Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2010.gada 5.janvārī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"

TA-2729

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

 

 

2.§

Likumprojekts "Latvijas Republikas Zemessardzes likums"

TA-3046

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus"

TA-4336

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.129 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti"""

TA-4828

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-4382

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai""

TA-2997

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Aspazijas bulvārī 20, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

TA-1191

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.augusta noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Drošības policija veic aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)""

TA-4324

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-4418

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 27.februāra rīkojuma Nr.104 "Par Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-4603

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumu Nr.79 "Dzimumu līdztiesības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4578

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 5.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 57.§) "Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-4597

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā pastāvošo ekonomisko situāciju un papildus finansējuma iegūšanas un Valsts darba inspekcijas kapacitātes paplašināšanas pašreizējo neiespējamību, atzīt Ministru kabineta 2009.gada 5.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 57.§) "Par pasākumiem darba strīdu izskatīšanas efektivitātes palielināšanai" 2.punktu par aktualitāti zaudējušu.

 

 

13.§

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3997

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

3. Lūgt Saeimu likumprojektu atzīt par steidzamu.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Starptautiskās Jūras organizācijas sadarbības memorandu par dalību brīvprātīgajā Starptautiskās Jūras organizācijas dalībvalstu auditā"

TA-4267

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas š.g. 5.janvāra vēstulē Nr.08-01/14 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

2. Satiksmes ministrijai līdz š.g. 8.janvārim iesniegt Valsts kancelejā precizēto memoranda tekstu un tā tulkojumu.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumos Nr.405 "Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums""

TA-4400

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.720 "Tiesu administrācijas nolikums""

TA-4552

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 48.§) "Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-4657

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā veselības ministres iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 48.§) "Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.maijam.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"

TA-4896

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""

TA-4319

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes valdījumā"

TA-4855

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par līgumcenu robežām""

TA-4863

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""

TA-4865

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām""

TA-4899

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.289 "Valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugi iepirkumu jomā, to iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība""

TA-4866

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""

TA-4789

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai""

TA-4839

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Mežmuižas Dzirnavas", Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā nodošanu privatizācijai"

TA-4871

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"

TA-4872

______________________________________________________

(E.Repše,V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""

TA-4825

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"

TA-4821

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām"

TA-4270

______________________________________________________

(E.Zalāns, R.Vējonis, K.Jaunzeme, D.Vilkaste, E.Pētersons, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai saskaņot noteikumu projekta 3. un 4.punkta redakciju ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Vides ministrijai līdz 2010.gada 30.decembrim sagatavot aizsargājamo jūras teritoriju "Irbes šaurums", "Rīgas līča rietumu piekraste", "Selga uz rietumiem no Tūjas" un "Ainaži-Salacgrīva" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektus, ņemot vērā šo noteikumu 3. un 4.punktā noteikto, kā arī saskaņojot ar attiecīgo aizsargājamo jūras teritorijas piekrastes pašvaldību, un noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā.

5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:

"Ministru kabineta noteikumu projekts paredz noteikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, nenosakot prasības šo teritoriju izmantošanas un aizsardzības kārtībai. Arī Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" precīzi nenosaka prasības un aprobežojumus visām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Vēršu uzmanību, ka šāda īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikšanas prakse ir nepieļaujama, jo faktiski tiek apstiprinātas teritoriju robežas, kurās paredzami darbības aprobežojumi, taču aprobežojumi nav zināmi.".

 

 

32.§

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"

TA-4873

______________________________________________________

(U.Lielpēters, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ministru kabineta locekļiem turpmāk ņemt vērā Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 6.panta pirmajā daļā norādīto, ka atļauju atsavināt valsts kustamo mantu, kas atrodas ministrijas, tās pakļautībā, pārraudzībā vai pārziņā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā, dod attiecīgais ministrs, un nevirzīt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kuru lemšana ir nozares ministra kompetence.

 

 

Informatīvie ziņojumi

33.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības sistēmas vienkāršošanu"

TA-4346

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības sistēmas vienkāršošanu".

2. Atbalstīt Finanšu ministrijas izstrādātos priekšlikumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības sistēmas vienkāršošanai saskaņā ar informatīvā ziņojuma II nodaļu.

3. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 26.februārim:

3.1. iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā;

3.2. ievērojot informatīvā ziņojuma II nodaļas 1.punkta priekšlikumu, vienoties ar donorvalstīm par grozījumiem Saprašanās memoranda par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2004. - 2009.gadā A pielikumā un Saprašanās memoranda par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ieviešanu 2004. - 2009.gadā, kurš izveidots saskaņā ar 2003.gada 14.oktobra līgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Kopienu par Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumentu 2004. - 2009.gadā, A pielikumā.

 

 

34.§

Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko situāciju valstī"

TA-4895

______________________________________________________

(O.Barānovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

Ministru kabineta lieta

35.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

SAN-4001

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

36.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts""

TA-4906

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu, noteikumu projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

 

 

37.§

Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 19.novembra spriedumu administratīvajā lietā Nr.A42701608

TA-4600

______________________________________________________

(K.Lore, M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A42701608.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A42701608.

 

 

38.§

Informatīvais ziņojums "Par iespējām pārdalīt finansējumu no lielajiem infrastruktūras projektiem uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību"

TA-4213

______________________________________________________

(A.Ūbelis, A.Matīss, E.Zalāns, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt. Balsojumā par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta atbalstīšanu: par - 7 (finanšu ministrs E.Repše, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, vides ministrs R.Vējonis, zemkopības ministrs J.Dūklavs, labklājības ministrs U.Augulis, aizsardzības ministrs I.V.Lieģis, Ministru prezidents V.Dombrovskis); pret - 3 (reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, ārlietu ministrs M.Riekstiņš, veselības ministre B.Rozentāle).

2. Ņemot vērā, ka Tautas partijas klātesošie ministri Ministru kabineta sēdē balsoja pret iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, jautājumu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabinetu veidojošo 9.Saeimas frakciju sadarbības līguma 5.2.3.apakšpunktā noteikto atkārtoti izskatīt nākamajā koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdē.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

39.§

Par Latvijas Republikas nostāju prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-391/09 Runevič-Vardyn et Wardyn

TA-4910

______________________________________________________

(Z.Rasnača, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 391/09 Runevič-Vardyn et Wardyn.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori Kristīni Drēviņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti Zani Rasnaču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C 391/09 Runevič-Vardyn et Wardyn. Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim parakstīt pilnvaru.

 

 

40.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Radiņš pret Latviju"

402-k

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.Reine, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto ziņojumu.

2. (N) Atbalstīt priekšlikumu par jautājuma risināšanu mierizlīguma ceļā.

3. (K)

4. (K)

5. (K)

 

 

41.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Marina pret Latviju"

403-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.

 

 

42.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Harjo pret Latviju"

404-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.

 

 

43.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Petrovs pret Latviju"

412-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto ziņojumu.

2. (N) Atbalstīt priekšlikumu par jautājuma risināšanu mierizlīguma ceļā.

3. (K)

4. (K)

5. (K)

 

 

44.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kuročkins pret Latviju"

413-k

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto ziņojumu.

2. (N) Atbalstīt priekšlikumu par jautājuma risināšanu mierizlīguma ceļā.

3. (K)

4. (K)

5. (K)

 

 

45.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-4853-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

46.§

Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.decembra instrukcijā Nr.8-s "Par valsts drošības iestāžu amatpersonu darba samaksu""

1-s

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu, instrukcijas projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.25

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

E.Dreimane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 1Pieņemts: 05.01.2010.
203285
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)