27.panta sesto daļu;

27.3. 39.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

28. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 40. un 41.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt alkoholisko dzērienu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, alkoholisko dzērienu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 40.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 40. un 41.rindu, norāda:

28.1. 40.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

28.1.1. norāda alkoholisko dzērienu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

28.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta sesto daļu;

28.1.3. norāda alkoholisko dzērienu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

28.1.4. norāda alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

28.2. 41.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 40.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

29. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 42.rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

30. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 43.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot 42.rindas 1.–9.aili.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

31. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 44.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

32. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

IV. Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

33. Aizpildot tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – tabakas izstrādājumu deklarācija) (3.pielikums), norāda:

33.1. apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

33.2. reģistrēts nosūtītājs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai cita likuma 7.pantā minētā persona – tabakas izstrādājumu ievešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datumu;

33.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

33.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

33.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, cita persona);

33.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

33.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

33.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs norāda akcīzes identifikācijas numuru;

33.4.5. apstiprināts noliktavas turētājs norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

34. Akcīzes nodokļa maksātājs, lai aprēķinātu akcīzes nodokļa likmi cigaretēm, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 11.–16.rindu, norāda:

34.1. 11.rindā – likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteikto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm euro par 1000 cigaretēm;

34.2. 12.rindā – palielinājuma koeficientu (2, 3 vai 4) atbilstoši likuma 13.panta trešajai daļai tikai tām cigaretēm, kas pārsniedz 80 mm, 110 mm un 140 mm, neieskaitot filtru vai iemuti;

34.3. 13.rindā – likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā noteikto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm procentos no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

34.4. 14.rindā – akcīzes nodokļa marku saņēmēji maksimālo mazumtirdzniecības cenu cigarešu paciņai euro. Aili sadala atbilstoši katrai maksimālajai mazumtirdzniecības cenai un cigarešu skaitam paciņā, ja vienai cenai tie atšķiras. Ja maksimālā mazumtirdzniecības cena nav zināma, norāda cenu atbilstoši likuma 22.panta ceturtajai daļai. Šajā rindā iekļauj tikai tās maksimālās mazumtirdzniecības cenas, kas saistošas akcīzes nodokļa aprēķinam konkrētā taksācijas periodā;

34.5. 15.rindā – cigarešu skaitu paciņā (gabalos), kurai 14.rindā ir noteikta maksimālā mazumtirdzniecības cena;

34.6. 16.rindā – aprēķināto kopējo akcīzes nodokļa likmi, kas nedrīkst būt mazāka par likuma 13.panta 1.1 daļā noteikto likmi, cigaretēm euro par 1000 cigaretēm, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

35. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 17.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi tabakas izstrādājumiem saskaņā ar likuma 13.pantu. 1.ailē norādāmā tabakas izstrādājumu likme ir vienāda ar 16.rindā norādīto aprēķināto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm.

36. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 1. un 2.ailē tabakas izstrādājumu daudzumus norāda gabalos, savukārt 3., 4. un 5. ailē – gramos.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.841; grozījumi punktā stājas spēkā 01.04.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

37. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 18.–27.rindu, norāda:

37.1. 18.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto tabakas izstrādājumu daudzumu;

37.2. 19.rindā – to tabakas izstrādājumu daudzumu no 18. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu. Ja tiek izvestas tabakas lapas, tad saskaņā ar likuma 25. panta piecpadsmito daļu deklarācijai pievieno apliecinājuma dokumentus par šajā rindā norādītajiem apjomiem;

37.3. 20.rindā – ar akcīzes nodokļa markām marķēto tabakas izstrādājumu daudzumu no 18.rindā norādītā, kas atkārtoti izvests no akcīzes preču noliktavas, bet par kuru akcīzes nodoklis samaksāts iepriekšējos taksācijas periodos saskaņā ar likuma 23.panta ceturto daļu;

37.4. 21.rindā – to tabakas izstrādājumu daudzumu no 18.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 17.panta pirmās daļas 2.punktu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā;

37.5. 22.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu) tabakas izstrādājumu daudzumu;

37.6. 23.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko tabakas izstrādājumu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

37.7. 24.rindā – tabakas izstrādājumu faktisko iztrūkumu, kas radies tabakas izstrādājumu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

37.8. 25.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

37.9. 26.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu no 25.rindā norādītā daudzuma, kas ir marķēts ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām;

37.10. 27.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 25.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.841; 37.2 apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

38. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 28. un 29.rindu, norāda:

38.1. 28.rindā – kopējo saņemto tabakas izstrādājumu daudzumu;

