Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.12

2010.gada 9.martā

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2010.gadā"

TA-594

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.89 174.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi un maksāšanas kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-502

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.89 174.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi un maksāšanas kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.jūlijam.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.februāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par energoauditoriem""

TA-407

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-4265

______________________________________________________

(G.Ābele, E.Zalāns, A.Kampars, V.Puriņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka speciālistu vienlaikus var nodarbināt ne vairāk kā trīs komersanti, papildināt 2.punktā ietvertā 4.punkta redakciju, precizējot jautājumu par pārreģistrācijas nepieciešamību, saskaņot projektu ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-4798

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-501

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi"

TA-328

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

8.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 51.§) "Par personas deklarētās elektroniskās adreses tiesiskā regulējuma nepieciešamību" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-327

______________________________________________________

(J.Citskovskis, E.Zalāns, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 51.§) "Par personas deklarētās elektroniskās adreses tiesiskā regulējuma nepieciešamību" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.jūnijam.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

9.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojumā Nr.471 "Par Daugavpils Mūzikas vidusskolas ēkas jumta kapitālo remontu Daugavpilī, Kandavas ielā 2a""

TA-579

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 1.augusta rīkojumā Nr.476 "Par nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Bauskas rajona Rundāles pagastā siltumtrases renovāciju""

TA-580

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.857 "Par Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas ēkas Liepājā, Ausekļa ielā 11/15, ugunsdrošības sistēmas renovāciju""

TA-581

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.288 "Par nekustamo īpašumu Rīgas rajona Krimuldas pagastā "Turaidas muzejrezervāts" un Siguldā, Turaidas ielā 10, restaurāciju""

TA-582

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojumā Nr.728 "Par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva ēkas apsardzes sistēmas un automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas uzstādīšanu Rīgā, Šmerļa ielā 5""

TA-583

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-565

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-572

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""

TA-310

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"

TA-238

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumi"

TA-237

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

TA-330

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu"

TA-220

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā""

TA-600

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

22.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Transporta attīstības pamatnostādnēs 2007. -2013.gadam"

TA-333

______________________________________________________

(A.Matīss, E.Zalāns, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:

"Kā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs iebilstu pret Transporta attīstības pamatnostādņu grozījumu, kas paredz atteikties no ikgadējas 266 kilometru valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanas, jo valsts vietējo autoceļu sakārtošana ir būtisks priekšnoteikums jaunizveidoto novadu veiksmīgai funkcionēšanai un turpmākai attīstībai, tās apturēšana rada nopietnus draudus ievērojami pasliktināt lauku iedzīvotāju mobilitātes iespējas.".

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

23.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-561

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto Ministru kabineta rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Smilgas A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 008 0165) 200 kvadrātmetru platībā Krapes pagastā, Ogres novadā par kopējo summu 110,00 lati.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""

TA-378

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.82 "Tipveida prasības, sagatavojot darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostās, piestātnēs, piestātņu grupās un naftas vai ķīmisko vielu termināļos""

TA-377

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.290 "Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā""

TA-379

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-466

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-301

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Rīkojuma projekts "Par Vides ministrijas valdījumā esošās valsts meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-125

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā"

TA-4057

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumos Nr.118 "Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētās pārtikas sastāva obligātās nekaitīguma prasības un tās marķējuma un izplatīšanas prasības""

TA-431

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""

TA-430

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""

TA-236

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.779 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""

TA-256

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""

TA-429

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Rīkojuma projekts "Par kartupeļu cietes ražošanas kvotas piešķiršanu"

TA-311

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

37.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku pasākumu plānu un finansējuma tāmi"

TA-623, TA-224

______________________________________________________

(U.Lielpēters, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju precizēt rīkojuma projektu, papildinot to ar punktu par to, ka, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešo daļu, rīkojuma projekta 2.punktā minētie pasākumi tiek atzīti par būtiskiem valsts interešu aizsardzībai un attiecīgajām ministrijām tiek atļauts slēgt līgumus, nepiemērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu pieņemt zināšanai finanšu ministra E.Repšes izteikto iebildumu par rīkojuma projektā ietverto pasākumu finansējuma avotu - valsts pamatbudžeta programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-424

