Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.296

Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 58.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.320 ''Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām"

Izdoti saskaņā ar likuma ''Par akcīzes nodokli" 27.panta trīspadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nodokļa maksātājs" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Importētājs, Latvijas Republikā apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs un persona, kas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces (turpmāk - nodokļa maksātājs), Valsts ieņēmumu dienestā pasūtītās akcīzes nodokļa markas izņem ne vēlāk kā 180 dienu laikā pēc šo noteikumu 9. un 25.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas vai pēc šo noteikumu 19.punktā minētā termiņa.";

1.3. aizstāt 4.punktā vārdus "laistas brīvā apgrozījumā" ar vārdiem "laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam";

1.4. aizstāt 26.2.apakšpunktā skaitļus un simbolu "25 x 44" ar skaitļiem un simbolu "20 x 44";

1.5. aizstāt 27.punktā skaitli "14 000" ar skaitli "7 000";

1.6. papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Šo noteikumu 31.punktā minētos pārskatus par akcīzes nodokļa marku apriti, kas stājas spēkā ar 2010.gada 1.aprīli, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, sākot ar taksācijas periodu - 2010.gada aprīli.";

1.7. papildināt 1.pielikumu aiz tabulas ar tekstu šādā redakcijā:

"

(informācija par samaksātā akcīzes nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai atmaksu)";

1.8. papildināt 2.pielikumu aiz tabulas ar tekstu šādā redakcijā;

"

(informācija par samaksātā akcīzes nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai atmaksu)";

1.9. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.320

Iesniegums Nr. _________________________
par akcīzes nodokļa marku saņemšanu alkoholisko dzērienu marķēšanai

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 

apstiprināts noliktavas turētājs importētājs reģistrēts saņēmējs
 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs reģistrēts nosūtītājs  cita persona1

 

Nr. p.k.

Informācija2

Alkoholiskā dzēriena nosaukums

Ražotāja nosaukums, ražotājvalsts

Apakšgrupa3

ES kombinētās nomenklatūras kods

Absolūtā spirta tilpumprocenti

Vienību skaits (gab.)

Vienas vienības tilpums (litri)

Kopējais alkoholiskā dzēriena daudzums

(litri)

Aprēķinātais akcīzes nodoklis (Ls)

papildinājuma Nr.

ieraksta Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kopā:

X

X

X

X

X

Iesniegumā norādītos datus apliecinu:

nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai tā pilnvarotais pārstāvis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)4

 

(datums)4

Piezīmes.

1 Persona, kas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces.

2 Nodokļa maksātāja sniegtā informācija par alkoholisko dzērienu sortimentu.

3 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 12.panta pirmo daļu (2. - vīni, 3. - raudzētie dzērieni, 4."a" - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu līdz 15 % (ieskaitot), 4."b" - starpprodukti ar absolūtā spirta saturu no 15 % (neieskaitot) līdz 22 % (ieskaitot), 5. - pārējie alkoholiskie dzērieni).

4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.10. izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

''4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.320

Iesniegums Nr. _________________________
par akcīzes nodokļa marku saņemšanu cigarešu marķēšanai

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 

apstiprināts noliktavas turētājs importētājs reģistrēts saņēmējs
 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs reģistrēts nosūtītājs  cita persona1

 

Nr.p.k.

Akcīzes nodokļa marku pasūtījuma datums

Akcīzes nodokļa marku pasūtījuma numurs

Cigarešu nosaukums

Ražotājvalsts

Maksimālā mazumtirdzniecības cena (Ls) par cigarešu skaitu paciņā

Cigarešu daudzums paciņā (gab.)

Akcīzes nodokļa marku daudzums (gab.)

Aprēķinātais akcīzes nodoklis (Ls)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

               

Kopā

 

Iesniegumā norādītos datus apliecinu:

nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai tā pilnvarotais pārstāvis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)2

 

(datums)2

Piezīmes.

1 Persona, kas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.11. izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

''5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.320

Iesniegums Nr. _________________________
par akcīzes nodokļa marku saņemšanu smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu marķēšanai

     

 

   

Marķēšanas vieta1

 

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 

apstiprināts noliktavas turētājs importētājs reģistrēts saņēmējs
 īslaicīgi reģistrēts saņēmējs reģistrēts nosūtītājs  cita persona1

 

Nr. p.k.