38.2. 29.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 28.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

39. Reģistrēts nosūtītājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 30.–33.rindu, norāda:

39.1. 30.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu;

39.2. 31.rindā – tabakas izstrādājumu faktisko iztrūkumu, kas radies tabakas izstrādājumu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

39.3. 32.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

39.4. 33.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 32.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

40. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 34.–37.rindu, norāda:

40.1. 34.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, kas ievests vai saņemts Latvijas Republikā;

40.2. 35.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

40.3. 36.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

40.4. 37.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 36.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

41. Akcīzes nodokļa maksātājs, kas akcīzes nodokli par saņemtajām akcīzes nodokļa markām nav samaksājis 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas un kam iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, un akcīzes nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu iesniedz nodokļa samaksas apliecinājumu, saņemot akcīzes nodokļa markas, kā arī akcīzes nodokļa maksātājs, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķētus tabakas izstrādājumus, par kuriem akcīzes nodoklis samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 38.–40.rindu, norāda:

41.1. 38.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu atbilstoši attiecīgajam akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai akcīzes nodoklis samaksāts saskaņā ar 27.panta sesto daļu. Ja akcīzes nodoklis, saņemot akcīzes nodokļa markas, ir samaksāts saskaņā ar likuma 27.panta sesto daļu un ar akcīzes nodokļa markām marķētie tabakas izstrādājumi tajā pašā taksācijas periodā nodoti patēriņam Latvijas Republikā, izvedot no akcīzes preču noliktavas, attiecīgo tabakas izstrādājumu daudzumu šajā rindā nenorāda;

41.2. 39.rindā – akcīzes nodokļa summu (euro) par tiem tabakas izstrādājumiem, kas tiek ievesti Latvijas Republikā vai tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā, ar akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu vai 27.panta sesto daļu;

41.3. 40.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

42. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 41. un 42.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt tabakas izstrādājumu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, tabakas izstrādājumu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 41.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 41. un 42.rindu, norāda:

42.1. 41.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

42.1.1. norāda tabakas izstrādājumu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

42.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta sesto daļu;

42.1.3. norāda tabakas izstrādājumu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

42.1.4. norāda tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

42.2. 42.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 41.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

43. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 43.rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

44. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 44.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot visas 43.rindas ailes.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

45. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 45.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

46. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

V. Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

47. Aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācija) (4.pielikums), norāda:

47.1. apstiprināts noliktavas turētājs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

47.2. citas personas – kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanas vai saņemšanas datumu;

47.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

47.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

47.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs vai cita persona);

47.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām)

47.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām),

47.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs norāda akcīzes identifikācijas numuru un noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

48. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 10.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem saskaņā ar likuma 15.pantu.

49. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijā kafijas daudzumus norāda kilogramos, savukārt bezalkoholisko dzērienu daudzumus – litros.

50. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 11.- 20.rindu, norāda:

50.1. 11.rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā ievesto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, kas ievests, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

50.2. 12.rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā saražoto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu;

50.3. 13.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu;

50.4. 14.rindā – to kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

50.5. 15.rindā – to kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 19.pantu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā;

50.6. 16.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu) kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru akcīzes nodokli maksā saskaņā ar likuma 23.panta vienpadsmito daļu;

50.7. 17.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko kafijas un bezalkoholisko dzērienu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

50.8. 18.rindā – kafijas pieļaujamos zudumus no 17.rindā norādītā, kas faktiski radušies ražošanas vai apstrādes procesā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

50.9. 19.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

50.10. 20.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 19.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

50.1 Apstiprināts noliktavas turētājs par kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 11., 14. un 15.rindā norādītajiem apjomiem pievieno deklarācijai apliecinājuma dokumentus saskaņā ar likuma 25.panta divpadsmito daļu.

(MK 28.02.2012. noteikumu Nr.138 redakcijā)

51. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 21.–24.rindu, norāda:

51.1. 21.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, kas ievests Latvijas Republikā no citas dalībvalsts;

51.2. 22.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

51.3. 23.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

51.4. 24.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 22.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

52. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 25. un 26.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 25.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 25. un 26.rindu, norāda:

52.1. 25.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

52.1.1. norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

52.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

52.1.3. apstiprināts noliktavas turētājs norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta trīspadsmito daļu;

52.1.4. norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

52.2. 26.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 25.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

53. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 27.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro) par kafiju un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

54. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 28.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, kvalitātes noteikšanā, citu pārtikas preču ražošanā un iznīcināšanā izmantoto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu pamatojošus iekšējos attaisnojuma dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

55. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

V1. Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

(Nodaļa MK 28.01.2014. noteikumu Nr.59 redakcijā)

55.1 Aizpildot dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – dabasgāzes deklarācija) (5. pielikums), norāda:

55.1 1. akcīzes nodokļa aprēķina periodu (gadu un taksācijas periodu);

55.1 2. likuma 23. pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

55.1 3. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

55.1 3.1. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai);

55.1 3.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai personas kodu (fiziskai personai).

