Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.4

2010.gada 19.janvārī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

TA-4304

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.298 "Eiroatlantisko lietu padomes nolikums""

TA-4905

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.33 "Informācijas analīzes dienesta nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4907

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""

TA-4908

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.692 "Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms un izmantošanas kārtība""

TA-4909

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

TA-4632

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem""

TA-4892

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-06 "Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves""

TA-4890

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-4381

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.242 "Noteikumi par vienkāršām spiedtvertnēm""

TA-4876

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu""

TA-4878

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""

TA-4625

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Par meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma pārdošanu"

TA-4148

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

14.§

Rīkojuma projekts "Par 2008.gada 5.decembrī ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās licences Nr.2 izmantotāja maiņu"

TA-55

______________________________________________________

(D.Merirands, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Rīkojuma projekts "Par 2006.gada 30.jūnijā ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās licences Nr.2 izmantotāja maiņu"

TA-57

______________________________________________________

(D.Merirands, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai, izsniedzot licenci, paredzēt, ka jaunais licences izmantotājs uzņemas veikt visas iepriekšējā licences izmantotāja ar licenci saistītās neizpildītās darbības.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

16.§

Noteikumu projekts "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"

TA-4421

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai viena mēneša laikā pēc grozījumu Likuma par budžetu un finanšu vadību 36.panta piektajā daļā spēkā stāšanās iesniegt Ministru kabinetā ar Satiksmes ministriju saskaņotu noteikumu grozījumu projektu, kas ietvertu valsts aizdevuma izsniegšanas un apkalpošanas kārtību ostu pārvaldēm.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā publisko informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem""

TA-4014

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-4442

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rīgā, Eksporta ielā 6-20, pārdošanu"

TA-4430

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4353

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.812 "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)""

TA-68

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.446 "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)""

TA-69

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta rīkojumā Nr.565 "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO)""

TA-72

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Par Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 24.§) "Informatīvais ziņojums par Valsts policijas nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-63

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Pagarināt Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 24.§) "Informatīvais ziņojums par Valsts policijas nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 28.decembrim.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.17 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitāti "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai"""

TA-48

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

TA-4654

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.950 "Noteikumi par valsts nodevu par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu""

TA-4900

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.169 "Noteikumi par Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-4778

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.908 "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-4447

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā""

TA-4780

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta apliecības un deputāta nozīmes paraugu"

TA-4563

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumi Nr.530 "Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums""

TA-4646

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Starptautiskās Jūras organizācijas sadarbības memorandu par dalību brīvprātīgajā Starptautiskās Jūras organizācijas dalībvalstu auditā"

TA-4267

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot satiksmes ministru K.Gerhardu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Latvijas Republikas un Starptautiskās Jūras organizācijas sadarbības memorandu par dalību brīvprātīgajā Starptautiskās Jūras organizācijas dalībvalstu auditā.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu pretapaugšanas sistēmu izmantošanu"

TA-4284

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"

TA-4394

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Tieslietu ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"

TA-49

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība""

TA-4556

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa rīkojumā Nr.218 "Par Sabiedrības integrācijas fonda padomi""

TA-4075

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.363 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību""

TA-4883

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

TA-4290

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-4848

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumos Nr.833 "Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām""

TA-3

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

43.§

Rīkojuma projekts "Par Konkurences padomes locekļu vērtēšanas komisiju"

TA-51

______________________________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Rīkojuma projekts "Par J.Pūces iecelšanu Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatā"

TA-50

______________________________________________________

(A.Kampars, M.Segliņš, B.Rozentāle, J.Pūce, L.Mūrniece, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

45.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā, Ķīnas Tautas Republikā sagatavošanas gaitu"

TA-11

______________________________________________________

(E.Beļskis, E.Zalāns, I.Gailīte, M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" jautājumā par ziedojumiem.

 

 

Ministru kabineta lieta

46.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-139, SAN-4001

______________________________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 

 

47.§

Par papildinājumu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai 2009.gada 4.novembrī adresētajai vēstulei

SAN-3539

______________________________________________________

(R.Klimkāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

48.§

Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai, kurās finansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas"

TA-102

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut valsts aģentūrai "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" slēgt līgumus par sekojošu apakšaktivitāšu ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, paredzot, ka Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu finansējuma saņēmējs nodrošinās no saviem līdzekļiem:

2.1. 1.3.1.1.1.apakšaktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" - par summu ne vairāk kā 10 076 293 lati;

2.2. 1.3.1.1.4.apakšaktivitātē "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām" - par summu ne vairāk kā 26 795 431 lati;

2.3. 2.1.2.1.1.apakšaktivitātē "Kompetences centri" - par summu ne vairāk kā 36 320 911 lati;

2.4. 2.1.2.2.1.apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" - par summu ne vairāk kā 15 698 785 lati;

2.5. 2.1.2.2.2. apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" - par summu ne vairāk kā 33 738 033 lati;

2.6. 2.1.2.2.3.apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" - par summu ne vairāk kā 713 501 lati;

2.7. 2.1.2.4.aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" - par summu ne vairāk kā 35 287 885 lati;

2.8. 2.3.1.1.1.apakšaktivitē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" - par summu ne vairāk kā 6 775 796 lati;

2.9. 2.3.2.2.aktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās" - par summu ne vairāk kā 7 770 651 lati;

2.10. 3.4.2.1.1.apakšaktivitātē "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai" - par summu ne vairāk kā 4 647 460 lati.

3. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā minēto projektu īstenošanai atbilstoši ziņojumā norādītajam apjomam sadarbības iestāde atsevišķā valsts budžeta programmā plāno ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus - atmaksās finansējuma saņēmējam attiecīgajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas.

