Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.10

2010.gada 23.februārī

Sēdi vada

   

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

E.Repše

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

TA-204

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ministrijām redakcionāla rakstura grozījumus normatīvajos aktos pēc iespējas virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā:

2.1. ar tās ministrijas starpniecību, kuras nolikumā noteikta attiecīgā kompetence;

2.2. ne biežāk kā divas reizes gadā.

3. Līdz attiecīga normatīvā akta projekta izstrādei un apstiprināšanai ministrijām un institūcijām turpmāk ņemt vērā, ka starptautiskā līguma projektu pirms nosūtīšanas galīgai saskaņošanai otrai starptautiskā līguma slēdzējai pusei un pēc saskaņošanas atbilstoši atbildīgās ministrijas vai institūcijas ekspertu kompetencei nosūta Tieslietu ministrijai un Ārlietu ministrijai viedokļa sniegšanai. Pēc viedokļa saņemšanas attiecīgā ministrija vai institūcija izvērtē un, ja nepieciešams, precizē starptautiskā līguma projektu.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā iestāde izvēlas piedāvājumu valsts vai pašvaldības kustamās mantas maiņai, un gadījumiem, kuros var nenoskaidrot valsts iestāžu vajadzību pēc citām valsts iestādēm nevajadzīgās kustamās mantas"

TA-4824

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības "Stūrmaņi" Olaines novada Olaines pagastā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-151

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-4852

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem"

TA-4440

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Ārpus kārtas transportējamo preču saraksts ārējo robežu robežšķērsošanas vietās"

TA-116

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministre (otrais paraksts).

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-4901

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministre (otrais paraksts).

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-146

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministre (otrais paraksts).

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Liepājā, Malkas ielā 3A, pārdošanu"

TA-119

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministre (otrais paraksts).

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Liepājā, Vidusceļa ielā 23, pārdošanu"

TA-118

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministre (otrais paraksts).

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-303

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministre (otrais paraksts).

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-88

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.858 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.2.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai"""

TA-103

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.3. apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""

TA-210

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"""

TA-294

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.733 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitāti "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana"""

TA-296

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.3.apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešo kārtu"

TA-297

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""

TA-337

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana"""

TA-267

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-268

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība"""

TA-356

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.984 "Noteikumi par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas saturu un apmācības kārtību""

TA-350

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.361 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""

TA-354

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""

TA-355

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Programmā vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam"

TA-245

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.343 "Par Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam""

TA-244

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi"

TA-4459

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 58.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pilsonības likumā"" izpildi

TA-4239

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 58.§) "Likumprojekts "Grozījums Pilsonības likumā"" 7., 8. un 9.punktā dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.

2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt iespēju valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai pielīdzināt valsts valodas prasmes pārbaudei Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā, un iekšlietu ministram līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus minētā jautājuma risināšanai.

 

 

29.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"

TA-189

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dobelē, Brīvības ielā 1, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"

TA-140

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-186

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzelzceļu ielā 18, Daugavpilī, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-194

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"

TA-177

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

TA-145

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, zinātnē un sportā

TA-2602

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Tunisijas Republikā J.Kārkliņu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, zinātnē un sportā.

2. Atzīt Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 20.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tunisijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā, zinātnē un sportā"" 2.punktu par aktualitāti zaudējušu.

 

 

36.§

Rīkojuma projekts "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta vadības grupas izveidi"

TA-123

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.87 68.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-358

______________________________________________________

(E.Repše)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.87 68.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 3. punktā dotā uzdevuma izpildi, uzskatīt, ka tas ir zaudējis aktualitāti.

 

 

38.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam"

TA-127

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam""

TA-128

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļa V917 Vietalva-Sausnēja-Irši posma 10,8.-13,4.km nodošanu Ērgļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-3384

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļa V917 Vietalva-Sausnēja-Irši posma 13,4.-14,9.km nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"

TA-3413

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību""

TA-269

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem""

TA-324

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība""

TA-4667

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība"

TA-91

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

TA-89

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""

TA-134

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

48.§

Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

TA-2799

______________________________________________________

(J.Krastiņa, E.Zalāns, J.Stinka, R.Krasnais, M.Bičevskis, E.Repše)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Finanšu ministrijai turpināt likumprojekta saskaņošanu ar biedrību "Latvijas loģistikas asociācija" un informāciju par saskaņošanas rezultātiem vai precizēto likumprojektu līdz 2010.gada 26.februārim iesniegt Valsts kancelejā jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta komitejā 2010.gada 1.martā.