55.2 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijā dabasgāzes daudzumu norāda kubikmetros.

55.3 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 6.–12. rindu, norāda galalietotājiem piegādāto dabasgāzes daudzumu, kuru saskaņā ar likumu neapliek ar akcīzes nodokli:

55.3 1. 6. rindā – kopējo taksācijas periodā galalietotājiem piegādāto dabasgāzes daudzumu, kuru neapliek ar akcīzes nodokli, ievērojot minētajā rindā noteikto formulu;

55.3 2. 7. rindā – to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

55.3 3. 8. rindā – to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots divējādi atbilstoši likuma 5. panta 3.1 daļā minētajiem nosacījumiem;

55.3 4. 9. rindā – to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots mineraloģiskiem procesiem;

55.3 5. 10. rindā – to dabasgāzes daudzumu, ko dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas un sadales sistēmas operators taksācijas periodā izlietojis dabasgāzes apgādes sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām;

55.3 6. 11. rindā – to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei;

55.3 7. 12. rindā – to dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei.

55.4 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 13.–22. rindu, norāda:

55.4 1. 13. rindā – kopējo galalietotājiem piegādāto dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots par kurināmo, piemērojot likuma 15.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi;

55.4 2. 14. rindā – attiecīgajā taksācijas periodā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei, ko izmanto par kurināmo saskaņā ar likuma 15.1 panta pirmās daļas 1. punktu;

55.4 3. 15. rindā – valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro) par dabasgāzi, kas izmantota par kurināmo, ievērojot minētajā rindā noteikto formulu;

55.4 4. 16. rindā – kopējo galalietotājiem piegādāto dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots par degvielu, piemērojot likuma 15.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi;

55.4 5. 17. rindā – attiecīgajā taksācijas periodā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei, ko izmanto par degvielu saskaņā ar likuma 15.1 panta pirmās daļas 2. punktu;

55.4 6. 18. rindā – valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro) par dabasgāzi, kas izmantota par degvielu, ievērojot šajā minētajā rindā noteikto formulu;

55.4 7. 19. rindā – kopējo dabasgāzes daudzumu, kas taksācijas periodā izmantots par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās, piemērojot likuma 15.1 panta pirmās daļas 3. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi;

55.4 8. 20. rindā – attiecīgajā taksācijas periodā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei, ko izmanto par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās saskaņā ar likuma 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu;

55.4 9. 21. rindā – valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro) par dabasgāzi, ko izmanto par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās, ievērojot minētajā rindā noteikto formulu;

55.4 10. 22. rindā – kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro) par dabasgāzi, ievērojot minētajā rindā noteikto formulu.

55.5 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 23. rindā norāda dabasgāzes deklarācijai pievienotos dokumentus.

55.6 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijai pievieno dokumentu, kurā, pamatojoties uz dabasgāzes galalietotāju akcīzes nodokļa maksātājam deklarēto izlietotās dabasgāzes daudzumu, sniedz šādu informāciju par dabasgāzes daudzumu, kuru neapliek ar akcīzes nodokli, sadalījumā pa likuma 6.1 panta otrajā daļā noteiktajām atbrīvojuma grupām:

55.6 1. dabasgāzes saņēmēja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai);

55.6 2. dabasgāzes saņēmēja nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai personas kodu (fiziskai personai);

55.6 3. taksācijas periodā piegādātās dabasgāzes daudzumu kubikmetros;

55.6 4. NACE klasifikācijas kodu.

VI. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumus Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 124.nr.; 2008, 124.nr.; 2009, 25., 103., 204.nr.).

57. Akcīzes nodokļa deklarācijas saskaņā ar šiem noteikumiem aizpildāmas un iesniedzamas par taksācijas periodu, sākot ar 2010.gada aprīli.

57.1 Noteikumu 55.7 punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. Iesniedzot šo noteikumu 55.7 punktā minēto informāciju par 2011.gada janvāri, tajā ietver informāciju par periodu, sākot ar 2010.gada 1.jūliju.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.702 redakcijā)

58. Akcīzes nodokļa deklarācijas par 2010.gada martu akcīzes nodokļa maksātāji aizpilda un iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību".

59. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

1.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.300
Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.841 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2015., sk. grozījumu 3.punktu)

1. Periods
- gads 01 2 0


- mēnesis 02


- datums 03


2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
- gads, datums, mēnesis 04 2 0


3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

apstiprināts noliktavas turētājs reģistrēts saņēmējs īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
reģistrēts nosūtītājs cita persona


- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06


- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

07

- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

08

- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

09


Naftas produktu veidi
svinu nesa-
turošs benzīns, tā aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kom-
ponenti (litros)
svinu saturošs benzīns, tā aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti (litros)
petroleja, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti/
(litros)
dīzeļ-
degviela (gāzeļļa), tās aiz-
stājēj-
produkti
un kompo-
nenti (litros)


deg-
vieleļļa, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti
(litros)


deg-
vieleļļa, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti
(kilo-
gramos)


naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņ-
raži,
izņemot dabas-
gāzi (kilo-
gramos)


naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņ-
raži,
izņemot dabas-
gāzi, ko izmanto par kuri-
nāmo
(kilo-
gramos)


iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
degviela (gāzeļļa), petroleja
vai deg-
vieleļļa, tās aizstājēj-
produkti un kompo-
nenti (litros)


iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
degviela (gāzeļļa), petroleja
vai deg-
vieleļļa, tās aiz-
stājēj-
produkti un kompo-
nenti,
ja vismaz 5 % no kopējā produkta daudzuma veido
rapšu sēklu eļļa vai no tās iegūta biodeg-
viela (litros)
svinu nesaturošs benzīns, ja pievienotā absolūtā spirta saturs veido 70- 85 tilpum-
procentus (ieskaitot) no kopējā produkta daudzuma (litros)
iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
degviela (gāzeļļa) (arī tāda, kurai pievie-
nota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļ-
degviela), ko izmanto likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.2 daļā noteik-
tajiem mērķiem (litros)
biodīzeļ-
degviela/ rapšu sēklu eļļa (litros)
eļļas atkritumi (litros)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. Akcīzes nodokļa likme
(1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. ailē – euro par 1000 litriem; 6., 7. un 8. ailē – euro par 1000 kilogramiem)
10

5. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas 11
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 12
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18. un 20. pantu 13
Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā 14
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums 15
- pieļaujamie zudumi, kas radušies ražošanas, sajaukšanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā 16
- pieļaujamie zudumi, kas radušies uzglabāšanas procesā 17
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 18

- pieļaujamie zudumi

19
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(11. r. – 12. r. – 13. r. + 14. r. + 15. r. – 16. r. – 17. r. + 18. r. – 19. r.)
20
Nodokļa summa
(10. r. x 20. r. : 1000)
21

6. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

22
Nodokļa summa
(10. r. x 22. r. : 1000)
23

7. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu 24
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 25
- pieļaujamie zudumi 26
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(24. r. + 25. r. – 26. r.)
27
Nodokļa summa
(10. r. x 27. r. : 1000)
28

8. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem naftas produktus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā 29
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu 30
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(29. r. – 30. r.)
31
Nodokļa summa
(10. r. x 31. r. : 1000)
32


9. Korekcija (+/–)
Daudzuma korekcija 33
Nodokļa summa
(10. r. x 33. r. : 1000)
34


10. Kopējā akcīzes nodokļa summa katram veidam (euro)
(21. r. + 23. r. + 28. r. + 32. r. + 34. r.)
35


11. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)
(35. rindas 1. – 14. ailes summa)
36


12. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem 37
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.300
Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija

(Pielikums grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

Finanšu ministrs E.Repše

3.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.300
Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.841 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

1. Periods
- gads 01 2 0


- mēnesis 02


- datums 03


2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
- gads, datums, mēnesis 04 2 0
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss 05 apstiprināts noliktavas turētājs reģistrēts saņēmējs īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
reģistrēts nosūtītājs cita persona


- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds 06


- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods 08
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs 09


- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs 10


4. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā minētā akcīzes nodokļa likme cigaretēm
(euro par 1000 gabaliem)
11


palielinājuma koeficients, ja cigaretes garums pārsniedz 80 mm 12


5. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "b" apakšpunktā minētā likme cigaretēm (procentos) 13


maksimālā mazumtirdzniecības cena cigarešu paciņai (euro) 14


cigarešu skaits paciņā (gabalos) 15


6. Kopējā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (euro par 1000 gabaliem)
(11. r. [x 12. r.] + 13. r. : 100 x 14. r. : 15. r. x 1000)
16