Tabakas izstrādājumu veids

Tabakas izstrādājumu nosaukums

Tabakas izstrādājumu ražotājvalsts

Vienību skaits (gab.)

Daudzums vienā iepakojuma vienībā (gab. vai grami)

Kopējais apjoms (gab. vai grami)

Akcīzes nodokļa marku skaits (gab.)

Aprēķinātais akcīzes nodoklis (Ls)

Akcīzes nodokļa marku izmērs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

               

Kopā

X

 

X

     

X

Iesniegumā norādītos datus apliecinu:

nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai tā pilnvarotais pārstāvis          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)3

 

(datums)3

Piezīmes.

1 Akcīzes preču noliktava (noliktavas identifikācijas numurs), muitas noliktava vai cita marķēšanas vieta (valsts), kurā notiks tabakas izstrādājumu marķēšana.

2 Persona, kas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.pantu Latvijas Republikā no citas dalībvalsts ieved vai saņem ar akcīzes nodokļa markām marķējamās akcīzes preces.

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.12. izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

''6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.320

Pārskats par akcīzes nodokļa marku apriti alkoholisko dzērienu marķēšanai

20___.gada ______________________

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(akcīzes nodokļa marku daudzums - gabalos, nodokļa summa - latos)

Nr. p.k.

Alkoho-liskajam dzērienam atbilstošais numurs1

Akcīzes nodokļa marku2

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda sākumā

Tā nodokļu maksātāja reģistrācijas kods3

Taksācijas periodā saņemtās akcīzes nodokļa markas4

Taksācijas periodā atpakaļ saņemto akcīzes nodokļa marku daudzums alkoho-liskajiem dzērieniem, kas bija nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā5

Atdoto akcīzes nodokļa marku daudzums6

Akcīzes nodokļa marku daudzums alkoho-liskajiem dzērieniem, kas izvesti uz citu akcīzes preču noliktavu

Akcīzes nodokļa marku daudzums

Akcīzes nodokļa marku daudzums alkoho-liskajiem dzērieniem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā

Aprēķinātais akcīzes nodoklis

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda beigās

sērija

numuru intervāla sākums

numuru intervāla beigas

no kura saņemti marķētie alkoho-liskie dzērieni

kuram izvesti marķētie alkoho-liskie
dzērieni

pārējās akcīzes nodokļa markas7

zudušās un neidenti-ficētās akcīzes nodokļa markas

par alkoho-liskajiem dzērieniem, kas nodoti patēriņam8

saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta četr-padsmito daļu

kopā (6.+9.+10.-11.-12.-13a.- 13b.-14.)

t.sk. neuzlī-mētās akcīzes nodokļa markas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13a

13b

14

15

16

17a

17b

Kopā

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata sagatavotājs      

Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)9

   

 

Nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai tā pilnvarotais pārstāvis      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)9

Iesniegšanas datums9   Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona      
     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)9

Piezīmes.

1 Numurs, kas norādīts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā dokumentā, uz kura pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas.

2 Nodokļa maksātājs, kas saņem akcīzes nodokļa markas, norāda akcīzes nodokļa marku sēriju un numuru intervālu atbilstoši dokumentam, uz kura pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas. Ja apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs saņem ar akcīzes nodokļa markām marķētos alkoholiskos dzērienus, par kuriem akcīzes nodoklis nav samaksāts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta ceturto, piekto un sesto daļu, norāda akcīzes nodokļa marku sēriju un numuru intervālu atbilstoši saņemtajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

3 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saņem vai izved ar akcīzes nodokļa markām marķētus alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25.pantu.

4 No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtās akcīzes nodokļa markas un no cita nodokļa maksātāja saņemtie ar akcīzes nodokļa markām marķētie alkoholiskie dzērieni, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25.pantu.

5 Nodokļa maksātājs norāda taksācijas periodā atpakaļ saņemto akcīzes nodokļa marku daudzumu alkoholiskajiem dzērieniem, kas bija nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā, ja minētās akcīzes nodokļa markas atdod Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumiem Nr.581 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem, citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, kā arī kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi".

6 Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinājumu pēc akcīzes nodokļa marku identiskuma izvērtēšanas.

7 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21.panta pirmo daļu un 27.panta vienpadsmitās daļas otro teikumu.

