Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.115

Rīgā 2010.gada 24.februārī (prot. Nr.10 63.§)
Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam)

(Rīkojuma nosaukums grozīts ar MK 02.12.2013. rīkojumu Nr.585)

1. Apstiprināt Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam) (turpmāk – plāns).

(Grozīts ar MK 02.12.2013. rīkojumu Nr.585)

2. Noteikt Zemkopības ministriju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt plānā paredzētos izglītojošos pasākumus skolēniem Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" līdz 2011.gada 15.oktobrim sagatavot plāna ietekmes uz mērķauditoriju izvērtējumu un iesniegt to Zemkopības ministrijā.

(MK 25.08.2010. rīkojuma Nr.510 redakcijā)

5. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2010.gada 31.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei vispārējām izglītības iestādēm programmas "Augļi skolai" ietvaros.

6. (Svītrots ar MK 30.03.2011. rīkojumu Nr.131)

7. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt un zemkopības ministram līdz 2012.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna ietekmi uz mērķauditoriju.

8. Lauku atbalsta dienestam līdz 2012.gada 29.februārim nosūtīt Eiropas Komisijai valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" sagatavoto plāna ietekmes uz mērķauditoriju izvērtējumu.

(MK 25.08.2010. rīkojuma Nr.510 redakcijā)

9. Zemkopības ministrijai līdz 2013.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna izpildi.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Zemkopības ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
(Ministru kabineta
2010.gada 24.februāra rīkojums Nr.115)
Pasākumu ieviešanas plāna skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam) kopsavilkums

(Plāna kopsavilkums grozīts ar MK 02.12.2013. rīkojumu Nr.586)

2008.gada novembrī Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē tika panākta vienošanās par Eiropas Komisijas priekšlikumu izglītības iestāžu (turpmāk – skolas) apgādei ar augļiem un dārzeņiem, tam katru gadu ES budžetā paredzot ievērojamu summu (EUR 90 milj.). Priekšlikuma mērķis ir veicināt augļu un dārzeņu patēriņu skolēnu vidū un samazināt nākotnes veselības aprūpes izmaksas, ko rada aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimības.

Pamatojoties uz Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (turpmāk – Regula Nr. 1234/2007), 103.ga panta 2.punktu, dalībvalstis, kuras attiecīgajā mācību gadā vēlas nodrošināt savās skolās skolēnu apgādi ar augļiem un dārzeņiem, izstrādā šā pasākuma īstenošanas plānu.

Plāna mērķis ir nodrošināt 1.–6.klašu skolēniem svaigus augļus un dārzeņus, tādējādi palielinot šo produktu patēriņu skolēnu vidū, kā arī paplašināt skolēnu zināšanas par veselīgu uzturu un svaigu augļu un dārzeņu lomu tajā. Tā kā svaigu augļu un dārzeņu patēriņš ziemas un pavasara mēnešos samazinās, skolās tie tiks nodrošināti 12 mācību nedēļu periodā, sākot ar mācību gada otrā semestra sākumu (katru mācību dienu no attiecīgā mācību gada janvāra pirmās mācību nedēļas).

Skolēniem ir jāpiedāvā veselīgi, svaigi, reģionam raksturīgi augļi un dārzeņi (ņemot vērā konkrētu sezonas produktu pieejamību), kas audzēti ar videi draudzīgām audzēšanas metodēm. Sākot ar 2014.gadu, visi lauksaimniecības produkti tiks ražoti ar integrētām audzēšanas metodēm, t.i., izmantojot optimizētas mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu devas. Tādēļ jau šobrīd ir jāveicina arī šādu produktu ražošana lauku saimniecībās.

Pēdējā laikā, arvien nozīmīgākiem kļūstot apkārtējās vides saglabāšanas un CO2 izmešu samazināšanas jautājumiem, ir būtiski ierobežot produktu transportēšanas attālumus no to ražošanas vietas līdz galapatērētājam (skolēnam). Attālums no ražošanas vietas līdz galapatērētājam nedrīkst būt lielāks par 300 km. Produktu piegādātāji ir integrēto augļu un dārzeņu ražotāji, to kooperatīvi un izglītības iestādes.

