Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.5

Rīgā 2010.gada 23.martā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju "Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība ārvalstīs Saeimas vēlēšanās".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs V.Veinbergs

 


APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2010.gada 23.marta lēmumu Nr.5

Instrukcija
"Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība ārvalstīs Saeimas vēlēšanās"

I. Vēlēšanu sagatavošana

1. Vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk - iecirkņa komisija) savu darbību vēlēšanu sarīkošanā organizē Saeimas vēlēšanu likumā, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktajā kārtībā.

2. Centrālā vēlēšanu komisija ar Ārlietu ministrijas starpniecību nosūta attiecīgajai iecirkņa komisijai materiālus (vēlēšanu zīmes, vēlēšanu aploksnes u.c.), kas nepieciešami vēlēšanu sarīkošanai.

3. Iecirkņa komisija nodrošināma ar piemērotām telpām vēlēšanu zīmju, vēlēšanu aplokšņu un citu vēlēšanu materiālu uzglabāšanai.

4. Vēlēšanu iecirknī saņemto vēlēšanu zīmju, vēlēšanu aplokšņu un citu vēlēšanu materiālu uzglabāšanu līdz vēlēšanu dienai nodrošina iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Ja vēlēšanu iecirknis izveidots pārstāvniecībā, kurā tiek organizēta balsošana pa pastu, vēlēšanu iecirknī saņemto vēlēšanu zīmju, vēlēšanu aplokšņu un citu vēlēšanu materiālu uzglabāšanu līdz iecirkņa komisijas izveidošanai nodrošina pārstāvniecības vadītājs.

5. Saņēmusi vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija tās pārskaita un izdara par to atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā. Aploksnes jāpārskaita vismaz divas reizes.

6. Iecirkņa komisija nodrošina, lai vēlēšanu telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu.

7. Balsošanai iecirknī jāsagatavo viena vai vairākas vēlēšanu kastes. Tām jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku.

8. Vismaz desmit dienas pirms vēlēšanu dienas iecirkņa komisija:

1) izliek redzamā vietā paziņojumu par komisijas darba laiku un nepieciešamības gadījumā izvieto norādes, kā šī vieta atrodama;

2) izliek redzamā vietā priekšvēlēšanu programmas un paziņojumus ar visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstiem un nodrošina, lai vēlētājiem būtu pieejamas Saeimas vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem.

9. Ne vēlāk kā divdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas iecirkņa komisija nosaka komisijas darba laiku un informāciju ar Ārlietu ministrijas starpniecību nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.

10. Sākot ar vēlēšanu iecirkņa darbības uzsākšanu, iecirkņa komisijas sekretārs vai - viņa prombūtnes laikā - cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis raksta vēlēšanu gaitas protokolu, uzskaitot un fiksējot katru vēlēšanu iecirknī veikto darbību, kas saistīta ar vēlēšanu procesa organizēšanu pirms vēlēšanu dienas.

II. Vēlēšanu kārtība

11. Pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam, tai skaitā:

1) ierīko atsevišķas telpas vai nodalījumus, kur vēlētājs vienatnē ieliek aploksnē vienu vēlēšanu zīmi un aploksni aizlīmē;

2) pārliecinās, vai vēlēšanu telpās atrodas visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;

3) sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus kandidātu sarakstu numerācijas secībā, kā virsējo liekot kandidātu saraksta ar pirmo numuru vēlēšanu zīmi;

4) ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogo visas vēlēšanu aploksnes, pārskaita tās vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā;

5) pārbauda, vai vēlēšanu telpās, kurās atrodas vēlēšanu iecirknis, nav izvietoti aģitācijas materiāli;

6) nodrošina, lai pie izejas no vēlēšanu telpām aizklātā nodalījumā vēlētājiem būtu brīvi pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.

12. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus no pulksten septiņiem rītā līdz astoņiem vakarā pēc vietējā laika.

13. Netraucējot iecirkņa komisijas darbu, vēlēšanu norisi iecirknī var novērot vienlaikus ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības (turpmāk - pilnvarotie novērotāji), kas Rīgas vēlēšanu apgabalā ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi un tās pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

14. Pilnvarotajiem novērotājiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un attiecīgs rakstveida pilnvarojums. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu dokumentu.

