Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 19.02.2010., Latvijas Vēstnesis Nr.29 (4221)

Ministru kabineta noteikumi Nr.114

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 181.nr.; 2007, 28.nr.; 2008, 59.nr.; 2009, 30.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.4. veidlapa Nr.2-EK "Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1099/2008) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.novembra Regulas (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2150/2002) prasību piemērošanu (4.pielikums);".

2. Papildināt 2.1.11.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "(turpmāk - Komisijas Regula Nr. 909/2006)" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2008.gada 7.marta Regulas (EK) Nr. 212/2008, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 212/2008)".

3. Papildināt 2.1.12.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 306/2005" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 212/2008".

4. Izteikt 2.1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.13. veidlapa Nr.1-puķes/stādi "Pārskats par puķkopību un stādu audzēšanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Regulas (EK) Nr. 543/2009, kas attiecas uz statistiku par augkopības kultūrām un ar ko atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 837/90 un (EEK) Nr. 959/93 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 543/2009), Komisijas Regulas Nr. 212/2008, Komisijas Regulas Nr. 306/2005, Komisijas Regulas Nr. 909/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004 prasību piemērošanu (13.pielikums);".

5. Svītrot 2.1.15.apakšpunktu.

6. Izteikt 2.1.16. un 2.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.16. veidlapa Nr.PROF-1 "Profesionālās izglītības iestādes pārskats 20__./20__.mācību gada sākumā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regulas (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 452/2008) prasību piemērošanu (16.pielikums);

2.1.17. veidlapa Nr.1-augstskola, koledža "Augstskolas, koledžas pārskats 20__./20__.akadēmiskā gada sākumā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 452/2008 prasību piemērošanu (17.pielikums);".

7. Izteikt 2.1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.19. veidlapa Nr.1-akvakultūra "Pārskats par akvakultūru", kura nodrošina arī Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 762/2008 par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 788/96, prasību piemērošanu (19.pielikums);".

8. Izteikt 2.1.23., 2.1.24., 2.1.25., 2.1.26. un 2.1.27.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.23. veidlapa Nr.1-enerģētika "Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (23.pielikums);

2.1.24. veidlapa Nr.1-gāze "Pārskats par dabasgāzes izmantošanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (24.pielikums);

2.1.25. veidlapa Nr.1-enerģija "Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (76.pielikums);

2.1.26. veidlapa "Pielikums pārskatam 1-enerģija", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (77.pielikums);

2.1.27. veidlapa Nr.1-atkritumi (lauksaimniecība) "Pārskats par lauksaimniecības atkritumiem", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2150/2002 prasību piemērošanu (78.pielikums);".

9. Izteikt 2.1.31.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.31. veidlapa Nr.1-kabeļu TV/digitālā TV "Pārskats par kabeļtelevīzijas/digitālās televīzijas darbību 20__.gadā" (82.pielikums);".

10. Izteikt 2.1.41.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.41. veidlapa Nr.1-DVV "Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes 1993.gada 15.marta Regulas (EEK) Nr. 696/93 par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (turpmāk - Padomes Regula Nr. 696/93) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra Regulas (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 177/2008), prasību piemērošanu (92.pielikums);".

11. Svītrot 2.1.52.apakšpunktu.

12. Papildināt noteikumus ar 2.1.74., 2.1.75., 2.1.76. un 2.1.77.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.74. veidlapa Nr.5-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes 1998.gada 19.maija Regulas (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1165/98), Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Regulas (EK) Nr. 1158/2005, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1158/2005), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1893/2006), prasību piemērošanu (182.pielikums);

2.1.75. veidlapa Nr.6-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (183.pielikums);

2.1.76. veidlapa Nr.7-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (184.pielikums);

2.1.77. veidlapa Nr.10-pakalpojumi "Pārskats par pakalpojumiem 20__.gadā", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (185.pielikums);".

13. Svītrot 2.2.3. un 2.2.4.apakšpunktu.

14. Papildināt noteikumus ar 2.2.9. un 2.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.9. veidlapa Nr.1-EC "Pārskats par elektroenerģijas vidējām cenām" (179.pielikums);

2.2.10. veidlapa Nr.5-gada "Kompleksais pārskats par darbību 20__.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008 prasību piemērošanu (187.pielikums);".

