Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.177

Rīgā 2010.gada 29.martā (prot. Nr.11 43.§)

Par Koncepciju par akcīzes nodokļa atvieglojumu vai kompensācijas mehānismu zemniekiem, iegādājoties dīzeļdegvielu

1. Atbalstīt Koncepcijas par akcīzes nodokļa atvieglojumu vai kompensācijas mehānismu zemniekiem, iegādājoties dīzeļdegvielu (turpmāk - koncepcija), kopsavilkumā ietverto risinājuma 5.variantu.

2. Noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

3. Koncepcijas kopsavilkumā minētā risinājuma 5.varianta īstenošanai:

3.1. iegādājoties dīzeļdegvielu bez akcīzes nodokļa, akcīzes preču noliktavas un degvielas vairumtirgotāja izrakstītajos rēķinos, kā arī degvielas uzpildes staciju elektronisko kases aparātu čekos atsevišķi norāda degvielas vērtību, akcīzes nodokli un maksājuma kopsummu, no kuras aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis. Samaksai norādītajā summā neiekļauj akcīzes nodokli;

3.2. akcīzes nodokļa atvieglojumus par zemnieku iegādāto dīzeļdegvielu no 2010.gada 1.jūlija administrē Lauku atbalsta dienests;

3.3. Valsts ieņēmumu dienests ar 2010.gada 1.jūliju nodod Lauku atbalsta dienestam 2010.gada otrā pusgada finansējumu 29 110 latu apmērā un sešas amata vietas.

4. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2010.gada 15.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"".

5. Finanšu ministrijai atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piecpadsmitajai daļai informēt Saeimu par nepieciešamību pārdalīt budžeta apropriāciju starp Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju.

6. Pēc tam kad saņemta Saeimas piekrišana apropriācijas pārdalei, Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests) sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavo un iesniedz priekšlikumus finanšu ministram valsts budžeta līdzekļu apropriācijas pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" uz Zemkopības ministrijas budžeta programmas 21.00.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībai" apakšprogrammu 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībai".

7. Lai nodrošinātu Lauku atbalsta dienesta funkcijas turpmākajos gados, palielināt Zemkopības ministrijas 2011. un 2012.gada bāzes izdevumus par 58 220 latiem, attiecīgi samazinot Finanšu ministrijas 2011. un 2012.gada bāzes izdevumus.

8. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2010.gada 30.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par dīzeļdegvielas iegādi akcīzes preču noliktavās vai degvielas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietās, piemērojot zemniekiem akcīzes nodokļa atvieglojumus.

9. Valsts ieņēmumu dienests no budžeta apakšprogrammas 41.04.00 "Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem" veic izmaksas līdz 2010.gada 15.augustam par dīzeļdegvielu, kas 2010.gadā iegādāta līdz 30.jūnijam un par kuru veikta samaksa 2010.gadā, ja pieprasījums par akcīzes nodokļa atmaksu iesniegts līdz 2010.gada 15.jūlijam.

10. Koncepcijā ietvertos pasākumus atbildīgās un iesaistītās institūcijas īsteno atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 (Ministru kabineta
2010.gada 29.marta
rīkojums Nr.177)

Koncepcijas par akcīzes nodokļa atvieglojumu vai kompensācijas mehānismu zemniekiem, iegādājoties dīzeļdegvielu, kopsavilkums

Koncepcija izstrādāta, lai izvērtētu iespēju paredzēt akcīzes nodokļa atvieglojumus par lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei izlietoto dīzeļdegvielu (turpmāk - atvieglojums).

Koncepcija ietver šādus pamatnosacījumus:

1) atvieglojumu var saņemt tikai par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi, kas ir deklarēta atbalsta saņemšanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros, vai atbalstu var saņemt par patstāvīgām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem, ja nodrošināts minimālais liellopu blīvums vismaz 0,2 liellopu vienības uz vienu atbalsta tiesīgo hektāru;

2) saņēmējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

3) maksimālā garantētā platība, par kuras apstrādi var saņemt atbalstu vienā gadā, ir 800 000 hektāru. Lauku atbalsta dienests izvērtē atbalsta iesniegumus. Ja pieprasītais atbalsts pārsniedz programmai pieejamo finansējumu, atbalstāmais dīzeļdegvielas apjoms tiek proporcionāli samazināts.

Nodokļa atvieglojums:

1) 223 lati/1000 l - ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela ir 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentu no kopējā naftas produktu daudzuma;

2) 164,00 lati/1000 l - ja rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela ir vismaz 30 tilpumprocentu no kopējā naftas produktu daudzuma.

Atvieglojuma apjoms - maksimāli 100 litru dīzeļdegvielas par katru pretendenta atbalstam deklarēto hektāru vienā kalendāra gadā.

Risinājuma 1.variants (akcīzes nodokļa atmaksa)

1. Paredz precizēt akcīzes nodokļa atmaksas kārtību, ko nosaka Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.528 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela".

2. Akcīzes nodokļa atmaksu administrēs Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta pretendentiem piešķirtajiem dīzeļdegvielas limitiem.

