Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.278

Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 25.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.209 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
vadības likuma 18.panta 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.209 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 49.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdus "Akadēmisko programmu aģentūra" ar vārdiem "Valsts izglītības attīstības aģentūra";

1.2. elektroniskā pasta adresi "eez@apa.lv" ar elektroniskā pasta adresi "eez@viaa.gov.lv";

1.3. mājaslapas adresi internetā "www.apa.gov.lv" ar mājaslapas adresi internetā "www.viaa.gov.lv".

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Grantu shēmas mērķis ir sniegt ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā un izglītībā, piedāvājot iespēju šo noteikumu 3.punktā minētajai mērķauditorijai pilnveidot zināšanas un mācību vai pieredzes apmaiņas nolūkos noteiktu laiku uzturēties (turpmāk - mobilitāte) Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīs (turpmāk - EEZ un EBTA valstis) - Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā -, kā arī veicināt sadarbību un veidot partnerību starp Latviju un EEZ un EBTA valstīm."

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Apakšprojektus var īstenot līdz 2010.gada 31.decembrim un saņemt stipendijas šādiem mobilitātes periodiem:

6.1. individuālai studentu mobilitātei - no četriem līdz 10 mēnešiem;

6.2. izglītības darbinieku mobilitātei - no vienas nedēļas līdz sešām nedēļām;

6.3. skolotāju asistentu mobilitātei - no trim līdz 10 mēnešiem."

4. Izteikt 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"8. Stipendijā ir iekļauti ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumi šādā apmērā:

8.1. individuālai studentu mobilitātei - EUR 1200 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par mēnesi, kā arī studiju maksa līdz EUR 1000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, ja to pieprasa EEZ un EBTA valsts augstākās izglītības iestāde. Ja mobilitātes perioda ilgums nav izsakāms pilnos mēnešos, stipendijas apmērs nepilnajam mēnesim (vismaz 14 dienām) ir EUR 600 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa. Mobilitātes periods, par kuru apakšprojekta īstenotājam piešķir stipendiju, tiek noteikts atbilstoši EEZ un EBTA valsts augstskolas apliecinājumam par uzņemšanu studiju programmā (studiju kursos);

8.2. izglītības darbinieku mobilitātei - EUR 1600 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par vienu nedēļu, EUR 1880 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par divām nedēļām, EUR 2160 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par trim nedēļām, EUR 2440 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par četrām nedēļām, EUR 2720 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par piecām nedēļām un EUR 3000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa par sešām nedēļām, kā arī mācību vai dalības maksa līdz EUR 1000 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, ja to pieprasa mācību kursu vai pasākuma organizētājs;

8.3. skolotāju asistentu mobilitātei - EUR 1800 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa mēnesī. Ja mobilitātes perioda ilgums nav izsakāms pilnos mēnešos, stipendijas apmērs nepilnajam mēnesim (vismaz 14 dienām) ir EUR 900 ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa. Mobilitātes periods, par kuru apakšprojekta īstenotājam piešķir stipendiju, tiek noteikts atbilstoši EEZ un EBTA valsts izglītības iestādes apliecinājumam par skolotāja asistenta vietas piešķiršanu.

9.  30 darbdienu laikā pēc apakšprojekta ieviešanas līguma noslēgšanas apsaimniekotājs piešķir priekšfinansējumu noteiktam apakšprojekta īstenošanas periodam:

9.1. triju mēnešu periodam individuālās studentu mobilitātes apakšprojektiem, kuru īstenošanas ilgums ir četri mēneši un ilgāks. Ik pēc trim mēnešiem līdzfinansējuma saņēmējs nosūta apsaimniekotājam turpmākā finansējuma pieprasījumu nākamajam apakšprojekta īstenošanas periodam, ja tas ir ilgāks par mēnesi;

9.2. triju mēnešu periodam skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojektiem, kuru īstenošanas ilgums ir ilgāks par trim mēnešiem;

9.3.  80 % apmērā no apakšprojektam piešķirtās stipendijas summas visam apakšprojekta īstenošanas laikam izglītības darbinieku mobilitātes apakšprojektiem un tādiem skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojektiem, kuru īstenošanas ilgums ir trīs mēneši.

