Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.67

Rīgā 2010.gada 19.janvārī (prot. Nr.4 51.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 12.panta trešo un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 46., 195.nr.; 2009, 19.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 6.20. un 6.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.20. procentu maksājumiem par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" Valsts kasē ņemto aizņēmumu, kas paredzēts Eiropas Savienības līdzfinansējuma nodrošināšanai, lai īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu projektus atbilstoši valsts budžetam kārtējam gadam;

6.21. sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja (pasažieru pārvadātāja) papildu izdevumu segšanai, kas saistīti ar apbraucamā ceļa izmantošanu, ja esošais autoceļš tiek remontēts."

2. Svītrot 8.punktu.

3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Mērķdotācijai paredzētos līdzekļus Satiksmes ministrija sadala starp pašvaldībām atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Ministru kabinets ne retāk kā reizi trijos gados pārskata šo noteikumu 1.pielikumā noteikto pašvaldībām piešķiramo mērķdotācijas daļu."

4. Svītrot 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22.punktu.

5. Papildināt noteikumus ar 23.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.12 Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam pašvaldību līdzfinansējumam."

6. Aizstāt 29., 30. un 31.punktā vārdus "1.pielikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "2.pielikums" (attiecīgā locījumā).

7. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Pilsētu tranzīta iela šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības īpašumā esoša iela, kas ir valsts galveno vai reģionālo autoceļu sākums, turpinājums vai beigas, kas ir iekļauta Ministru kabineta apstiprinātajā valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstā un pa kuru atļauta kustība kravas automobiļiem un to sastāviem ar pilnu masu vairāk par 12 000 kg."

8. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Pilsētu tranzīta ielu uzturēšanas līdzfinansēšanai līdzekļus Satiksmes ministrija piešķir 50 procentu apmērā no finansējuma, kas plānots attiecīgajā maršrutā iekļautās tranzīta ielas turpinājumā esošā valsts galvenā vai reģionālā autoceļa ikdienas uzturēšanas finansēšanai."

9. Svītrot 49.1, 52., 56., 58. un 59.punktu.

10. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.marta
noteikumiem Nr.173

Pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadalījums

Nr. p. k.

Pašvaldība

Procenti

1.

Ādažu novads

0,3930

2.

Aglonas novads

0,3852

3.

Aizkraukles novads

0,4378

4.

Aizputes novads

0,6040

5.

Aknīstes novads

0,2442

6.

Alojas novads

0,3523

7.

Alsungas novads

0,1366

8.

Alūksnes novads

1,2489

9.

Amatas novads

0,6166

10.

Apes novads

0,2975

11.

Auces novads

0,4332

12.

Babītes novads

0,4906

13.

Baldones novads

0,2241

14.

Baltinavas novads

0,0944

15.

Balvu novads

0,7783

16.

Bauskas novads

1,2964

17.

Beverīnas novads

0,2068

18.

Brocēnu novads

0,3046

19.

Burtnieku novads

0,4097

20.

Carnikavas novads

0,1763

21.

Cēsu novads

1,0510

22.

Cesvaines novads

0,2607

23.

Ciblas novads

0,3363

24.

Dagdas novads

0,7241

25.

Daugavpils novads

2,0213

26.

Dobeles novads

1,3987

27.

Dundagas novads

0,2199

28.

Durbes novads

0,2435

29.

Engures novads

0,3446

30.

Ērgļu novads

0,2567

31.

Garkalnes novads

0,2760

32.

Grobiņas novads

0,5192

33.

Gulbenes novads

1,3541

34.

Iecavas novads

0,3436

35.

Ikšķiles novads

0,3395

36.

Ilūkstes novads

0,6982

37.

Inčukalna novads

0,3075

38.

Jaunjelgavas novads

0,4203

39.

Jaunpiebalgas novads

0,1933

40.

Jaunpils novads

0,2088

41.

Jēkabpils novads

0,5788

42.

Jelgavas novads

1,6253

43.

Kandavas novads

0,5498

44.

Kārsavas novads

0,5642

45.

Kokneses novads

0,2807

46.

Krāslavas novads

1,3631

47.

Krimuldas novads

0,3007

48.

Krustpils novads

0,5629

49.

Kuldīgas novads

1,6556

50.

