Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-227 Rīgā 1997.gada 20.martā

Par revīzijas rezultātiem Latvijas - ASV kopuzņēmumā SIA "Baltic International Airlines" ("BIA")

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: I.Šķibelis - departamenta direktors, Valsts kontroles padomes loceklis, kolēģijas locekļi: M.Lēruma, I.Klēģeris un V.Pucis, izskatīja pārbaudes materiālus par valsts interešu realizēšanu Latvijas-ASV kopuzņēmumā SIA "Baltic International Airlines" ("BIA"), kurā revīziju veica Valsts kontroles revidente J.Ikvilde (Mihno), un

konstatēja:

1. Latvijas-ASV kopuzņēmums SIA "BIA" reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 6.septembrī, reģistrācijas Nr.000302569, dibināšanas pamatkapitāls -LVR 120000 (Ls 600), pamatdarbība - starptautisko gaisa pārvadājumu veikšana, adrese: Latvijas Republika, Rīgā, Pils laukumā 4, dibinātāji: v/u "Latvijas aviolīnijas" ("LA") un ASV korporācija "Baltic International USA" INC ("BIUSA").

2. Pamatojoties uz 02.07.1993. vienošanos (nolīgumu) starp v/u "LA", "BIUSA" un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (ministrs -A.Gūtmanis) 28.07.1993. izdeva pavēli Nr.199 "Par valsts ieguldījuma daļas pārvaldes reorganizāciju Latvijas -ASV kopuzņēmumā SIA "BIA"". Pavēlē tika noteikts:

- v/u "Namzinis" pārņemt Latvijas valsts īpašumu daļas turētāju tiesības SIA "BIA" no v/u "LA",

- lai papildinātu Latvijas puses ieguldījumu līdz dibinātāju vienošanās līgumā paredzētajam apjomam Ls 1 200 000, v/u "LA" nodot SIA "BIA" divas lidmašīnas TU-134 ar reģistra numuriem YL-LBK un YL-LBM,

- iecelt par valsts pilnvarnieku SIA "BIA" Ansi Jerkenu (LR satiksmes ministra padomnieks),

- pavēles izpildes kontroli uzdot Aviācijas departamenta direktoram A.Muižniekam.

Šī pavēle būtiski atšķīrās no dibinātāju un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas noslēgtās 02.07.1993.vienošanās, kurā, piemēram, bija paredzēts, ka Satiksmes ministrija uzdos v/u "LA" nodot divas TU-134 B lidmašīnas v/u "Namzinis", bet v/u "Namzinis" minētās lidmašīnas ieguldīs SIA "BIA", tā panākot valsts ieguldījuma daļu Ls 1 200 000, kas veidos 60 procentus no SIA "BIA" pamatkapitāla.

3. Par iepriekšminētās pavēles izpildi atbildīgā amatpersona - Aviācijas departamenta direktors A.Muižnieks - 30.07.1993.izdeva rīkojumu Nr.91, saskaņā ar kuru v/u "LA" ģenerāldirektoram E. Maharevam divas TU-134 B lidmašīnas bija jānodod un SIA "BIA" prezidentam O.Koršem jāpieņem līdz 31.07.1993., bet rīkojumā nekas nebija teikts par mantiskā ieguldījuma noformēšanu atbilstīgi spēkā esošiem tiesību aktiem.

4. V/u "LA" divas lidmašīnas (TU--134 B YL-LBK Nr. 63425 un TU-134 B YL-LBM Nr. 63536) nodeva SIA "BIA", bet mantiskais ieguldījums SIA "BIA" atbilstīgi spēkā esošiem tiesību aktiem netika noformēts ne v/u "LA", ne v/u "Namzinis". Pēc lidmašīnu nodošanas SIA "BIA" v/u "LA" izslēdza no savas bilances gan nodotās lidmašīnas, gan ilgtermiņa ieguldījumu SIA "BIA" Ls 400, kurš SIA "BIA" bija ieguldīts no sabiedrības dibināšanas. Neņemot vērā, ka 02.07.1993. vienošanās (nolīgumā) starp v/u "LA", "BIUSA" un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju puses bija vienojušās, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija par valsts daļas turētāju SIA "BIA" turpmāk noteiks v/u "Namzinis" un kopīgi ar "BIUSA" pārstrādās SIA "BIA" dokumentāciju pēc lidmašīnu nodošanas SIA "BIA", šīs sabiedrības dokumentācija netika pārstrādāta un v/u "Namzinis" daļas apliecība netika izsniegta.

