Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2010.gada 12.janvārī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.131 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem""

TA-4797

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.236 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību būvniecību ārvalstīs""

TA-4380

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-4841

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.994 "Centrālās statistikas pārvaldes nolikums""

TA-4617

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"

TA-4375

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām""

TA-4532

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"

TA-4412

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību"

TA-4351

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.137 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām""

TA-4664

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu"

TA-4518

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministri T.Koķi parakstīt Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.965 "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība""

TA-4409

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus""

TA-4653

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu""

TA-1

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-4904

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-4559

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai papildināt likumprojekta 78.panta ceturto daļu, paredzot, ka Tieslietu ministrija pēc ministrijas, tiešās pārvaldes iestādes vai atvasinātas publiskas personas orgāna, iestādes vai amatpersonas izdotas instrukcijas vai ieteikuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" pārbauda to tiesiskumu, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

16.§

Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

TA-4682

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

TA-3799

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība"

TA-4543

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.821 "Izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un pārvietošanas kārtība""

TA-4542

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

20.§

Rīkojuma projekts "Par J.Zaķi"

TA-4516

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Rīkojuma projekts "Par J.Bērziņu"

TA-4517

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

22.§

Informatīvais ziņojums "Par Kataras Valsts iesniegtajām atrunām, pievienojoties 1979.gada 18.decembra Konvencijai par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu"

TA-4877

______________________________________________________

(I.Mangule, M.Riekstiņš, E.Dreimane, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijai līdz 2010.gada 31.janvārim sagatavot un iesniegt Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (turpmāk - Konvencija) depozitārijam - ANO Ģenerālsekretāram - protesta deklarāciju par Kataras Valsts veikto atrunu spēkā stāšanos attiecībās starp Kataras Valsti un Latvijas Republiku.

3. Ārlietu ministrijai protesta deklarācijā norādīt, ka:

3.1. Latvijas Republika iebilst pret Kataras Valsts veikto atrunu Konvencijas 2.panta (a) punktam, ievērojot, ka Konvencijas 2.pants formulē Konvencijas uzdevumus un mērķus. Saskaņā ar Konvencijas mērķiem un uzdevumiem atrunas attiecībā uz šo pantu nevar tikt izdarītas. Turklāt Kataras Valsts veiktā atruna ir neskaidra un var tikt attiecināta uz visām dzīves jomām;

3.2. Latvijas Republika iebilst pret Kataras Valsts veikto atrunu Konvencijas 9.panta 2.punktam, jo ar dzimumu saistīti ierobežojumi bērna valstiskās piederības noteikšanā nav pieļaujami un šāda veida ierobežojumi ir pretrunā ar Konvencijas mērķiem un būtību;

3.3. Latvijas Republika iebilst pret Kataras Valsts veikto atrunu Konvencijas 15.panta 1.punktam, jo dzimumu līdztiesība, mantošanas tiesībās vai sniedzot liecības, ir būtisks nosacījums šīs Konvencijas mērķu un uzdevumu sasniegšanā;

3.4. Latvijas Republika iebilst pret Kataras Valsts veikto atrunu Konvencijas 15.panta 4.punktam, jo tiesības brīvi pārvietoties un noteikt savu dzīvesvietu ir ļoti būtiskas cilvēktiesības, līdz ar to ierobežojumi, kas šīs tiesības ierobežo, nav savienojami ar šīs Konvencijas mērķi un būtību;

3.5. Latvijas Republika iebilst pret Kataras Valsts veiktajām atrunām Konvencijas 16.pantam, jo cilvēktiesības attiecas uz visiem cilvēkiem un laulība nevar liegt personai īstenot kādas esošās cilvēktiesības.

4. Latvijas Republika uzskata Konvenciju par spēkā esošu starp Latvijas Republiku un Kataras Valsti.

5. Pilnvarot turpmāk ārlietu ministru savas kompetences ietvaros, ja nepieciešams, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt protesta deklarācijas par veiktajām atrunām starptautiskos līgumos. Pēc protesta deklarācijas nosūtīšanas iesniegt informāciju par to Ministru kabinetam.