 

 

49.§

Protokollēmuma projekts "Par pārstāvju pilnvarošanu administratīvajā lietā Nr.A42856409"

TA-105

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā administratīvajā lietā Nr.A42856409.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

50.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu""

TA-104

______________________________________________________

(G.Paidere, I.Stepanova, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Tieslietu ministrijai steidzami saskaņot noteikumu anotāciju ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc precizētās anotācijas saņemšanas.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""

TA-42

______________________________________________________

(E.Zalāns, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

52.§

Rīkojuma projekts "Par darba grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai"

TA-114

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

53.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 21.-22.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-135

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par neformālās Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010.gada 21.-22.janvāra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

2. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietniecei I.Airei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālās Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu ministru padomes 2010.gada 21.-22.janvāra sanāksmē Toledo Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

54.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2010. gada 21.-22. janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-141

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par 2010.gada 21.-22.janvāra neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

2. Tieslietu ministram M. Segliņam pārstāvēt Latvijas Republiku 2010.gada 21.-22.janvāra neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

55.§

Par Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.2 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām pārdalīt finansējumu no lielajiem infrastruktūras projektiem uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību""

TA-4213

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Kampars, E.Repše, A.Liepiņš, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.2 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām pārdalīt finansējumu no lielajiem infrastruktūras projektiem uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību"" grozījumu un izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 16.februārim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā:

10.1. informatīvo ziņojumu par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" un 3.5.2.2.aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" īstenošanas progresu līdz 2009.gada beigām un prognozi par finansējuma apguvi 2010.gadā;

10.2. priekšlikumus papildu līdzekļu pārdalei aktivitātei 2.1.2.4 "Augstas pievienotās vērtības investīcijas"".

 

 

56.§

Rīkojuma projekts "Par Naturalizācijas pārvaldes funkciju nodošanu"

TA-136, TA-71

______________________________________________________

(L.Mūrniece, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Iekšlietu ministriju precizēt rīkojuma projektu un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Iekšlietu ministrijai nodrošināt, ka rīkojumā minētos pārņemtos valsts pārvaldes uzdevumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē veic struktūrvienība, kuras nosaukums ir Naturalizācijas pārvalde.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

57.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārējo attiecību padomes 2010.gada 25.janvāra sanāksmei

TA-110

______________________________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārējo attiecību padomes 2010.gada 25.janvāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija Nr.1 "Somālija";

2.2. Pozīcija Nr.2 "Afganistāna/Pakistāna";

2.3. Pozīcija Nr.1 "Jemena".

3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārējo attiecību padomē izskatāmajiem jautājumiem.

4. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Teikmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārējo attiecību padomes 2010.gada 25.janvāra sanāksmēs.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

58.§

Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas pārdali"

TA-108-IP

______________________________________________________

(I.Prūse, M.Gruškevics, I.Stepanova, E.Zalāns, K.Gerhards, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību, NDV) pārdošanas, pārdales iespējām (turpmāk - informatīvais ziņojums).

2. Atbilstoši likumam "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" (turpmāk - likums), kā arī Noteiktā daudzuma vienību pārdošanas līgumiem, kas minēti informatīvajā ziņojumā (turpmāk - starptautiskie līgumi), noteikt, ka KPFI finansējums 30 milj. EUR (21 084 120 LVL) tiek izmantots šādām aktivitātēm:

2.1. projektu iesniegumu konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" īstenošanai;

2.2. projektu iesniegumu konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai ražošanas ēkās" īstenošanai;

2.3. projektu iesniegumu konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" īstenošanai;

2.4. Vides ministrijai protokollēmuma 2.1., 2.2., un 2.3.apakšpunktos noteikto projektu iesniegumu konkursu administrēšanai un tiem atbilstošo likuma 10.panta pirmajā daļā minēto funkciju un starptautiskajos līgumos noteikto saistību izpildei 421 682 LVL.

3. KPFI finansējuma pārdali un izmantošanu īstenot, nodrošinot proporcionālas attiecības ievērošanu starp informatīvajā ziņojumā minēto noteiktā daudzuma vienību pircēju līdzekļiem.

4. Paredzēt 2011. gada valsts budžetā finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijai KPFI projektu iesniegumu konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" ietvaros apstiprināto projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai valsts profesionālās izglītības iestādēm 1 804 553 latu apmērā. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2010.gada 15.novembrim iesniegt Finanšu ministrijā precizētus aprēķinus par nepieciešamo līdzfinansējuma apjomu iepriekšminētā konkursa ietvaros apstiprināto projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai, pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem par projektu īstenošanu.

5. Vides ministrijai izstrādāt un vides ministram noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniegt normatīvo aktu projektus, kas atbilstoši likuma 10.panta trešajai daļai, nosaka protokollēmuma 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktā noteikto projektu iesniegumu konkursu nolikumus:

5.1. saistībā ar protokollēmuma 2.1.apakšpunktu - līdz 2010.gada 30.aprīlim;

5.2. saistībā ar protokollēmuma 2.2.apakšpunktu - līdz 2010.gada 30.aprīlim;

5.3. saistībā ar protokollēmuma 2.3.apakšpunktu - līdz 2010.gada 30.aprīlim.

 

 

59.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2009.gada 4.decembra rīkojuma Nr. 521 "Par darba grupas izveidi" izpildi"

TA-112-DV

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Būcēns, K.Gerhards, A.Teikmanis, J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Aizsardzības ministrijai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, kā arī izteiktos priekšlikumus, sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu, saskaņot to ar Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-25-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.00

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 4Pieņemts: 19.01.2009.
204104
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"