______________________________________________________

(I.Pētersone, E.Zalāns, A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""

TA-425

______________________________________________________

(I.Pētersone, E.Zalāns, A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

40.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr. 1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"""

TA-536

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" izpildi

TA-4429

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" izpildi:

1.1. noteikt, ka Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" 2.punktā dotā uzdevuma izpilde ir zaudējusi aktualitāti;

1.2. un ņemot vērā to, ka līdz 2010.gada 15.jūlijam Latvijas Republikai ir jāievieš 2008.gada 17.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā "Jūras stratēģijas pamatdirektīva", un par tās ieviešanu ir atbildīga Vides ministrija, Vides ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot un vides ministram līdz 2010.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu, kas nosaka Latvijas Republikas tiesības un jurisdikciju, juridisko un fizisko personu darbības, darbību kontroli un atbildību Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un teritoriālajā jūrā, iekļaujot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu valsts suverēno tiesību izmantošanai Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un teritoriālajā jūrā;

1.3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 1.aprīlim iesniegt Vides ministrijā priekšlikumus šā protokollēmuma 1.2.apakšpunktā minētajam likumprojektam. Izstrādājot speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas un saskaņošanas kārtību, ņemt vērā atļaujas izdošanas procesā iesaistīto ministriju kompetenču jomas:

1.3.1. Aizsardzības ministrijas - attiecībā uz valsts aizsardzībai nepieciešamām un cita rakstura militārām būvēm un objektiem;

1.3.2. Iekšlietu ministrijas - attiecībā uz valsts robežapsardzībai nepieciešamām būvēm un objektiem;

1.3.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas - attiecībā uz jūras teritoriālajai plānošanai un pašvaldību funkciju veikšanai nepieciešamām būvēm un objektiem;

1.3.4. Satiksmes ministrijas - attiecībā uz sakaru un transporta vajadzībām nepieciešamām būvēm un objektiem;

1.3.5. Vides ministrijas - attiecībā uz vides aizsardzībai nepieciešamām būvēm un objektiem, dabas resursu izpēti, dabas resursu ieguvi, izņemot ogļūdeņražu un to resursu ieguvi, ko regulē Zvejniecības likums un tam pakārtotie tiesību akti;

1.3.6. Zemkopības ministrijas - attiecībā uz zivsaimniecības nozarei nepieciešamām būvēm un objektiem;

1.3.7. Ekonomikas ministrijas - attiecībā uz energoapgādei un iepriekš neminētai komercdarbībai nepieciešamām būvēm un objektiem;

1.4. noteikt, ka Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2010.gada 31.decembris.

2. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" izpildi, noteikt, ka aktualitāti ir zaudējusi:

2.1. Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.86 38.§) "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas un apsaimniekošanas problēmu risināšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā" 5.punktā dotā uzdevuma izpilde;

2.2. Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 15.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 36.§) "Ekonomikas ministrijas priekšlikumi par valsts suverēno tiesību izmantošanu Latvijas Republikas kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" izpildi"" 1.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpilde.

 

 

Informatīvie ziņojumi

42.§

Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam iekļauto uzdevumu izpildi"

TA-559

______________________________________________________

(E.Beļskis, E.Zalāns, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

43.§

Rīkojuma projekts "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2010.gadam"

TA-557

______________________________________________________

(E.Beļskis, M.Lazdovskis, L.Medina, D.Robežniece, D.Šodnaka, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2010.gadam informatīvo daļu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: 1.punktā paredzēt, ka priekšlikumu - atcelt prasību par paraksta parauga iesniegšanu - mēneša laikā Tieslietu ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju izvērtē; svītrot 2.punktu, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrijas sagatavotais koncepcijas projekts par publikācijām laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" divu nedēļu laikā tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā; 4.punktā paredzēt, ka laiks uzņēmuma kā PVN maksātāja reģistrācijai no 15 darba dienām tiek samazināts uz 10 darba dienām; kopīgi ar Labklājības ministriju atkārtoti izvērtēt 5.1.apakšpunktā ietvertā priekšlikuma īstenošanas aspektus; 7.punktā paredzēt, ka uzdevuma izpildes termiņš ir 2010.gada 1.jūnijs; svītrot 9.punktā tekstu par izziņu par pilsonību; svītrot 14.punktu un iesniegt precizēto dokumentu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" jautājumā par ziedojumiem"

