Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2010.gada 9.februārī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāvis

-

J.Pēda

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika""

TA-149

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumos Nr.87 "Prasības tērauda kausēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-4633

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.377 "Prasības tērauda velmēšanas iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-4619

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība"

TA-7

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

TA-10

______________________________________________________

(A.Žīgure, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra sniegto informāciju, ka noteikumi administratīvo slogu nepalielina.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""

TA-4026

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Iekšlietu ministrijai izvērtēt Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.726 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" ietverto regulējumu attiecībā uz lietisko pierādījumu realizācijas un iznīcināšanas procedūru, un iekšlietu ministrei līdz 2010.gada 30.jūlijam sniegt priekšlikumus procedūras pārskatāmības nodrošināšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2010.gadā"

TA-97

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-248

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"

TA-95

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās""

TA-4659

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-262

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-178

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.septembrim.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.239 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana"""

TA-242

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

TA-502

______________________________________________________

(J.Golubevs, K.Gerhards, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai aktualizēt un satiksmes ministram divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizēto likumprojektu par grozījumiem Ceļu satiksmes likumā (TA-3757).

 

 

15.§

Likumprojekts "Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā"

TA-32

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

16.§

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-4858

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

17.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

TA-4859

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

18.§

Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

TA-4875

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

19.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-4884

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

20.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-4885

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

21.§

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-4888

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi"

TA-4528

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 26.§) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojumā Nr.958 "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepciju""" izpildi

TA-124

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā vides ministra sniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 26.§) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojumā Nr.958 "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepciju""" 2.punktā doto uzdevumu, noteikt, ka turpmāk Vides ministrija informāciju par koncepcijas īstenošanas gaitu iesniedz Ministru kabinetā reizi gadā.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""

TA-126

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā savāc un apsaimnieko dzērienu primāro iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu un kuru pieņem tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā dzērienu iepakojuma pieņemšanas punktā, un par prasībām komersantiem, kuri pieņem šādu iepakojumu"

TA-4666

______________________________________________________

(R.Vesere, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai Vides ministrijas sniegto informāciju, ka noteikumi administratīvo slogu nepalielina.

3. Vides ministrijai sagatavot un vides ministram mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par depozīta sistēmu vienreiz lietojamam dzērienu iepakojumam no plastmasas un metāla.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.657 "Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība""

TA-29

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"

TA-4325

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"

TA-4

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-4751

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika"

TA-4808

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu"

TA-56

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-4845

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""

TA-4725

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

34.§

Rīkojuma projekts "Par prognozēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kompensāciju pašvaldībām"

TA-285

______________________________________________________

(J.Plūme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Informācija par paveikto un plānoto Eiropas Savienības fondu administrēšanā optimizēšanu un par 2009.gada veikto Eiropas Savienības fondu līdzekļu pārstrukturēšanu un aktivitāšu pārskatīšanu

TA-309

______________________________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto atbildes projektu "Par pasākumiem Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas vienkāršošanā un Eiropas Savienības fondu programmu finansējuma pārdalē" Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumos Nr.1666 "Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām""

TA-305

______________________________________________________

(A.Birums, M.Lazdovskis, E.Zalāns, M.Riekstiņš, M.Segliņš, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto precizēto Valsts kancelejas sagatavoto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sadarbībā ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju izstrādāt un līdz 2010.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"", kurā tiktu paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā izmantojams valsts un pašvaldību autotransports.

3. Pieņemt zināšanai, ka ārlietu ministrs M.Riekstiņš neatbalsta noteikumu projekta pieņemšanu.

4. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns atturas no lēmuma pieņemšanas par noteikumu projektu.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

37.§

Paskaidrojuma projekts par pieteikuma papildinājumiem Administratīvajai rajona tiesai

TA-154

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A42847709.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.

 

 

Ministru kabineta lieta

38.§

Rīkojuma projekts "Par N.Pēterkopa atbrīvošanu no Konkurences padomes locekļa amata"

TA-182

______________________________________________________

(A.Kampars, K.Gerhards, M.Segliņš, Dž.Innusa, E.Dreimane, I.V.Lieģis, U.Augulis, E.Repše, L.Mūrniece, B.Rozentāle, E.Zalāns, I.Dālderis, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas precizēto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projektu: par - 10 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, labklājības ministrs U.Augulis, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, tieslietu ministrs M.Segliņš, veselības ministre B.Rozentāle, kultūras ministrs I.Dālderis, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 1 (satiksmes ministrs K.Gerhards), atturas - 1 (ārlietu ministrs M.Riekstiņš)).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Rīkojuma projekts "Par R.Jonīša atbrīvošanu no Konkurences padomes locekļa amata"