15. Izteikt 2.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.1. veidlapa Nr.2-darbs "Pārskats par darbu", kura nodrošina arī Padomes 1999.gada 9.marta Regulas (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām (turpmāk - Padomes Regula Nr. 530/1999), Komisijas 1999.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr. 1726/1999, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām saistībā ar informācijas par darbaspēka izmaksām noteikšanu un nosūtīšanu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1726/1999), Komisijas 2005.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1737/2005 par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1726/1999 attiecībā uz informācijas par darbaspēka izmaksām noteikšanu un iesūtīšanu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1737/2005), Komisijas 2006.gada 5.maija Regulas (EK) Nr. 698/2006, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par strukturālās statistikas, kas attiecas uz darbaspēka izmaksām un izpeļņu, kvalitātes izvērtēšanu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 698/2006), Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.februāra Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 450/2003), Komisijas 2003.gada 7.jūlija Regulas (EK) Nr. 1216/2003, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1216/2003), Komisijas 2006.gada 28.septembra Regulas (EK) Nr. 1503/2006, ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1503/2006), Komisijas 2001.gada 26.marta Regulas (EK) Nr. 586/2001, ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 586/2001), Padomes 1990.gada 9.oktobra Regulas (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (turpmāk - Padomes Regula Nr. 3037/90), Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Regulas (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 453/2008), Komisijas 2008.gada 28.oktobra Regulas (EK) Nr. 1062/2008, ar ko attiecībā uz sezonālās koriģēšanas procedūrām un kvalitātes ziņojumiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1062/2008), Komisijas 2009.gada 13.janvāra Regulas (EK) Nr. 19/2009, ar ko attiecībā uz brīvās darbvietas definīciju, datu vākšanas atsauces datumiem, datu nosūtīšanas specifikācijām un priekšizpēti īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 453/2008 attiecībā uz ceturkšņa statistiku par brīvajām darbvietām Kopienā (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 19/2009), Komisijas 2007.gada 1.marta Regulas (EK) Nr. 224/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1216/2003 saistībā ar ekonomiskajām darbībām, uz kurām attiecas darbaspēka izmaksu indekss (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 224/2007), Komisijas 2007.gada 14.jūnija Regulas (EK) Nr. 656/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 656/2007), Komisijas 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 250/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz raksturlielumu definīcijām, datu nosūtīšanas tehnisko formātu, dubultās datu sniegšanas prasībām saskaņā ar NACE 1.1.red. un NACE 2.red. un atkāpēm, kas piešķiramas uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 250/2009), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008, Padomes Regulas Nr. 1165/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Padomes Regulas Nr. 2223/96 prasību piemērošanu (30.pielikums);".

16. Papildināt 2.3.2.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Padomes Regulas Nr. 1158/2005" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 656/2007".

17.  2.3.3.apakšpunktā:

17.1. svītrot vārdus un skaitļus "Padomes Regulas Nr. 58/97, Komisijas Regulas Nr.2700/98";

17.2. papildināt apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Padomes Regulas Nr. 3037/90" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 453/2008, Komisijas Regulas Nr. 1062/2008, Komisijas Regulas (EK) Nr. 19/2009, Komisijas Regulas Nr. 224/2007, Komisijas Regulas Nr. 656/2007, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 295/2008, Komisijas Regulas Nr. 250/2009".

18. Svītrot 2.3.7.apakšpunktu.

19. Aizstāt 2.3.13.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1893/2006)" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006".

20. Izteikt 2.3.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.15. veidlapa Nr.1-zivsaimniecība "Pārskats par zivsaimniecību", kura nodrošina arī Padomes 2006.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1921/2006, kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejniecības produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1382/91, Padomes 2008.gada 25.februāra Regulas (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, Komisijas 2008.gada 14.jūlija Regulas (EK) Nr. 665/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku, Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 218/2009 par to dalībvalstu nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (pārstrādāta versija), Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 217/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo Ziemeļrietumu Atlantijā, iesniedz statistikas datus par nozveju un zvejas intensitāti (pārstrādāta versija), Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 216/2009 par to, kā dalībvalstis, kas zvejo apgabalos ārpus Ziemeļatlantijas, iesniedz nominālās nozvejas statistiku (pārstrādāta versija), prasību piemērošanu (44.pielikums);".