3. Lai saņemtu nodokļa atmaksu, pretendents Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz darījumu apliecinošus dokumentus par iegādāto dīzeļdegvielu.

4. Nav vairs nepieciešama pašvaldības izziņa par attiecīgajā kalendāra gadā lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

Risinājuma ieviešanas pamatieguvums

Samazinās administratīvais slogs lauksaimniekiem (nav nepieciešama pašvaldības izziņa par īpašumā vai nomā esošo zemi).

Risinājuma ieviešanas pamatproblēmas

1. Finansējuma samazinājums valsts budžetā var ietekmēt akcīzes nodokļa atmaksas termiņus.

2. Atmaksājot citus nodokļus, Valsts ieņēmumu dienests šo nodokļu atmaksu veic no attiecīgā valsts budžeta ieņēmumu posteņa (ieņēmumu samazināšana). Savukārt akcīzes nodokļa atmaksas pamatojums ir iegādātās dīzeļdegvielas pašizmaksā ietvertais akcīzes nodoklis, ko izmaksā lauksaimniekam no Valsts ieņēmumu dienestam īpaši šim nolūkam piešķirta finansējuma. Tādējādi problēma netiek atrisināta un Valsts ieņēmumu dienestam jāturpina veikt tam neraksturīga funkcija - atbalsta administrēšana lauksaimniekiem, neefektīvi pārbaudot daudz atsevišķu dokumentu par degvielas iegādi.

Risinājuma 2.variants (dīzeļdegvielas iegāde no akcīzes preču noliktavas)

1. Lauku atbalsta dienests piešķir pretendentiem dīzeļdegvielas limitu.

2. Lauku atbalsta dienests ievada vienotajā datubāzē informāciju par pretendentam piešķirto dīzeļdegvielas limitu. Datubāze ir pieejama Lauku atbalsta dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam un akcīzes preču noliktavām.

3. Pretendents dīzeļdegvielu akcīzes preču noliktavās iegādājas bez akcīzes nodokļa.

4. Akcīzes preču noliktava, veicot darījumu ar pretendentu, vienlaikus nodrošina informācijas aktualizāciju vienotajā datubāzē, norādot izsniegtās degvielas apjomu.

5. Akcīzes preču noliktava katru mēnesi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par dīzeļdegvielas apjomu, kas izsniegts zemniekiem bez akcīzes nodokļa.

Atvieglojuma ieviešanas periods

Līdz 2010.gada 1.jūlijam pastāv esošā atmaksas sistēma, kas paredz atmaksāt akcīzes nodokli, nepārsniedzot 50 litru dīzeļdegvielas par katru hektāru, ko pretendents iepriekšējā gadā deklarējis atbalsta saņemšanai.

No 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam noteikts jaunais kvotas periods - 100 litru dīzeļdegvielas vienā saimnieciskajā gadā par katru hektāru, ko pretendents deklarējis atbalsta saņemšanai.

Risinājuma ieviešanas pamatieguvums

Pretendents bez akcīzes nodokļa iegādājas dīzeļdegvielu akcīzes preču noliktavā, tādējādi samazinās administratīvais slogs lauksaimniekiem (nav nepieciešams iesniegt dokumentus akcīzes nodokļa atmaksai).

Risinājuma ieviešanas pamatproblēmas

1. Nav iespējas dīzeļdegvielu iegādāties mazumtirdzniecībā no degvielas uzpildes stacijām.

2. Ja paredzēta dīzeļdegvielas iegāde tikai akcīzes preču noliktavā, valsts budžeta ieņēmumi no pievienotās vērtības nodokļa var samazināties līdz pat 3,5 milj. latu.

Risinājuma 3.variants (dīzeļdegvielas iegāde no akcīzes preču noliktavām vai dīzeļdegvielas iegāde degvielas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietās, atmaksājot akcīzes nodokli par iegādāto dīzeļdegvielu)

1. Pretendents iesniegumā Lauku atbalsta dienestam norāda dīzeļdegvielas iegādes veidu:

a) dīzeļdegvielas iegāde no akcīzes preču noliktavas. Akcīzes nodokli nepiemēro, ja dīzeļdegviela ir iegādāta no komersantiem, kuriem ir atbilstoša speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem;

b) dīzeļdegvielas iegāde degvielas vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības vietās, atmaksājot akcīzes nodokli par iegādāto dīzeļdegvielu.

2. Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 1.jūlijam izvērtē un pieņem lēmumu par atbalsta apjoma piešķiršanu atbilstoši pretendenta deklarētajām platībām attiecīgajā gadā.

Risinājuma ieviešanas pamatieguvumi

1. Pastāvēs izvēles iespēja - iegādāties dīzeļdegvielu degvielas mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā vai akcīzes preču noliktavās - atkarībā no lauksaimnieku rīcībā esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem un iegādājamā dīzeļdegvielas daudzuma.

2. Valsts budžets iegūs ieņēmumus no pievienotās vērtības nodokļa par zemniekiem realizēto dīzeļdegvielu, ja dīzeļdegviela ir iegādāta degvielas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietās.