TA-181

______________________________________________________

(A.Kampars, K.Gerhards, M.Segliņš, Dž.Innusa, E.Dreimane, I.V.Lieģis, E.Repše, L.Mūrniece, I.Dālderis, M.Riekstiņš, E.Zalāns, B.Rozentāle, U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto Valsts kancelejas precizēto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projektu: par - 7 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, kultūras ministrs I.Dālderis, tieslietu ministrs M.Segliņš, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 1 (satiksmes ministrs K.Gerhards), atturas - 4 (ārlietu ministrs M.Riekstiņš, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, veselības ministre B.Rozentāle, labklājības ministrs U.Augulis)).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna viedokli, ka Konkurences padomes darbības nodrošināšanai būtu bijis lietderīgi nesamazināt līdzšinējo Konkurences padomes locekļu skaitu.

 

 

40.§

Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada tautas skaitīšanu"

TA-240

______________________________________________________

(A.Žīgure, I.Stepanova, E.Zalāns, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Centrālajai statistikas pārvaldei nodrošināt tautas skaitīšanas organizēšanu 2011.gadā un tās rezultātu apkopošanu un publicēšanu 2012.gadā un 2013.gadā.

3. Lai nodrošinātu gatavošanos 2011.gada tautas skaitīšanai, Ekonomikas ministrijai Centrālās statistikas pārvaldes 2010.gada valsts budžeta ietvaros pārdalīt 600 000 latu no paredzētā finansējuma "Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības iniciatīvu veidošanai" (budžeta apakšprogramma 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti") uz gatavošanās darbiem tautas skaitīšanai 2010.gadā (budžeta programma 24.00.00. "Statistiskās informācijas nodrošināšana").

4. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu tautas skaitīšanas nodrošināšanai 2011.gadā 5,7 milj.latu apmērā, 2012.gadā - 86,2 tūkst. latu apmērā un 2013.gadā - 79,7 tūkst. latu apmērā, un attiecīgā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā Finanšu ministrijai iekļaut to Ekonomikas ministrijas maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumos un valsts budžeta ilgtermiņa saistībās.

 

 

Informatīvie ziņojumi

41.§

Informatīvais ziņojums "Par nozaru politiku virzību Zviedrijas prezidentūrā un plānoto attīstību Spānijas prezidentūrā"

TA-260

______________________________________________________

(I.Juhansone, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā noteiktās Latvijas valsts prioritātes un būtiskos starpnozaru jautājumus Spānijas prezidentūras laikā.

3. Ministrijām atbilstoši kompetencei nodrošināt sabiedrības informēšanu par šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem jautājumiem.

4. Ārlietu ministram M.Riekstiņam saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 185.5.pantu sniegt ziņojumu Saeimai par valdības paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos.

5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un informatīvo ziņojumu Saeimai.

 

 

42.§

Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā administratīvo procedūru vienkāršošanai pakalpojumu sniegšanas jomā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū ieviešanu noteikto uzdevumu izpildes gaitu"

TA-4509

______________________________________________________

(D.Matulis, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu attiecībā uz 36.punkta izpildi, ņemot vērā Satiksmes ministrijas sniegto informāciju, un iesniegt ziņojumu Valsts kancelejā.

3. Ņemot vērā, ka pārskata ziņojums Eiropas Komisijā bija jāiesniedz līdz 2009.gada 28.decembrim, Pasākumu plānu atbilstoši Informatīvā ziņojuma 3.sadaļā minētajam negrozīt. Atbildīgajām ministrijām, ievērojot Pasākumu plānā noteiktos uzdevumus, kā arī Informatīvā ziņojuma 3.sadaļā minēto, Pasākumu plāna uzdevumus (kas nav izpildīti līdz 2009.gada 13.novembrim), īstenot līdz 2010.gada 1.aprīlim, par uzdevumu īstenošanu informējot Ekonomikas ministriju, un Ekonomikas ministrijai attiecīgi publiskot aktualizētu informāciju par plāna izpildi.

 

 

43.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumiem un to saglabāšanas lietderību"

TA-3572

______________________________________________________

(K.Lore, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidi, lai triju mēnešu laikā pēc vienotiem kritērijiem izvērtētu valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumu saglabāšanas lietderību.

