Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Satiksmes ministrija

Noteikumi Nr.4 Rīgā 2001. gada 15. janvārī

Grozījumi Satiksmes ministrijas 2000.gada 4.februāra noteikumos Nr.2 "Noteikumi par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un valsts tehnisko apskati"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta trešo daļu

un Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumu Nr.15

"Ceļu satiksmes noteikumi" 176.punktu

Izdarīt Satiksmes ministrijas 2000.gada 4.februāra noteikumos Nr.2 "Noteikumi par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un valsts tehnisko apskati" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 47/50 nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Visām transportlīdzekļa iekārtām, aprīkojumam, mehānismiem un ierīcēm jādarbojas visos paredzētajos režīmos.".

2. Papildināt noteikumu 8.punktu ar piezīmi šādā redakcijā:

" Piezīme. "2" vērtējums par transportlīdzekļa tahogrāfa tehnisko stāvokli, neietekmē kopējo transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa novērtējumu. ".

3. Izteikt noteikumu 17.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.3. papildpārbaude ir transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma pārbaude, kad tehniskā apskate jau veikta iepriekš un transportlīdzeklim ir derīga tehniskās apskates uzlīme (talons), ja transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) vēlas transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma novērtēšanu atbilstoši starptautiskajiem autopārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem, pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamiem transportlīdzekļiem, "zaļākiem un drošiem" transportlīdzekļiem un bīstamu kravu pārvadāšanai izmantojamiem transportlīdzekļiem noteiktajām prasībām, kā arī gadījumos, kad transportlīdzeklim ir derīga tehniskās apskates uzlīme, bet jāveic tahogrāfa tehniskā stāvokļa kontrole, lai saņemtu atļauju iekšzemes pārvadājumiem.".

4. Izteikt noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Inspektors tehnisko apskati sāk ar datu salīdzināšanu.

Ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības ieraksti nav salasāmi vai tiek konstatēta ierakstu neatbilstība faktiskajam stāvoklim, bet ir iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli un tam izsniegto reģistrācijas apliecību, inspektors turpina veikt tehnisko apskati un izdara attiecīgu atzīmi tehniskās apskates protokola sadaļā "Piezīmes".

Ja nav iespējams identificēt transportlīdzekli, kā arī par atklātajām viltojuma pazīmēm transportlīdzekļa agregātu numerācijā vai reģistrācijas dokumentos inspektors sastāda noteiktas formas aktu un tālāk rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, pie tam tehniskā apskate netiek turpināta un tehniskās apskates protokols tiek anulēts.".

5. Izteikt noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Pēc datu salīdzināšanas inspektors noņem iepriekšējās tehniskās apskates uzlīmes, neatbilstošas vai nederīgas apdrošināšanas uzlīmes un jebkuras citas normatīvajos aktos neparedzētas uzlīmes no transportlīdzekļa vējstikla. Nav jānoņem tehniskās apskates uzlīme, kuras derīguma termiņš nav beidzies, ja transportlīdzeklim tiks veikta papildpārbaude.

Pēc tam inspektors veic transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehnisko kontroli, izmantojot tehniskās apskates vietā esošās pārbaudes ierīces, instrumentus un diagnostikas iekārtas.

Pēc katras kontroles operācijas tehniskās apskates protokolā inspektors nekavējoties atzīmē fiksētos diagnostikas parametrus un konstatētos trūkumus vai bojājumus atbilstoši Tehniskās apskates protokola noformēšanas instrukcijas prasībām.

Tehniskās kontroles beigās inspektors nosaka transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kopējo novērtējumu un noformē tehniskās apskates protokolu.".

6. Izslēgt noteikumu 25.2., 27.2.apakšpunktu.

7. Izteikt noteikumu 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Ja 30.punktā minētajos gadījumos transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības ieraksti nav salasāmi vai tiek konstatēta ierakstu neatbilstība faktiskajam stāvoklim, bet ir iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli un tam izsniegto reģistrācijas apliecību, tehniskās apskates uzlīme tiek pielīmēta vai talons izsniegts tikai pēc faktisko uzskaites datu reģistrācijas un reģistrācijas apliecības nomaiņas".

Ja nav iespējams identificēt transportlīdzekli, kā arī par atklātajām viltojuma pazīmēm transportlīdzekļa agregātu numerācijā vai reģistrācijas dokumentos inspektors sastāda noteiktas formas aktu un tālāk rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.".

