Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.4

Rīgā 2010.gada 23.martā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju "Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība balsošanas pa pastu organizēšanā Saeimas vēlēšanās".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs V.Veinbergs

 


APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2010.gada 23.marta lēmumu Nr.4

Instrukcija
"Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība balsošanas pa pastu organizēšanā Saeimas vēlēšanās"

1. Vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs, kuros tiek organizēta balsošana pa pastu, vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk - iecirkņa komisija) uzsāk darbu trīs nedēļas pirms vēlēšanu dienas. Iecirkņa komisija no attiecīgās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības atbildīgā darbinieka pieņem vēlētāju reģistrācijas dokumentus (vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu, iesniegumus par balsošanu pa pastu, iesniegumus par vēlēšanu materiālu saņemšanas adreses maiņu, pasu spiedogus un citus vēlēšanu dokumentus un materiālus, ja tādi ir).

2. Iecirkņa komisijas sekretārs vai viņa prombūtnes laikā cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis raksta vēlēšanu gaitas protokolu, izdarot tajā atzīmes par iecirkņa komisijas darbību pirms vēlēšanu dienas.

3. Iecirkņa komisija ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu reģistrētajiem vēlētājiem uz iesniegumā norādīto adresi visu Rīgas vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni un reģistrācijas lapu ar informāciju par kārtību, kādā izdarāma balsošana, norādot arī kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts sarakstā balsošanai pa pastu.

4. Vēlētājs, kurš saņēmis dokumentus balsošanai pa pastu, izraugās vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso. Vēlēšanu zīmē pretī kandidāta uzvārdam vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi "+", neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu vai uzvārdu. Pēc tam vēlēšanu zīmi ieliek vēlēšanu aploksnē un to aizlīmē.

5. Aizlīmēto vēlēšanu aploksni vēlētājs ievieto pasta aploksnē kopā ar reģistrācijas lapu un aizlīmē pasta aploksni. Uz pasta aploksnes norāda kārtas numuru, ar kādu vēlētājs reģistrēts sarakstā balsošanai pa pastu, atzīmē, ka tajā ir vēlēšanu aploksne, un nekavējoties nosūta iecirkņa komisijai, kas viņam piesūtījusi vēlēšanu dokumentus balsošanai pa pastu, ievērojot to, ka iecirkņa komisija atvērs tikai tās pasta aploksnes, kuras būs saņemtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.

6. Vēlēšanu iecirknī saņemtās pasta aploksnes, uz kurām ir atzīme, ka tajās ir vēlēšanu aploksne, iecirkņa komisija uzglabā neatvērtas līdz vēlēšanu iecirkņa slēgšanai vēlēšanu dienā, pulksten astoņiem vakarā pēc vietējā laika.

7. Pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas iecirkņa komisija pa vienai atver saņemtās pasta aploksnes.

1) Konstatējusi, ka pasta aploksnē ir viena vēlēšanu aploksne, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, un viena vēlētāja reģistrācijas lapa, kā arī pārliecinājusies, ka attiecīgais vēlētājs ir reģistrēts sarakstā balsošanai pa pastu,- un ka viņš jau iepriekš nav atsūtījis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija sarakstā balsošanai pa pastu izdara atzīmi par vēlēšanu aploksnes saņemšanu. Šādas vēlēšanu aploksnes novietojamas vienkopus līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai. Atsevišķi uzkrājamas arī attiecīgās reģistrācijas lapas, bet pasta aploksnes nav jāsaglabā.

2) Ja iecirkņa komisija konstatē, ka vēlēšanu aploksne nav apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, uz vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi "nederīga", to numurē (visas vēlēšanu aploksnes, kuras šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā atzītas par nederīgām, tiek numurētas vienotā secībā) un vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksne ar attiecīgo kārtas numuru atzīta par nederīgu. Pēc tam vēlēšanu aploksni un reģistrācijas lapu ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi.

3) Ja iecirkņa komisija konstatē, ka vēlēšanu aploksni atsūtījis vēlētājs, kas nav ierakstīts sarakstā balsošanai pa pastu, uz vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi "nederīga", to numurē un vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksne ar attiecīgo kārtas numuru atzīta par nederīgu. Pēc tam vēlēšanu aploksni un reģistrācijas lapu ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi.

4) Ja iecirkņa komisija konstatē, ka vēlēšanu aploksni atsūtījis vēlētājs, par kuru sarakstā balsošanai pa pastu jau ir izdarīta atzīme, ka šis vēlētājs atsūtījis vēlēšanu aploksni, uz vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi "nederīga", to numurē un vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksne ar attiecīgo kārtas numuru atzīta par nederīgu. Pēc tam vēlēšanu aploksni un reģistrācijas lapu ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi.

8. Ja pasta aploksnē atrodas vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē, tās nekavējoties dzēšamas, izdarot attiecīgu atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā, un ievietojamas atpakaļ pasta aploksnē. Pēc tam, kad atvērtas visas pasta aploksnes, šādas pasta aploksnes iesaiņojamas šīs instrukcijas 12. punktā noteiktajā kārtībā.  