 

 

44.§

Informatīvais ziņojums "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2009.gadā"

TA-254

______________________________________________________

(A.Andreičika, A.Salmiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Līdz Sociālās drošības tīkla stratēģijas (turpmāk - Stratēģija) ieviešanas termiņa beigām Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai katru ceturksni iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Stratēģijas ieviešanas gaitu līdz ceturksnim sekojošā otrā mēneša 5.datumam (izņemot par gada ceturto ceturksni), kā arī līdz 5.februārim - par attiecīgo iepriekšējo gadu.

3. Atzīt Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 78.§) "Par Sociālās drošības tīkla stratēģiju" 10.punktu par aktualitāti zaudējušu.

4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt iespējas Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros sniegt atbalstu skolēnu pārvadājumu lauku apvidos nodrošināšanai un transporta kompensāciju nodrošināšanai invalīdu pārvadājumiem.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

45.§

Rīkojuma projekts "Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu valsts budžeta fiskālo konsolidāciju 2011. un 2012.gadā un par likumprojekta "Par valsts budžetu 2011.gadam" sagatavošanu"

TA-292

______________________________________________________

(I.Stepanova, U.Augulis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: papildināt rīkojuma projekta 1.punktu ar jaunu apakšpunktu par publiskās pārvaldes reformu; precizēt 1.2.apakšpunktu, kurā paredzēt izvērtēt uz mēķgrupām vērstu sociālo pabalstu un atbalsta īstenošanu cilvēkdrošības stiprināšanai; precizēt projektu atbilstoši Valsts kancelejas atzinumam un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka labklājības ministram U.Augulim ir atšķirīgs viedoklis par rīkojuma projekta 1.2.apakšpunkta pēdējo daļu, ierosinot to svītrot.

5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir atšķirīgs viedoklis par rīkojuma projektu, un tas ir šāds:

"Par publiskās pārvaldes reformu kā prioritāti:

Atbilstoši MK 07.07.2009.gada protokolam Nr.47, 48.§ (lēmums LSAP kontekstā) - MK apņēmās turpināt darbu pie vidējā termiņā paredzēto triju prioritāšu īstenošanas - ekonomikas izaugsmes veicināšana; sociālās spriedzes mazināšana; valsts pārvaldes efektivitāte un pakalpojumi, - taču FM iesniegtajā rīkojumā publiskā pārvalde nav definēta kā prioritāte - jautājums par MK konsekventiem lēmumiem.

Par rīkojuma projektā iekļautajiem budžeta izstrādes laika termiņiem:

Iesniegtā rīkojuma projektā tiek paredzēt (3.pielikuma 2. un 3.punkts), ka diskusija par budžeta ietvaru RVG notiek līdz 18.jūnijam un pēc tam MK diskusija - ierosinām šo diskusiju par budžetu uzsākt RVG jau martā un MK aprīlī, lai atbilstoši esošajai situācijai būtu iespējams izdiskutēt sagatavoto priekšlikumu - RAPLM priekšlikums - ietvara izskatīšana RVG - 15.03; ietvara izskatīšana MK - 15.04.

Par stratēģiskās daļas izstrādāšanu budžeta ietvaram (MAPFI):

Pagājušajā MK 02.02.2020. sēdē notika diskusija par LSAP un Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara (MAPFI) izstrādi, tajā iekļaujot arī stratēģisko sadaļu par valsts stratēģiskajiem mērķiem - RAPLM priekšlikums, kuru FM atbalstīja (izņemot starpnozaru īstermiņa pasākumus), ka MAPFI - jāizstrādā stratēģiskā daļa, kurā nosaka 2011.-2013.g.budžeta prioritātes un mērķi, kā arī starpnozaru īstermiņa pasākumus 2010.g. - taču šajā rīkojuma projektā šāda informācija neparādās.

Visu augstāk minēto lēmumu un piedāvāto risinājumu kontekstā nākas secināt, ka MK (t.sk. RAPLM) nevarēs arī izpildīt Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas uzdoto uzdevumu ar Latvijas stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam izstrādi līdz 25.03. un nodrošināt tā reālu sasaisti ar plānoto valsts budžeta finansējumu."

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

46.§

Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.732 "Par rīcības komiteju Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku organizēšanai""

TA-223

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

47.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-230

______________________________________________________

(U.Augulis, I.Stepanova, L.Medina, E.Zalāns, E.Repše, M.Groduma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2010.gada 12.februārī"

TA-286

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministram K. Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos Eiropas Savienības neformālajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē 2010.gada 12.februārī.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

49.§

Rīkojuma projekts "Par grozījumu 2008.gada 15.oktobra deleģēšanas līgumā starp Latvijas Republiku un biedrību "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija""

TA-279

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

50.§

Priekšlikumi likumprojekta "Maksātnespējas likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-290

______________________________________________________

(L.Medina, M.Bičevskis, K.Gerhards, M.Segliņš, A.Gorenko, K.Šļakota, A.Kampars, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegtos priekšlikumus likumprojekta "Maksātnespējas likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, izņemot priekšlikumus, kuri salīdzinājumā ar spēkā esošo regulējumu pasliktina parādnieka stāvokli.

