Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 21.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2004, 18., 23.nr.; 2005, 2., 15.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 1.nr.; 2009, 2., 6., 9., 12., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 136.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.panta otrās daļas 7.punktā vārdu "atlīdzība" ar vārdiem "darba samaksa".

2. 7.1 pantā:

izteikt trešās daļas 1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"valdes locekļa mēnešalga nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos latos un kam atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem var piemērot koeficientu, kurš nedrīkst būt lielāks par 6.";

aizstāt trešās daļas 1.punkta otrajā teikumā vārdu "atlīdzība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mēnešalga" (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešās daļas 2.punktā vārdus "vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "divu mēnešu atlīdzības apmērā" ar vārdiem "divu mēnešalgu apmērā";

papildināt trešās daļas 2.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atlaišanas pabalstu neizmaksā, ja valdes loceklis atsaukts rupjas pilnvaru pārkāpšanas, pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kā arī gadījumā, ja nodarīts kaitējums kapitālsabiedrības interesēm.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta noteikumi netiek piemēroti kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir ieguvusi visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas un darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai ārvalstīs reģistrēta kapitālsabiedrība."

3. 48.pantā:

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) valdes locekļu mēnešalgas apmēru, sociālās garantijas (pabalstus, kompensācijas, apdrošināšanu) un pēc gada pārskata apstiprināšanas - prēmēšanu vai citu materiālo stimulēšanu;";

papildināt pirmo daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) atlīdzības apmēru revidentam;";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dalībnieku sapulce saskaņo atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošiem tiesību aktiem valdes izstrādātos sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošos nosacījumus."

4. 61.pantā:

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valdes locekļa mēnešalgu nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un kam atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem var piemērot koeficientu, kas nedrīkst būt lielāks par 6.";

aizstāt trešās daļas otrajā un trešajā teikumā vārdu "atlīdzība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mēnešalga" (attiecīgā locījumā);

izslēgt septītajā daļā vārdus "vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet";

aizstāt septītajā daļā vārdus "divu mēnešu atlīdzības apmērā" ar vārdiem "divu mēnešalgu apmērā";

papildināt septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atlaišanas pabalstu neizmaksā, ja valdes loceklis atsaukts rupjas pilnvaru pārkāpšanas, pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kā arī gadījumā, ja nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm."

5. 76.pantā:

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) valdes locekļu mēnešalgas apmēru, sociālās garantijas (pabalstus, kompensācijas, apdrošināšanu) un pēc gada pārskata apstiprināšanas - prēmēšanu vai citu materiālo stimulēšanu;";

papildināt pirmo daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) atlīdzības apmēru revidentam;";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Akcionāru sapulce saskaņo atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošiem tiesību aktiem valdes izstrādātos sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošos nosacījumus."

6. 94.panta ceturtajā daļā:

izslēgt vārdus "vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet";

aizstāt vārdus "divu mēnešu atlīdzības apmērā" ar vārdiem "divu mēnešalgu apmērā";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atlaišanas pabalstu neizmaksā, ja valdes loceklis atsaukts rupjas pilnvaru pārkāpšanas, pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kā arī gadījumā, ja nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm."

7. 96.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu "atlīdzība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mēnešalga" (attiecīgā locījumā);

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valdes locekļa mēnešalgu nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un kam atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem var piemērot koeficientu, kas nedrīkst būt lielāks par 6."

8. 98.2 panta pirmajā daļā:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) valdes locekļu mēnešalgas apmēru, sociālās garantijas (pabalstus, kompensācijas, apdrošināšanu) un pēc gada pārskata apstiprināšanas - prēmēšanu vai citu materiālo stimulēšanu;";

papildināt daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) atlīdzības apmēru revidentam;".

9. Izteikt 98.13 panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) noteikt valdes locekļu mēnešalgas apmēru, sociālās garantijas (pabalstus, kompensācijas, apdrošināšanu) un pēc gada pārskata apstiprināšanas  -  prēmēšanu vai citu materiālo stimulēšanu."

10. Papildināt 98.14 panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atlaišanas pabalstu neizmaksā, ja valdes loceklis atsaukts rupjas pilnvaru pārkāpšanas, pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kā arī gadījumā, ja nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm."

11. Aizstāt 98.17 panta nosaukumā un tekstā vārdu "atlīdzības" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mēnešalgas" (attiecīgā locījumā).

12. 98.19 panta ceturtajā daļā:

izslēgt vārdus "vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet";

aizstāt vārdus "divu mēnešu atlīdzības apmērā" ar vārdiem "divu mēnešalgu apmērā";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atlaišanas pabalstu neizmaksā, ja valdes loceklis atsaukts rupjas pilnvaru pārkāpšanas, pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kā arī gadījumā, ja nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm."

13. 98.21 pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdu "atlīdzība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mēnešalga" (attiecīgā locījumā);

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valdes locekļa mēnešalgu nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos latos un kam atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem var piemērot koeficientu, kas nedrīkst būt lielāks par 6."