21. Papildināt 2.3.16.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 306/2005" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 212/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Regulas (EK) Nr. 1165/2008 par statistiku lauksaimniecības dzīvnieku un gaļas jomā, ar kuru atceļ Padomes Direktīvu Nr.93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1165/2008)".

22. Svītrot 2.3.17.apakšpunktu.

23. Izteikt 2.3.24.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.24. veidlapa Nr.1-pc - Kravu autotransports "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 2223/96, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 un Komisijas 2006.gada 28.septembra Regulas Nr. 1502/2006 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku īstenošanu attiecībā uz dalībvalstīm piešķiramajām atkāpēm prasību piemērošanu (128.pielikums);".

24. Papildināt noteikumus ar 2.3.25., 2.3.26., 2.3.27., 2.3.28., 2.3.29., 2.3.30., 2.3.31., 2.3.32. un 2.3.33.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.25. veidlapa Nr.1-pc - Kurjeru pakalpojumi "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (170.pielikums);

2.3.26. veidlapa Nr.1-pc - Grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (171.pielikums);

2.3.27. veidlapa Nr.1-pc - Apsardzes pakalpojumi "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (172.pielikums);

2.3.28. veidlapa Nr.1-pc - Dzelzceļa transports "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (173.pielikums);

2.3.29. veidlapa Nr.1-pc - Uzglabāšanas un noliktavu saimniecības pakalpojumi "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (174.pielikums);

2.3.30. veidlapa Nr.1-pc - Kravu iekraušanas un izkraušanas pakalpojumi "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (175.pielikums);

2.3.31. veidlapa Nr.1-pc - Reklāmas pakalpojumi "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (176.pielikums);

2.3.32. veidlapa Nr.1-pc - Uzkopšanas darbības "Pārskats par biznesa pakalpojumu cenām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1158/2005 prasību piemērošanu (177.pielikums);

2.3.33. veidlapa Nr.2-apgrozījums "Pārskats par apgrozījumu", kura nodrošina arī Padomes Regulas Nr. 1165/98 prasību piemērošanu (178.pielikums);".

25. Izteikt 2.4.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.10. veidlapa Nr.1-inkubācija "Pārskats par inkubāciju", kura nodrošina arī Komisijas 1987.gada 22.decembra Regulas (EEK) Nr. 3987/87, ar ko kombinētās nomenklatūras ieviešanas rezultātā groza dažādas regulas, kas nodrošina tirgu kopīgas organizācijas vienotu īstenošanu olu un mājputnu gaļas nozarē, un Komisijas 2008.gada 27.jūnija Regulas (EK) Nr. 617/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz inkubējamo olu un mājputnu cāļu ražošanu un tirdzniecību, prasību piemērošanu (55.pielikums);".

26. Papildināt 2.4.11.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 306/2005" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1165/2008, Komisijas Regulas Nr. 212/2008".

27. Papildināt 2.4.14.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 306/2005" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 212/2008".

28. Aizstāt 2.4.16.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1893/2006)".

29. Izteikt 2.4.21., 2.4.22., 2.4.23., 2.4.24. un 2.4.25.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.21. veidlapa Nr.2-cietie kurināmie "Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (66.pielikums);

2.4.22. veidlapa Nr.2-gāze "Pārskats par dabas gāzes izmantošanu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (67.pielikums);

2.4.23. veidlapa Nr.2-bunkurēšana "Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (111.pielikums);

2.4.24. veidlapa Nr.2-enerģētika "Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (112.pielikums);

2.4.25. veidlapa Nr.2-koģenerācija "Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1099/2008 prasību piemērošanu (113.pielikums);".

30. Svītrot 2.5.4., 2.5.5. un 2.5.10.apakšpunktu.

31. Aizstāt 2.7.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus "un Padomes Regulas (EEK) Nr. 2186/93" ar vārdiem un skaitļiem "un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 177/2008".