TA-560

______________________________________________________

(I.Lipovska, E.Repše, K.Gerhards, A.Kampars, J.Pūce, M.Segliņš, E.Zalāns, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai steidzami sagatavot grozījumus likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu'' un likumā "Par ostām", saskaņot ar Tieslietu ministriju un līdz 2010.gada 15.martam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 16.marta sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

45.§

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekts

TA-589

______________________________________________________

(E.Zalāns, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projektu iesniegšanai Saeimā.

3. Noteikt, ka atbildīgais par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu pieņemt zināšanai satiksmes ministra K.Gerharda izteikto atšķirīgo viedokli par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030.gadam projekta teksta 55.rindkopā ietverto apgalvojumu attiecībā uz valodu daudzveidību.

 

 

Ministru kabineta lieta

46.§

Par valsts pārvaldes, civildienesta un atalgojuma sistēmas reformu

TA-635

______________________________________________________

(B.Pētersone, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

47.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-634, SAN-425

______________________________________________________

(D.Robežniece, I.V.Lieģis, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Aizsardzības ministriju sagatavot un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli".

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

TA-598

______________________________________________________

(T.Koķe, A.Kampars, K.Olšteins, J.Dūklavs, D.Lucaua, E.Zalāns, J.Kisiels, K.Gerhards, I.Rorbahs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par ietekmi uz tarifiem un par atjaunojamo energoresursu ražošanas attīstību, kā arī ar tiesisko seku izvērtējumu, kādas komersantam rada noteikumu projekta 103.punkts, saskaņot noteikumu projektu ar Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un līdz 2010.gada 15.martam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 16.marta sēdē.

 

 

49.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"

TA-107

______________________________________________________

(A.Ploriņš, B.Rozentāle, M.Gruškevics, S.Sidiki, T.Koķe, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot, ka nomas līgumi jāsaskaņo ar Veselības ministriju, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"

TA-98

______________________________________________________

(M.Gruškevics, S.Sidiki, T.Koķe, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 3.punktu, paredzot, ka nomas līgumi jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem ministrijas 2010.gada 25.februāra vēstulē nr.1-05/1621 minētajos Ministru kabineta rīkojumos.

 

 

51.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-585

______________________________________________________

(J.Pavlovičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-445

______________________________________________________

(L.Mūrniece, M.Riekstiņš, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Iekšlietu ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc precizētās anotācijas saņemšanas.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

53.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.352 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-508

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""

TA-509

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai izvērtēt noteikumos ietvertās prasības un, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā sagatavot attiecīgus grozījumus noteikumos attiecībā uz dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku viesnīcām izvirzāmām prasībām.

 

 

55.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.263 "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-512

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Likumprojekts "Grozījums Epidemioloģiskās drošības likumā"

TA-513

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

57.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Šveices sadarbības programmas nesadalīto finansējumu"

TA-415

______________________________________________________

(T.Koķe, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

58.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0136" projekts

TA-619

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/0136.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

59.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""

TA-630

______________________________________________________

(D.Šodnaka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

60.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2010.gada 28.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2338" projekts

TA-629

______________________________________________________

(E.Repše, Z.Medne, K.Drēviņa, G.Pužule, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Finanšu ministrijai saskaņot nostāju ar Tieslietu ministriju un precizēto nostāju līdz 2010.gada 15.martam iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 16.marta sēdē.