10. Galīgo norēķinu par pēdējo pilno apakšprojekta īstenošanas mēnesi individuālās studentu mobilitātes apakšprojektiem un skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojektiem, kā arī 20 % apmērā no apakšprojektam piešķirtās stipendijas summas visam apakšprojekta īstenošanas laikam izglītības darbinieku mobilitātes apakšprojektiem apsaimniekotājs veic 30 darbdienu laikā pēc apakšprojekta noslēguma pārskata apstiprināšanas."

5. Izteikt 15.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs ir sekmīgi studējis kādā augstskolas pedagoģijas programmā ne mazāk kā četrus semestrus vai strādā par pedagogu valsts, pašvaldības vai privātā vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās izglītības iestādē, un viņa pedagoģiskā darba stāžs nepārsniedz divus gadus pēc pedagoģijas studiju programmas beigšanas un diploma iegūšanas;".

6. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības iesniegt vienu apakšprojekta iesniegumu katrā šo noteikumu 17.1., 17.2. un 17.3.apakšpunktā minētajā atklātā konkursa kārtā, kā arī katrā šo noteikumu 17.4.apakšpunktā minētajā konkursa papildkārtā."

7. Izteikt 17.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. atklātu konkursu uz izglītības darbinieku mobilitātes apakšprojektiem īsteno astoņās kārtās - 2008.gada martā, jūnijā, septembrī un decembrī, 2009.gada martā, jūnijā, septembrī un 2010.gada martā. Vienas kārtas finansējums nav mazāks par EUR 35 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa. Ja iepriekšējā kārtā nav apgūts viss finansējums, to pārceļ uz nākamo kārtu;".

8. Papildināt noteikumus ar 17.4. un 17.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4.  2010.gadā var rīkot konkursa papildkārtas, ja 2009.gada konkursa kārtās un papildkārtās netiek iesniegts pietiekams apakšprojektu iesniegumu skaits un ir pieejams finansējums no konkursa iepriekšējām kārtām vai ir pārdalāms finansējums no citām aktivitātēm. Individuālās studentu mobilitātes un skolotāju asistentu mobilitātes apakšprojektiem papildkārtu var rīkot 2010.gada martā, izglītības darbinieku mobilitātes apakšprojektiem - 2010.gada jūnijā;

17.5. iepriekšējās konkursa kārtās neapgūto finansējumu var pārdalīt starp individuālo studentu mobilitāti, izglītības darbinieku mobilitāti un skolotāju asistentu mobilitāti."

9. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Apsaimniekotājs izsludina atklātu konkursu un par katru atklāta konkursa kārtu ievieto atsevišķu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos, kā arī apsaimniekotāja mājaslapā internetā (www.viaa.gov.lv), Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā (www.izm.gov.lv) un finanšu instrumentu Latvijas mājaslapā internetā (www.eeagrants.lv)."

10. Izteikt 24.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. apliecinājums (angļu valodā) no EEZ un EBTA valsts augstskolas par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja uzņemšanu studiju programmā (studiju kursos) vai, ja minētais apliecinājums līdz apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienai vēl nav saņemts, - apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja iesniegums (latviešu valodā), kurā tas apliecina savu pieteikšanos studijām EEZ un EBTA valsts augstskolā."

11. Izteikt 26.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4. apliecinājums (angļu valodā) no EEZ un EBTA valsts iestādes par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja pieņemšanu asistenta darbā vai, ja minētais apliecinājums līdz apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienai vēl nav saņemts, - apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja iesniegums (latviešu valodā), kurā tas apliecina savu pieteikšanos asistenta darbam EEZ un EBTA valsts iestādē."

12. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Apsaimniekotājs izstrādā komisijas nolikumu. Nolikumā nosaka komisijas izveidošanas un darbības kārtību. Komisijas sastāvā ir viens apsaimniekotāja pārstāvis, divi Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Latvijas augstākās izglītības institūcijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Pašvaldību savienības. Vērtēšanas komisijas darbā novērotāja statusā var piedalīties citu biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Finanšu instrumentu biroja vai vadošās iestādes pārstāvji. Ja nepieciešams, komisijas darbā pieaicina ekspertus."

13. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Apakšprojekta ieviešanas līguma slēgšana un grozīšana

47. Apsaimniekotājs ar apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju slēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms apstiprinātā apakšprojekta uzsākšanas. Ja individuālajā studentu mobilitātē šo noteikumu 24.4.apakšpunktā minētais apliecinājums un skolotāju asistentu mobilitātē šo noteikumu 26.4.apakšpunktā minētais apliecinājums līdz apakšprojekta iesnieguma iesniegšanas dienai nav saņemts, apsaimniekotājs slēdz apakšprojekta ieviešanas līgumu pēc minētā apliecinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms apstiprinātā apakšprojekta uzsākšanas, ja nepieciešams, attiecīgi precizējot apstiprinātā mobilitātes perioda ilgumu.

48. Ja apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc apakšprojekta ieviešanas līguma projekta saņemšanas nenoslēdz ar apsaimniekotāju apakšprojekta ieviešanas līgumu, viņš zaudē tiesības noslēgt minēto līgumu un apsaimniekotājs apakšprojekta ieviešanas līgumu var slēgt ar apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēju, kura apakšprojekta iesniegums ir ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

49. Ievērojot šo noteikumu 6.punktā minētās prasības un pamatojoties uz attiecīgu apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmēja iesniegumu, kā arī individuālajā studentu mobilitātē iesniedzot vēstuli no augstskolas vai koledžas, kurā students ir imatrikulēts, un skolotāju asistentu mobilitātē iesniedzot vēstuli no skolotāja asistenta darba vietas par izmaiņu akceptēšanu attiecībā uz mobilitātes perioda ilgumu, apakšprojekta ieviešanas līgumu var grozīt, mainot apakšprojekta īstenošanas vietu un periodu (ja ir pieejami finanšu līdzekļi) šādos gadījumos:

49.1. attiecīgā EEZ un EBTA valsts iestāde, kurā apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs īsteno mobilitātes periodu, ir izsniegusi jaunu apliecinājumu par mobilitātes perioda maiņu vai pagarināšanu, lai sasniegtu apakšprojekta mērķi;

49.2. apakšprojekta līdzfinansējuma saņēmējs ir mainījis attiecīgo EEZ un EBTA valsts iestādi, kurā īsteno mobilitātes periodu, un šī iestāde ir izsniegusi jaunu apliecinājumu par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja uzņemšanu."

14. Papildināt noteikumus ar IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX. Noslēguma jautājums

53. Šo noteikumu 8.punkts ir piemērojams visās šo noteikumu 17.punktā minētajās konkursu kārtās."

15. Izteikt 1.pielikuma 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Augstskolas studiju programmas vadītāja vai citas pilnvarotas personas paraksts
Vārds, uzvārds: Amats: Paraksts:
     
Vieta:

Datums:

     
   

(diena

mēnesis gads)"

16. Izteikt 1.pielikuma daļas "Kopā ar apakšprojekta iesnieguma veidlapu iesniedz:" 5.punktu šādā redakcijā:

"5. apliecinājums no EEZ un EBTA valsts augstskolas par Jūsu uzņemšanu studiju programmā (studiju kursos) angļu valodā vai Jūsu iesniegums latviešu valodā, kurā apliecināt savu pieteikšanos studijām EEZ un EBTA valsts augstskolā."

17. Izteikt 2.pielikuma 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja iestādes vadītāja vai citas pilnvarotas personas paraksts
Vārds, uzvārds: Amats: Paraksts:
     
Vieta:

Datums:

     
   

(diena

mēnesis gads)"

18. Izteikt 3.pielikuma 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Studiju programmas vadītāja (ja asistents vēl nav beidzis studijas) vai asistenta darba devēja (skolas direktora, ja asistents strādā skolā) piekrišana apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja dalībai Stipendiju grantu shēmas programmā
Vārds, uzvārds: Amats: Paraksts:
     
Vieta:

Datums:

     
   

(diena

mēnesis gads)"

19. Izteikt 4.pielikuma I daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Apakšprojekta iesniegumam ir pievienots apliecinājums (angļu valodā) no EEZ un EBTA valsts augstskolas par apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja uzņemšanu studiju programmā (studiju kursos) vai apakšprojekta iesniegumam ir pievienots iesniegums (latviešu valodā), kurā apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs apliecina savu pieteikšanos studijām EEZ un EBTA valsts augstskolā  

"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.209 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 278Pieņemts: 23.03.2010.Stājas spēkā: 27.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 26.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
207126
27.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)