Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2010.gada 2.februārī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 71.§) "Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"" 6.punktu

TA-158

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 71.§) "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" veikto kapitālieguldījumu atmaksu par Latvijas Republikas vēstniecības ēkas Maskavā, Čapligina ielā 3 rekonstrukciju, pagarināt minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.aprīlim.

 

 

2.§

Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"

TA-4147

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi"""

TA-86

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.164 "Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-4733

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""

TA-4837

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.80 41.§) "Izvērtējums par administratīvā akta darbību vai izpildi administratīvā akta apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumā" 2.4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-27

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.80 41.§ 2.4.4.apakšpunkts), pagarināt 2.4.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2010.gada 30.martam.

 

 

7.§

Par Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.4 16.§) "Noteikumu projekts "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība""

TA-4421

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.4 16.§) "Noteikumu projekts "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"" un izteikt to šādā redakcijā:

"Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.".

 

 

8.§

Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

TA-3588

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

9.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās"

TA-137

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līguma par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās (turpmāk - Līgums) projekta parakstīšanu.

2. Pilnvarot iekšlietu ministri parakstīt līgumu.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Iekšlietu ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par tādas personas pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas dokumenta izsniegšanas kārtību un apmaiņai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas apjomu"

TA-4651

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dagdas novadā, Dagdā, Upes ielā 2A, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-4850

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-4886

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

13.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 27.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 6.§) "Par pasākumiem, lai samazinātu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem daudzumu vispārējā izglītībā" 2.punktu

TA-67

______________________________________________________

(T.Koķe, E.Zalāns, B.Rozentāle. M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 27.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 6.§) "Par pasākumiem, lai samazinātu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem daudzumu vispārējā izglītībā" 2.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijai turpmāk reizi divos gados iesniegt Ministru kabinetā informāciju par situāciju skolēnu sekmības uzlabošanā.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam un veselības ministrei B.Rozentālei ir atšķirīgs viedoklis par to, ka turpmāk informācija par situāciju skolēnu sekmības uzlabošanā tiks sniegta tikai reizi divos gados.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

14.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

TA-4639

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Rīkojuma projekts "Grozījums programmā "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.-2013.gadam""

TA-4744

______________________________________________________

(I.Dālderis, U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Kultūras ministrijai aktualizēt rīkojuma projektu jautājumā par koncertzāļu skaitu atbilstoši pašreizējai situācijai, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.jūnija rīkojumā Nr.435 "Par programmu "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.-2013.gadam"""

TA-4777

______________________________________________________

(I.Dālderis, U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Kultūras ministrijai aktualizēt rīkojuma projektu jautājumā par koncertzāļu skaitu atbilstoši pašreizējai situācijai, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība"

TA-4369

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība, kā arī vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

TA-159

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-44

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"

TA-30

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"

TA-148

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai"

TA-4648

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

23.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1203 "Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība""

TA-4817

______________________________________________________

(R.Vējonis, E.Zalāns, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

24.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""

TA-4847

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību"

TA-4862

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.126 "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība""

TA-4856

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

27.§

30-k

______________________________________________________

()

Konfidenciāli

 

 

28.§

Informatīvais ziņojums "Par Gvanatnamo ieslodzījuma nometnē aizturētā izmitināšanu Latvijā"

35-s

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, L.Mūrniece, J.Reiniks, I.Stepanova, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Valsts kancelejai noformēt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu vispārpieejama Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā un sagatavot to parakstīšanai.

 

 

29.§

Informatīvais ziņojums "Par ierosinātajām pārkāpuma procedūrām (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim)"

TA-184-IP

______________________________________________________

(M.Borkoveca, R.Vējonis, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbildīgajām ministrijām nodrošināt direktīvu savlaicīgu ieviešanu, nekādā gadījumā nepārsniedzot argumentētajā atzinumā noteikto termiņu, jo ar 2010.gada 1.decembri (t.i., ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā) soda un kavējuma naudas par direktīvu laicīgu neieviešanu tiks piemērotas ar pirmo Eiropas Savienības Tiesas spriedumu.

3. Tieslietu ministrijai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Eiropas lietu komisijai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

30.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmā"

TA-201

______________________________________________________

(R.Fišers, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.748 "Par Koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem""

TA-171

______________________________________________________

(L.Medina, J.Stinka, A.Kamaprs, E.Repše, A.Teteris, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Tieslietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot 8.punktā, ka uzdevumu izpildes termiņš ir 2010.gada 1.marts, papildināt rīkojuma projektu ar punktu, kurā paredzēt, ka rīkojuma 2.1.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2010.gada 1.marts, saskaņot projektu ar Valsts kanceleju un Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Likumprojekts "Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā"

TA-4152

______________________________________________________

(L.Medina, M.Segliņš, A.Vilks, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, svītrojot projekta 4.pantā paredzēto pārejas noteikumu papildināšanu ar 19.punktu, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Pieņemt zināšanai vides ministra R.Vējoņa sniegto informāciju, ka Zaļo un zemnieku savienības deleģētie ministri atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

 

 

Informatīvie ziņojumi

33.§

Informatīvais ziņojums "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam"

TA-175

______________________________________________________

(A.Kampars, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai veikt pamatnostādņu izvērtējumu un precizēt tās atbilstoši jaunākajām ekonomikas attīstības prognozēm.

