Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.5

2010.gada 26.janvārī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas tehniskās vienošanās par ieguldījumu uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā gaisa telpas patrulēšanas operācijai Viļņas lidostā atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3961

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Aizsardzības ministrijai informēt Ārlietu ministriju par datumu, kad tehniskā vienošanās zaudē spēku.

3. Ārlietu ministrijai informēt Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju par datumu, kad Tehniskā vienošanās zaudēs spēku.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Rojas novada Mērsraga pagastā, Mērsragā, Bākas ielā 62, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-4854

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Aizvēji" Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pilsētas lauku teritorijā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-4634

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Rīkojuma projekts "Par transportlīdzekļa nodošanu Anglijas Daugavas vanagu biedrībai"

TA-4861

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.30 45.§) "Par Latvijas ārējās komunikācijas pamatnostādņu 2004.-2006.gadam īstenošanu" doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-82

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atzīt, ka Ministru kabineta 2006.gada 30.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 45.§) "Par Latvijas ārējās komunikācijas pamatnostādņu 2004. - 2006. gadam īstenošanu" 2. un 3.punktā dotie uzdevumi ir zaudējuši aktualitāti.

2. Ārlietu ministrijai valsts tēla un atpazīstamības veicināšanas aktivitātes arī turpmāk iekļaut attīstības plānošanas dokumentos par ārpolitiku.

 

 

6.§

Likumprojekts "Par Nolīgumu, ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrumāfrikas Kopienas partnervalstīm, no otras puses, un Nobeiguma aktu"

TA-92

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Nolīguma, ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrumāfrikas Kopienas partnervalstīm, no otras puses, un Nobeiguma akta projektus.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt nolīgumu un Nobeiguma aktu.

4. Pieņemt zināšanai, ka nolīguma teksts latviešu valodā ir saskaņošanas procesā Eiropas Savienības Padomē.

5. Ekonomikas ministrijai pēc nolīguma un Nobeiguma akta parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā precizēto nolīguma tekstu un Nobeiguma aktu latviešu valodā.

6. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu, Nobeiguma aktu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

7.§

Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"

TA-8

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām"

TA-4891

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.535 "Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība""

TA-4838

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību""

TA-4454

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Likumprojekts "Grozījumi Detektīvdarbības likumā"

TA-4781

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""

TA-4670

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-4795

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpā izmitināta patvēruma meklētāja uzturēšanas normām, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu"

TA-70

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikā notiek bēgļa, alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību ieguvušās personas ģimenes atkalapvienošana"

TA-4604

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi"

TA-4443

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 9.augusta rīkojumā Nr.458 "Par nekustamo īpašumu Dobelē, Muldavas ielā 14""

TA-2

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību"

TA-4735

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām"

TA-3972

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Viļānu novadā, Viļānos, Brīvības ielā 25, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"

TA-4483

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"

TA-94

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-144

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Likumprojekts "Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-3454

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un aprēķina zaudējumus, kas radušies, ierīkojot un lietojot gājēju celiņus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā"

TA-4478

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Ventspils ostas robežu noteikšanu"

TA-4487

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Rīkojuma projekts "Par valsts vietējā autoceļa V37 Sloka-Pavasari posma 0,700.-4,400.km nodošanu Salas novada pašvaldības īpašumā"

TA-3359

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā"

TA-3262

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Rīkojuma projekts "Par valsts vietējā autoceļa V1320 Pievedceļš Ugāles stacijai nodošanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā"

TA-3357

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Rīkojuma projekts "Par valsts vietējā autoceļa V286 Mazaiskrogs-Anuļi-Kūdums-Daibe-Pīpēni posma 0,000.-2,886.km nodošanu Pārgaujas novada pašvaldības īpašumā"

TA-3263

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Rīkojuma projekts "Par valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči)-Grobiņa posma 93,300.-95,530.km nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"

