Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.9

2010.gada 16.februārī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Konsulārais reglaments""

TA-234

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 

2.§

Par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību

TA-3057

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pilnvarot ekonomikas ministru A.Kamparu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību (Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra sēdes protokols Nr.83 1.§).

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība"

TA-4734

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība"

TA-4737

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību"

TA-4842

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Daugavpilī, 1.maija ielā 8, pārdošanu"

TA-81

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem""

TA-90

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

TA-64

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Satversmes apstiprināšanu"

TA-179

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumu Nr.31 "Latvijas Nacionālās operas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-59

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par visu pensiju administrēšanas centralizēšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-247

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā labklājības ministra iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par visu pensiju administrēšanas centralizēšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.aprīlim.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""

TA-66

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība""

TA-54

______________________________________________________

(K.Gerhards, A.Matīss, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka pieteikuma iesniedzējam netiek pieprasīta izziņa no zemesgrāmatas, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

14.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē"

TA-4549

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi"

TA-4665

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pamatkapitālā"

TA-153

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra rīkojumā Nr.777 "Par koncepciju "Par bīstamo kravu pārvadājumu koordinēšanas, uzraudzības, drošības un aizsardzības jautājumu risināšanu"""
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par bīstamo kravu pārvadājumu koordinēšanas, uzraudzības, drošības un aizsardzības jautājumu risināšanu""

TA-120

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.18 "Intelektuālā īpašuma padomes nolikums""

TA-235

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-41

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

 

 

20.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-4754

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""

TA-75

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas"

TA-99

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

23.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-306

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

24.§

Informatīvais ziņojums "Par atsevišķu ar nozares politikas īstenošanu saistītu uzdevumu nodošanu biedrībām un nodibinājumiem un grozījumu veikšanu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanas nosacījumos"

TA-251

______________________________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

Ministru kabineta lieta

25.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai

TA-196

______________________________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par apelācijas sūdzību lietā Nr.A42680009.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.

3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.

 

 

26.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-418, SAN-269

______________________________________________________

(A.Matīss, M.Segliņš, L.Medina, I.V.Lieģis, L.Mūrniece, A.Maldups, J.Sārts, K.Gerhards, V.Voins, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā izteiktos atšķirīgos viedokļus par iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju un Aizsardzības ministriju papildināt atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un iekšlietu ministrei līdz 2010.gada 22.februārim iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 23.februāra sēdē.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 

 

27.§

Informācija par veiktajiem un turpmāk plānotajiem pasākumiem, termiņiem un sasniegtajiem rezultātiem veselības aprūpes sistēmas reorganizācijā, kā arī izvērtējums par veselības pakalpojumu pieejamību trūcīgajiem pacientiem

TA-410

______________________________________________________

(B.Rozentāle, J.Bundulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

28.§

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Norvēģijas Bruņotajiem spēkiem"

TA-339

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, G.Teteris, J.Sārts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

29.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kleistu ielā 75, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-363

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pāvu ielā 14, Rīgā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-364

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

31.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.714 "Par Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" reorganizāciju un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" izveidi""

TA-360

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2010.gadā"

TA-368

______________________________________________________

(J.Dūklavs, B.Rozentāle, E.Zalāns, D.Lucaua, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"

TA-386

______________________________________________________

(M.Brencis, L.Medina, E.Kušners, G.Romeiko, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

3. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka likumprojekts ar ministriju ir saskaņots.

4. Pieņemt zināšanai Latvijas Bankas pārstāvja sniegto informāciju, ka banka konceptuāli atbalsta likumprojektu.

5. Pieņemt zināšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvja sniegto informāciju, ka likumprojekts ar komisiju ir saskaņots.

6. Pieņemt zināšanai, ka likumprojektā ietvertā norma neattiecas uz valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" noguldījumiem akciju sabiedrībā "Parex banka", kas veikti bankas pārņemšanas procesā.

7. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka likumprojekta sagatavošanas gaitā ir izvērtēti iespējamie tiesvedības riski.

 

 

34.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""

TA-387

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Rīkojuma projekta "Grozījumi darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi""

TA-388

______________________________________________________

(L.Sīka, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atļaut Veselības ministrijai esošā budžeta ietvaros no veselības aprūpes pakalpojumu apmaksāšanai paredzētā valsts budžeta finansējuma summu līdz 11 188 484 latiem periodā līdz 2015.gadam izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" finansēšanai.

3. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 9.martam formāli saskaņot ar Eiropas Komisiju Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu infrastruktūras uzlabošanai darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

TA-375

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts mežs Vārve", Vārves pagasts, Ventspils novads"

TA-257

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Vārves pagastā, Ventspils novadā"

TA-3948

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "VMF Staiceles mežniecība", Staiceles pilsētā ar lauku teritorijā, Alojas novadā"

TA-314

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

40.§

Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma nodrošināšanu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai"

TA-382

______________________________________________________

(U.Augulis, B.Bāne, E.Zalāns, I.Kārkliņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Papildus Labklājības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" un Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra sēdē (prot. Nr.68 4.§ 8.8.apakšpunkts) apstiprinātajam finansējumam paredzēt 2010.gadā valsts budžeta finansējumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ne vairāk kā 14 773 363 latu apmērā šādām Labklājības ministrijas pārziņā esošām darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātēm, apakšaktivitātēm:

2.1. apakšaktivitātei 1.2.2.1.2. "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai" ne vairāk kā 915 745 latus;

2.2. apakšaktivitātei 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" ne vairāk kā 11 971 460 latus, no kuriem:

2.2.1. apakšaktivitātes 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmajai kārtai - ne vairāk kā 10 702 latus;

2.2.2. apakšaktivitātes 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" otrajai kārtai - ne vairāk kā 11 776 298 latus;

2.2.3. apakšaktivitātes 1.3.1.1.3. "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" trešajai kārtai - ne vairāk kā 184 460 latus;

2.3. apakšaktivitātei 1.3.1.1.5. "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai" ne vairāk kā 734 426 latus;

2.4. aktivitātei 1.3.1.5. "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" ne vairāk kā 3 387 latus;

2.5. apakšaktivitātei 1.4.1.1.2. "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem" ne vairāk kā 1 000 000 latus;

2.6. aktivitātes 1.3.1.7. "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība" ietvaros apstiprinātajam projektam "Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība" ne vairāk kā 148 345 latus.