8 Aprēķinātais akcīzes nodoklis par zudušām vai neidentificētām akcīzes nodokļa markām un par akcīzes nodokļa markām alkoholiskajiem dzērieniem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā, izņemot par akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis aprēķināts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta četrpadsmito daļu.

9 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.13. izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

''7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.320

Pārskats par akcīzes nodokļa marku apriti tabakas izstrādājumu marķēšanai

20___.gada ______________________

Nodokļa maksātājs  
 

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(akcīzes nodokļa marku daudzums - gabalos, nodokļa summa - latos)

Nr. p.k.

Tabakas izstrādā-jumam atbils-tošais numurs1

Akcīzes nodokļa marku2

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksā-cijas perioda sākumā

Saņemto akcīzes nodokļa marku dau-dzums taksā-cijas periodā3

Akcīzes nodokļa marku daudzums tabakas izstrādā-jumiem, kas ievesti Latvijas Republikā un marķēti ar akcīzes nodokļa markām

Akcīzes nodokļa marku daudzums tabakas izstrādā-jumiem, kas ražoti Latvijas Republikā

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods4

Akcīzes nodokļa marku daudzums tabakas izstrādā-jumiem, kas izvesti uz citu akcīzes preču noliktavu

Atdoto akcīzes nodokļa marku daudzums5

Akcīzes nodokļa marku daudzums

Akcīzes nodokļa marku dau-dzums tabakas izstrādā-jumiem, kurus izmanto kvali-tātes noteik-šanai7

Akcīzes nodokļa marku dau-dzums tabakas izstrādā-jumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgro-zībā

Aprēķinātais akcīzes nodoklis

Akcīzes nodokļa marku atlikums taksācijas perioda beigās

sērija

numuru inter-vāla sākums

numuru inter-vāla beigas

no kura saņemti marķēti tabakas izstrā-dājumi

kuram izvesti marķēti tabakas izstrā-dājumi

bojātās, ne-derīgās un ne-izman-totās

par akcīzes precēm, kas nodotas patē-riņam vai laistas brīvā apgro-zībā

pārējās akcīzes nodokļa markas6

zudušās vai neiden-tificētās akcīzes nodokļa markas

par tabakas izstrādā-jumiem, kas nodoti patēriņam vai laisti brīvā apgrozībā (17. x nodokļa likme)

par likumā noteikto termiņu8

kopā (6.+7.-12.-13.-15a.-15b.-16.-17.)

t.sk. neuzlī-mētās akcīzes nodokļa markas 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15a

15b

16

17

18

19

20a

20b

Kopā:

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata sagatavotājs      

Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)9

   

 

Nodokļa maksātāja izpildinstitūcijas amatpersona vai pilnvarotais pārstāvis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)9

Iesniegšanas datums9   Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona      

(vārds, uzvārds)

(paraksts)9

Piezīmes.

1 Numurs, kas norādīts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā dokumentā, uz kura pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas.

2 Nodokļa maksātājs, kas saņem akcīzes nodokļa markas, norāda akcīzes nodokļa marku sēriju un numuru intervālu atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajam dokumentam, uz kura pamata izsniegtas akcīzes nodokļa markas. Ja apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs saņem ar akcīzes nodokļa markām marķētos tabakas izstrādājumus, par kuriem akcīzes nodoklis nav samaksāts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta ceturto, piekto un sesto daļu, norāda akcīzes nodokļa marku sēriju un numuru intervālu atbilstoši saņemtajiem tabakas izstrādājumiem.

3 No Valsts ieņēmumu dienesta saņemtās akcīzes nodokļa markas un no cita nodokļa maksātāja saņemtie ar akcīzes nodokļa markām marķētie tabakas izstrādājumi.

4 Aizpilda nodokļa maksātājs, ja saņem vai izved ar akcīzes nodokļa markām marķētus tabakas izstrādājumus, kuriem piemēro atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25.pantu.

5 Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinājumu pēc akcīzes nodokļa marku identiskuma izvērtēšanas.

6 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21.panta pirmo daļu un 27.panta vienpadsmitās daļas otro teikumu.

7 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17.panta pirmās daļas 2.punktu.

8 Saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23.panta četrpadsmito daļu un samaksāto akcīzes nodokli par 15."b" ailē minēto akcīzes nodokļa marku daudzumu.

9 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 296Pieņemts: 23.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 01.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
207463
01.04.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"