Satiksmes ministrijas amatpersonu nolaidības dēļ izveidojās situācija, ka SIA "BIA" nodotās lidmašīnas tika nodotas bezatlīdzības lietošanā, jo par lidmašīnu lietošanu netika noslēgts nomas līgums, kā arī tās netika noformētas kā valsts mantiskais ieguldījums SIA "BIA".

5. Neņemot vērā, ka SIA "BIA" nodotās lidmašīnas nebija noformētas kā valsts mantiskais ieguldījums SIA "BIA" un tātad nebija tās īpašums, SIA "BIA" direktoru padomes ārkārtas sēdē 28.06.1994., kurā piedalījās Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas ieceltie direktoru padomes locekļi Kalvis Torgāns, Ivars Ķirsons un Oļegs Korše, kā arī "BIUSA" ieceltie direktoru padomes locekļi Juris Padegs un Roberts L.Knauss (viņš bija pilnvarots pārstāvēt direktoru padomes locekļus no "BIUSA" - Paulu R. Gregoriju un Homi M. Davieru), visiem balsojot par, pieņēma lēmumu: " Realizējot SIA "BIA" pāreju uz Rietumos ražotu lidmašīnu ekspluatāciju, pilnvarot SIA "BIA" prezidentu Oļegu Korši pārdot vienu TU-134 lidmašīnu par brīvu tirgus cenu, bet ne zemāk par USD 350 000, kā arī apstiprināt, ka Oļegs Korše ir tiesīgs naudas summu, kas iegūta, pārdodot minēto lidmašīnu, izlietot SIA "BIA" saistību pret valsts a/s "LA" izpildei", kuram nebija tiesiska pamatojuma. Latvijas Republikas Augstākās padomes 20.03.1991. lēmuma "Par valsts īpašumu un tā konversijas pamatprincipiem" 2.punkta noteikumi nosaka, ka valsts mantas atrašanās juridiskās personas bilancē nerada īpašuma tiesības uz to.

Atbilstīgi iepriekšminētajam direktoru padomes lēmumam SIA "BIA" prezidents O.Korše 18.10.1994.izdeva pilnvaru zvērinātam advokātam Ģ. Lejiņam SIA "BIA" vārdā sastādīt lidmašīnas TU-134 B YL-LBM Nr.63536 pirkšanas - pārdošanas līgumu. 24.11.1994. iepriekšminētā lidmašīna tika pārdota firmai "Finhold Ltd" par USD 350 000 (Ls 188 650) un iegūtos līdzekļus USD 350 000 (Ls 188 650) SIA "BIA" pārskaitīja kreditoram - valsts a/s "LA", tā nodarot valstij zaudējumus (atrautā peļņa) Ls 188 650, jo valsts mantas atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi atbilstīgi spēkā esošiem tiesību aktiem (Ministru kabineta 12.07.1994. noteikumi Nr.133 "Par valsts mantas atsavināšanas kārtību") bija jāieskaita valsts budžetā.

6. Izmaiņas SIA "BIA" reģistrācijas dokumentos, kuros valsts kapitāla daļas turētājs v/u "LA" nomainīts ar v/u "Namzinis" un valsts kapitāla daļa palielināta par Ls 500 000 - mantisko ieguldījumu -lidmašīnu TU-134 B YL-LBK Nr.63425 (valsts kapitāla daļa SIA "BIA" pēc izmaiņām - Ls 500 400), reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tikai 10.08.1995. V/u "LA", "BIUSA" un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 02.07.1993. vienošanās (nolīgums) un Satiksmes ministrijas 28.07.1993. pavēle Nr.199 paredzēja ieguldīt SIA "BIA" divas lidmašīnas un palielināt valsts kapitāla daļu SIA "BIA" par Ls 1 000 000.

Iepriekšminētās izmaiņas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas, pamatojoties uz SIA "BIA" dibinātāju parakstītu ziņojumu par mantisko ieguldījumu.