32. Papildināt noteikumus ar 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.2. veidlapa Nr.LS-2010 "2010.gada lauksaimniecības skaitīšana", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Regulas (EK) Nr. 1166/2008, kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1166/2008), prasību piemērošanu (180.pielikums);

2.7.3. veidlapa "Pielikums LS-2010 "2010.gada lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums"", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1166/2008 prasību piemērošanu (181.pielikums);

2.7.4. veidlapa Nr.5-darbs "Pārskats par darba samaksas struktūru 2010.gadā", kura nodrošina arī Komisijas 2000.gada 8.septembra Regulas (EK) Nr. 1916/2000, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 attiecībā uz strukturālo statistiku par izpeļņu un par darbaspēka izmaksām, kas attiecas uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nodošanu, Padomes Regulas Nr. 530/1999 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1893/2006 prasību piemērošanu (186.pielikums)."

33. Aizstāt 2.1 13., 2.1 14. un 2.1 15.apakšpunktā abreviatūru "MBP" ar abreviatūru "MBA".

34. Izteikt 2.1 19. un 2.1 20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1 19. veidlapa Nr.1-ls "Lauksaimniecības produktu ražošana un izlietojums 1.pusgadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004, Komisijas Regulas Nr. 306/2005, Komisijas Regulas Nr. 909/2006, Komisijas Regulas Nr. 212/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1165/2008 prasību piemērošanu (150.pielikums);

2.1 20. veidlapa Nr.2-ls "Augkopība 20__.gadā", kura nodrošina arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 138/2004, Komisijas Regulas Nr. 306/2005, Komisijas Regulas Nr. 212/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1165/2008 un Komisijas Regulas Nr. 909/2006 prasību piemērošanu (151.pielikums);".

35. Papildināt 2.1 21.apakšpunktu aiz vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 306/2005" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas Regulas Nr. 212/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1165/2008".

36. Izteikt 2.1 22.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1 22. Veidlapa Nr.1-DSP "Darbaspēka apsekojums", kura nodrošina arī Padomes 1998.gada 9.marta Regulas (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, Komisijas 2000.gada 7.septembra Regulas (EK) Nr. 1897/2000, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz darbības definīciju bezdarbam, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 8.oktobra Regulas (EK) Nr. 1991/2002 par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 25.novembra Regulas (EK) Nr. 2257/2003, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā, lai pielāgotu apsekojuma mainīgos lielumus, un Komisijas 2008.gada 25.aprīļa Regulas (EK) Nr. 377/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009.gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu, prasību piemērošanu (153.pielikums);".

37. Svītrot informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 3., 4., 5., 6. un 7.punktu.

38. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra Direktīvas 2008/92/EK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā (pārstrādāts);

15) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Direktīvas 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (pārstrādāta versija)."