8. Izslēgt noteikumu 33.punktu.

9. Izteikt noteikumu 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Ja transportlīdzekļa īpašniekam (vadītājam) ir pamatotas pretenzijas par transportlīdzekļa un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējuma atbilstību faktiskajam stāvoklim, transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) var vērsties pie tehniskās apskates stacijas priekšnieka vai attiecīgās CSDD nodaļas priekšnieka, lai noregulētu radušās domstarpības. Ja domstarpības nav atrisināmas tehniskās apskates vietā, klients trīs darba dienu laikā pēc tehniskās apskates veikšanas var pārsūdzēt tehniskās apskates slēdzienu, iesniedzot motivētu iesniegumu CSDD Pārvaldē. Pēc iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs trīs darba dienu laikā tiek rakstiski informēts par atkārtotās pārbaudes veikšanas vietu un laiku.".

10. Izteikt noteikumu 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Noteikumu 1.pielikuma 622.3.apakšpunkta prasības stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.".

11. Izslēgt noteikumu 39. un 40.punktu.

12. Izteikt noteikumu 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Noteikumu 1.pielikuma 501.1.apakšpunkta prasības stājas spēkā 2002.gada 1.decembrī.".

13. Izslēgt noteikumu 1.pielikuma 201.2.apakšpunkta otro teikumu.

14. Papildināt noteikumu 1.pielikuma 201.3.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Aizliegts lietot halogēnās spuldzes lukturos, kas nav paredzēti to izmantošanai."

15. Aizstāt noteikumu 1.pielikuma 205.1.3.3. apakšpunkta otrajā teikumā vārdus "ne vairāk kā 250 mm" ar vārdiem "ne vairāk kā 150 mm".

16. Papildināt noteikumu 1.pielikuma 207.1.2.1.apakšpunkta trešo teikumu ar tekstu šādā redakcijā:

"M1, M2 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem drīkst būt uzstādīti divi attiecīga tipa papildus pakaļējie virzienrādītāji."

17. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 207.1.2.2.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Sarkanu gaismu izstarojoši pakaļējie virzienrādītāji pieļaujami tikai tad, ja transportlīdzeklis izgatavots atbilstoši Amerikas (Kanādas) nacionālo standartu vai GOST standartu prasībām un šādu lukturu uzstādīšanu paredz izgatavotājs.".

18. Papildināt noteikumu 1.pielikuma 207.2.apakšpunktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ja transportlīdzeklis aprīkots ar četriem vai sešiem pakaļējiem virzienrādītājiem, tad, ieslēdzot virzienrādītājus, vienas puses pakaļējie virzienrādītāji drīkst ieslēgties un izslēgties pārmaiņus.".

19. Izslēgt noteikumu 1.pielikuma 210.1.3.3.apakšpunkta pēdējo teikumu.

20. Uzskatīt noteikumu līdzšinējo 1.pielikuma 211.2.apakšpunktu "Papildus uzstādītajiem atpakaļgaitas lukturiem jābūt noregulētiem tā, lai tie izstarotu gaismu uz aizmuguri ne tālāk kā 15 m attālumā no transportlīdzekļa" par 1.pielikuma 211.1.4.apakšpunktu.

21. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 213.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"213.1.1. N2 un N3 kategoriju transportlīdzekļiem atļauts uzstādīt vienu vai divus baltu gaismu izstarojošus grozāmos lukturus ("darba lukturus"), kas izmantojami darba tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai tumšajā diennakts laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos.".

22. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 213.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"213.1.3. Kravas automobiļiem simetriski garenasij uz kabīnes jumta drīkst uzstādīt trīs blakus novietotus dzeltenus (oranžus) gaismu izstarojošus signāllukturus, attālums starp kuriem ir 150 līdz 300 mm, vai no iekšpuses apgaismotu dzeltenu vienādmalu trijstūri ar malas garumu 250 mm.".

23. Aizstāt noteikumu 1.pielikuma 401.3.apakšpunktā un 406.punktā mērvienību "[kg]" ar mērvienību "[t]".

24. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 410.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"410.1. Ar inerces bremzēm atļauts aprīkot O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļus.".

25. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 421.1.apakšpunkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Nav pieļaujams bremžu disku un trumuļu nodilums, kas pārsniedz izgatavotāja norādīto minimālo pieļaujamo bremžu diska biezumu un bremžu trumuļa maksimālo pieļaujamo diametru.".

26. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 501.1.apakšpunkta atsauci šādā redakcijā:

"Prasība stājas spēkā ar 2002.gada 1.decembri.".

27. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 501.1.apakšpunkta otro piezīmi šādā redakcijā:

" Piezīme. Līdz 2002. gada 1. martam par ziemas apstākļiem piemērotu riepu tiek uzskatīta arī riepa:

- kuras marķējumā saskaņā ar GOST 4754-80 prasībām ir norāde, ka tā ir ziemas vai vissezonu riepa (piem., "pbvyzz", "dctctpjyyfz")

- ar jebkādu citu apzīmējumu vai simbolu, kas rekomendē to lietot ziemā;

- kurai ir vismaz kāda no šādām konstruktīvām pazīmēm: radzes (tikai radžošanai paredzētām ziemas riepām) vai radžu vietas, izteikti protektora bloki, lameles jeb iegriezumi, kas padara riepas protektoru mīkstāku un uzlabo riepas saķeri uz slidena ceļa vai ledus. "

28. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 5.2.tabulas 9.pozīcijas apzīmējuma atšifrējumu šādā redakcijā:

"Padziļinot protektoru atjaunojama riepa".

29. Papildināt noteikumu 1.pielikuma 501.3.apakšpunktu ar jaunu 501.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"501.3.3. Atļauts radžot tikai ziemas apstākļiem piemērotas riepas.".

30. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 504.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Aizliegts lietot riepas ar mehāniski palielinātu protektora zīmējuma augstumu (padziļinot rievas starp protektora izciļņiem), ja riepas marķējumā nav apzīmējuma "W" vai "Regroovable".".

31. Papildināt noteikumu 1.pielikuma 616.punktu un 617.2.apakšpunktu ar piezīmi šādā redakcijā:

" Piezīme. Pilnpiedziņas transportlīdzekļu priekšējā vai pakaļējā tilta piedziņu atļauts atslēgt ar nosacījumu, ja piedziņas atslēgšanas rezultātā demontēto transmisijas agregātu un detaļu dēļ netiek traucēta citu agregātu darbība vai nerodas citi būtiski trūkumi vai bojājumi (eļļas noplūde, nenostiprināti transmisijas elementi u.tml.). "

32. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 617.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"617.5. Motociklam jābūt aprīkotam ar ķēdes apvalku, ja to paredzējis izgatavotājs. Tam jābūt bez bojājumiem.".

33. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 621.punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"Virsbūve, kabīne, motocikla aizsargkonstrukcijas".

34. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 622.3.apakšpunkta atsauci šādā redakcijā:

"Prasība stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.".

35. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 623.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"623.1. Pēc 1993.gada 1.janvāra izgatavotiem N2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5t, un visiem N3, O3 un O4 kategoriju transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar dubļusargiem.

Šī prasība neattiecas uz paaugstinātas pārgājības (N2G, N3G kategorija) transportlīdzekļiem un kravas automobiļiem - šasijām.".

36. Izslēgt noteikumu 1.pielikuma 627.1.apakšpunkta atsauci.

37. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 629.3.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Visām M1 kategorijas transportlīdzekļu sēdvietām, kas vērstas uz priekšu, M2 kategorijas transportlīdzekļu ar pilnu masu līdz 3,5 t priekšējām sēdvietām un N1 kategorijas transportlīdzekļu priekšējām sēdvietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām, ja šo kategoriju transportlīdzekļi ir izgatavoti pēc 1993. gada 1. janvāra.".

38. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 634.punkta nosaukumu šādā redakcijā:

"634. Stiprinājums, bojājumi".

39. Papildināt noteikumu 1.pielikuma 701.punktu ar jaunu 701.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"701.4. Uzpildes ierīcei jābūt izvadītai transportlīdzekļa ārpusē, tā nedrīkst atrasties pasažieru salonā vai kravas (bagāžas) nodalījumā.".

40. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 801.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"801.1. Atgāzu izplūdes sistēmas konstrukcijai jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām.

Sporta automobiļiem pieļaujamas izmaiņas atgāzu izplūdes sistēmā. Atgāzu izplūdes sistēmas izvads drīkst atrasties automobiļa sānos aiz automobiļa garenbāzes viduspunkta, skaitot no automobiļa priekšas.".

41. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 804.punktu un 8.1.tabulu šādā redakcijā:

"804. Dīzeļmotora atgāzu absorbcijas koeficients.

8.1.tabula

Pieļaujamās atgāzu absorbcijas koeficienta robežvērtības dīzeļmotoriem

Absorbcijas koeficienta robežvērtība k [m-1]
Veicot transportlīdzekļu Lai saņemtu pielaidi
Dīzeļmotors tehnisko apskati starptautiskajiem
Līdz 31.12.2001. Pēc 01.01.2002. autopārvadājumiem
Bez turbopūtes 3,0 2,5 2,5

Transportlīdzekļi, kas izgatavoti līdz 1980. gada 1. janvārim, tiek atbrīvoti no šo prasību izpildes.".