 

 

49.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2773

______________________________________________________

(E.Repše)

Ņemot vērā šī protokola 48.paragrāfu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta komitejā 2010.gada 1.martā.

 

 

50.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2771

______________________________________________________

(E.Repše)

Ņemot vērā šī protokola 48.paragrāfu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta komitejā 2010.gada 1.martā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

51.§

Likumprojekts "Tiesu ekspertu likums"

TA-3608

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

52.§

Likumprojekts "Dokumentu juridiskā spēka likums"

TA-3899

______________________________________________________

(K.Kuprijanova, A.Ploriņš, B.Rozentāle, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

53.§

Pasākumu plāna projekts iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai

TA-142

______________________________________________________

(N.Lasmane, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

54.§

Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" un 3.5.2.2.aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" īstenošanas progresu līdz 2009.gada beigām un prognozes par finansējuma apguvi 2010.gadā"

TA-321

______________________________________________________

(E.Valantis, A.Kampars, E.Zalāns, B.Rozentāle, M.Riekstiņš, E.Repše)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

55.§

Informatīvais ziņojums "Par situāciju testēšanas un sertificēšanas jomā"

TA-219

______________________________________________________

(A.Kampars, E.Zalāns, D.Matulis, E.Repše)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

56.§

Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu izmantošanu"

TA-403

______________________________________________________

(A.Kampars, K.Lore, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvā ziņojuma projektu Saeimai.

2. Valsts kancelejai noformēt informatīvo ziņojumu un nosūtīt to Saeimai.

 

 

57.§

Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros finansētajiem energoefektivitātes projektiem, īstenošanas progresu līdz 2009.gada beigām un prognozi par finansējuma apguvi 2010.gadā"

TA-384

______________________________________________________

(R.Vējonis, E.Repše)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

Ministru kabineta lieta

58.§

Atbildes vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

TA-477, SAN-494

______________________________________________________

(A.Kampars, Dž.Innusa, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

 

 

59.§

Par eksporta veicināšanas pasākumiem un uzņēmējiem pieejamiem atbalsta instrumentiem, to apjomu, kā arī par Latvijas Hipotēku un zemes bankas attīstības stratēģijas būtiskajiem punktiem

TA-479

______________________________________________________

(A.Kampars, A.Liepiņš, E.Zalāns, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par eksporta un ekonomikas konkurētspējas veicināšanu un administratīvā sloga mazināšanu uzņēmējdarbībā" un Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Hipotēku un zemes bankas attīstības stratēģijas būtiskajiem punktiem".

2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvos ziņojumus Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

60.§

Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-469, SAN-258

______________________________________________________

(D.Robežniece, E.Repše)

1. Atbalstīt finanšu ministra iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.

 

 

61.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-418, SAN-269

______________________________________________________

(L.Mūrniece, I.Puikevica - Puikevska, E.Zalāns, A.Zikmane, M.Riekstiņš, E.Repše)

1. Iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai neatbalstīt.

2. Tieslietu ministrijai formulēt savu galīgo viedokli jautājumā par ostas policijas izveidi, skaidri norādot, vai šādas policijas izveide tiek atbalstīta vai nē, un līdz 2010.gada 26.februārim iesniegt to Iekšlietu ministrijai.

3. Iekšlietu ministrijai precizēt atbildes projektu, ņemot vērā izteiktās piezīmes, to skaitā: iekļaut projektā Aizsardzības ministrijas apsvērumus, svītrot tekstā norādi par to, ka atbalsts ostas policijas izveidei ir kopīgs Ministru kabineta viedoklis, un līdz 2010.gada 1.martam iesniegt precizēto atbildes projektu un Tieslietu ministrijas viedokli Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2.marta sēdes slēgtajā daļā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

62.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Kleistu ielā 75, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-449

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

63.§

Skolu apgādes ar augļiem un dārzeņiem pasākumu ieviešanas plāna projekts (2010.-2013.)