TA-3358

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Rīkojuma projekts "Par valsts vietējā autoceļa V704 Pievedceļš lidostai nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-3360

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Rīkojuma projekts "Par valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmu nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-3272

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3791

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

34.§

Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-3789

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

35.§

Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-3793

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

36.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

TA-3815

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 16.janvāra noteikumos Nr.53 "Noteikumi par Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-4553

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.616 "Noteikumi par Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-4860

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-53

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmā 2009.-2013.gadam"

TA-4522

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.789 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-4649

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.398 "Prasības laboratoriju darba kvalitātei un laboratoriju inspicēšanai""

TA-4662

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Likumprojekts "Par Eiropas Konvenciju par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību"

TA-4857

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt pievienošanos Eiropas konvencijai par mājas (istabas) dzīvnieku aizsardzību (turpmāk - konvencija).

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē Latvijas Republikas vārdā parakstīt konvenciju.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Zemkopības ministrijai pēc konvencijas parakstīšanas un depozitārija apliecinājuma saņemšanas iesniegt depozitārija apliecinājumu, konvenciju angļu valodā un tās tulkojumu latviešu valodā, likumprojektu un tā anotāciju Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.585 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā""

TA-4446

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu"

TA-109

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta noteikšanu projektu.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieku parakstīt vienošanos.

4. Ārlietu ministrijai pēc vienošanās parakstīšanas iesniegt vienošanos, likumprojektu, kā arī precizēto anotāciju Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

7. Likumprojektā un vienošanās projektā paredzēto pasākumu īstenošanu iesaistītajām ministrijām un institūcijām nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

46.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas-Polijas kopīgajā komisijā sadarbībai izglītības un kultūras jautājumos"

TA-4818

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

47.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā""

TA-4034

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

48.§

Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai

TA-202, SAN-4099

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

 

 

49.§

Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai

TA-4898

______________________________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojumu projektu.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai.

3. Iekšlietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā civillietā Nr.C-27 2411/09/9.

 

 

50.§

Paskaidrojuma projekts Rīgas apgabaltiesai

TA-21

______________________________________________________

(L.Dilba, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt paskaidrojumu Rīgas apgabaltiesai.

3. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā civillietā Nr. C27171709/6.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai""

TA-2966

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

52.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-155

______________________________________________________

(U.Augulis, D.Robežniece, L.Vancāne, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 4.punktā iekļauto 8.punktu, izsakot to Finanšu ministrijas sagatavotajā redakcijā (šī protokola 53.paragrāfa TA-198) un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc likuma "Grozījumi likumā "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam''" spēkā stāšanās.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-198

______________________________________________________

(U.Augulis, D.Robežniece, L.Vancāne, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta normu šī protokola 52.paragrāfā minētā noteikumu projekta (TA -155) tekstā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

TA-157

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

55.§

Vēstules projekts Saeimai

TA-160

______________________________________________________

(I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimai.

2. Valsts kancelejai tehniski precizēt, noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimai.

 

 

56.§

Latvijas Konverģences programmas 2009.-2012.gadam projekts

TA-190

______________________________________________________

(I.Šņucins, R.Vējonis, E.Kušners, I.Stepanova, E.Repše, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Konverģences programmu 2009.-2012.gadam.

2. Finanšu ministrijai Latvijas Konverģences programmu 2009.-2012.gadam iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Eiropas lietu komisijai zināšanai.

3. Finanšu ministrijai Latvijas Konverģences programmu 2009.-2012.gadam līdz 2010.gada 29.janvārim iesniegt Eiropas Komisijā.