Skolām, kas attiecīgajā mācību gadā ir iesaistījušās plānā, par to ir jāinformē sabiedrība, izvietojot pie ieejas informatīvu plakātu.

Saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 103.ga panta 2.punktu plānā ir jāparedz arī izglītošanas pasākumi, lai uzlabotu skolēnu zināšanas par augļu un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselību.

ES paredzētais finansējums Latvijai 2010./2011.mācību gadam ir Ls 316 332 (EUR 450 100).

Plāna ieviešanai 2010./2011.mācību gadā nepieciešamo budžeta līdzekļu sadalījums 2010./2011.mācību gadā, Ls

Nr. p.k.

Izmaksu pozīcija

ES līdzfinansējums (75 %)

Latvijas līdzfinansējums (25 %)

Kopā

Attiecināmās izmaksas

1.Produktu iegāde un piegāde (tai skaitā transporta izdevumi)

288 653

96 218

384 871

2.Sabiedrības informēšanas pasākumi

3 954*

1 318

5 272

3.Plāna ieviešanas efektivitātes izvērtēšana

23 725*

7 908

31 633

Kopā:

316 332

105 444

421 776

Plāna attiecināmo izmaksu kopējā summa:

421 776

Neattiecināmās izmaksas

4.Izglītošanas pasākumi**

Nav attiecināmas

42 178

42 178

5.Pievienotās vērtības nodoklis

Nav attiecināmas

88 573

88 573

Plāna neattiecināmo izmaksu kopējā summa:

130 751

KOPĀ:

552 527

* Saskaņā ar Regulas Nr. 288/2009 5.panta 2.punktā noteiktajām maksimālajām attiecināmo izmaksu atbalsta likmēm.

** Skolēnu izglītošanas pasākumu izmaksas nepārsniedz 10 % no plāna attiecināmo izmaksu kopsummas.

Tabulas 1. un 2.ailē minētās izmaksas kā papildu līdzekļi tiks plānotas Zemkopības ministrijas budžetā, sagatavojot 2011.gada budžeta projektu, vai segtas no programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļiem. Izglītošanas pasākumiem ES līdzfinansējums nav paredzēts – tas 100 % apmērā ir dalībvalsts ieguldījums. Skolēnu izglītošanas pasākumi tiks sasaistīti ar mācību programmām.

Lauku atbalsta dienests katru gadu pēc pasākumu īstenošanas attiecīgajā mācību gadā apkopo atbalsta pretendentu un skolu iesniegtos datus par kopējo plānā iesaistīto skolu un bērnu skaitu, mērķauditoriju, budžeta izlietojumu, produkcijas iegādi, izdalīšanu un vidējo produktu patēriņu uz vienu skolu. Plānā ir paredzēta arī tā ieviešanas efektivitātes izvērtēšana.

Plāns ir izstrādāts 2010.–2015.gadam, tādējādi nodrošinot, ka skolēniem svaigus augļus un dārzeņus bez maksas piegādās jau 2010./2011.mācību gadā. Ņemot vērā to, ka plāna īstenošanai valsts līdzfinansējums ir paredzēts tikai 2010./2011.mācību gadam, Zemkopības ministrija plāna īstenošanas periodā katru gadu līdz 10.decembrim iesniegs Ministru kabinetā tiesību akta projektu par plāna īstenošanu nākamajā mācību gadā.

Zemkopības ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2015.gadam) Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 115Pieņemts: 24.02.2010.Stājas spēkā: 24.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 26.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
205820
{"selected":{"value":"02.12.2013","content":"<font class='s-1'>02.12.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.12.2013","iso_value":"2013\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.03.2011","iso_value":"2011\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2011.-01.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2010","iso_value":"2010\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2010.-29.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2010","iso_value":"2010\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2010.-24.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.12.2013
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)