14. 149.2 panta trešajā daļā:

izslēgt vārdus "vai kompensāciju līgumā noteiktajā apmērā, bet";

aizstāt vārdus "divu mēnešu atlīdzības apmērā" ar vārdiem "divu mēnešalgu apmērā";

papildināt daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atlaišanas pabalstu neizmaksā, ja valdes loceklis atsaukts rupjas pilnvaru pārkāpšanas, pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kā arī gadījumā, ja nodarīts kaitējums kapitālsabiedrības interesēm."

15. Papildināt likumu ar 149.3 pantu šādā redakcijā:

"149.3 pants. Atlīdzības ierobežojumi publiski privātajā kapitālsabiedrībā

Dalībnieku (akcionāru) sapulce saskaņo atbilstoši darba tiesiskās attiecības regulējošiem tiesību aktiem valdes izstrādātos publiski privātās kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošos nosacījumus."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 44., 45., 46., 47., 48., 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"44. 2010. un 2011.gadā valsts kapitālsabiedrībā, pašvaldības kapitālsabiedrībā, publiski privātā kapitālsabiedrībā, kā arī Latvijā reģistrētā kapitālsabiedrībā, kurā visas kapitāla daļas pieder valsts kapitālsabiedrībai, pašvaldības kapitālsabiedrībai vai publiski privātai kapitālsabiedrībai, nemaksā prēmijas un naudas balvas, neveic materiālo stimulēšanu, bet pabalstus izmaksā saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, izņemot šo pārejas noteikumu 45.punktā minēto gadījumu.

45. Šo pārejas noteikumu 44.punktā noteiktā kārtība netiek piemērota tām kapitālsabiedrībām, kuras iekļautas īpašā Ministru kabineta sastādītā sarakstā, ja šīm kapitālsabiedrībām:

1) nav nodokļu parādu valsts vai pašvaldības budžetam;

2) attiecīgi 2009. un 2010.pārskata gadā ir bijusi peļņa vai peļņas nav bijis, bet zaudējumi plānoti, lai īstenotu kapitālsabiedrības attīstības (investīciju) programmu, un tie nav radušies valdes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ.

46. Šo pārejas noteikumu 45.punktā minēto kapitālsabiedrību sarakstu Ministru kabinets sastāda līdz 2010.gada 1.martam. Ministru kabinets sarakstā drīkst iekļaut tādas kapitālsabiedrības, kurām ir būtiska ietekme uz valsts tautsaimniecību un kuras atbilst īpašiem Ministru kabineta noteiktiem kvalifikācijas kritērijiem. Nosakot kapitālsabiedrības kvalifikācijas kritērijus, ņemami vērā tās finanšu rādītāji, finansējuma avoti, tautsaimniecības nozare, kurā darbojas attiecīgā kapitālsabiedrība, kā arī šīs kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības ietekme uz valsts ekonomiku.

47. Kapitālsabiedrība, kura atbilst šo pārejas noteikumu 45.punktā paredzētajām prasībām, 2010. un 2011.gadā drīkst izmaksāt prēmijas un naudas balvas, kā arī veikt citu materiālo stimulēšanu, vienā kalendāra gadā izmantojot ne vairāk kā 20 procentus no tās atalgojuma fonda. Prēmijas, naudas balvas, citas materiālās stimulēšanas, kā arī pabalstu izmaksas apmēru un kārtību kapitālsabiedrību valdes locekļiem ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.martam nosaka Ministru kabinets.

48. Grozījumi šā likuma 7.1 panta trešās daļas 1.punktā, 61.panta trešajā daļā, 96.panta otrajā daļā un 98.21 panta otrajā daļā (ar kuriem tiek noteikts, ka valdes locekļu mēnešalga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram un ar kuriem tiek noteikts maksimāli piemērojamais koeficents - 6) stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

49. 2010.gadā, nosakot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu (61.panta trešā daļa, 96.panta otrā daļa), publiski privāto kapitālsabiedrību valdes locekļu (149.2 panta pirmā daļa), kapitālsabiedrības, kurā valsts kapitālsabiedrībai, pašvaldības kapitālsabiedrībai vai publiski privātai kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas, valdes locekļu (7.1 panta trešās daļas 1.punkts), kā arī to valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, kuras darbojas kā kredītiestādes vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, padomes un valdes locekļu (98.17, 98.21 panta otrā daļa) mēnešalgu, tā piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram 2009.gada pirmajā pusgadā, kas noapaļots pilnos latos, proti, 471 latam.

50. Ministru kabinets izvērtē un līdz 2010.gada 1.jūlijam pieņem atsevišķu lēmumu par tādas valsts kapitālsabiedrības, kura atbilstoši zinātnisko darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem ir reģistrēta kā zinātniskā institūcija, valsts kapitāla daļu (akciju) nodošanu bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas - zinātniskā institūta vai valsts augstskolas - īpašumā, ja:

1) izvērtējot attiecīgās kapitālsabiedrības darbību, Ministru kabinets pieņēmis lēmumu to integrēt citā zinātniskajā institūtā vai augstskolā;

2) zinātniskais institūts vai valsts augstskola nepārprotami ir izteikusi gribu pieņemt attiecīgās valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļas (akcijas)."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2015.Tēma: Komerctiesības; PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
203001
01.01.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"