3. Ekonomikas ministram līdz 2010.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetam precizētās pamatnostādnes.

4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotu noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos nr.1112 "Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursu".

 

 

Ministru kabineta lieta

34.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā""

TA-4034

______________________________________________________

(G.Veismane, J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai saskaņot likumprojektu ar Aizsardzības ministriju un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 

 

35.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru"

TA-187

______________________________________________________

(E.Repše, R.Vējonis, M.Segliņš, E.Zalāns, B.Fromane, I.V.Lieģis, K.Gerhards, U.Augulis, T.Koķe, A.Kampars, B.Rozentāle, M.Riekstiņš, I.Dālderis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (balsojumā par rīkojuma projektu: par - 8 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, satiksmes ministrs K.Gerhards, vides ministrs R.Vējonis, labklājības ministrs U.Augulis, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 5 (reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, tieslietu ministrs M.Segliņš, veselības ministre B.Rozentāle, ārlietu ministrs M.Riekstiņš, kultūras ministrs I.Dālderis), atturas - nav).

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka ir izmantoti vairāki informēšanas līdzekļi, lai noskaidrotu Dz.Jakāna viedokli saistībā ar viņa pārcelšanu, ņemot vērā Valsts civildienesta likuma 37.panta prasības, to skaitā Valsts kanceleja telefoniski tika uzaicinājusi Dz.Jakānu ierasties uz Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra un 2.februāra sēdi.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193. punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir iebildumi par pieņemto lēmumu, un tie ir šādi:

"Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 193.punktu, izsaku šādus iebildumus rīkojuma projektam "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru", turpmāk - rīkojuma projekts. Rīkojuma projekta anotācijā norādīts, ka ar 2009.gada 20.oktobra finanšu ministra lēmumu Nr.6 un ar 2009.gada 13.novembra lēmumu Nr.9 pret Dz.Jakānu ir ierosinātas disciplinārlietas. Saskaņā ar Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 31.panta pirmo daļu disciplinārlietas izskatīšanas rezultātā tiek pieņemts viens no šādiem lēmumiem: 1) lēmums par disciplinārsoda piemērošanu; 2) lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu; 3) lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu, izsakot aizrādījumu. Saskaņā ar minētā likuma 31.panta otro daļu lēmumu disciplinārlietā par VID ģenerāldirektora pārkāpumiem finanšu ministrs var pieņemt, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu. Nav pamatots Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinums, ka normatīvie akti neierobežo Valsts civildienesta 37.panta (ierēdņa pārcelšanas) piemērošanu disciplinārlietas izmeklēšanas laikā. Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 37.panta astoto daļu, ierēdnim, kurš pārcelts citā amatā, ir tiesības piemērot disciplinārsodu pat disciplinārpārkāpumu, kas izdarīts iepriekšējos ierēdņa amatos. Minētā tiesību norma atļauj tikai piemērot disciplinārsodu, nevis lemt pat disciplinārsoda piemērošanu (Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 31.panta pirmā daļa). Šādu pieeju apstiprina arī Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 31.panta pirmajā daļā ietvertais princips - lēmumu disciplinārlietā pieņem iestāde vai amatpersona, kas izskatījusi disciplinārlietu. Līdz ar to nav iespējams lemt par disciplinārsoda piemērošanu pēc ierēdņa pārcelšanas. Ņemot vērā minēto, Ministru kabinetam lemjot par Dz.Jakāna pārcelšanu pirms lēmuma pieņemšanas disciplinārlietā, Dz.Jakānam tiks liegtas Latvijas Republikas Satversmē 92.pantā garantētās tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu.

Valsts civildienesta likuma 37.pants paredz valsts civildienesta ierēdņa pārcelšanu citā amatā valsts interesēs, tai skaitā, lai nodrošinātu labu pārvaldību, it sevišķi uzdevumu efektīvu izpildi un sabiedrības uzticību civildienestam.

Ministru kabineta rīkojuma projekta anotācijā nav atrodams argumentēts pamatojums tam, ka Dz.Jakāna pārcelšana tiek veikta valsts interesēs, lai nodrošinātu labu pārvaldību, uzdevumu efektīvu izpildi un sabiedrības uzticību civildienestam.".

 

 

36.§

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai

TA-34

______________________________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai par apelācijas sūdzību lietā Nr.A42663409.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.

3. Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"""

TA-170

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2010.gada 1.martam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā, nodrošinot darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.punkta atbilstību Ministru kabineta 2009.gada 31.augusta rīkojumam Nr.594 "Par prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadā".

 

 

Ministru kabineta lieta

38.§

Atbildes projekts Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam

TA-4234

______________________________________________________

(A.Ozols, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Zemkopības ministrijas iesniegto atbildes projektu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam par 2009.gada 12.novembra blakus lēmumu lietā Nr.A42625307,

SKA-378/2009.

