Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils Domes Saistošie noteikumi Nr.68

1997.gada 30.janvārī (protokols Nr.2 32.§)

Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma

"Par pašvaldībām" 43.pantu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā realizējama vienota suņu reģistrācija un kaķu uzskaite, to turēšana, suņu turēšanas nodevas nomaksāšana un dzīvnieku klaiņošanas novēršana Daugavpilī.

1.2. Vienota suņu reģistrācija, kaķu uzskaite, to turēšanas noteikumu izpilde samazinās dzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērsīs postījumus apstādījumos, dārzos un parkos, reglamentēs šo dzīvnieku humānu turēšanu, kā arī iezīmēšanu, identificēšanu un pārvadāšanas kārtību.

1.3. Turēt suņus un kaķus atļauts atsevišķos dzīvokļos, kurus aizņem viena ģimene, bet dzīvokļos, kuros dzīvo vairākas ģimenes, - tikai savā apdzīvojamā platībā, ja ir visu ģimeņu rakstveida piekrišana.

1.4. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai, Valsts veterinārais dienests, kā arī atsevišķos gadījumos (pastāvīgu antisanitāru apstākļu radīšana, suņa nepārtraukta riešana u.c.) pašvaldība ierobežo vai aizliedz turēt suņus vai kaķus, kā arī regulē maksimālo suņu un kaķu skaitu vienā dzīvoklī vai mājā, respektējot un aizsargājot iedzīvotāju likumīgās tiesības un intereses.

1.5. Nekustamā īpašuma saimnieki vai to apsaimniekotāji viņiem piederošajos objektos un teritorijās nedrīkst pieļaut klaiņojošo suņu un kaķu uzturēšanos vai barošanos. Ja minētie dzīvnieki parādās, jāizsauc klaiņojošo suņu un kaķu izolācijas dienests, kas tos izķers.

1.6. Namu pārvaldēm, namu īpašniekiem (pārvaldniekiem) divas reizes gadā (līdz 15.janvārim un 15.jūlijam) jāsniedz informācija Dzīvokļu saimniecības uzņēmumam par suņu un kaķu skaitu viņiem piederošajās (pārvaldāmajās) mājās.

1.7. Daugavpils pilsētas veterinārais dienests nodrošina pilsētas veterinārās iestādes ar vienota parauga suņa vakcinācijas apliecībām. Suņa reģistrācijas žetona numurs un visas vakcinācijas norādāmas dzīvnieka vakcinācijas apliecībā. Suņus un kaķus vakcinēt pret trakumsērgu drīkst tikai licencēti veterinārārsti, kuri noslēguši līgumu ar Daugavpils pilsētas veterināro dienestu. Vakcinēšana tiek veikta saskaņā ar valsts pretepizootisko pasākumu programmu.

2. Suņu un kaķu īpašnieku (valdītāju) pienākumi

2.1. Suņu un kaķu īpašnieku (valdītāju) pienākumi ir:

2.1.1. nodrošināt dzīvniekam atbilstošus dzīves apstākļus un līdz attiecīgā gada 1.janvārim un 1.jūlijam ziņot namu pārvaldei vai mājas īpašniekam (pārvaldniekam) par suņu un kaķu skaitu dzīvoklī;

2.1.2. samaksāt suņa turēšanas gadskārtējo nodevu jebkuras Latvijas Republikas bankas komunālo maksājumu nodaļā, pretī saņemot kvīti.

No nodevas ir atbrīvoti:

- vientuļie nestrādājošie pensionāri,

- 1. un 2. grupas invalīdi,

- valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi,

- redzes invalīdi,

- privātmāju īpašnieki (izņemot privāto daudzdzīvokļu māju īpašniekus un īrniekus).

Nodeva samazināta par 50%:

- sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem,

- maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm, īpašniekiem;

2.1.3. ierasties veterinārajā iestādē vai pie licencēta veterinārārsta (līdzi ņemot kvīti par suņa turēšanas nodevas samaksu), lai saņemtu suņa reģistrācijas žetonu un vakcinācijas apliecību. Jauniegūtais suns reģistrējams 2 nedēļu laikā. Kucēni jāreģistrē un kaķi jāuzskaita līdz 3 mēnešu vecuma sasniegšanai;

2.1.4. nodrošināt regulāru suņu un kaķu vakcinēšanu pret trakumsērgu. Pret trakumsērgu dzīvnieki vakcinējami ar trešo dzīvības mēnesi Valsts veterinārā departamenta noteiktajā kārtībā. Izdevumus, kas saistīti ar suņa vai kaķa vakcinēšanu, sedz dzīvnieka īpašnieks;

2.1.5. nodrošināt, lai suņiem, atrodoties ārpus dzīvokļa vai mājas, būtu kaklasiksna ar tai piestiprinātu reģistrācijas žetonu. Ārpus telpām suņus turēt tikai piesietus vai izolētā teritorijā (labi iežogotos pagalmos), nepieciešamības gadījumā izlikt uzrakstu "Nikns suns";

