Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "izdarot noziedzīgu nodarījumu" ar vārdiem "noziedzīga nodarījuma rezultātā".

2. Papildināt 26.panta ceturto daļu pēc vārdiem "trešo valstu" ar vārdiem "un teritoriju".

3. Izteikt 30.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts Kontroles dienesta rakstveida pieprasījums, kas izriet no likuma subjekta ziņojuma vai šā likuma 62.pantā minētās iestādes un institūcijas sniegtās informācijas, sniegt tam šajā likumā paredzēto funkciju veikšanai nepieciešamo likuma subjekta rīcībā esošo informāciju un dokumentus par tādu klientu vai tā darījumu, līdzekļu izcelsmi un to tālāku kustību, ko likuma subjekts ir ieguvis, izpildot šā likuma prasības. Par pārējiem šā klienta darījumiem informācija un dokumenti Kontroles dienestam pēc pieprasījuma izsniedzami ar ģenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora piekrišanu. Ņemot vērā sniedzamās informācijas un dokumentu apjomu, pēc saskaņošanas ar Kontroles dienestu pieprasījuma izpildes termiņu var pagarināt."

4. 32.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad no likuma subjekta saņemts ziņojums par atturēšanos veikt darījumu vai par atturēšanos no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā, Kontroles dienests izvērtē, vai likuma subjekts pieņēmis šā panta pirmajā daļā paredzēto lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem un vai konkrētajai personai noteiktais tiesību ierobežojums ir samērīgs, un izdod rīkojumu turpināt vai izbeigt atturēšanos no viena vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu veikšanas vai no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā. Kontroles dienesta rīkojumu, pamatojoties uz kuru likuma subjekts izbeidz atturēšanos no viena vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu veikšanas vai no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā, ir nepieciešams pamatot.";

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Ne vēlāk kā 40 dienu laikā pēc tam, kad saņemts ziņojums par atturēšanos veikt darījumu vai par atturēšanos no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā, bet izņēmuma gadījumā ģenerālprokurora vai viņa īpaši pilnvarota prokurora noteiktajā papildu termiņā - ne ilgākā kā 40 dienas, kas nepieciešams būtiskas pieprasītās informācijas saņemšanai, tai skaitā no ārvalstīm, Kontroles dienests veic vienu no šādām darbībām:";

izteikt trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) rakstveidā paziņo šā likuma subjektam, ka turpmāka atturēšanās no darījuma veikšanas vai no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā ir izbeidzama, jo šā panta trešās daļas 1.punktā minētā rīkojuma izdošanai nav pamata;";

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdu "sešdesmitajā" ar vārdu "četrdesmitajā";

papildināt astoto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ir saņēmis šā panta 2.1 daļā minēto Kontroles dienesta rīkojumu izbeigt atturēšanos no darījumu veikšanas vai no noteikta veida debeta operācijām klienta kontā."

5. Papildināt likumu ar 33.1, 33.2 un 33.3 pantu šādā redakcijā:

"33.1 pants. Objekti, uz kuriem attiecināmi Kontroles dienesta rīkojumi

(1) Rīkojumi, kurus Kontroles dienests izdod saskaņā ar šā likuma 32.panta trešās daļas 1.punktu un 33.panta pirmo daļu, attiecināmi uz noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, tai skaitā uz mantu, kas radusies, pārvēršot noziedzīgi iegūtus līdzekļus citās vērtībās.

(2) Ja noziedzīgi iegūti līdzekļi pilnībā vai daļēji ir pievienoti no likumīgiem avotiem iegūtiem līdzekļiem, Kontroles dienesta rīkojumi attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu un no likumīgiem avotiem iegūtu līdzekļu kopējo masu, nepārsniedzot noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtību.

(3) Ja no līdzekļiem, uz kuriem saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu attiecina Kontroles dienesta rīkojumus, tiek gūti augļi, tad Kontroles dienesta rīkojumi attiecas arī uz iegūtajiem augļiem vai to daļu, kas atbilst no noziedzīgi iegūtajiem līdzekļiem gūto augļu vērtībai.