Dibinātāju no Latvijas Republikas puses pārstāvēja pilnvarnieks Valdis Vismanis (LR Satiksmes ministrijas 1994.gada 22.septembra pavēle Nr.186, pilnvarojuma līgums noslēgts 1994.gada 22.septembrī), kurš parakstījis dokumentus v/u "Namzinis" vārdā.

7. Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas amatpersonu nolaidības dēļ lidmašīnas TU-134 B YL-LBM Nr.63536, TU- 134 B YL-LBK Nr.63425 pēc to nodošanas SIA "BIA" 06.08.1993. netika ieguldītas SIA "BIA" pamatkapitālā atbilstīgi spēkā esošiem tiesību aktiem un tika pieļauta to bezatlīdzības lietošana, valstij ir radīts zaudējums (atrautā peļņa) Ls 18 732 - nesamaksātā nomas maksa par lidmašīnu lietošanu, kas aprēķināta atbilstīgi Latvijas Republikas 23.02.1993.likuma "Par valsts un pašvaldības uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" 12.panta 5.daļas nosacījumiem, pieņemot lidmašīnas nosacīto cenu Ls 188 650 (cena, par kādu SIA "BIA" 24.11.1994.pārdeva lidmašīnu firmai "Finhold Ltd) un zemāko nomas procentu - 3% gadā. Nesamaksātā nomas maksa par lidmašīnas TU-134 B YL-LBM Nr. 63536 lietošanu no 06.08.1993. (lidmašīnas nodošana SIA "BIA") līdz 24.11.1994.(lidmašīnas pārdošana firmai "Finhold Ltd) ir Ls 7 357 (nomas maksa gadā - Ls 188 650 x 0,03 = Ls 5 660, mēnesī - Ls 472, par periodu no 6.08.1993. līdz 24.11.1994. - Ls 7 357) un par lidmašīnas TU-134 B YL-LBK Nr. 63425 lietošanu no 06.08.1993. līdz 10.08.1995. (lidmašīnas ieguldīšana SIA "BIA") ir Ls 11 375 (nomas maksa gadā - Ls 188 650 x 0,03 = Ls5 660, mēnesī - Ls 472, par periodu no 06.08.1993. līdz 10.08.1995. - Ls 11 375).

8. LR Satiksmes ministrijas amatpersonu un tās iecelto valsts pilnvarnieku nolaidīgas darbības un bezkontroles rezultātā valstij nodarīts zaudējums (atrautā peļņa) Ls 207 382. (Nelikumīgi pārdota valstij piederoša lidmašīna TU-134B YL-LBM Nr. 63536 - Ls 188 650, nesamaksātā nomas maksa par lidmašīnu TU--134 B YL-LBM Nr.63536 un TU-134 B YL- LBK Nr. 63425 lietošanu - Ls 18 732.)

Kolēģija, izvērtējot atskaites ziņojumu, amatpersonu paskaidrojumus un pārbaudes materiālus, pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 33.pantu,

nolēma:

1. Slēgt revīziju.

2. Noteikt uzrēķinu Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai Ls 207 382, kuras amatpersonas pieļāvušas prettiesisku rīcību ar valsts mantu, pieļaujot tās pārdošanu bez tiesiska pamatojuma (Ls 188 650) un bezatlīdzības lietošanu (Ls 18 732).

3. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai uzrēķina summu ieskaitīt valsts pamatbudžetā.

4. Pārbaudes materiālus nosūtīt Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai izvērtēšanai.

5. Kolēģijas lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai, Latvijas Republikas Finansu ministrijai, bezpeļņas organizācijai valsts a/s "Privatizācijas aģentūra".

Kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentā saskaņā ar LR likuma "Par Valsts kontroli" 20.pantu.

Kolēģijas priekšsēdētājs I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi M.Lēruma, I.Klēģeris, V.Pucis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par revīzijas rezultātiem Latvijas - ASV kopuzņēmumā SIA "Baltic International Airlines" ("BIA") Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-227Pieņemts: 20.03.1997.Stājas spēkā: 20.03.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 03.04.1997.
207278
20.03.1997
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)