Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.214

Rīgā 2010.gada 2.martā (prot. Nr.11 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5.panta 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65., 180.nr.; 2005, 44., 100., 159.nr.; 2006, 34., 89.nr.; 2007, 201.nr.; 2008, 183.nr.; 2009, 26., 63., 198.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 44.1, 44.2 un 44.3 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Augu pasi sagatavo dienests vai reģistrētā persona. Dienests sagatavo aizvietotājpasi vai augu pasi augiem un augu produktiem, kas paredzēti tirdzniecībai aizsargājamās zonās ārpus Latvijas.

44.2 Augu pasē norāda šādu informāciju:

44.2 1. nosaukumu vienā no Eiropas Savienības dalībvalstu valodām "EK - Augu pase";

44.2 2. tās Eiropas Savienības dalībvalsts kodu, kurā izsniegta augu pase;

44.2 3. tās Eiropas Savienības dalībvalsts nacionālā augu aizsardzības dienesta nosaukuma abreviatūru, kurā izsniegta augu pase;

44.2 4. personas reģistrācijas numuru tās Eiropas Savienības dalībvalsts nacionālajā augu aizsardzības dienestā, kurā izsniegta augu pase;

44.2 5. individuālās sērijas, nedēļas vai partijas numuru;

44.2 6. augu un augu produktu botānisko nosaukumu;

44.2 7. daudzumu;

44.2 8. ja augi un augu produkti paredzēti tirdzniecībai aizsargājamā zonā - apzīmējumu "ZP" un tās aizsargājamās zonas kodu, kurā augu pase ir derīga;

44.2 9. ja augiem un augu produktiem saskaņā ar šo noteikumu 37.3.apakšpunktu ir nepieciešama aizvietotājpase - apzīmējumu "RP" un sākotnēji izsniegtās augu pases izdevēja reģistrācijas numuru un valsti;

44.2 10. ja augi un augu produkti ir ievesti no trešajām valstīm - to izcelsmes valsti;

44.2 11. augu pases izsniegšanas datumu (nav obligāti norādāms).

44.3 Latvijā sagatavotajā augu pasē norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11.1 pielikumu."

2. Papildināt 45.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Izplatīšanai Latvijā augu pasi pievieno katram šo noteikumu 1.pielikuma A daļas I nodaļas 1.1.apakšpunktā un 1.pielikuma A daļas II nodaļas 1.3.apakšpunktā minētajam augam, ja to paredzēts izplatīt mazumtirdzniecībā."

3. Papildināt noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Partijas numuru, ko piešķir Latvijā sagatavotajām augu pasēm, veido:

46.1 1. tā veģetācijas perioda gada pēdējie divi cipari, kad veikta auga pārbaude;

46.1 2. dienesta piešķirtā augu pasu sagatavotāja kods;

46.1 3. kārtas numurs augu pasu uzskaites žurnālā.

46.2 Ja augu pasi sagatavo dienests, šo noteikumu 46.1 2.apakšpunktā minēto sagatavotāja kodu augu pases partijas numurā nenorāda."

4. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Augu pase ir derīga:

47.1. augiem, izņemot konteinerstādus, - laikposmā no augu pasē norādītā veģetācijas perioda gada, kad veikta auga pārbaude, līdz nākamā gada 15.maijam;

47.2. konteinerstādiem - līdz nākamā gada 15.septembrim, ja augiem ir veikta pārbaude veģetācijas periodā un par to ir sastādīts dienesta pārbaudes akts. Ja konteinerstādi netiek realizēti līdz augu pases derīguma termiņa beigām, dienests, veicot konteinerstādu pārbaudi pirms izplatīšanas, pieņem lēmumu atļaut lietot augu pasi ar kārtējā veģetācijas perioda gada apzīmējumu, ko norāda partijas numurā, ja konteinerstādi atbilst šo noteikumu prasībām;

47.3. augu produktiem - līdz augu pases numurā norādītā kalendāra gada beigām."

5. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Augu pasi aizliegts izmantot atkārtoti, un tā ir:

50.1. izgatavota no piemērota ūdensizturīga materiāla, ja to pievieno ārpus telpām uzglabājamiem augiem;

50.2. sagatavota uz A4 formāta lapas, ja to pievieno pavaddokumentiem."

6. Svītrot 51. un 52.punktu.

7. Izteikt 53. un 54.punktu šādā redakcijā:

"53. Dienests augu pasi augiem un augu produktiem sagatavo 10 darbdienu laikā pēc reģistrētās personas iesnieguma saņemšanas par augu pases sagatavošanu. Reģistrētā persona iesniegumā norāda:

53.1. reģistrētās personas nosaukumu vai vārdu un uzvārdu;

53.2. reģistrētās personas reģistrācijas numuru reģistrā;

53.3. tā pārbaudes akta numuru un datumu, uz kuru pamatojoties ir atļauts lietot augu pasi;

53.4. kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

53.5. augu un augu produktu botānisko nosaukumu;

53.6. šķirnes nosaukumu vai aprakstu (normatīvajos aktos par pavairojamo materiālu noteiktajos gadījumos);

53.7. potcelma nosaukumu (augļu kokiem);

53.8. (augu) daudzumu vienā iepakojuma vienībā;

53.9. iepakojuma vienību skaitu partijā;

53.10. augu pases formu.