TA-361

______________________________________________________

(D.Lucaua, B.Rozentāle, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai aizstāt rīkojuma projekta 4.punktā vārdus "Zemkopības ministrijā" ar vārdiem "Veselības ministrijā " un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

64.§

Koncepcijas par akcīzes nodokļa atvieglojumu vai kompensācijas mehānismu zemniekiem, iegādājoties dīzeļdegvielu projekts

TA-4457

______________________________________________________

(L.Jansone, O.Karčevskis, S.Semjonovs, E.Zalāns, D.Lucaua, A.Krauze, G.Pužule, E.Repše)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Latvijas Degvielas tirgotāju asociāciju atkārtoti izvērtēt rīkojuma projektu jautājumā par atbilstīgāko risinājuma variantu un līdz 2010.gada 1.martam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

65.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali""

TA-462

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

66.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu""

TA-471

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministre (otrais paraksts).

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

67.§

Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"

TA-457

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""

TA-455

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

69.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-456

______________________________________________________

(O.Geitus- Eitvina, S.Šķiltere, L.Medina, A.Teteris, E.Repše)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību, Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju sistēmiski pārskatīt kopējo normatīvo regulējumu, kas paredzēts nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanai, un, ja nepieciešams, sagatavot un līdz 2010.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgus normatīvo aktu grozījumus.

3. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Valsts zemes dienestam finanšu līdzekļus (kas nepārsniedz 19880 latu) izmaiņu iestrādei Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas programmatūrā, lai nodrošinātu likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā definēto uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

70.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.948 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam""

TA-458

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

71.§

Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

TA-459

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

72.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"

TA-312

______________________________________________________

(E.Repše)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

73.§

Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 25.-26.februāra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-475

______________________________________________________

(E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par 2010.gada 25.-26.februāra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem.

2. Tieslietu ministram M. Segliņam pārstāvēt Latvijas Republiku 2010.gada 25.-26.februāra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē.

 

 

74.§

Protokollēmuma projekts "Par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmā plānoto līdzekļu pārdalēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2010.gadā"

TA-488

______________________________________________________

(A.Ūbelis, E.Zalāns, E.Repše)

1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadalīt 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmā (turpmāk - 80.00.00. programma) ieplānoto līdzekļu atlikumu 200 831 849 latu apmērā šādā kārtībā:

1.1. 178 221 907 lati 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda aktivitātēm;

1.2. 13 946 770 lati Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas un Šveices sadarbības programmas apstiprināto projektu ietvaros;

1.3. 5 814 418 lati pārējiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai, tai skaitā 3 383 683 lati 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektiem;

1.4. 2 848 754 lati nesadalītā rezerve papildu pieprasījumiem 2010.gada 2.pusgadam.

2. Sadalīt 1.1.apakšpunktā minēto finansējumu šādā kārtībā:

2.1. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm 34 498 977 latu apmērā:

2.1.1. apakšaktivitātei 1.3.1.1.1. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" 565 794 latu apmērā;

2.1.2. apakšaktivitātei 1.3.1.1.4. "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" 465 846 latu apmērā;

2.1.3. aktivitātei 1.3.1.9. "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste" 20 209 latu apmērā;

2.1.4. apakšaktivitātei 2.1.2.2.1. "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 1 075 798 latu apmērā;

2.1.5. apakšaktivitātei 2.1.2.2.2. "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" 7 644 272 latu apmērā;

2.1.6. apakšaktivitātei 2.1.2.2.3. "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" 142 306 latu apmērā;

2.1.7. aktivitātei 2.1.2.4. "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 19 320 825 latu apmērā;

2.1.8. apakšaktivitātei 2.3.1.1.1. "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" 422 572 latu apmērā;

2.1.9. aktivitātei 2.3.2.2. "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" 2 272 582 latu apmērā;

2.1.10. aktivitātei 3.4.4.1. "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" 1 146 619 latu apmērā;

2.1.11. aktivitātei 3.4.4.2. "Sociālo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" 1 019 198 latu apmērā;

2.1.12. aktivitātei 3.5.2.1. "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 402 956 latu apmērā;

2.2. papildus šī protokollēmuma 2.1.7.apakšpunktā minētajam finansējumam, Ekonomikas ministrijas esošā budžeta ietvaros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārdalīt līdzekļus 1 012 031 latu apmērā aktivitātei 2.1.2.4. "Augstas pievienotās vērtības investīcijas", attiecīgi samazinot budžetā esošo finansējumu 2.2.1.4.aktivitātei "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai";

2.3. Finanšu ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 1.5.1.1.1. "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" 635 000 latu apmērā;

2.4. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm 28 953 570 latu apmērā:

2.4.1. aktivitātei 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" 9 920 089 latu apmērā;