9. Ja, atverot pasta aploksni, iecirkņa komisija konstatē, ka tajā ir viena vēlēšanu aploksne, bet nav vēlētāja reģistrācijas lapas, no pasta aploksnes izņemtos dokumentus ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi līdz visu pasta aplokšņu atvēršanas pabeigšanai.

10. Ja, atverot pasta aploksni, iecirkņa komisija konstatē, ka tajā ir divas vai vairāk vēlēšanu aploksnes, no pasta aploksnes izņemtos dokumentus ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi līdz visu pasta aplokšņu atvēršanas pabeigšanai.

11. Kad atvērtas visas pasta aploksnes, iecirkņa komisija lemj par 9.punktā minēto pasta aplokšņu saturu, pārbaudot, vai uz pasta aploksnes ir norādīts vēlētāja kārtas numurs vai citas ziņas, kas nepieciešamas, lai konstatētu, kurš vēlētājs ir atsūtījis vēlēšanu aploksni. Ja ir iespējams noteikt, kurš vēlētājs ir atsūtījis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija veic 7.punktā minētās darbības-,bet ja nav - saņemtā vēlēšanu aploksne atzīstama par nederīgu. Uz vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi "nederīga", to numurē un vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksne ar attiecīgo kārtas numuru atzīta par nederīgu. Tad vēlēšanu aploksni ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi.

12. Pēc tam iecirkņa komisija lemj par 10. punktā minēto pasta aplokšņu saturu. Pēc pievienotajām reģistrācijas lapām (ja tādu nav - pēc atzīmēm uz pasta aploksnes) iecirkņa komisija pārbauda, vai vēlēšanu aplokšņu skaits ir vienāds ar reģistrācijas lapu vai uz pasta aploksnes izdarīto atzīmju skaitu:

1) Ja skaits sakrīt, iecirkņa komisija veic šīs instrukcijas 7. punkta pirmajā apakšpunktā minētās darbības.

2) Ja vēlēšanu aplokšņu skaits pasta aploksnē ir lielāks par reģistrācijas lapu (atzīmju uz pasta aploksnes) skaitu, visas attiecīgās vēlēšanu aploksnes atzīstamas par nederīgām. Uz katras vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi "nederīga", tās numurē un vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksnes ar attiecīgajiem kārtas numuriem atzītas par nederīgām. Tad vēlēšanu aploksnes un reģistrācijas lapas (ja ir) ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi.

3) Ja vēlēšanu aplokšņu skaits pasta aploksnē ir mazāks par reģistrācijas lapu (atzīmju uz pasta aploksnes) skaitu, visas attiecīgās vēlēšanu aploksnes atzīstamas par derīgām. Veicot 7.punktā minētās darbības, iecirkņa komisija sarakstā balsošanai pa pastu izdara atzīmi par vēlēšanu aploksnes saņemšanu attiecībā uz visiem vēlētājiem, kuru reģistrācijas lapas ir atsūtītas (vai par kuriem izdarītas atzīmes uz pasta aploksnes).

13. Ja 12. punkta pirmajā vai trešajā apakšpunktā minētajā gadījumā iecirkņa komisija konstatē, ka sarakstā balsošanai pa pastu ir izdarīta atzīme par to, ka kāds no šiem vēlētājiem jau ir atsūtījis vēlēšanu aploksni, visas attiecīgajā pasta aploksnē esošās vēlēšanu aploksnes atzīstamas par nederīgām. Uz katras vēlēšanu aploksnes izdara atzīmi "nederīga", tās numurē un vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta, kādēļ vēlēšanu aploksnes ar attiecīgajiem kārtas numuriem atzītas par nederīgām. Tad vēlēšanu aploksnes un reģistrācijas lapas (ja ir) ievieto atpakaļ pasta aploksnē un novieto atsevišķi.

14. Pēc visu pasta aplokšņu atvēršanas un to satura pārbaudes tās pasta aploksnes, kurās ir par nederīgām atzītas vēlēšanu aploksnes, iesaiņojamas, saini nostiprinot ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un paraksta vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz iesaiņojuma norādāms tā saturs.

15. Derīgās vēlēšanu aploksnes iecirkņa komisija pārskaita vismaz divas reizes un šo aplokšņu skaitu salīdzina ar atzīmju par vēlēšanu aploksnes saņemšanu skaitu sarakstā balsošanai pa pastu. Vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar atzīmju par vēlēšanu aploksnes saņemšanu skaitu vai mazākam par to. Skaitīšanas rezultātus ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.

16. Iecirkņa komisija atver derīgās vēlēšanu aploksnes un konstatē to saturu instrukcijā par balsu skaitīšanu noteiktajā kārtībā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs V.Veinbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par instrukcijas apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 4Pieņemts: 23.03.2010.Stājas spēkā: 23.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 26.03.2010.
207164
23.03.2010
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"