 

 

61.§

Latvijas Republikas nostājas "Par grozījumiem Latvijas Republikas nostājā uz Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098" projekts

TA-614-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

62.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 11., 12.marta sanāksmei

TA-624

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 11./12.marta sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

1.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par aviācijas drošības nodevām - Progresa ziņojums;

1.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā - Vispārēja pieeja;

1.3. Ārējās attiecības - otrais posms sarunās par gaisa satiksmes pakalpojumiem ar ASV - Komisijas sniegta informācija/politikas debates.

2. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Bergholcam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes sanāksmē 2010.gada 11.martā Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

63.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2010.gada 15.marta sanāksmei

TA-632

______________________________________________________

(J.Dūklavs, Ž.Mikosa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Vides ministrijas un Satiksmes ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2010.gada 15.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju mazināšanai no vieglajiem automobiļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem kravas automobiļiem";

2.2. Pozīcija par padomes secinājumiem "Klimata pārmaiņas: turpmāki pasākumi pēc Kopenhāgenas konferences (2009.gada 7.-19.decembris)";

2.3. Pozīcija par padomes secinājumiem "Bioloģiskā daudzveidība pēc 2010.gada: ES un globālā vīzija un mērķi un ABS starptautiskais režīms".

3. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2010.gada 15.martā.

 

 

64.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 11.-12.marta sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-636

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 11.-12.marta sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Kopienu Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par pārvietojamām spiedieniekārtām".

3. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par gatavošanos Eiropadomes 2010.gada 25. un 26. marta sanāksmei - Eiropas izaugsmes un nodarbinātības stratēģija".

4. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par projektu Padomes secinājumiem par Komisijas paziņojumu "Ieguldījumi zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā (SET plāns)" ".

5. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes Regulai par to, kā ziņot Komisijai par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Kopienā, un par Regulas (EK) Nr. 736/96 atcelšanu".

6. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei L.Līcei -Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 12.marta sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

7. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Bergholcam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 11.marta sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

65.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-418, SAN-269

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 

 

66.§

Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai apgabaltiesai

TA-620, SAN-2810

______________________________________________________

(L.Berga, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas iesniegto apelācijas sūdzības projektu.

2. Valsts kancelejai līdz 2010.gada 11.martam iesniegt apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

 

 

67.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kandidatūras izvirzīšanu Eiropas elektronisko sakaru regulatoru grupas (BEREC) biroja izvietošanai Latvijā"

TA-530-IP

______________________________________________________

(K.Gerhards, A.Ļubļina - Goldmane, A.Matīss, R.Bika, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.

2. Satiksmes ministrijai noformēt protokollēmuma projektu Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā, paredzēt, ka finansējuma avots ir Satiksmes ministrijas budžeta līdzekļi Satiksmes ministrijas ierosinātajā apmērā, saskaņot projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Informatīvais ziņojums "Par likumprojekta par kiberdrošību izstrādes nepieciešamību"

TA-481-DV

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvo padomi drošības jautājumos izstrādāt un tiesību aktos noteiktajā kārtībā satiksmes ministram līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par kiberdrošību.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un informatīvo ziņojumu Saeimas Ārlietu komisijai.

 

 

69.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2010.gada 12.februāra rīkojuma Nr. 73 "Par multimodālo pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanu kravu sūtījumiem uz Afganistānu Starptautisko drošības atbalsta spēku valstu vajadzībām" izpildes gaitu"

TA-616-DV

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, J.Garisons, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Aizsardzības ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā ārlietu ministra priekšlikumu, un iesniegt to Valsts kancelejā.

 

 

70.§

Informatīvais ziņojums "Par papildus izmaksām multimodālo pārvadājumu pakalpojumu nodrošināšanai kravu sūtījumiem uz Afganistānu Starptautisko drošības atbalsta spēku valstu vajadzībām"

TA-628-DV

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, J.Garisons, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

71.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra sēdes protokollēmuma Nr.69 82.§ 2.punkta izpildi"

TA-207-DV, TA-3615-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

72.§

Slepeni

93-s

______________________________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.55

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 12Pieņemts: 09.03.2010.
206555
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"