2.1.6. izvest suņus pastaigā tikai līdz 1,5 m garā pavadā un ar uzliktu uzpurni. Bez pavadas un uzpurņa suņus atļauts palaist speciāli ierīkotos pastaigu laukumos, kā arī dienesta suņus operatīvajā darbā;

2.1.7. izvedot suni pastaigā, ņemot līdzi inventāru, lai nekavējoties savāktu dzīvnieka ekskrementus;

2.1.8. sabiedriskajā transportā suņus drīkst pārvadāt tikai ar uzliktu uzpurni un īsā pavadā, kaķus un dekoratīvos suņus - speciālos konteineros vai piemērotos grozos, ievērojot attiecīgā transportlīdzekļa lietošanas noteikumus. Obligāti jābūt klāt dzīvnieka vakcinācijas apliecībai;

2.1.9. ja īpašnieks atsakās turēt savu suni (vai kaķi), viņam jāsameklē dzīvniekam jauns saimnieks vai arī dzīvnieks jāiemidzina.

2.2. Suņu un kaķu īpašniekiem (valdītājiem) aizliegts:

2.2.1. turēt suņus un kaķus, kas nav reģistrēti (uzskaitīti) un vakcinēti;

2.2.2. cietsirdīgi izturēties pret dzīvniekiem;

2.2.3. pieļaut, ka dzīvnieki piemēslo dzīvojamo vai sabiedrisko ēku telpu, kā arī apdzīvoto vietu teritoriju;

2.2.4. brīvi laist dzīvniekus apstādījumos, pieļaut, ka dzīvnieki bojā apkārtējo vidi, ierasties ar tiem veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kapos un sabiedrisko pasākumos (ja tas nav īpaši paredzēts), peldināt dzīvniekus cilvēku atpūtas vietās un peldētavās;

2.2.5. turēt suņus māju balkonos un lodžijās;

2.2.6. atstāt suņus un kaķus bez aprūpes vai pamest tos.

2.3. Suņus un kaķus pirkt un pārdot drīkst tikai pašvaldības ierādītajās vietās; demonstrēt izstādēs, suņus izmantot medībās, dienesta vajadzībām un sporta sacensībās vai pārvest uz citu pašvaldības teritoriju atļauts tikai tad, ja dzīvnieka vakcinācijas apliecība ar ierakstu par dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu (dzīvniekus, kas vakcinēti pirmoreiz - ne agrāk kā 30 dienas pēc to vakcinēšanas).

2.4. Aizliegts pārdot suņus un kaķus personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu.

2.5. Bērnu nami, mazbērnu novietnes, bērnudārzi, skolas un citas bērnu iestādes drīkst turēt tikai sargsuņus, nodrošinot tiem apstākļus, kas nepieļauj bērnu kontaktus ar dzīvniekiem. Šajās iestādēs atļauts turēt reģistrētus suņus un uzskaitītus kaķus, ja šie dzīvnieki ir pakļauti regulārai veterinārajai aprūpei un uzraudzībai.

2.6. Par katru gadījumu, kad suņi, kaķi vai citi dzīvnieki ir kontaktējušies ar plēsīgiem savvaļas dzīvniekiem vai klaiņojošiem suņiem un kaķiem vai tos ir sakoduši minētie dzīvnieki, vai ir aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar trakumsērgu, īpašniekam nekavējoties jāziņo veterinārmedicīniskajam dienestam un jāveic nepieciešamie pasākumi savu (cietušo vai slimo) dzīvnieku izolācijai.

2.7. Pēc veterinārās vai medicīnas institūcijas pieprasījuma īpašniekam suņi vai kaķi jānogādā veterinārajā iestādē klīniskajai apskatei, novērošanai vai piespiedu aprūpei. Suņus un kaķus, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir saslimuši ar trakumsērgu, aizliegts pārvadāt sabiedriskajos transportlīdzekļos.

2.8. Dzīvnieka īpašniekam, no kura suņa vai kaķa ir cietuši cilvēki vai mājdzīvnieki, par to nekavējoties jāziņo veterinārajam dienestam un medicīnas iestādei, lai veiktu dzīvnieku apskati un novērošanu un sniegtu medicīnisko palīdzību cietušajam cilvēkam. Traumā vainojamā suņa vai kaķa īpašniekam ir jādara zināms cietušajam cilvēkam savs vārds, uzvārds, adrese.

2.9. Ja suņa vai kaķa piespiedu novērošana notiek dzīvnieka īpašnieka dzīvesvietā, viņam nekavējoties jāinformē attiecīgais veterinārais speciālists par izmaiņām dzīvnieka uzvedībā vai par tā nobeigšanos. Pēc 15 dienu ilgas piespiedu novērošanas dzīvnieks jāparāda veterinārajam speciālistam, lai saņemtu galīgo atzinumu.

2.10. Ja dzīvnieka īpašnieks nepilda šo noteikumu 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9. punktā noteiktās prasības, atsakās vai izvairās no viņam piederošo dzīvnieku apskates vai piespiedu novērošanas vai nenodrošina dzīvnieku izolāciju, dzīvnieka īpašnieks tiek sodīts likumā noteiktajā kārtībā.