2.4.2. apakšaktivitātei 1.1.2.1.1. "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai" 1 499 852 latu apmērā;

2.4.3. apakšaktivitātei 1.1.2.1.2. "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" 1 639 055 latu apmērā;

2.4.4. apakšaktivitātei 1.2.1.1.2. "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana" 2 714 739 latu apmērā;

2.4.5. apakšaktivitātei 1.2.1.1.3. "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" 2 011 919 latu apmērā;

2.4.6. apakšaktivitātei 1.2.1.1.4. "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" 3 104 877 latu apmērā;

2.4.7. apakšaktivitātei 1.2.1.2.3. "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana" 1 125 599 latu apmērā;

2.4.8. apakšaktivitātei 1.2.2.4.2. "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" 1 554 650 latu apmērā;

2.4.9. aktivitātei 3.1.1.2. "Profesionālās izglītības infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma vietās" ne mazāk kā 276 000 latu apmērā;

2.4.10. aktivitātei 3.1.3.1. "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei materiālās bāzes nodrošināšana" 616 399 latu apmērā;

2.4.11. apakšaktivitātei 3.1.2.1.1. "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" 2 639 686 latu apmērā;

2.4.12. apakšaktivitātei 3.1.3.3.1. "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" 1 367 679 latu apmērā;

2.4.13. apakšaktivitātei 3.2.2.1.2. "Izglītības iestāžu informatizācija" 483 026 latu apmērā;

2.5. Kultūras ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm 4 330 668 latu apmērā:

2.5.1. aktivitātei 3.4.3.1. "Nacionālās un reģionālās nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide" 3 280 670 latu apmērā;

2.5.2. aktivitātei 3.4.3.3. "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla izmantošanā" 1 049 998 latu apmērā;

2.6. Labklājības ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm 31 616 333 latu apmērā:

2.6.1. apakšaktivitātei 1.2.2.1.2. "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai" 915 745 latu apmērā;

2.6.2. apakšaktivitātei 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" 16 234 082 latu apmērā;

2.6.3. apakšaktivitātei 1.3.1.1.5. "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai" 1 553 217 latu apmērā;

2.6.4. aktivitātei 1.3.1.5. "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" 10 933 666 latu apmērā;

2.6.5. aktivitātei 1.3.1.7. "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība" 250 000 latu apmērā;

2.6.6. apakšaktivitātei 1.4.1.1.2. "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" 1 000 000 latu apmērā;

2.6.7. apakšaktivitātei 1.4.1.2.1. "Darbaspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" 169 012 latu apmērā;

2.6.8. apakšaktivitātei 1.4.1.2.2. "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" 387 161 latu apmērā;

2.6.9. apakšaktivitātei 1.4.1.2.4. "Sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības plānošana reģionos" 196 426 latu apmērā;

2.6.10. aktivitātei 3.1.4.2. "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana" 41 162 latu apmērā;

2.6.11. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā samazināt Finanšu ministrijas budžetā Labklājības ministrijas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 3.1.4.1.3. "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" paredzētos līdzekļus 64 138 latu apmērā, par attiecīgo summu palielinot apropriāciju 80.00.00. programmā un rezervējot to 2.6.punktā minētajām līdzekļu pārdalēm;

2.7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm 21 521 077 latu apmērā:

2.7.1. aktivitātei 1.5.3.1. "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" 101 250 latu apmērā;

2.7.2. aktivitātei 1.5.3.2. "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" 368 972 latu apmērā;

2.7.3. aktivitātei 3.1.4.3. "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros" 3 014 678 latu apmērā;

2.7.4. aktivitātei 3.1.4.4. "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai" 880 970 latu apmērā;

2.7.5. apakšaktivitātei 3.2.2.1.1. "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" 6 819 837 latu apmērā;

2.7.6. aktivitātei 3.6.1.1. "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" 10 335 370 latu apmērā;

2.8. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm 27 067 200 latu apmērā:

2.8.1. aktivitātei 3.2.1.1. "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana" 500 000 latu apmērā;

2.8.2. aktivitātei 3.2.1.2. "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" 3 517 345 latu apmērā;

2.8.3. apakšaktivitātei 3.2.1.3.1. "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas" 1 544 136 latu apmērā;

2.8.4. aktivitātei 3.3.1.2. "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" 7 968 052 latu apmērā;

2.8.5. aktivitātei 3.3.1.3. "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros" 11 388 667 latu apmērā;