54. Reģistrētā persona drīkst sagatavot augu pasi, ja dienests ir pieņēmis lēmumu par atļauju lietot augu pasi un lēmumu par atļauju sagatavot augu pasi."

8. Izteikt 56. un 57.punktu šādā redakcijā:

"56. Ja reģistrētā persona vēlas sagatavot augu pases, tā iesniedz dienestā iesniegumu un attiecīgā veida augu pases paraugu.

57. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 56.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu reģistrētajai personai sagatavot augu pasi, piešķir augu pasu sagatavotāja kodu un apstiprina attiecīgā veida augu pases paraugu, ja:

57.1. augu pases paraugs atbilst šo noteikumu 44.3, 48. un 50.punktā minētajām prasībām;

57.2. veicot reģistrētās personas pārbaudes, gada laikā pirms šo noteikumu 56.punktā minētā iesnieguma saņemšanas nav konstatēti normatīvajos aktos par augu karantīnu un pavairojamo materiālu noteikto prasību pārkāpumi."

9. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Ja ir mainījusies augu pasē norādītā informācija vai augu pases forma, reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda informāciju par izmaiņām, un pievieno augu pases paraugu. Dienests 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas izvērtē augu pases parauga atbilstību šo noteikumu 44.3, 48. un 50.punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par augu pases parauga apstiprināšanu."

10. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Dienests anulē šo noteikumu 57. un 57.1 punktā minētos lēmumus, ja ir konstatējis, ka reģistrētā persona neievēro normatīvajos aktos par augu karantīnu un pavairojamo materiālu noteiktās prasības."

11. Izteikt 59.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.1. kārto sagatavoto un pievienoto augu pasu uzskaites žurnālu. Žurnālā norāda katrai partijai piešķirto numuru, tās sastāvā esošo augu un augu produktu daudzumu un sugu;".

12. Izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Ja pēc lēmuma pieņemšanas par atļauju lietot augu pases dienests konstatē augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstību fitosanitārajām prasībām vai augu pases neatbilstību šo noteikumu prasībām, dienests aptur attiecīgo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai aizliedz to izplatīšanu un anulē lēmumu atļaut lietot augu pases."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 39.punktu šādā redakcijā:

"39) Komisijas 2010.gada 8.janvāra Direktīvas 2010/1/ES, ar ko groza II, III un IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā."

14. Aizstāt 3.pielikuma A daļas II nodaļas nosaukumā vārdus "un citās" ar vārdiem "vai citās".

15. Aizstāt 4.pielikuma A daļas II nodaļas nosaukumā vārdus "un citās" ar vārdiem "vai citās".

16. Izteikt 4.pielikuma B daļas "b" sadaļas 2.punkta trešo aili šādā redakcijā:

"Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas provinces); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjedmonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Kastelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piačenza d'Adidže, S. Urbano, Veskovana komūnas un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)."

17. Izteikt 5.pielikuma B daļas 1.punkta otro aili šādā redakcijā:

"Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas provinces); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjedmonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Kastelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piačenza d'Adidže, S. Urbano, Veskovana komūnas un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)."

18. Izteikt 5.pielikuma B daļas 2.punkta otro aili šādā redakcijā:

"Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas provinces); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjedmonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Kastelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piačenza d'Adidže, S. Urbano, Veskovana komūnas un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)."

19. Aizstāt 6.pielikuma A daļas I nodaļas otrajā ailē skaitli un vārdu "3.pielikuma" ar skaitli un vārdu "5.pielikuma".

20. Izteikt 6.pielikuma B daļas 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eribotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints augi (izņemot augļus un sēklas) un apputeksnēšanai paredzēti dzīvi ziedputekšņi

Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 3.pielikuma A daļas 9.punktā, 9.1.apakšpunktā un 18.punktā un šo noteikumu B daļas 1.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) augu izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, par kuru saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajā nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
vai
b) augu izcelsme ir kādas trešās valsts teritorijā, kurā nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kura izveidota saskaņā ar attiecīgo Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu un atzīta par tādu saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru,
vai
c) augu izcelsme ir Valais kantonā Šveicē,
vai
d) augu izcelsme ir vienā no aizsargājamām zonām, kas minēta labās puses slejā,
vai
e) augi vismaz septiņus mēnešus (ieskaitot periodu no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) ir audzēti vai (ja pārvietoti uz buferzonu) glabāti un turēti laukā:
aa) kas atrodas vismaz 1 km attālumā no oficiāli atzītas buferzonas, kuras platība ir vismaz 50 km2, kurā saimniekaugiem piemēro oficiāli apstiprinātus un uzraudzītus kontroles pasākumus un kura izveidota pēc pilna veģetācijas perioda beigām un pirms nākamā pilnā veģetācijas perioda sākuma, lai samazinātu saslimšanas risku ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ko izplata attiecīgajā platībā audzētie augi. Šo buferzonu detalizēti apraksti glabājami tā, lai tie būtu pieejami Komisijai un citām dalībvalstīm. Kad izveidota buferzona, jāveic oficiālas pārbaudes zonā (neiekļaujot lauku un apkārtējo teritoriju 500 m platumā) vismaz reizi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma visvairāk atbilstošajā laikā un visi saimniekaugi, kuriem parādās Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomi, nekavējoties jāiznīcina. Šo pārbaužu rezultāti katru gadu līdz 1.maijam jāiesniedz Komisijai un citām dalībvalstīm,
bb) kas tāpat kā buferzona ir oficiāli apstiprināts pirms pilna veģetācijas perioda sākuma un pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākšanās augu audzēšanai atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām,
cc) kas tāpat kā apkārtējā zona vismaz 500 m platumā jau kopš pēdējā pilnā veģetācijas cikla sākuma ir atzīta par tādu, kurā nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., veicot oficiālas pārbaudes, vismaz:
- divreiz laukā visvairāk piemērotajā laikā - reizi jūnijā-augustā un reizi augustā-novembrī,
un
- vienu reizi apkārtējā zonā visvairāk piemērotajā laikā - laikposmā no augusta līdz novembrim,
dd) no kurienes bijuši augu paraugi, kas oficiāli ņemti visvairāk piemērotajā laikā un oficiāli testēti attiecībā uz slēpto infekciju saskaņā ar atbilstošām laboratorijas metodēm

Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas provinces); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjedmonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Kastelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piačenza d'Adidže, S. Urbano, Veskovana komūnas un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)

21.1. Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas

Neskarot aizliegumu, ko piemēro šo noteikumu 3.pielikuma A daļas 16.punktā minētajiem augiem no trešajām valstīm, izņemot Šveici, jābūt oficiālam apliecinājumam par to, ka:
a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
vai
b) augi izaudzēti vietās, kurās, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, kas veiktas pēdējo divu pilnu veģetācijas periodu laikā, nav konstatēts Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
vai
c) augiem veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde, lai novērstu invadēšanos ar Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

Kipra

21.2. Vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi

Augļi ir bez lapām,
un
jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:
a) ir zināms, ka augļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
vai
b) augļi izaudzēti vietās, kurās, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, kas veiktas pēdējo divu pilnu veģetācijas periodu laikā, nav konstatēts Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
vai
c) augļiem veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde, lai novērstu invadēšanos ar Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Kipra

21.3. Bišu saimes laikposmā no 15.marta līdz 30.jūnijam

Jābūt dokumentāram apstiprinājumam par to, ka bišu saimei:
a) izcelsme ir kādā no trešajām valstīm, par kurām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajā nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
vai
b) augu izcelsme ir Valais kantonā Šveicē,
vai
c) izcelsme ir aizsargājamā zonā, kas minēta šā punkta 3.ailē,
vai
d) pirms pārvietošanas veikti atbilstoši karantīnas pasākumi

Spānija, Igaunija, Francija (Korsika), Īrija, Itālija (Abruci, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas provinces); Friuli-Venēcija-Džūlija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas provinci), Marke, Molize, Pjedmonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Padujas provinces Kastelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piačenza d'Adidže, S. Urbano, Veskovana komūnas un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovēnija (izņemot Gorenjskas, Koroškas, Mariboras un Notranjskas reģionu), Slovākija (izņemot Blahová, Horné Mýto un Okoč (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)"

21. Papildināt noteikumus ar 11.1 pielikumu šādā redakcijā:

"11.1 pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta
noteikumiem Nr.218

Latvijā sagatavotajā augu pasē norādāmā informācija

1. Nosaukums "EK - Augu pase".

2. Valsts kods - LV.

3. Valsts augu aizsardzības dienesta abreviatūra - VAAD.

4. Personas reģistrācijas numurs (Reģ. Nr.).

5. Partijas numurs (Partija Nr.00-00 000).

6. Augu un augu produktu botāniskais nosaukums.

7. Augu un augu produktu daudzums.

8. Apzīmējums "ZP".

9. Apzīmējums "RP".

10. Augu un augu produktu izcelsmes valsts.

11. Augu pases izsniegšanas datums (nav obligāti norādāms)."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 214Pieņemts: 02.03.2010.Stājas spēkā: 13.03.2010.Zaudē spēku: 24.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 12.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
206462
13.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"