2.11. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka veterināro apskati, izolāciju, uzraudzību, novērošanu, iemidzināšanu, piespiedu atņemšanu 2.10. punktā minētajos gadījumos, sedz dzīvnieka īpašnieks.

2.12. Aizliegtas suņu cīņas un suņu dresēšana šim nolūkam.

2.13. Iedzimtās agresivitātes dēļ aizliegts turēt un vairot sabiedrībai bīstamos pitbulterjera šķirnes suņus. Pitbulterjera šķirnes suņi, kas iegādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, pakļaujami sterilizācijai.

2.14. Sabiedriskajām organizācijām atļauts veidot klaiņojošo dzīvnieku pansionātus, dzīvniekus obligāti pakļaujot sterilizācijai.

2.15. Sabiedriskajām organizācijām atļauts veidot pašvaldības licencētas dzīvnieku viesnīcas.

2.16. Pārtikas preču veikalos un noliktavās atļauts turēt vakcinētus kaķus.

3. Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, izolācija un iznīcināšana

3.1. Suņi un kaķi, kuri bez īpašnieka klātbūtnes atrodas uz ielas, tirgos, laukumos, pludmalēs, sabiedriskajos transportlīdzekļos un citās sabiedriskajās vietās, uzskatāmi par klaiņojošiem.

3.2. Klaiņojošie suņi neatkarīgi no to šķirnes un nozīmes (arī ar kaklasiksnām, žetoniem un uzpurņiem) un klaiņojošie kaķi jāizķer un jāizolē dzīvnieku izolācijas dienestam.

3.3. Klaiņojošie suņi bez kaklasiksnām, kā arī izķertie suņi, kuriem ir kaklasiksnas ar piestiprinātu žetonu, jānogādā dzīvnieku savākšanas punktā; 5 dienu laikā īpašnieks var dzīvnieku saņemt, uzrādot suņa vakcinācijas apliecību un sedzot visus ar suņa izķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu saistītos izdevumus. Ja īpašnieks savu suni nevēlas saņemt, tas tiek pārdots vai iemidzināts.

3.4. Izķertos kaķus iemidzina diennakts laikā. Kaķus ar kaklasiksnām tur 3 diennaktis.

3.5. Izķertie pret trakumsērgu vakcinētie kaķi un suņi, kas sakoduši cilvēkus vai mājdzīvniekus, tiek izolēti 15 dienu ilgai novērošanai un atdoti īpašniekiem tikai pēc novērošanas un licencēta veterinārārsta atzinuma saņemšanas.

3.6. Ja izķertie suņi un kaķi, kas sakoduši cilvēkus vai mājdzīvniekus, nav bijuši vakcinēti pret trakumsērgu, tiek izolēti 15 dienu ilgai novērošanai, pēc tam neatkarīgi no novērošanas rezultātiem saskaņā ar 15.03.1994. "Dzīvnieku trakumsērgas profilakses un likvidācijas instrukciju Latvijas Republikā" tiek iemidzināti.

4. Atbildība par suņu un kaķu turēšanas noteikumu neievērošanu

Dzīvnieka īpašnieks ir atbildīgs par dzīvnieka nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem un veselības kaitējumiem Latvijas Republikas Civillikuma noteiktajā kārtībā:

4.1. Ja suns izvests no dzīvokļa bez pavadas un uzpurņa - soda nauda līdz Ls 10;

4.2. Ja suns vai kaķis tiek ievests bērnudārzā vai skolā, bērnu rotaļu laukumā, kapsētā, stadionā, pludmalē, tirdzniecības iestādē, sabiedriskajā pasākumā - soda nauda līdz Ls 10;

4.3. Ja dzīvnieks piemēslo kāpņu telpas vai apkārtni un īpašnieks nesavāc dzīvnieka atstātos ekskrementus - soda nauda Ls 10;

4.4. Ja suns sabojājis apstādījuma elementus, nodarījis kaitējumus mākslas vai uzskatāmās informācijas stendiem - soda nauda līdz Ls 10;

4.5. Ja īpašnieks nav nodrošinājis dzīvnieka vakcinēšanu, nav reģistrējis suni - soda nauda līdz Ls 25;

4.6. Ja īpašnieks nav ziņojis veterinārajam dienestam par iespējamo dzīvnieka saslimšanu; ja īpašnieks neinformē namu pārvaldi par iegūto suni un nemaksā gadskārtējo suņa turēšanas nodevu - soda nauda līdz Ls 25;

4.7. Ja īpašnieks cietsirdīgi izturas pret suni vai kaķi, atstāj to bez uzraudzības, barības un kopšanas - soda nauda līdz Ls 50;

4.8. Ja suns sakož cilvēku - soda nauda līdz Ls 50.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Vidavskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 68Pieņemts: 30.01.1997.Stājas spēkā: 13.03.1997.Zaudē spēku: 08.07.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 12.03.1997.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
204496
13.03.1997
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"