2.8.6. aktivitātei 3.3.1.5. "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T" 2 149 000 latu apmērā;

2.9. Valsts kancelejas pārziņā esošajai apakšaktivitātei 1.5.1.3.1. "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" 359 514 lati;

2.10. Veselības ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm un apakšaktivitātēm 16 278 931 latu apmērā:

2.10.1. aktivitātei 1.3.2.3. "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personālā kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" 472 312 lati;

2.10.2. apakšaktivitātei 3.1.5.1.1."Ģimenes ārstu tīkla attīstība" 625 580 lati;

2.10.3. apakšaktivitātei 3.1.5.1.2. "Veselības aprūpes centru attīstība" 1 584 510 lati;

2.10.4. aktivitātei 3.1.5.2. "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība" 1 301 569 lati;

2.10.5. apakšaktivitātei 3.1.5.3.1. "Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība" 12 294 909 lati;

2.10.6. apakšaktivitātei 3.1.5.3.2. "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība" 51 latu apmērā;

2.11. Vides ministrijas pārziņā esošajai aktivitātei 3.4.1.1. "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 8 853 772 latu apmērā;

2.12. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā samazināt Vides ministrijas apropriāciju par 8 389 975 latiem aktivitātei 3.5.1.1. "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" paredzētos līdzekļus, attiecīgi palielinot apropriāciju:

2.12.1. apakšaktivitātei 3.5.1.2.2. "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" par 3 549 200 latiem,

2.12.2. aktivitātei 3.4.1.6. "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība" par 760 593 latiem,

2.12.3. aktivitātei 3.4.1.4. "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" par 1 124 136 latiem;

2.12.4. aktivitātei 3.4.1.1. "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" par 2 956 046 latiem;

2.13. Rezervēt līdzekļus 4 106 865 latu apmērā 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda aktivitāšu finansēšanai 2010.gada 4.ceturksnī.

3. Zemkopības ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu 6 171 999 latu apmērā Eiropas lauksaimniecības garantiju fonda pasākumu īstenošanai 2010.gadā, tai skaitā Kopienas trūcīgo personu atbalsta programmas ieviešanai 5 153 883 latu apmērā un īpašajam tirgus atbalsta pasākumam piena nozarē 1 018 116 latu apmērā nodrošināt Zemkopības ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Pēc šo pasākumu ietvaros radušos izdevumu deklarēšanas un maksājumu saņemšanas no Eiropas Komisijas, ja 2010.gada ieņēmumi no Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem pārsniedz likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" plānoto apjomu, Finanšu ministram palielināt 2010.gada valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda projektu un pasākumu īstenošanai, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.

4. Atļaut ministrijām esošā budžeta, tai skaitā šī protokollēmuma 1.punktā minētā finansējuma, ietvaros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārdalīt līdzekļus starp tās pārziņā esošajām aktivitātēm un projektiem bez atsevišķa Ministru kabineta lēmuma, nepieciešamības gadījumā iesniedzot līdzekļu pārdales pieprasījumus Finanšu ministrijā.

5. Atbildīgajām iestādēm par to pārziņā esošajām aktivitātēm, kuru ietvaros valsts budžeta finansējumu plāno vairāku ministriju budžetos, līdz 2010.gada 9.martam iesniegt Finanšu ministrijā 1.1. apakšpunktā minētā finansējuma sadalījumu pa finansējuma saņēmējiem, tai skaitā norādot ministrijas, kuru budžetā tiks ieplānoti līdzekļi. Atbildīgajām iestādēm nodrošināt, ka attiecīgās ministrijas ir informētas par finansējuma limitu, kas pieejams atbilstoši šim protokollēmumam.

6. Par 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda aktivitātēm atbildīgajām iestādēm līdz 2010.gada 9.martam iesniegt Finanšu ministrijā atbildīgajai iestādei noteikto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpildes prognozi 2010.gadam sadalījumā pa mēnešiem, kā arī 2011. un 2012.gadam sadalījumā pa ceturkšņiem un turpmākiem gadiem līdz projektu pabeigšanai gada griezumā.

7. Par 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda aktivitātēm atbildīgajām iestādēm līdz 2010.gada 1.augustam nodrošināt papildu nepieciešamā finansējuma 2010.gadam 4.ceturksnim, kas ar šo protokollēmumu samazināts, pieprasījumu iesniegšanu Finanšu ministrijā.

8. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.68 4.§) "Par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai", 2010.gada 26.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.5 63.§) "Protokollēmuma projekts "Par 2010.gadā nepieciešamo papildu finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai"" un 2010.gada 16.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma nodrošināšanu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai" 2.punktu.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

75.§

Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-535/09 P Igaunijas Republika pret Eiropas Komisiju

TA-453

______________________________________________________

(K.Drēviņa, E.Repše)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot atbildes rakstu Eiropas Savienības Tiesas lietā C-535/09 P Igaunijas Republika pret Eiropas Komisiju.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori K.Drēviņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti K.Krasovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-535/09 P Igaunijas Republika pret Eiropas Komisiju.

 

 

76.§

Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 1.-2.marta sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-476

______________________________________________________

(L.Medina, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 1.-2.marta sanāksmē izskatāmo Tieslietu ministrijas kompetencē esošo jautājumu - Latvijas nacionālā pozīcija par pārskatīto Padomes rezolūcijas projektu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai iekšējā tirgū.

3. Ekonomikas ministram A.Kamparam pārstāvēt Latvijas Republiku 2010.gada 1.-2.marta Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajā jautājumā.

 

 

77.§

Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 1.marta sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-482

______________________________________________________

(A.Kampars, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Padomes secinājumi par jaunas rūpniecības politikas nepieciešamību".

3. Ekonomikas ministram A.Kamparam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 1.marta sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

 

 

78.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2010.gada 1.-2.marta sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-485

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Arhipova, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:

2.1. Nacionālā pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas līdzdalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā (BONUS-169), ko īsteno vairākas dalībvalstis";

2.2. Nacionālā pozīcija Nr. 2 "Eiropas Pētniecības telpas pārvaldības attīstība: jauns Zinātniskās un tehniskās pētniecības komitejas (CREST) mandāts";

2.3. Nacionālā pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par Eiropas Zinātnes Padomes struktūru un mehānismu";

2.4. Nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011.-2013)";

2.5. Nacionālā pozīcija Nr.2 "Eiropas pētnieku mobilitāte un karjera (apvienotā rīcība ar EPSCO)".

3. Izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē 2010.gada 2.martā.

 

 

79.§

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 25.-26.februāra sanāksmei

TA-487

______________________________________________________

(L.Mūrniece, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 25.-26.februāra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:

2.1. Pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības Iekšējās drošības stratēģijas projektu";

2.2. Pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par 28 pasākumiem ārējo robežu aizsardzības stiprināšanai un nelegālās migrācijas apkarošana".

3.Pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā, Ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu ministru padomes 2010.gada 25.-26.februāra sanāksmē Briselē.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

80.§

Atbildes projekts Satversmes tiesai

TA-295

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, E.Repše)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā

Nr.2009-113-0106.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.

 

 

81.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai

TA-299

______________________________________________________

(A.Kampars, Dž.Innusa, E.Repše)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42529506.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.

3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.

 

 

82.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.decembra rīkojumā Nr.821 "Par darba grupas izveidi""

TA-341-DV

______________________________________________________

(A.Kampars, E.Repše)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

83.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Shannon pret Latviju"

62-k

______________________________________________________

(E.Plaksins, E.Repše)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 24.novembra sprieduma lietā "Shannon pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 24.novembra sprieduma lietā "Shannon pret Latviju" tulkojuma nosūtīšanu Augstākajai tiesai, Rīgas apgabaltiesai un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai.

 

 

84.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Jeronovičs pret Latviju"

66-k

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, E.Plaksins, E.Repše)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (K)

3. (N) Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts pamatbudžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 3515 latus (ekvivalents 5 000 euro pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 1.decembra spriedumā noteiktās kompensācijas izmaksāšanai Viktoram Jeronovičam.

4. (N) Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 10.februāra lēmuma un 2009.gada 1.decembra sprieduma lietā "Jeronovičs pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

5. (N) Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 1.decembra sprieduma tulkojuma nosūtīšanu Tieslietu ministrijai un Augstākajai tiesai.

6. (N) Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā dokumentus, kas apliecina šī protokollēmuma 3.punktā minētās summas izmaksu Viktoram Jeronovičam.

 

 

85.§

Konfidenciāli

72-k

______________________________________________________

()

 

 

86.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-390-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.30

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

 

E.Repše

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 10Pieņemts: 23.02.2010.
205862
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"