 

 

23.§

Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai"

TA-9

______________________________________________________

(A.Kampars, T.Koķe, K.Gerhards, J.Dūklavs, I.Stepanova, T.Volkova, E.Repše, J.Vētra, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai".

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un nozaru ministrijām, kuru padotībā ir augstākās izglītības iestādes, līdz 2010.gada 30.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē.

3. Jautājumu par finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei 2011. un 2012.gadā izskatīt valsts budžeta projekta kārtējam gadam sagatavošanas procesā.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

24.§

Koncepcijas par efektīva patērētāju tiesību aizsardzības mehānisma izveidi nebanku kreditēšanas jomā projekts

TA-4912, TA-2641

______________________________________________________

(Dž.Innusa, A.Kampars, A.Upena, B.Vītoliņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, papildinot to ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā apkopotu informāciju par spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz nebanku kreditēšanas līgumu nosacījumiem, un priekšlikumus to pilnveidošanai un standartlīgumu paraugu projektu, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību, un iesniegt precizēto rīkojumu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

25.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts"

TA-4906

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

26.§

Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijas projekts

TA-3540

______________________________________________________

(E.Zalāns, I.Leišavnieks, E.Repše, U.Bērziņš, S.Bāliņa, L.Paturskis, E.Taube, L.Straujuma, R.Vējonis, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt rīkojuma projekta 4.punktu, paredzot jautājumu par finansējumu koncepcijas īstenošanai skatīt kopā ar prioritāro projektu sarakstu, kā arī precizēt koncepcijas projektu, paredzot tehnoloģiskās neitralitātes principa, kā arī Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību ievērošanu koncepcijas īstenošanā, un iesniegt tos Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par ārvalstu pieredzi elektronisko identifikācijas karšu ieviešanā.

 

 

27.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.decembra rīkojuma Nr.810 "Par koncepciju par elektroniskās vēlēšanu sistēmas izveidi" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3563

______________________________________________________

(I.Leišavnieks, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 10.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 2.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību iestāžu (to skaitā arī iestāžu struktūrvienību) gatavību ar 2010.gada 1.janvāri pāriet uz dokumentu apriti starp iestādēm, izmantojot elektroniski parakstītus dokumentus"" 3. un 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

SAN-3861

______________________________________________________

(V.Vogoļenoks, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

29.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.974 "Dopinga kontroles noteikumi""

TA-45

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

30.§

Rīkojuma projekts "Par A.Luhsi"

TA-47

______________________________________________________

(U.Augulis, E.Zalāns, A.Luhse, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Informatīvais ziņojums "Par iespējām pārdalīt finansējumu no lielajiem infrastruktūras projektiem uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību"

TA-4213

______________________________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2.Atlikt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma Satiksmes ministrijas pārziņā esošās 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" lielā projekta "Lidostas "Rīga" integrācija dzelzceļa tīklā (Rail Baltica atzars)" īstenošanu, tā vietā aktivitātes ietvaros paredzēt īstenot alternatīvu dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu vai projektus par Kohēzijas fonda (turpmāk - KF) finansējumu 33 242 629 latu apmērā.

3.Samazināt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma Satiksmes ministrijas pārziņā esošās 3.3.1.4.aktivitātes "Lidostu infrastruktūras attīstība" KF finansējumu par 7 000 000 latu. Satiksmes ministrijai, lai izvēlētos aktivitātes otrās atlases kārtas ietvaros uzaicināmo projekta iesnieguma iesniedzēju, izvērtēt projekta ilgtspēju un iepriekš veikto valsts ieguldījumu apjomu, kā arī potenciālās lidostas attīstības iespējas.

4.Atlikt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās 3.5.2.4.aktivitātes "Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide" īstenošanu, izņemot no aktivitātes KF finansējumu 22 841 130 latu apmērā, atliekot lielā projekta "Pļaviņu HES rezerves pārgāžņu izveide" īstenošanu.

5.Piešķirt Vides ministrijas pārziņā esošajām darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitātēm papildu KF finansējumu 7 035 140 latu apmērā.