39. Izteikt 4.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

40. Svītrot 15.pielikumu.

41. Izteikt 16.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

42. Izteikt 17.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).

43. Svītrot 27.pielikumu.

44. Svītrot 28.pielikumu.

45. Izteikt 35.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).

46. Svītrot 36.pielikumu.

47. Izteikt 37.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).

48. Izteikt 44.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums).

49. Izteikt 45.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums).

50. Izteikt 48.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums).

51. Izteikt 49.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums).

52. Izteikt 54.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums).

53. Izteikt 66.pielikumu jaunā redakcijā (11.pielikums).

54. Svītrot 71.pielikumu.

55. Svītrot 72.pielikumu.

56. Izteikt 82.pielikumu jaunā redakcijā (12.pielikums).

57. Izteikt 84.pielikumu jaunā redakcijā (13.pielikums).

58. Izteikt 86.pielikumu jaunā redakcijā (14.pielikums).

59. Izteikt 89.pielikumu jaunā redakcijā (15.pielikums).

60. Izteikt 93.pielikumu jaunā redakcijā (16.pielikums).

61. Izteikt 95.pielikumu jaunā redakcijā (17.pielikums).

62. Izteikt 97.pielikumu jaunā redakcijā (18.pielikums).

63. Svītrot 104.pielikumu.

64. Izteikt 108.pielikumu jaunā redakcijā (19.pielikums).

65. Izteikt 112.pielikumu jaunā redakcijā (20.pielikums).

66. Svītrot 115.pielikumu.

67. Svītrot 116.pielikumu.

68. Izteikt 119.pielikumu jaunā redakcijā (21.pielikums).

69. Izteikt 135.pielikumu jaunā redakcijā (22.pielikums).

70. Izteikt 136.pielikumu jaunā redakcijā (23.pielikums).

71. Izteikt 144.pielikumu jaunā redakcijā (24.pielikums).

72. Izteikt 145.pielikumu jaunā redakcijā (25.pielikums).

73. Izteikt 146.pielikumu jaunā redakcijā (26.pielikums).

74. Izteikt 151.pielikumu jaunā redakcijā (27.pielikums).

75. Izteikt 152.pielikumu jaunā redakcijā (28.pielikums).

76. Izteikt 164.pielikumu jaunā redakcijā (29.pielikums).

77. Izteikt 165.pielikumu jaunā redakcijā (30.pielikums).

78. Izteikt 166.pielikumu jaunā redakcijā (31.pielikums).

79. Papildināt noteikumus ar 170.pielikumu (32.pielikums).

80. Papildināt noteikumus ar 171.pielikumu (33.pielikums).

81. Papildināt noteikumus ar 172.pielikumu (34.pielikums).

82. Papildināt noteikumus ar 173.pielikumu (35.pielikums).

83. Papildināt noteikumus ar 174.pielikumu (36.pielikums).

84. Papildināt noteikumus ar 175.pielikumu (37.pielikums).

85. Papildināt noteikumus ar 176.pielikumu (38.pielikums).

86. Papildināt noteikumus ar 177.pielikumu (39.pielikums).

87. Papildināt noteikumus ar 178.pielikumu (40.pielikums).

88. Papildināt noteikumus ar 179.pielikumu (41.pielikums).

89. Papildināt noteikumus ar 180.pielikumu (42.pielikums).

90. Papildināt noteikumus ar 181.pielikumu (43.pielikums).

91. Papildināt noteikumus ar 182.pielikumu (44.pielikums).

92. Papildināt noteikumus ar 183.pielikumu (45.pielikums).

93. Papildināt noteikumus ar 184.pielikumu (46.pielikums).

94. Papildināt noteikumus ar 185.pielikumu (47.pielikums).

95. Papildināt noteikumus ar 186.pielikumu (48.pielikums).

96. Papildināt noteikumus ar 187.pielikumu (49.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums WORD formātā

2.pielikums WORD formātā

3.pielikums WORD formātā

4.pielikums WORD formātā

5.pielikums WORD formātā

6.pielikums WORD formātā

7.pielikums WORD formātā

8.pielikums WORD formātā

9.pielikums WORD formātā

10.pielikums WORD formātā

11.pielikums WORD formātā

12.pielikums WORD formātā

13.pielikums WORD formātā

14.pielikums WORD formātā

15.pielikums WORD formātā

16.pielikums WORD formātā

17.pielikums WORD formātā

18.pielikums WORD formātā

19.pielikums WORD formātā

20.pielikums WORD formātā

21.pielikums WORD formātā

22.pielikums WORD formātā

23.pielikums WORD formātā

24.pielikums WORD formātā

25.pielikums WORD formātā

26.pielikums WORD formātā

27.pielikums WORD formātā

28.pielikums WORD formātā

29.pielikums WORD formātā

30.pielikums WORD formātā

31.pielikums WORD formātā

32.pielikums WORD formātā

33.pielikums WORD formātā

34.pielikums WORD formātā

35.pielikums WORD formātā

36.pielikums WORD formātā

37.pielikums WORD formātā

38.pielikums WORD formātā

39.pielikums WORD formātā

40.pielikums WORD formātā

41.pielikums WORD formātā

42.pielikums WORD formātā

43.pielikums WORD formātā

44.pielikums WORD formātā

45.pielikums WORD formātā

46.pielikums WORD formātā

47.pielikums WORD formātā

48.pielikums WORD formātā

49.pielikums WORD formātā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 114Pieņemts: 09.02.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
205048
13.02.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"