Tabakas izstrādājumu veidi
(1. un 2. ailē – gabalos; 3., 4. un 5. ailē – gramos)


cigaretes cigāri un cigarillas smēķējamā tabaka tabakas lapas
smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai cita smēķējamā tabaka
1 2 3 4 5
7. Akcīzes nodokļa likme
(1. un 2. ailē – euro par 1000 gabaliem; 3., 4. un 5. ailē – euro par 1000 gramiem)
17

8. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas 18


- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 19
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta deviņpadsmito daļu 20
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17. panta pirmās daļas 2. punktu, 20. pantu un 21. panta sesto daļu 21


Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā 22


Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums 23


Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 24


Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (18. r. – 19. r. – 20. r. – 21. r. + 22. r + 23. r. + 24. r.) 25
- daudzums, kas marķēts ar akcīzes nodokļa markām 26


Nodokļa summa (17. r. x 25. r. : 1000)

27


9. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

28


Nodokļa summa
(17. r. x 28. r. : 1000)
29

10. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu 30


Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 31


Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (30. r. + 31. r.) 32


Nodokļa summa (17. r. x 32. r. : 1000) 33


11. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu
Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā 34
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu 35


Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (34. r. – 35. r.) 36


Nodokļa summa (17. r. x 36. r. : 1000)

37


12. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas
Tabakas izstrādājumu daudzums, kas atbilst saņemto akcīzes nodokļa marku daudzumam 38


Akcīzes nodokļa summa (euro), kas ir samaksāta atbilstoši saņemtajām markām kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja attiecīgie marķētie tabakas izstrādājumi tiek ievesti Latvijas Republikā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas 39


Nodokļa summa
(17. r. x 38. r. : 1000 – 39. r.)
40


13. Korekcija (+/–)

Daudzuma korekcija

41


Nodokļa summa
(17. r. x 41. r. : 1000)
42


14. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro)
(27. r. + 29. r. + 33. r. + 37. r. + 40. r. + 42. r.)
43


15. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (43. ailes 1., 2., 3. un 4. ailes summa) 44


16. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem 45

4. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.300

(Pielikums grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija
Finanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.300
Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija

(Pielikums MK 28.01.2014. noteikumu Nr.59 redakcijā)

1. Periods

– gads

01

 

2

0

   

 
– mēnesis

02

     

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš

– gads, datums, mēnesis

03

 

2

0

               

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju

– nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

04

   
– nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

05

                       

 
4. Dabasgāzes daudzums, ko neapliek ar akcīzes nodokli
(7. r. + 8. r. + 9. r. + 10. r. + 11. r. + 12. r.)

06

   
– daudzums, kas izmantots citiem mērķiem, nevis par degvielu
vai kurināmo

07

   
– daudzums, kas izmantots divējādi atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli"
5. panta 3.1 daļai

08

   
– daudzums, kas izmantots mineraloģiskiem procesiem

09

   
– daudzums, ko dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas un sadales sistēmas operators izlietojis dabasgāzes apgādes sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām

10

   
– daudzums, kas izmantots lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei

11

   
– daudzums, kas izmantots rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei

12

   
5. Dabasgāzes daudzums, ko apliek ar akcīzes nodokli      
– dabasgāzes daudzums, kas izmantots par kurināmo

13

   
Akcīzes nodokļa likme (euro par 1000 m3)

14

   
Akcīzes nodokļa summa (euro)
(13. r. x 14. r. : 1000)

15

   
– dabasgāzes daudzums, kas izmantots par degvielu

16

   
Akcīzes nodokļa likme (euro par 1000 m3)

17

   
Akcīzes nodokļa summa (euro)
(16. r. x 17. r. : 1000)

18

   
– dabasgāzes daudzums, kas izmantots par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās

19

   
     
Akcīzes nodokļa likme (euro par 1000 m3)

20

   
Akcīzes nodokļa summa (euro)
(19. r. x 20. r. : 1000)

21

   
Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)
(15. r. + 18. r. + 21. r.)

22

   

 
6. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem dokumentiem

23

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 300Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
207473
{"selected":{"value":"01.07.2015","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-31.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.05.2019","iso_value":"2019\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2017","iso_value":"2017\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2017.-23.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-29.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2016","iso_value":"2016\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2016.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2015","iso_value":"2015\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2015.-11.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-31.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2015","iso_value":"2015\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2015.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2014","iso_value":"2014\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2012","iso_value":"2012\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-29.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2010","iso_value":"2010\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-03.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva