Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.86

Rīgā 2010.gada 26.janvārī (prot. Nr.5 51.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 51.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai".

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka konkurētspējas uzlabošanas atbalsta piešķiršanas nosacījumus garantiju veidā (turpmāk - garantijas) komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem (turpmāk - atbilstoša lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība). Minētās garantijas izsniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" (turpmāk - Latvijas Garantiju aģentūra)."

3. Izteikt 5.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5. Atbalstu nepiešķir šādām darbībām, komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām:".

4. Izteikt 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kam ar tiesas lēmumu pasludināts maksātnespējas process vai kam ar tiesas lēmumu īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai kuru saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kas saskaņā ar komercreģistra vai Uzņēmumu reģistra informāciju atrodas likvidācijas procesā;

5.4. komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kam uz 2008.gada 1.jūliju zaudējumi bija lielāki nekā puse no pamatkapitāla un vairāk nekā ceturtdaļa no pamatkapitāla zaudējumiem radās iepriekšējo 12 mēnešu laikā. Šis nosacījums netiek piemērots jaundibinātiem komersantiem vai jaundibinātām atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 800/2008), 1.pielikumā noteiktajām definīcijām un kas reģistrētas komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā pēc 2005.gada 30.jūnija. Šo noteikumu izpratnē par jaundibinātu uzskata komersantu vai atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību, kas komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrēta ne vēlāk kā pirms trim gadiem;

5.5. komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas neatbilst Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajām definīcijām un ir uzskatāmas par grūtībās nonākušām (tām uz 2008.gada 1.jūliju konstatētas šādas pazīmes: zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, jaudas pārpalikums, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās un krītoša vai nulles neto aktīvu vērtība);".

5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Latvijas Garantiju aģentūra var noteikt komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām papildu nosacījumus, ja tādi ir noteikti normatīvajos aktos par finansējuma piešķiršanu Latvijas Garantiju aģentūrai. Minēto informāciju Latvijas Garantiju aģentūra nekavējoties publicē tīmekļa vietnē www.lga.lv."

6. Izteikt 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. faktorings, kurā parādnieki ir Latvijā reģistrēti komersanti vai atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, un klients (komersants vai atbilstoša lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību."

7. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Atbalstu var saņemt komersanti un atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, ja:

9.1. garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma, bet vienam komersantam vai atbilstošai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai ne vairāk kā EUR 3 000 000 ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa garantijas piešķiršanas dienā;

9.2. garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadus šo noteikumu 7.1. un 7.3.apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem un trīs gadus šo noteikumu 7.2. un 7.4.apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem."

8. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Garantijas prēmiju aprēķina, piemērojot gada prēmijas likmes (1.pielikums) atbilstoši komersanta vai atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības kredīta kvalitātei un nodrošinājuma līmenim, kas noteikti saskaņā ar Latvijas Garantiju aģentūras kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmu."

9. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Jaundibinātiem komersantiem nosaka gada prēmijas likmi, kas nav augstāka par 1,2 % un nav zemāka par prēmijas likmi, ko piemēro mātes komersantam (komersantiem). Jaundibinātām atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām nosaka gada prēmijas likmi, kas nav augstāka par 1,2 %."

10. Izteikt 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"13. Subsīdijas ekvivalentu komersantiem vai atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām aprēķina kā starpību starp atbilstošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (1.pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpība starp likmēm tiek diskontēta, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti.

14. Atbalsts vienam komersantam vai atbilstošai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai šo noteikumu ietvaros nepārsniedz EUR 500 000 subsīdijas ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa garantijas piešķiršanas dienā.

15. Nosakot šo noteikumu 14.punktā noteikto pieļaujamo atbalsta apmēru, ņem vērā citu komersantam vai atbilstošai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai iepriekš piešķirto atbalstu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1998/2006), kā arī tādu atbalstu citu atbalsta programmu ietvaros, kuru Eiropas Komisija apstiprinājusi kā īpašu ekonomiskās krīzes situācijas jaunu atbalsta pasākumu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam komersantam vai atbilstošai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai EUR 500 000 ekvivalentu latos.

16. Pirms atbalsta piešķiršanas komersants vai atbilstoša lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība iesniedz Latvijas Garantiju aģentūrā deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību par jebkādu atbilstoši Komisijas Regulai Nr. 1998/2006 saņemto atbalstu, atbilstoši šiem noteikumiem saņemto atbalstu un citu atbalstu, kas saņemts citu tādu atbalsta programmu ietvaros, ko Eiropas Komisija apstiprinājusi kā īpašu ekonomiskās krīzes situācijas jaunu atbalsta pasākumu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam komersantam vai atbilstošai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai EUR 500 000 ekvivalentu latos, norādot informāciju par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem.

17. Latvijas Garantiju aģentūra pārbauda, vai atbalsta kopējā summa, ko komersants vai atbilstoša lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība saņēmusi laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim atbilstoši Komisijas Regulai Nr. 1998/2006, šiem noteikumiem un citu tādu atbalsta programmu ietvaros, ko Eiropas Komisija apstiprinājusi kā īpašu ekonomiskās krīzes situācijas jaunu atbalsta pasākumu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienam komersantam vai atbilstošai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai EUR 500 000 ekvivalentu latos, nepārsniegs EUR 500 000.

18. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst summēt ar atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1998/2006, kā arī citu ierobežota apmēra atbalstu, kas tiek piešķirts ar Komisijas apstiprinātu īpašu ekonomiskās krīzes situācijas atbalsta programmu."

11. Papildināt V nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām nedrīkst summēt ar darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" ietvaros saņemto finansējumu."

12. Izteikt 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Latvijas Garantiju aģentūra nodrošina uzskaiti par šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu, tai skaitā informāciju, kas apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši komersanti vai atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas atbilst šo noteikumu 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Minēto uzskaiti Latvijas Garantiju aģentūra uzglabā 10 gadus un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijai.

21. Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību."

13. Svītrot 2.pielikumu.

14. Svītrot 3.pielikumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 86Pieņemts: 26.01.2010.Stājas spēkā: 11.02.2010.Zaudē spēku: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 10.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
204913
11.02.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)