2. Valsts kancelejai tehniski precizēt un noformēt atbildi un nosūtīt to Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

39.§

Rīkojuma projekts "Par valsts civildienesta attiecību izbeigšanu ar Konkurences padomes locekli N.Pēterkopu"

TA-182

______________________________________________________

(A.Kampars, K.Gerhards, Dž.Innusa, L.Medina, R.Vējonis, E.Repše, M.Segliņš, E.Zalāns, I.V.Lieģis, U.Augulis, T.Koķe, B.Rozentāle, M.Riekstiņš, I.Dālderis, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra sniegto informāciju.

2. Balsojumā par rīkojuma projektu: par - 13 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, vides ministrs R.Vējonis, labklājības ministrs U.Augulis, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, tieslietu ministrs M.Segliņš, veselības ministre B.Rozentāle, ārlietu ministrs M.Riekstiņš, kultūras ministrs I.Dālderis, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 1 (satiksmes ministrs K.Gerhards), atturas - nav.

3. Ņemot vērā apvienības "Tēvzemei un Brīvībai /LNNK" pārstāvja satiksmes ministra K.Gerharda priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu, pamatojoties uz koalīcijas partiju sadarbības līgumu, uz nedēļu atlikt.

 

 

40.§

Rīkojuma projekts "Par valsts civildienesta attiecību izbeigšanu ar Konkurences padomes locekli R.Jonīti"

TA-181

______________________________________________________

(A.Kampars, K.Gerhards, Dž.Innusa, L.Medina, R.Vējonis, E.Repše, M.Segliņš, E.Zalāns, I.V.Lieģis, U.Augulis, T.Koķe, B.Rozentāle, M.Riekstiņš, I.Dālderis, L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra sniegto informāciju.

2. Balsojumā par rīkojuma projektu: par - 12 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, labklājības ministrs U.Augulis, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, tieslietu ministrs M.Segliņš, veselības ministre B.Rozentāle, ārlietu ministrs M.Riekstiņš, kultūras ministrs I.Dālderis, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 2 (satiksmes ministrs K.Gerhards, vides ministrs R.Vējonis), atturas - nav.

3. Ņemot vērā apvienības "Tēvzemei un Brīvībai /LNNK" pārstāvja satiksmes ministra K.Gerharda priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu, pamatojoties uz koalīcijas partiju sadarbības līgumu, uz nedēļu atlikt.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""

TA-227

______________________________________________________

(A.Birums, J.Golubevs, A.Kampars, E.Zalāns, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Satiksmes ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Finanšu ministrijai steidzami sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra sēdē projektus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai noteiktu kārtību, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-228

______________________________________________________

(A.Birums, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas stratēģiskās attīstības vidējā termiņa prioritātēm, rīcības virzieniem un sasniedzamajiem rezultātiem līdz 2013.gadam"

TA-241

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Grinbergs, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Jautājumu par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna projektu 2010.- 2013.gadam izskatīt nākamajā Reformu vadības grupas sēdē.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu un informatīvo ziņojumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

44.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 38.§) "Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai par Latvijas stratēģiskās attīstības plāna 2009.-2013.gadam projektu" 4.punkta izpildi"

TA-4492

______________________________________________________

(E.Repše, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Par nepieciešamību nozaru ministrijām un Valsts kancelejai precizēt izdevumus Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam pasākumu īstenošanas nodrošināšanai atbilstoši apstiprinātajam likumam "Par valsts budžetu 2010.gadam" lemt pēc Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam apstiprināšanas Ministru kabinetā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

45.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 16.oktobra protokollēmuma
(prot. Nr.70 4.§) "Par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-226

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2009.gada 16.oktobra protokollēmuma (prot. Nr.70 4.§) "Par papildu pasākumiem izdevumu samazināšanas nodrošināšanai" 6.punktā paredzētie līdzekļi 859 000 latu apmērā valsts pamatfunkciju īstenošanai apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)" piešķirami un izmantojami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību"

TA-233

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

47.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4699

______________________________________________________

(T.Koķe, E.Repše, M.Riekstiņš, U.Augulis, M.Segliņš, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka finanšu ministram E.Repšem ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministrei mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā detalizētu informāciju par sporta nozarei piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījumu.

 

 

48.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2010.gada 7.-9.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"

TA-250

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos Eiropas Savienības neformālās Konkurētspējas Ministru padomes 2010.gada 7.- 9.februāra sanāksmē.

 

 

49.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai""

TA-79

______________________________________________________

(T.Koķe, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikt, ka darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitātei "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" tiek piešķirts finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai ne vairāk kā viena procenta apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 30.jūnijam izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1316 "Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem", lai sekmētu 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" ietvaros īstenotā projekta rezultātu uzturēšanu vismaz 10 gadus pēc minētā projekta pabeigšanas. Ja nepieciešams, grozījumus minētajā normatīvajā aktā iesniegt Ministru kabinetā līdz 2014.gada 31.decembrim.

 

 

50.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas Ministru padomes 2010.gada 7.- 8.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"

TA-253

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes neformālajā sanāksmē 2010.gada 7.- 8.februārī.

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.15

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 6Pieņemts: 02.02.2010.
204823
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"