6.Pārdalīt no darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma aktivitātēm uz Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību, papildu ERAF finansējumu 22 805 990 latu apmērā.

7.Satiksmes ministrijai uzsākt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātes "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas otro daļu, līdz 2010.gada 22.janvārim uzaicinot Rīgas brīvostas pārvaldi iesniegt projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" iesniegumu. Ja Satiksmes ministrija apstiprina iesniegto projekta iesniegumu, līgumā par projekta īstenošanu Satiksmes ministrijai noteikt termiņu iepirkuma procedūras uzsākšanai ne vēlāku par 2010.gada 31.maiju.

8.Finanšu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju līdz 2010.gada 16.februārim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus darbības programmās "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un "Infrastruktūra un pakalpojumi", kā arī pēc grozījumu apstiprināšanas Ministru kabinetā iesniegt grozījumus apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

9.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2010.gada 16.februārim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" īstenošanas progresu līdz 2009.gada beigām un prognozi par finansējuma apguvi 2010.gadā.

10.Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 16.februārim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" un 3.5.2.2.aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" īstenošanas progresu līdz 2009.gada beigām un prognozi par finansējuma apguvi 2010.gadā.

11. Vides ministrijai līdz 2010.gada 16.februārim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros finansētajiem energoefektivitātes projektiem, īstenošanas progresu līdz 2009.gada beigām un prognozi par finansējuma apguvi 2010.gadā.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-46

______________________________________________________

(J.Bundulis, R.Vējonis, U.Augulis, A.Ploriņš, E.Zalāns, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: precizēt projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 3.punktam, precizēt 1.8.apakšpunktu, paredzot, ka attiecīgais noteikumu punkts un pielikums tiek atzīts par spēku zaudējušu, saskaņot projektu ar Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Noteikumu īstenošanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

5. Veselības ministrijai līdz 2010.gada 1.martam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā noteikumu projektu, kurā par spēku zaudējušu atzītais Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 91.3.punkts un 41.pielikums ir sagatavots jaunā redakcijā.

 

 

33.§

Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu Latvijas civilās iesaistes un attīstības sadarbības pasākumiem Afganistānā"

TA-78

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ārlietu ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotācijas pamatojuma daļu, ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Informatīvais ziņojums "Par veselības sektoram 2006.gadā un 2007.gadā piešķirto valsts galvoto aizdevumu apguvi, turpmāko rīcību un naudas plūsmu prognozēm"

TA-2968-IP

______________________________________________________

(I.Černušenko, V.Dombrovskis)

1. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" atļaut turpināt valsts galvotā aizdevuma projektu īstenošanu plānotajā apjomā.

2. Veselības ministrijai ikgadējā veselības nozares budžeta sagatavošanas procesā aktualizēt Rīgas Stradiņa universitātes un veselības aprūpes iestāžu, kas saņēmušas valsts galvotos aizdevumus, naudas plūsmu prognozes un EURIBOR likmes.

3. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Ludzas novada domi līdz 2010.gada 25.februārim izstrādāt SIA "Ludzas rajona slimnīca" turpmākās darbības modeli, kas nodrošina turpmāko valsts galvotā aizdevuma procentu un pamatsummas maksājumu saistību izpildi līgumā norādītājos apmēros un termiņos, un veselības ministram par sasniegtajiem rezultātiem informēt Ministru kabinetu.

4. Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Kuldīgas novada domi līdz 2010.gada 25.februārim izstrādāt SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" turpmākās darbības modeli, kas nodrošina turpmāko valsts galvotā aizdevuma procentu un pamatsummas maksājumu saistību izpildi līgumos norādītājos apmēros un termiņos, un veselības ministram par sasniegtajiem rezultātiem informēt Ministru kabinetu.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība""

TA-4655

______________________________________________________

(J.Blaževičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu noteikumu projekta 28.punktu izteikt šādā redakcijā: "28. Sadarbības iestāde pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu līdz 35 procentiem no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, bet ne vairāk par summu, ko finansējuma saņēmējs var pieprasīt ar maksājumu pieprasījumiem sadarbības iestādē sešu mēnešu laikā pēc avansa piešķiršanas.".

3. Valsts kancelejai attiecīgi precizēt noteikumu projektu un sagatavot to parakstīšanai.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

36.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 15.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-61

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministram A.Kamparam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālās Enerģētikas Ministru padomes 2010.gada 15.janvāra sanāksmē.

 

 

37.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 18.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-60

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Zemkopības ministrijas valsts sekretārei D.Lucauai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2010.gada 18.janvāra sanāksmē.

 

 

38.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Eiropas lietu ministru neformālo sanāksmi Lagranhā 2010.gada 12.-14.janvārī

TA-65

______________________________________________________

(I.Juhansone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Teikmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Eiropas lietu ministru neformālajā sanāksmē Lagranhā (Spānija) 2010.gada 12.-14.janvārī.

 

 

39.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru 2010.gada 15.-17.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-74

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Vides ministrijas parlamentārajai sekretārei Ž.Mikosai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes neformālajā sanāksmē 2010.gada 15.-17.janvārī.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

40.§

Latvijas Republikas nostājas "Par 2009.gada 20.novembra argumentētajā atzinumā minēto pārkāpuma procedūras lietu Nr.2009/0274" projekts

TA-36

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijā.

 

 

41.§

Latvijas Republikas nostājas "Par 2009.gada 24.novembra formālajā paziņojumā minēto pārkāpuma procedūras lietu Nr.2009/0520" projekts

TA-35

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijā.

 

 

42.§

Latvijas Republikas nostājas "Par 2009.gada 24.novembra formālajā paziņojumā minēto pārkāpuma procedūras lietu Nr.2009/0519" projekts

TA-40

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijā.

 

 

43.§

(2008.) Par papildu paskaidrojumiem Administratīvajai rajona tiesai

TA-3208

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegtos papildu paskaidrojumus Administratīvajai rajona tiesai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu paskaidrojumus Administratīvajai rajona tiesai.

 

 

44.§

Par Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstuli un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu saprašanās memorandu

TA-80-IP, SAN-4930, SAN-4930/388

______________________________________________________

(S.Bajāre, E.Zalāns, L.Medina, U.Augulis, I.V.Lieģis, R.Vējonis, A.Kampars, M.Riekstiņš, M.Bičevskis, I.Stepanova, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas un Ministru prezidenta sniegto informāciju.

2. Atbalstīt iesniegšanai Saeimā Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtāmo Nodomu vēstules projektu (Letter of Intent) un starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku noslēdzamo Papildu saprašanās memorandu (Supplemental Memorandum of Understanding), tai skaitā ievērojot Satversmes tiesas 2009.gada 21.decembra sprieduma lietā Nr.2009-43-01 "Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" 2.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam un 3.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109.pantam" izpildi.

3. Deleģēt Ministru prezidentu un finanšu ministru pēc attiecīga Saeimas apstiprinājuma saņemšanas parakstīt šī protokollēmuma 2.punktā minētos dokumentus. Finanšu ministrijai, ja nepieciešams, līdz parakstīšanai tehniski precizēt šos dokumentus.

4. Finanšu ministram iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai Saeimas lēmuma projektu par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt starptautiskā aizņēmuma dokumentus un šī protokollēmuma 2.punktā minētos dokumentus.

5. Pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētā Saeimas lēmuma pieņemšanas Labklājības ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par Satversmes tiesas 2009.gada 21.decembra sprieduma lietā Nr.2009-43-01 "Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" 2.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam un 3.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109.pantam" paātrinātas izpildes nodrošināšanu, paredzot ar 2010.gada 1.februāri atsākt pensiju izmaksu pilnā apjomā, bet ar 1.aprīli - ieturētās pensijas daļas atmaksu, un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par apropriācijas palielināšanu.

6. Pēc šī protokollēmuma 5.punkta izpildes Finanšu ministrijai Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai pieprasījumu apropriācijas palielināšanai.

 

 

45.§

Instrukcijas projekts par valsts drošības iestāžu amatpersonu darba samaksu

1-s

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iekšlietu ministres L.Mūrnieces priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.15

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 2Pieņemts: 12.01.2010.
203701
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)