Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.14

2010.gada 16.martā

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu nodibinājumam "Fonds "Krustceles"""

TA-273

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""

TA-213

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām"

TA-443

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 20.maijam reģistrēt naftas produktu informācijas sistēmu (NAPRO) valsts informācijas sistēmu reģistrā.

 

 

4.§

Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

TA-2799

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

5.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2773

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

6.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2771

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Muitošanas kārtība kuģa un gaisa kuģa apgādē"

TA-348

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.227 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm""

TA-595

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citam centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"

TA-656

______________________________________________________

(L.Ozoliņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu ar pārejas noteikumiem Veselības ministrijas atzinumā minētajā redakcijā un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 71.§) "Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-541

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 71.§) "Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 30.aprīlim.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūtīšanas izglītības iegūšanai, mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtība"

TA-652

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā"

TA-222

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""

TA-437

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai""

TA-644

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību"

TA-266

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pārskatīt valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrāža aprēķināšanas metodiku un līdz 2010.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.

3. Konceptuāli atbalstīt Iekšlietu ministrijas parāda valsts akciju sabiedrībai "Elektronisko sakaru direkcija" 296 600 latu apmērā, kas radies līdz 2010.gada 1.janvārim par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, kompensēšanu par minēto summu, samazinot valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" valsts budžetā pārskaitāmās dividendes par valsts kapitāla daļu izmantošanu par 2009. pārskata gadu.

4. Konceptuāli atbalstīt valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" finanšu līdzekļu, kas 2010.gadā ir iegūti par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Iekšlietu ministrijai (2 056 latu apmērā), atmaksu valsts budžetā, par attiecīgo summu palielinot valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" valsts budžetā pārskaitāmās dividendes par valsts kapitāla daļu izmantošanu par 2009. pārskata gadu.

5. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju pēc valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" 2009.gada pārskata apstiprināšanas sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcijas" valsts budžetā pārskatāmajām dividendēm par valsts kapitāla daļu izmantošanu, ievērojot šī protokollēmuma 3. un 4.punktā minētos nosacījumus.

 

 

16.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta rīkojumā Nr.140 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-604

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.februāra rīkojumā Nr.120 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-494

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-132

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

3. Zemkopības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem normatīvajos aktos, kas attiecas uz ģenētiski modificēto kultūraugu izplatīšanu vidē, lai noteiktu pašvaldībām tiesības to teritorijā pieņemt galīgo lēmumu par konkrētā ģenētiski modificētā kultūrauga izplatīšanas vidē atļaušanu vai aizliegumu.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu"

TA-665

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā"

TA-4258

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības izsniegšanu"

TA-4864

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"

TA-293

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi"

TA-432

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība"

TA-3567

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

25.§

Rīkojuma projekts "Par A.Kvesku"

TA-702

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Rīkojuma projekts "Par N. Jezdakovu"

TA-703

______________________________________________________

(A.Kampars, M.Segliņš, N.Jezdakova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

27.§

Koncepcijas projekts par nepieciešamajiem tiesību aktu grozījumiem valsts aizsardzības vadības jomā ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā

TA-3520

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

28.§

Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2009.gada 1.augusta līdz 2010.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-563

______________________________________________________

(S.Bajāre, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.

 

 

29.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.marta rīkojumā Nr.148 "Par Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānā""

TA-564

______________________________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas nesadalīto finansējumu"

TA-415

______________________________________________________

(R.Fišers, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt Latvijas un Šveices sadarbības programmas nesadalītā finansējuma novirzīšanu mikrokreditēšanas programmas ieviešanai prioritātes "Atbalsts privātajam sektoram" ietvaros, kā arī noteikt valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par individuālā projekta iesniedzēju.

3. Finanšu ministrijai:

3.1. sagatavot un finanšu ministram līdz 2010.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā;

3.2. vienoties ar Šveices kompetentajām iestādēm par Latvijas un Šveices sadarbības programmas nesadalītā finansējuma novirzīšanu mikrokreditēšanas programmas īstenošanai prioritātes "Atbalsts privātajam sektoram" ietvaros, paredzot attiecīgus grozījumus Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīguma par Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā 1. un 2.pielikumā.

4. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Zemkopības ministriju sagatavot mikrokreditēšanas programmas projekta izklāstu.

5. Atzīt Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas-Šveices sadarbības programmas īstenošanu Latvijā"" 4.punktu par aktualitāti zaudējušu.