33.2 pants. Rīkojums par darījumu pārraudzību

Kontroles dienests, ja tam, pamatojoties uz savā rīcībā esošo informāciju, kas saņemta no likuma subjekta vai informācijas apmaiņas ceļā ar šā likuma 62.pantā minētajām iestādēm un institūcijām, rodas pamatotas aizdomas, ka ir noticis vai notiek noziedzīgs nodarījums, tajā skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma finansēšana vai šo darbību mēģinājums, ar ģenerālprokurora vai viņa īpaši pilnvarota prokurora akceptu izdod rīkojumu likuma subjektam veikt darījumu pārraudzību tā klienta kontā - uz laiku līdz vienam mēnesim. Ja nepieciešams, šo termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim var pagarināt ģenerālprokurors vai viņa īpaši pilnvarots prokurors.

33.3 pants. Rīkojuma paziņošana zemesgrāmatu nodaļai

(1) Kontroles dienesta saskaņā ar šā likuma 32.panta trešās daļas 1.punktu izdoto rīkojumu, ja tas satur zemesgrāmatu kompetencē esošu jautājumu, paziņo zemesgrāmatu nodaļai. Ja zemesgrāmatu nodaļā līdz rīkojuma saņemšanai vai rīkojumā noteiktā termiņa laikā saņemts nostiprinājuma lūgums par labprātīgu tiesību nostiprinājumu uz Kontroles dienesta rīkojumā norādīto nekustamo īpašumu, zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pieņem lēmumu par nostiprinājuma lūguma izskatīšanas apturēšanu uz rīkojumā noteikto termiņu. Pieņemto lēmumu zemesgrāmatu nodaļa nosūta Kontroles dienestam.

(2) Pēc šā likuma 32.panta trešās daļas 1.punktā minētā Kontroles dienesta rīkojuma saņemšanas zemesgrāmatu nodaļa rakstveidā informē par to personu, uz kuru tas attiecas, nosūtot rīkojuma kopiju, kurā izskaidrota tā apstrīdēšanas kārtība."

6. 34.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pārzinim" ar vārdiem "vai zemesgrāmatu nodaļai";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Saskaņā ar šā likuma 32.panta 2.1 daļu izdotos Kontroles dienesta rīkojumus personas, attiecībā uz kuru darījumiem vai noteikta veida debeta operācijām atturēšanās ir turpināma, vai šo personu pilnvaroti pārstāvji, kā arī šā likuma subjekti var apstrīdēt īpaši pilnvarotam prokuroram šajā likumā noteiktajos termiņos.";

papildināt otro daļu pēc vārda "pirmajā" ar vārdu un skaitli "un 1.1".

7. Papildināt 39.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Kontroles dienestam" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī informēt klientu par Kontroles dienesta saskaņā ar šā likuma 32.panta 2.1 daļu izdoto rīkojumu".

8. 45.pantā:

izslēgt ievaddaļā vārdus "uzraudzības un kontroles";

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Darījumus ar Valsts kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajiem kultūras pieminekļiem uzrauga un kontrolē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija."

9. Papildināt 48.panta pirmo daļu pēc vārdiem "ziņas par klientu" ar vārdiem "darījumu pārraudzību klienta kontā".

10. Papildināt 51.panta otrās daļas 2.punktu pēc vārda "pārzinim" ar vārdiem "vai vērsties zemesgrāmatu nodaļā ar lūgumu".

11. Aizstāt 56.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus "ja par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti šā likuma 5.pantā" ar vārdiem "ja par noziedzīgu nodarījumu".

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā likuma 32.panta 2.1 daļa, grozījumi 32.panta trešās daļas ievaddaļā un trešās daļas 3.punktā attiecībā uz 40 dienu termiņa noteikšanu, 32.panta astotās daļas 4.punkts, 34.panta 1.1 daļa, grozījumi 34.panta otrajā daļā, kā arī grozījumi 39.panta pirmajā daļā attiecībā uz klienta informēšanu par Kontroles dienesta saskaņā ar šā likuma 32.panta 2.1 daļu izdoto rīkojumu nav piemērojami likuma subjekta ziņojumiem, kas Kontroles dienestam iesniegti līdz 2009.gada 31.decembrim."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 10.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.decembrī

 
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
203006
01.01.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)