2. Tieslietu ministrijai attiecīgi precizēt priekšlikumus un tieslietu ministram iesniegt Saeimā priekšlikumus likumprojektam "Maksātnespējas likums", kas iesniegts izskatīšanai Saeimā 2009.gada 4.decembrī (Saeimas reģ. Nr.1621/Lp9).

3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram K.Gerhardam ir atšķirīgs viedoklis par priekšlikumiem likumprojekta "Maksātnespējas likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, un tas ir šāds:

"Jebkurš likums ir likumdevēja vai tā radītāja mērķtiecīgas darbības rezultāts, līdz ar to ir svarīgi, lai jebkuram likumam būtu definēts tā mērķis - likuma mērķis ir jebkura likuma būtiska sastāvdaļa, kas tiek izmantota likuma normu interpretācijas gadījumā. Likumdevējam ir skaidri jāpauž sava attieksme par to, kā intereses aizsargā likums - piedāvātā likumprojekta "Maksātnespējas likums" mērķa definīcija sākotnēji rada priekšstatu, ka likumdevējs vienlīdz vēlas aizsargāt gan parādnieka, gan kreditoru intereses, tomēr gan likumprojekts "Maksātnespējas likums", gan piedāvātie priekšlikumi pēc būtības nepārprotami aizsargā tikai vienas kreditoru grupas - nodrošināto kreditoru intereses, gan juridisko personu tiesiskās aizsardzības procesā, gan fiziskās personas maksātnespējas procesā. Minēto apgalvojumu nepārprotami pierāda vairāki fakti, - tā likumprojekts "Maksātnespējas likums" paredz tiesības nodrošinātajam kreditoram pārdot ieķīlāto mantu ārpus tiesiskās aizsardzības procesa, tādējādi faktiski liedzot komersantam atgriezties normālā komerciālajā vidē un a priori nosakot, ka vienīgais risinājums īslaicīgās grūtībās nonākušajam parādniekam ir bankrots un mantas pārdošana, nevis maksātspējas atjaunošana. Šāds regulējums ir pretējs piedāvātajam likumprojekta "Maksātnespējas likums" mērķim un UNCITRAL (United Nations Commision on International Trade Law) rekomendācijām (skat. UNCITRAL 35.rekomendāciju). Tāpat par neatbilstošu likumprojekta "Maksātnespējas likums" mērķim uzskatāms piedāvātais regulējums attiecībā uz fizisko personu maksātnespējas procesu, sadalot to divās daļās - sākotnēji paredzot pārdot visu parādnieka mantu, tikai pēc tam veicot parādnieka "labticīguma" testu ar mērķi uzsākt saistību dzēšanas procedūru vairāku gadu garumā, atkarībā no tālākās spējas dzēst saistības, vai attiecīgi to noraidot, tādējādi atstājot parādnieku bez mantas, bet ar parādu saistībām.

Līdz ar to piedāvātie priekšlikumi likumprojektam "Maksātnespējas likums" ir uzskatāmi par neatbilstošiem piedāvātajam likuma mērķim kopumā un UNCITRAL rekomendācijām".

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

51.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Dzelzceļš", Skultes pagasts, Limbažu novads"

TA-2150

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība", Līksnas pagasts, Daugavpils novads"

TA-1839

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-252

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitāti "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"""

TA-280

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 12.augusta noteikumos Nr.658 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.2.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā"" un Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos nr.834 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" 2.1.2.2.1.apakšaktivitāti "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" atbilstoši darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā noteiktajam finansējuma apmēram.

3. Noteikt, ka līdz šī protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai netiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.1.apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" un 2.1.2.2.2.apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā".

 

 

55.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-281

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"""

TA-170

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Atzīt Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.6 37.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai""" (TA-170) par aktualitāti zaudējušu.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2010.gada 15.martam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

57.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-317

______________________________________________________

(I.Dālderis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Kultūras ministrijai saskaņot rīkojuma projekta anotāciju ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc precizētās anotācijas saņemšanas.

 

 

58.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-322

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu Latvijas Republikas tiesībaizsardzības iestādēs un valsts drošības iestādēs"

TA-319

______________________________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Konceptuāli atbalstīt Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu Latvijas Republikas tiesībaizsardzības un valsts drošības iestādēs.

3. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu līdz 2010.gada 15.februārim projekta pieteikumu par Nacionālā kriminālizlūkošanas modeļa ieviešanu iesniegt Eiropas Komisijai izvērtēšanai, paredzot piesaistīt Eiropas Komisijas ISEC programmas finansējumu programmā "Noziedzības novēršana un apkarošana".

4. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 

 

60.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

TA-323

______________________________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

61.§

Latvijas nacionālā pozīcija "ES 2020 stratēģija"

TA-313

______________________________________________________

(O.Barānovs, M.Riekstiņš, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto nacionālo pozīciju "ES 2020 stratēģija".

2. Ekonomikas ministrijai precizēt nacionālo pozīciju, ņemot vērā ārlietu ministra piezīmi par sasniedzamiem mērķiem, un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.

 

 

62.§

Informatīvais ziņojums "Par 2010.gada 11.februāra neformālo Eiropadomes sanāksmi"

TA-316

______________________________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

63.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2010.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-320

______________________________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2010.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:

2.1. Pozīcija Nr.1 par Projektu Padomes un Komisijas 2010.gada kopīgajam progresa ziņojumam par darba programmas "Izglītība un apmācība 2010" īstenošanu;

2.2. Pozīcija Nr.1 par diskusiju dokumentu viedokļu apmaiņai "Izglītība un apmācība 2020.gada Eiropai".

3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāram M.Gruškevicam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2010.gada 15.februāra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

64.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" infrastruktūras attīstības īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem"

TA-231-IP

______________________________________________________

(K.Gerhards, B.Fliks, K.Peters, A.Matīss, M.Bičevskis, A.Kampars, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"' un akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pārstāvju sniegto informāciju.

2. Valsts akciju sabiedrībai "Starptautiskā lidosta "Rīga"" nodrošināt informatīvajā ziņojumā minētā zemes nomas līguma atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas konkurences, valsts atbalsta tiesību normām, kā arī citiem lidostas darbību regulējošiem tiesību aktiem (tai skaitā ICAO konvencijai), uzņemoties pienākumu atlīdzināt visus iespējamos zaudējumus Latvijas Republikai, ja tiks konstatēta neatbilstība šajā punktā minētajam regulējumam.

 

 

65.§

Rīkojuma projekts "Par informatīvajā ziņojumā "Par Ministru prezidenta 2009.gada 4.decembra rīkojuma Nr. 521 "Par darba grupas izveidi" izpildi" noteikto pasākumu īstenošanu"

TA-112-DV

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, J.Sārts, E.Dreimane, K.Gerhards, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 4.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Aizsardzības ministrijai sagatavot aprēķinus par papildu izmaksām saistībā ar rīkojuma izpildi, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 

66.§

Informatīvais ziņojums "Par dokumentiem, kas tiek virzīti uz Pasaules Bankas izpilddirektoru valdes sēdi saistībā ar aizdevumu sociālā sektora reformas veikšanai"

TA-304-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

67.§

Rīkojuma projekts "Par valsts apdraudējuma analīzes nacionālās drošības koncepcijas un nacionālās drošības plāna izstrādi"

40-s

______________________________________________________

(I.Pētersone, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Valsts kancelejai informēt Saeimas Nacionālās drošības komisiju par pieņemto rīkojuma projektu.

 

 

68.§

Protokollēmuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.11 24.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Miroļubovs un citi pret Latviju"""

46-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.11 24.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Miroļubovs un citi pret Latviju"" grozījumu un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma pieņemšanas lietā "Miroļubovs un citi pret Latviju" Finanšu ministrijai no kārtējā gada pamatbudžeta apakšprogrammas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai Ls 8 434 (ekvivalents 12 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Ioannam Miroļubovam, Albīnai Zaikinai, Sergejam Pičuginam."

 

 

69.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Petriks pret Latviju"

47-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.

 

 

70.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Mitkus pret Latviju"

48-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.

 

 

71.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Karņejevs pret Latviju"

49-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (N) Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā attiecībā uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk - Konvencija) 5.panta 1.punkta un 5.panta 4.punkta iespējamo pārkāpumu.

3. (K)

4. (K)

5. (K)

 

 

72.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Maksimovs pret Latviju"

50-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.

 

 

73.§

Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" sindicēto kredītu devēju aizdevuma atmaksu"

TA-298-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

Sēdi slēdz plkst.17.35

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 7Pieņemts: 09.02.2010.
205158
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"