42. Aizstāt noteikumu 1.pielikuma 805.1.apakšpunkta pirmo un otro teikumu ar tekstu šādā redakcijā:

"Brīvgaitas režīmā CO saturs dzirksteļaizdedzes motoru atgāzēs nedrīkst pārsniegt 8.2. tabulā dotās robežvērtības.".

43. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 805.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"805.2. Brīvgaitas režīmā CH koncentrācija dzirksteļaizdedzes motoru atgāzēs nedrīkst pārsniegt 1200 ppm, ja cilindru skaits nav lielāks par 4, un 3000 ppm, ja cilindru skaits ir lielāks par 4.".

44. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 902.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"902.1. Autobusu durvju skaitam un izvietojumam jāatbilst izgatavotāja prasībām. Autobusu durvju pieejas nedrīkst būt aizsprostotas. Autobusu durvis nedrīkst būt likvidētas (piem., aizmetinātas), izņemot gadījumus, kad šāda pārbūve veikta līdz 1999.gada 1.aprīlim un tā saskaņota ar CSDD.".

45. Izteikt noteikumu 1.pielikuma 1201.punktu šādā redakcijā:

"1201. Izgatavotāja sertifikāts

Lai saņemtu sertifikātu par transportlīdzekļa atbilstību bīstamu kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR), jāuzrāda transportlīdzekļa izgatavotāja sertifikāts (apliecinājums) vai tā pilnvarotā pārstāvja apliecinājums par konkrētā transportlīdzekļa un tā aprīkojuma atbilstību Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasībām attiecībā uz konkrēto bīstamo vielu tipu vai iepriekš citas Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentās institūcijas izsniegts ADR sertifikāts."

46. Izslēgt noteikumu 1.pielikuma 1202.1.apakšpunktu.

47. Izslēgt noteikumu 1.pielikuma 1301.4.apakšpunktu.

48. Izteikt noteikumu 2.pielikuma 101.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

Ar turbopūti 3,5 3,0 3,0
" Nr. 1. GRUPA. APRĪKOJUMS Novērtējums
1 2 3
101.1. Neatbilst reģistrācijas dokumentiem. X "
49. Papildināt noteikumu 2.pielikuma 102.1.apakšpunktu ar "1" novērtējumu.
50. Izteikt noteikumu 2.pielikuma 208.punktu šādā redakcijā:
" Nr. 2. GRUPA. GAISMAS IERĪCES Novērtējums
1 2 3
208. Bremzēšanas signāllukturi
208.1. Neatbilstošs tips, skaits, krāsa vai novietojums,
neatbilstošs gaismas stiprums X
208.2. Nepareiza darbība, nedeg viens (vairāki) X
208.3. Neatbilstošs stiprinājums, bojājumi X X "
51. Izslēgt noteikumu 2.pielikuma 401.3.apakšpunkta "1" novērtējumu.
52. Izteikt noteikumu 2.pielikuma 501.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
" Nr. 5. GRUPA. RITEŅI, RIEPAS Novērtējums
1 2 3
501.3. Neatļauts radžu veids, skaits un izvietojums X
Radžošanai neparedzēta riepa X "
53. Izteikt noteikumu 2.pielikuma 627.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
" Nr. 6. GRUPA. ŠASIJA UN VIRSBŪVE Novērtējums
1 2 3
627.1. Nesertificēti X
Neatbilstošs materiāls X "
54. Izteikt noteikumu 2.pielikuma 630.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
" Nr. 6. GRUPA. ŠASIJA UN VIRSBŪVE Novērtējums
1 2 3
630.1. Nav, neregulējas X
Bojājumi, deformācijas X X "
55. Papildināt noteikumu 2.pielikuma 701.punktu ar jaunu 701.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
" Nr. 7. GRUPA. BAROŠANAS SISTĒMA Novērtējums
UN ELEKTROIEKĀRTA 1 2 3
701.4. Neatbilstoša konstrukcija:
Līdz 2001.gada 31.decembrim X

56. Aizstāt noteikumu 2.pielikuma 1004.2.apakšpunktā "2" novērtējumu ar "1" novērtējumu.

57. Izslēgt noteikumu 2.pielikuma 1202.1.apakšpunktu.

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Autosatiksmes departamenta direktora vietnieks J.Kancēvičs

 

 

Pēc 2002.gada 1.janvāra X "
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Satiksmes ministrijas 2000.gada 4.februāra noteikumos Nr.2 "Noteikumi par transportlīdzekļu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Satiksmes ministrija Veids: noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 15.01.2001.Stājas spēkā: 24.01.2001.Zaudē spēku: 09.09.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 23.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
2064
24.01.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)