4. Finanšu ministram turpmāk nodrošināt, lai programma tiktu iesniegta Valsts kancelejā vismaz piecas darbdienas pirms tās izskatīšanas Ministru kabinetā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

57.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība""

TA-111

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

58.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

TA-165

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Atpūta 6", Kalvenes pagastā, Aizputes novadā privatizāciju"

TA-93

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

60.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Komerclikumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-173

______________________________________________________

(L.Medina, A.Kampars, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegtos priekšlikumus likumprojektam "Grozījumi Komerclikumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:

1.1. Izslēgt likumprojekta 8.pantu par grozījumu likuma 185.pantā.

1.2. Papildināt likuma XII sadaļu ar 4.nodaļu šādā redakcijā:

"4.nodaļa. Mikrosabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašie noteikumi

224.1.pants. Mikrosabiedrības ar ierobežotu atbildību jēdziens un piemērojamie noteikumi

(1) Mikrosabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk šīs nodaļas ietvaros - mikrosabiedrība) ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura atbilst šādām pazīmēm:

1) mikrosabiedrību dibina fiziskas personas un dibinātāju maksimālais skaits ir pieci;

2) mikrosabiedrības dalībnieki ir fiziskas personas un to maksimālais skaits ir pieci;

3) mikrosabiedrības valde sastāv no viena vai vairākiem mikrosabiedrības dalībniekiem.

(2) Mikrosabiedrībai piemērojami šā likuma noteikumi par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

(3) Mikrosabiedrībai piemērojami šīs nodaļas noteikumi līdz brīdim, kad mikrosabiedrības pamatkapitāls ir palielināts līdz šā likuma 185.pantā noteiktajam apmēram.

(4) Ja mikrosabiedrība neatbilst kādai no šā panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā noteiktajām pazīmēm, tai triju mēnešu laikā no brīža, kad rodas neatbilstība attiecīgajai pazīmei, jāpalielina pamatkapitāls līdz šā likuma 185.pantā noteiktajam apmēram.

224.2.pants. Mikrosabiedrības pamatkapitāla lielums un pamatkapitāla apmaksa

(1) Mikrosabiedrības pamatkapitāla lielums ir mazāks par šā likuma 185.pantā noteikto apmēru.

(2) Pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms pilnā apmērā. Pamatkapitāls apmaksājams sešu mēnešu laikā no dienas, kad mikrosabiedrība ierakstīta komercreģistrā.

(3) Pamatkapitāls apmaksājams tikai ar naudu. Pamatkapitālu var apmaksāt ar mantisko ieguldījumu, ja mikrosabiedrības pamatkapitāls sasniedz vismaz 50 procentus no šā likuma 185.pantā noteiktā apmēra.

(4) Mikrosabiedrība palielina pamatkapitālu līdz šā likuma 185.pantā noteiktajam apmēram desmit gadu laikā no mikrosabiedrības dibināšanas dienas.

224.3.pants. Mikrosabiedrības obligātā rezerve un tās izmantošana

(1) Mikrosabiedrība katru gadu veido obligāto rezervi, izdarot atskaitījumus vismaz 25 procentu apmērā no pārskata gada tīrās peļņas.

(2) Obligāto rezervi, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, var izmantot:

1) pamatkapitāla palielināšanai šā likuma 2244.pantā noteiktajā kārtībā;

2) pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no iepriekšējā pārskata gada peļņas;

3) iepriekšējā pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no pārskata gada peļņas.

224.4.pants. Pamatkapitāla palielināšanas kārtība

Papildus šā likuma 197.pantā noteiktajai kārtībai mikrosabiedrība pamatkapitālu var palielināt, palielinot esošo daļu nominālvērtību vai izlaižot jaunas daļas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot obligāto rezervi. Jaunās daļas sadalāmas dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām daļām.

224.5.pants. Mikrosabiedrības peļņas izlietošana un dividenžu izmaksa

(1) Papildus šā likuma 180.panta trešajā daļā minētajām ziņām priekšlikumā par peļņas izlietošanu norāda obligātajā rezervē izdarāmo atskaitījumu apmēru.

(2) Mikrosabiedrība dividendēs var izmaksāt to tīrās peļņas daļu, kura paliek pēc atskaitījumiem obligātajā rezervē.