3. Lai nodrošinātu Labklājības ministrijas pārziņā esošajam Sociālās drošības tīkla pasākumam "Darba praktizēšanas ar stipendiju īstenošana" (turpmāk - pasākums) nepieciešamo finansējumu 2010.gadā ne vairāk kā 13 106 787 latu apmērā:

3.1. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 15.martam iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un Finanšu ministrijā Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļauto pasākumu labklājības jomā izpildes izvērtējumu, informāciju par pasākuma ieviešanas gaitu un precizētas prognozes 2010.gadam pa ceturkšņiem;

3.2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju izskatīt iespējas palielināt valsts budžeta finansējumu pasākuma īstenošanai, vienlaikus pārskatot kopējo valsts budžeta finansējumu Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanai;

3.3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Labklājības ministriju veikt pārrunas ar starptautiskajiem aizdevējiem par iespēju veikt nepieciešamos grozījumus Sociālās drošības tīkla stratēģijā un iespējamo valsts budžeta finansējuma palielināšanu Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu finansēšanai;

3.4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2010.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par pasākuma finansēšanu Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros vai iespējamo valsts budžeta finansējuma palielināšanu Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākuma finansēšanai.

4. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā, paredzot finansējuma pārdali aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai par 5 800 000 latiem no Labklājības ministrijas pārziņā esošajām darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātēm un apakšaktivitātēm un par 6 976 298 latiem no Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātēm un apakšaktivitātēm.

5. Finanšu ministram pēc Labklājības ministrijas budžeta līdzekļu pieprasījuma, kas izstrādāts atbilstoši spēkā esošam darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumam un Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu, saņemšanas veikt apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

6. Labklājības ministrijai veikt Ministru kabineta 2009.gada 12.oktobra sēdē (prot. Nr.68 4.§ 8.8.apakšpunkts) apstiprinātā aktīvo nodarbinātības pasākumu finansējuma finanšu plūsmu pārplānošanu nepārtrauktai pakalpojuma nodrošināšanai un līdz 2010.gada 26.februārim iesniegt priekšlikumus apropriācijas izmaiņām Finanšu ministrijā.

7. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju līdz 2010.gada 1.septembrim, izvērtējot Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros finansēto pasākumu ieviešanas gaitu, iesniegt priekšlikumus Ministru kabinetā par papildu finansējumu aktīvo nodarbinātības pasākumu finansēšanai 2011.gadā.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-422

______________________________________________________

(U.Augulis, A.Ploriņš, I.Lipskis, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai nodrošināt normatīvā akta īstenošanu 2010.gadā un turpmākajos gados Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.34 "Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""

TA-395

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""

TA-396

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.526 "Noteikumi par Naturalizācijas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-397

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.32 "Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni""

TA-398

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi""

TA-399

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.639 "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-400

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumos Nr.13 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība""

TA-420

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.878 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru""

TA-421

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.245 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-423

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.786 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

TA-426

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""

TA-427

______________________________________________________

(J.Citskovskis, L.Medina, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

53.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2010.gada 24.-25.februārī"

TA-359

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Aizsardzības ministram I.V.Lieģim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 24.-25.februārī.

 

 

54.§

Latvijas nacionālā pozīcija par iniciatīvu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas aizsardzības rīkojumu

TA-371

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par iniciatīvu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas aizsardzības rīkojumu.

 

 

55.§

Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 22.februāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-394

______________________________________________________

(J.Dūklavs, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Dzīvnieku labturības marķējuma varianti un dzīvnieku aizsardzības un labturības references centru Eiropas tīkla izveide" uz Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 22.februāra sanāksmi.

3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 22.februāra sanāksmē.

 

 

56.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārējo attiecību padomes 2010.gada 22.februāra sanāksmei

TA-402

______________________________________________________

(I.Ābelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārējo attiecību padomes 2010.gada 22.februāra sanāksmēs izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.31 "Paplašināšanās-Horvātija";

2.2. Pozīcija Ārējo attiecību padomei Nr.9 "Ukraina".

3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārējo attiecību padomē izskatāmajiem jautājumiem.

4. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārējo attiecību padomes 2010.gada 22.februāra sanāksmē.

 

 

57.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības reģionālās politikas ministru 2010.gada 19.februāra neformālajā padomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-401

______________________________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam un Finanšu ministrijas pārstāvim A.Antonovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības reģionālās politikas ministru neformālajā padomē 2010.gada 19.februārī.

 

 

58.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības ministru neformālo sanāksmi 2010.gada 17.-18.februārī"

TA-412

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības direkcijas vadītājai - vēstniecei I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības ministru neformālajā sanāksmē 2010.gada 17.-18.februārī.

 

 

59.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālo sanāksmi 2010.gada 21.februārī"

TA-413

______________________________________________________

(R.Šņuka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku 2010.gada 21.februāra Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālajā sanāksmē.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

60.§

Dienesta vajadzībām

24-k

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

61.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-390-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.50

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 9Pieņemts: 16.02.2010.
205500
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)