Par pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.

15. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas pulksten septiņos rītā pēc vietējā laika iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes atveramo daļu nostiprina ar uzlīmi, ko paraksta visi komisijas locekļi, un apzīmogo ar komisijas zīmogu, un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā. Uz uzlīmes var parakstīties arī visi pilnvarotie novērotāji, ja tādi ieradušies.

16. Pēc vēlēšanu kastes aizzīmogošanas iecirkņa komisija nekavējoties pa elektronisko pastu cvk@cvk.lv vai faksu + 371 67325251 ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai par vēlēšanu iecirkņa darba uzsākšanu.

17. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisijas sekretārs vai - viņa prombūtnes laikā- cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis turpina rakstīt vēlēšanu gaitas protokolu, izdarot tajā šādas atzīmes:

1) par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu;

2) par to aplokšņu skaitu, kuras apzīmogotas ar iecirkņa komisijas zīmogu;

3) par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm;

4) par vēlētāju sūdzībām par vēlēšanu norisi un viņiem sniegto atbildi;

5) par ziņām, ko iecirkņa komisija sniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai;

6) par visiem starpgadījumiem, kas saistīti ar vēlēšanu brīvības ierobežošanu, kārtības traucēšanu, aģitāciju, un sakarā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem;

7) par pilnvarotajiem novērotājiem, ja tādi ieradušies;

8) par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.

18. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase.

19. Balsošanas telpā iecirkņa komisijas loceklis pārliecinās, vai atnākušās personas ir vēlētāji, un pārbauda, vai viņu Latvijas pilsoņa pasei nav beidzies derīguma termiņš un tajā nav spiedoga par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās.

20. Kopā ar vēlētāju, kuram ir fiziski trūkumi un kurš tādēļ personiski nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to iecirkņa komisija balsotāju sarakstā ailē "Piezīmes" ieraksta attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav Latvijas pilsonis) personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis. Pēc vēlētāja norādījumiem attiecīgā persona parakstās balsotāju sarakstā, kā arī izdara atzīmes vēlēšanu zīmē.

21. Iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka persona ir vēlētājs un tā pasē nav spiedoga par piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās, balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī iespiež spiedogu vēlētāja Latvijas pilsoņa pasē 9. lappusē, 1992. gada parauga pasē - 14. lappusē, bet, ja tajā nav vietas spiedoga iespiešanai, pieļaujams, ka tas tiek iespiests 12. vai 13. lappusē.

22. Katrs vēlētājs saņem no iecirkņa komisijas visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu.

23. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu.

24. Atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var: 

1) pretī kandidāta uzvārdam atzīmēt "+", ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;

2) svītrot kandidāta vārdu vai uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu;

3) atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu.

25. Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē.

26. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas vēlēšanu aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunas visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.

27. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas vēlēšanu aploksnē un tās aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunu vēlēšanu aploksni un atzīmē balsotāju sarakstā rindā "Atzīmes par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu", norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas vēlēšanu aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama iecirkņa komisijai.

28. Pēc tam, kad vēlētājs pēc savas izvēles vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē tā tiek iemesta vēlēšanu kastē.

29. Izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pēc savas izvēles pāri palikušās vēlēšanu zīmes var ņemt līdzi vai atstāt īpašā nodalījumā, vai paņemt no tā jebkuru vēlēšanu zīmi.

30. Iecirkņa komisijas locekļiem aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.

31. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš raugās, lai vēlēšanu telpās, kurās atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija.

32. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji nekavējoties iesniedz iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi jāizskata un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet tās saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.

33. Vēlēšanu dienā pēc pulksten astoņiem vakarā pēc vietējā laika var nobalsot tikai tie vēlētāji, kuri bija ieradušies vēlēšanu telpās pirms pulksten astoņiem vakarā. Pēc tam iecirkņa komisija slēdz vēlēšanu telpas un uzsāk balsu skaitīšanu Saeimas vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijā par balsu skaitīšanu noteiktajā kārtībā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs  V.Veinbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par instrukcijas apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 5Pieņemts: 23.03.2010.Stājas spēkā: 23.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 26.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
207165
23.03.2010
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)