224.6.pants. Reorganizācijas aizliegums

(1) Mikrosabiedrību nevar reorganizēt.

(2) Mikrosabiedrību nevar izveidot reorganizācijas ceļā."

1.3. Papildināt likuma 314.panta pirmo daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1) sabiedrība nav palielinājusi pamatkapitālu atbilstoši šā likuma 224.1 panta ceturtās daļas vai 224.3 panta ceturtās daļas noteikumiem;"

2. Tieslietu ministrijai precizēt iesniegto priekšlikumu par likuma 224.2.pantu, paredzot konkrētu pamatkapitāla apmēru, un iesniegt Saeimā priekšlikumus saskaņā ar šo protokollēmumu likumprojektam "Grozījumi Komerclikumā", kas iesniegts izskatīšanai Saeimā 2009.gada 11.decembrī (Saeimas reģ. Nr.1636/Lp9), un priekšlikumu anotāciju.

 

 

61.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2010.gada 28.-29.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-199

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2010.gada 28.-29.janvāra neformālajā sanāksmē.

 

 

62.§

Informatīvais ziņojums "Par 2009.gadā īstenotajiem aktīvajiem nodarbinātības un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem"

TA-183

______________________________________________________

(U.Augulis, D.Rancāne, I.Stepanova, R.Vējonis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Labklājības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par papildu atbalsta instrumentiem aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanai, jautājumu par Eiropas Savienības fondu darbības programmu aktivitāšu iespējamo pārskatīšanu iesniedzot izskatīšanai Koalīcijas partneru darba grupai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem (41.08 darba grupa).

 

 

63.§

Protokollēmuma projekts "Par 2010.gadā nepieciešamo papildu finansējumu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai"

TA-188

______________________________________________________

(D.Rancāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajai 1.2.2.1.5. apakšaktivitātei "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" paredzēt valsts budžeta līdzekļus 2010.gadā ne vairāk kā 7 968 052 lati.

3. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajai 3.3.1.2. aktivitātei "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" paredzēt valsts budžeta līdzekļus 2010.gadā ne vairāk kā 8 591 948 lati.

4. Finanšu ministram pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pieprasījuma saņemšanas atbilstoši 2008.gada 10.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.430 "Noteikumi par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali" noteiktajai kārtībai izvērtēt ministrijas pieprasījumu un veikt apropriācijas pārdali no budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

 

 

64.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru"

TA-187

______________________________________________________

(E.Repše, L.Peinberga, M.Segliņš, R.Vējonis, E.Dreimane, B.Fromane, E.Zalāns, I.V.Lieģis, A.Kampars, L.Mūrniece, B.Rozentāle, I.Dālderis, K.Gerhards, U.Augulis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt (balsojumā par rīkojuma projektu: par - 5 (aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 4 (reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, tieslietu ministrs M.Segliņš, veselības ministre B.Rozentāle, kultūras ministrs I.Dālderis), atturas - 4 (satiksmes ministrs K.Gerhards, vides ministrs R.Vējonis, labklājības ministrs U.Augulis, zemkopības ministrs J.Dūklavs).

2. Ņemot vērā Zaļo un zemnieku savienības pārstāvja R.Vējoņa priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu, pamatojoties uz koalīcijas partiju sadarbības līgumu, uz nedēļu atlikt.

3. Valsts kancelejai un Tieslietu ministrijai steidzami sagatavot atzinumu par rīkojuma projekta atbilstību Valsts civildienesta likumam, ņemot vērā, ka lēmums Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora Dz.Jakāna disciplinārlietā vēl nav pieņemts.

 

 

65.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-166

______________________________________________________

(J.Bundulis, B.Rozentāle, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanai Veselības ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros.

 

 

66.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai""

TA-115

______________________________________________________

(E.Kārkla, R.Vējonis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Vides ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

67.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.406-k "Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru""

418-k (2009.)

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.50

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 5Pieņemts: 26.01.2010.
204317
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)