Ķeguma novads

0,3368

51.

Ķekavas novads

0,5790

52.

Lielvārdes novads

0,5466

53.

Līgatnes novads

0,2113

54.

Limbažu novads

1,4239

55.

Līvānu novads

0,6392

56.

Lubānas novads

0,1701

57.

Ludzas novads

1,0976

58.

Madonas novads

1,9749

59.

Mālpils novads

0,2327

60.

Mārupes novads

0,4144

61.

Mazsalacas novads

0,1658

62.

Naukšēnu novads

0,1426

63.

Neretas novads

0,2998

64.

Nīcas novads

0,2553

65.

Ogres novads

1,8153

66.

Olaines novads

0,4505

67.

Ozolnieku novads

0,4253

68.

Pārgaujas novads

0,3724

69.

Pāvilostas novads

0,2105

70.

Pļaviņu novads

0,3193

71.

Preiļu novads

0,6063

72.

Priekules novads

0,5062

73.

Priekuļu novads

0,3873

74.

Raunas novads

0,2548

75.

Rēzeknes novads

2,1222

76.

Riebiņu novads

0,5772

77.

Rojas novads

0,2502

78.

Ropažu novads

0,2978

79.

Rucavas novads

0,2779

80.

Rugāju novads

0,2752

81.

Rūjienas novads

0,3246

82.

Rundāles novads

0,2089

83.

Salacgrīvas novads

0,6302

84.

Salas novads

0,2612

85.

Salaspils novads

0,5828

86.

Saldus novads

1,6314

87.

Saulkrastu novads

0,2760

88.

Sējas novads

0,2071

89.

Siguldas novads

0,8853

90.

Skrīveru novads

0,1477

91.

Skrundas novads

0,3309

92.

Smiltenes novads

0,7165

93.

Stopiņu novads

0,2923

94.

Strenču novads

0,1807

95.

Talsu novads

1,9063

96.

Tērvetes novads

0,3079

97.

Tukuma novads

1,5212

98.

Vaiņodes novads

0,2150

99.

Valkas novads

0,4701

100.

Valmieras novads

0,3294

101.

Varakļānu novads

0,2666

102.

Vārkavas novads

0,1761

103.

Vecpiebalgas novads

0,3808

104.

Vecumnieku novads

0,5066

105.

Ventspils novads

1,0005

106.

Viesītes novads

0,3942

107.

Viļakas novads

0,4617

108.

Viļānu novads

0,3687

109.

Zilupes novads

0,2715

110.

Jēkabpils

1,0857

111.

Valmiera

1,0474

112.

Rīga

21,4466

113.

Daugavpils

3,4962

114.

Liepāja

3,0859

115.

Jelgava

2,5467

116.

Jūrmala

3,0880

117.

Ventspils

1,8019

118.

Rēzekne

1,3821

Kopā

100,0000 "

11. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.marta
noteikumiem Nr.173

Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojumu

 

(pašvaldības nosaukums)

Pārskats
par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojumu

 

.gada

 
   

(pirmajā ceturksnī, pirmajā pusgadā, deviņos mēnešos, divpadsmit mēnešos)

I. Mērķdotācija pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai (Ls)

 1.  Mērķdotācijas atlikums uz ______.gada 1.janvāri   
 2.  Saņemta mērķdotācija pārskata periodā   
 3.  Izlietota mērķdotācija pārskata periodā   
 4.  Mērķdotācijas atlikums uz pārskata perioda beigām   

II. Ceļu un ielu finansēšanai izlietota mērķdotācija (Ls)

 Nr.p.k.

Izdevumu veids

Summa

 1.  Ceļu un ielu būvprojektēšana   
 2.  Ceļu un ielu būvniecība   
 3.  Ceļu un ielu rekonstrukcija   
 4.  Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana   
 5.  Ceļu un ielu periodiskā uzturēšana (renovācija)   
 6.  Pārējie izdevumi   
  

Kopā

  

 

Pašvaldības vadītājs        
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Galvenais grāmatvedis        
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Sagatavotāja uzvārds un telefons

Piezīme.

* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 67Pieņemts: 19.01.2010.Stājas spēkā: 28.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 27.01.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
204201
28.01.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"