Risinājuma ieviešanas pamatproblēmas

1. Saņemto akcīzes nodokļa atmaksu uzreiz nevarēs novirzīt citu nodokļu samaksai.

2. Programma ir administratīvi darbietilpīgāka.

Risinājuma 4.variants (dīzeļdegvielas iegāde no akcīzes preču noliktavām vai dīzeļdegvielas iegāde degvielas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietās, atmaksājot degvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem akcīzes nodokli par lauksaimnieku iegādāto dīzeļdegvielu)

1. Pretendents iesniegumā Lauku atbalsta dienestam norāda dīzeļdegvielas iegādes veidu:

a) dīzeļdegvielas iegāde no akcīzes preču noliktavas. Akcīzes nodokli nepiemēro, ja dīzeļdegviela ir iegādāta no komersantiem, kuriem ir atbilstoša speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem;

b) dīzeļdegvielas iegāde degvielas vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības vietās, atmaksājot akcīzes nodokli par iegādāto dīzeļdegvielu degvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem.

2. Lauku atbalsta dienests katru gadu līdz 1.jūlijam izvērtē un pieņem lēmumu par atbalsta apjoma piešķiršanu atbilstoši pretendenta attiecīgajā gadā deklarētajām platībām.

Risinājuma ieviešanas pamatieguvumi

1. Pastāvēs izvēles iespēja - iegādāties dīzeļdegvielu degvielas mazumtirdzniecībā un vairumtirdzniecībā vai akcīzes preču noliktavās - atkarībā no lauksaimnieku rīcībā esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem un iegādājamā dīzeļdegvielas daudzuma.

2. Samazināts administratīvais slogs lauksaimniekiem (nav nepieciešams iesniegt samaksu un darījumu apliecinošos dokumentus par dīzeļdegvielas iegādi).

3. Degvielas vairumtirgotāji un mazumtirgotāji par lauksaimnieku iegādāto dīzeļdegvielu varēs saņemt akcīzes nodokļa atmaksu.

Risinājuma ieviešanas pamatproblēmas

1. Jauna funkcija Lauku atbalsta dienestam - akcīzes nodokļa atmaksa par lauksaimnieku iegādāto dīzeļdegvielu degvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem. Procesa sākumposmā tās īstenošana var kavēties.

2. Limitu dīzeļdegvielas iegādei nevarēs saņemt tie lauksaimnieki, kas Lauku atbalsta dienestā nav deklarējuši platības atbalsta saņemšanai.

Risinājuma 5.variants (dīzeļdegvielas iegāde no akcīzes preču noliktavām un degvielas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietās bez akcīzes nodokļa)

1. Lauku atbalsta dienests piešķir pretendentiem dīzeļdegvielas limitu.

2. Lauku atbalsta dienests ievada vienotajā datubāzē informāciju par pretendentam piešķirto dīzeļdegvielas limitu. Datubāze ir pieejama Lauku atbalsta dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, kā arī akcīzes preču noliktavām un degvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem.

3. Pretendents dīzeļdegvielu akcīzes preču noliktavās vai pie dīzeļdegvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem iegādājas bez akcīzes nodokļa.

4. Akcīzes preču noliktava vai vairumtirgotāji un mazumtirgotāji, veicot darījumu ar pretendentu, vienlaikus nodrošina informācijas aktualizāciju vienotajā datubāzē, norādot izsniegtās degvielas apjomu.

5. Akcīzes preču noliktava un dīzeļdegvielas vairumtirgotāji un mazumtirgotāji katru mēnesi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par dīzeļdegvielas apjomu, kas izsniegts zemniekiem bez akcīzes nodokļa.

Atvieglojuma ieviešanas periods

Līdz 2010.gada 1.jūlijam pastāv esošā atmaksas sistēma, kas paredz atmaksāt akcīzes nodokli, nepārsniedzot 50 litru dīzeļdegvielas par katru hektāru, ko pretendents iepriekšējā gadā deklarējis atbalsta saņemšanai.

No 2010.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam noteikts jaunais kvotas periods - 100 litru dīzeļdegvielas vienā saimnieciskajā gadā par katru hektāru, ko pretendents deklarējis atbalsta saņemšanai.

Risinājuma ieviešanas pamatieguvums

Pretendents bez akcīzes nodokļa iegādājas dīzeļdegvielu akcīzes preču noliktavā vai no dīzeļdegvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, tādējādi samazinās administratīvais slogs lauksaimniekiem (nav nepieciešams iesniegt dokumentus akcīzes nodokļa atmaksai).

Risinājuma ieviešanas pamatproblēma

Limitu dīzeļdegvielas iegādei nevarēs saņemt tie lauksaimnieki, kas Lauku atbalsta dienestā nav deklarējuši platības atbalsta saņemšanai.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Koncepciju par akcīzes nodokļa atvieglojumu vai kompensācijas mehānismu zemniekiem, iegādājoties .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 177Pieņemts: 29.03.2010.Stājas spēkā: 29.03.2010.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 30.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Politikas plānošanas dokuments
207296
29.03.2010
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)