 

 

Ministru kabineta lieta

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

TA-598

______________________________________________________

(J.Pūce, R.Vējonis, K.Gerhards, S.Seņkāns, A.Kampars, M.Segliņš, H.Buks - Vaivads, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta 15. un 16.punktu, paredzot, ka konkurss tiek organizēts vienu reizi gadā no 1.oktobra, precizēt 4.pielikumu atbilstoši vides ministra priekšlikumiem, saskaņot precizēto projektu ar Vides ministriju un Satiksmes ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Par paveikto un turpmāk plānotajiem pasākumiem publisko iepirkumu procesu pilnveidošanā un e-iepirkumu sistēmas izmantošanas uzlabošanā

TA-658

______________________________________________________

(I.Leišavnieks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

33.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā par ostām"

TA-691

______________________________________________________

(M.Brencis, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

3. Finanšu ministram, izpildot Ministru kabineta 2010.gada 9.marta sēdē (prot. Nr.12 44.§) doto uzdevumu attiecībā uz likumprojekta sagatavošanu par grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu", noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā un līdz 2010.gada 19.martam iesniegt tos Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

 

 

34.§

Rīkojuma projekts "Par prognozēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kompensāciju pašvaldībām"

TA-655

______________________________________________________

(J.Plūme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt rīkojuma projektu, paredzot, ka pēc rīkojuma 2.punkta izpildes finansējums 5 dienu laikā tiek pārskaitīts pašvaldībām, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""

TA-578

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

36.§

Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2397

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Vides ministriju precizēt noteikumu projekta 16. un 25.punkta redakciju un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Informatīvais ziņojums "Par Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas valsts iestāžu paralēlās pārbaudes rezultātiem Latvijas pārtikas produktu importa regulēšanas jomā uz Krievijas Federāciju"

TA-679, SAN-4845, SAN-482

______________________________________________________

(Z.Matuzale, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2010.gada 24.martam noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā rīkojuma projektu par starpinstitūciju darba grupas izveidošanu rīcības plāna izstrādei, lai veicinātu pārtikas produktu eksportu uz Krievijas Federāciju.

3. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai līdz 2010.gada 24.martam iesniedzamā plāna sagatavošanu, atbalstīt priekšlikumu pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 1.jūnijam.

4. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

38.§

Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-657

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""

TA-681

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"""

TA-685

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība"

TA-331

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas""

TA-674

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

43.§

Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā un turpmākajos gados Iekšlietu ministrijai nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

TA-659

______________________________________________________

(I.Pētersone, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm slēgt granta līgumus par šādu pieteikto projektu īstenošanu:

2.1. Pamatprogrammai "Drošība un brīvību garantēšana (2007. - 2013.)" pieteiktie projekti "Nacionālās ARO nodaļas stiprināšana: novērtēšana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācijas, izsekošanas un izmeklēšanas uzlabošana" un "Policijas sadarbības - pārrobežu sadarbības kapacitātes stiprināšana LT, LV, PL";

2.2. Pamatprogrammas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" īpašajai programmai "Eiropas Bēgļu fonds" Kopienas darbības (Community Action) pieteiktais projekts "Vienotu pasākumu veicināšana mazaizsargāto grupu vajadzību ievērošanā" (pēc tā apstiprināšanas Eiropas Komisijā).

3. Finanšu ministram saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegtu Iekšlietu ministrijas pieprasījumu pārdalīt Iekšlietu ministrijai 2010.gadā finanšu līdzekļus no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai, attiecīgi precizējot valsts budžeta ilgtermiņa saistības:

3.1. ne vairāk kā 122 894 latu apmērā šādu Citu Eiropas Kopienas iniciatīvu un Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošanai (granta līgumi noslēgti līdz 2009.gada 31.decembrim):

3.1.1.Pamatprogrammai "Drošība un brīvību garantēšana (2007-2013)"- ne vairāk kā 40 440 latu;

3.1.2.Vispārējai programmai "Pamattiesības un tiesiskums (2007.-2013.)"- ne vairāk kā 48 375 latus;

3.1.3. Pamatprogrammas - "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" īpašai programmai "Eiropas Ārējo robežu fonds" - Kopienas darbības ne vairāk kā 16 912 latus;

3.1.4. Programmai "Eiropas Migrācijas tīkls"- ne vairāk kā 17 167 latus;

3.2. ne vairāk kā 195 421 lata apmērā (ārvalstu finanšu palīdzība - 149 212 lati, valsts budžeta finansējums - 46 209 lati) šī protokollēmuma 2.punktā minēto projektu īstenošanai:

3.2.1. Pamatprogrammai "Drošība un brīvību garantēšana (2007-2013)"- ne vairāk kā 149 036 latus (ārvalstu finanšu palīdzība - 107 044 lati, valsts budžeta finansējums - 41 992 lati);

3.2.2. Pamatprogrammas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" īpašajai programmai "Eiropas Bēgļu fonds" Kopienas darbības (Community Action) ne vairāk kā 46 385 latus (ārvalstu finanšu palīdzība - 42 168 lati, valsts budžeta finansējums - 4 217 lati).

4. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un iesaistītajām institūcijām līdz 2010.gada 1.augustam sagatavot priekšlikumus par atbildīgo institūciju un pieteikšanās kārtību pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana (2007-2013)" un vispārējās programmas "Pamattiesības un tiesiskums (2007.-2013.)" īstenošanai.

 

 

44.§

Likumprojekts "Par mikrouzņēmuma nodokli"

TA-694

______________________________________________________

(D.Robežniece, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. atkārtoti izvērtēt likumprojekta anotācijas trešo sadaļu attiecībā uz nepieciešamo līdzekļu apjomu Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošanai un administrēšanai un precizēt to;

2.2. izvērtēt ierosināto likuma spēkā stāšanās termiņu kontekstā ar šī protokola 45.-48.§ minētajiem likumprojektiem un paredzēt tiem vienādu spēkā stāšanās termiņu, saskaņot likumprojektu un tā anotāciju ar Tieslietu ministriju;

2.3. līdz 2010.gada 22.martam iesniegt likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 23.marta sēdē;

2.4. kontekstā ar likumprojektu "Par mikrouzņēmuma nodokli" steidzami sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā precizēto likumprojektu par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" (TA-26) un tā anotāciju.

 

 

45.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-692

______________________________________________________

(D.Robežniece, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. izvērtēt ierosināto likuma spēkā stāšanās termiņu kontekstā ar šī protokola 44., 46.- 48.§ minētajiem likumprojektiem un paredzēt tiem vienādu spēkā stāšanās termiņu, saskaņot likumprojektu un tā anotāciju ar Tieslietu ministriju;

2.3. līdz 2010.gada 22.martam iesniegt likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 23.marta sēdē.

 

 

46.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-693

______________________________________________________

(D.Robežniece, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. izvērtēt ierosināto likuma spēkā stāšanās termiņu kontekstā ar šī protokola 44., 45., 47. un 48.§ minētajiem likumprojektiem un paredzēt tiem vienādu spēkā stāšanās termiņu, saskaņot likumprojektu un tā anotāciju ar Tieslietu ministriju;

2.3. līdz 2010.gada 22.martam iesniegt likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā izskatīšana Ministru kabineta 23.marta sēdē.

 

 

47.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""

TA-675

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Labklājības ministrijai:

1. izvērtēt ierosināto likuma spēkā stāšanās termiņu kontekstā ar šī protokola 44., 45., 46. un 48.§ minētajiem likumprojektiem un paredzēt tiem vienādu spēkā stāšanās termiņu, saskaņot likumprojektu un tā anotāciju ar Finanšu ministriju;

2. līdz 2010.gada 22.martam iesniegt likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā izskatīšana Ministru kabineta 23.marta sēdē.

 

 

48.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-677

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Labklājības ministrijai:

1. izvērtēt ierosināto likuma spēkā stāšanās termiņu kontekstā ar šī protokola 44. - 47.§ minētajiem likumprojektiem un paredzēt tiem vienādu spēkā stāšanās termiņu, saskaņot likumprojektu un tā anotāciju ar Finanšu ministriju;

2. līdz 2010.gada 22.martam iesniegt likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā izskatīšana Ministru kabineta 23.marta sēdē.

 

 

49.§

Par budžeta procesa pilnveidošanu un 2011.gada valsts budžeta izstrādes gaitu

TA-704

______________________________________________________

(L.Ozoliņa, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto informāciju par budžeta procesa pilnveidošanu un 2011.gada valsts budžeta izstrādes gaitu.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt informāciju Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

50.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0138" projekts

TA-683

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0138.

2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.

 

 

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

51.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 28.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2246" projekts

TA-686

______________________________________________________

(Z.Medne, S.Āmare - Pilka, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2246.

2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.

5. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministrei līdz 2010.gada 3.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.680 "Noteikumi par medicīniskajām ierīcēm un medicīnas precēm, to komplektējošajām daļām un piederumiem, kuru piegādēm piemēro pievienotās vērtības nodokļa piecu procentu likmi".

 

 

52.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0140" projekts

TA-688

______________________________________________________

(Z.Medne, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0140.

2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.

5. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2010.gada 6.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums".

6. Finanšu ministrijai veicināt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma projekta un likumprojekta "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" pieņemšanu paātrinātā kārtībā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

53.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0137" projekts

TA-684

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2010.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0137.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.

5. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu tiesību aktu projektus, kas nepieciešami Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2007/59/EK pārņemšanai.

 

 

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

54.§

Latvijas Republikas nostājas "Par 2010.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0142" projekts

TA-687

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0142.

2. Vides ministrijai steidzami precizēt nostāju, svītrojot atsauci uz likumprojekta pievienošanu, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

4. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

5. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

6. Vides ministrijai sagatavot un vides ministram līdz 2010.gada 19.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"".

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

55.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 28.janvāra argumentēta atzinuma pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0387" projekts

TA-682

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2010.gada 28.janvāra argumentēta atzinumu pārkāpuma procedūru lietā Nr.2009/0387.

2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.

 

 

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

56.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārējo attiecību padomes 2010.gada 22.marta sanāksmei

TA-696

______________________________________________________

(I.Krastiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārējo attiecību padomes 2010.gada 22.marta sanāksmēs izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija Ārējo attiecību padomei Nr.2 "Haiti";

2.2. Pozīcija Ārējo attiecību padomei Nr.10 "Baltkrievija";

2.3. Pozīcija Ārējo attiecību padomei Nr.41 "Tuvo Austrumu miera process".

3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārējo attiecību padomē izskatāmajiem jautājumiem.

4. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārējo attiecību padomes 2010.gada 22.marta sanāksmē.

 

 

57.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 28.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195" projekts

TA-700-DV

______________________________________________________

(R.Vējonis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

5. Vides ministrijai uzraudzīt Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas laikam no 2010. - 2015.gadam izstrādi un veikt nepieciešamās darbības, lai tā tiktu apstiprināta līdz 2010.gada beigām.

 

 

58.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0139" projekts

TA-709

______________________________________________________

(L.Pavļuta, A.Matīss, K.Drēviņa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Kultūras ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0139.

2. Kultūras ministrijai steidzami saskaņot nostāju ar Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt precizēto nostāju Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

4. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

5. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

59.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 28.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2338" projekts

TA-629

______________________________________________________

(Z.Medne, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2338.

2. Valsts kancelejai nosūtīt nostāju Ārlietu ministrijai.

3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.

5. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2010.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1619 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība"".

 

 

60.§

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu

TA-599-IP

______________________________________________________

(Dž.Innusa, D.Lagzdiņa, E.Dreimane, M.Segliņš, A.Kampars, A.Leimanis, V.Dombrovskis)

1. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturtajā daļā un Pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 10.10.2007. lēmumu Nr.420, 26.11.2008. lēmumu Nr.450 un 2009.gada 26.augusta lēmumu Nr.231, atbalstīt Darba grupas, kas izveidota ar 2009.gada 22.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.486 "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij tieši vai netieši piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons"" priekšlikumu kompensēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" 2006., 2007. un 2008.gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 4 091 584 latu apmērā un zaudējumus par to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" universālā pakalpojuma saistību izmaksu kompensāciju nav pienācīgi saņēmusi, par kopējo summu nepārsniedz 5 280 436,75 latu.

2. Atbalstīt administratīvā līguma projekta starp Latvijas Republikas valdību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" par SIA "Lattelecom" sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu noslēgšanu Latvijas Republikas vārdā.

3. Pilnvarot ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minēto līgumu.

 

 

61.§

Par nobrauktuves ierīkošanu starptautisko jūras spēku mācību "Baltops 2010" vajadzībām

TA-695-DV

______________________________________________________

(J.Garisons, R.Vējonis, J.Sārts, I.V.Lieģis, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Aizsardzības ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Tieslietu ministrijas atzinuma 1.punktam un iesniegt projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Pieņemt zināšanai, ka vides ministrs R.Vējonis neatbalsta rīkojuma pieņemšanu.

 

 

62.§

Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu

TA-717-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

63.§

Konfidenciāli

103-k

______________________________________________________

()

 

 

64.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Antonovs pret Latviju"

101-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Ministru prezidenta zālē)

65.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-718-DV

______________________________________________________

(A.Kampars, J.Jēkabsons, M.Segliņš, R.Vējonis, Matthew French, I.Rimšēvičs, E.Berlaus, A.Ūbelis, L.Medina, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par priekšlikumiem restrukturizācijas modelim.

2. Finanšu ministrijai saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, bankas restrukturizācijas plāna projektu un ar to saistītos dokumentus ar darba grupu (izveidota ar Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumu nr.821) un līdz 2010.gada 19.martam iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai steidzami nosūtīt šī protokollēmuma 2.punktā minētos materiālus Ministru kabineta locekļiem jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 23.marta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.45

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 14Pieņemts: 16.03.2010.
206849
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)