Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.90

2009.gada 28.decembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.11.20

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

1.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"

TA-3689

______________________________________________________

(A.Kalniņa, E.Dreimane, M.Riekstiņš, E.Repše, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta V.Dombrovska viedokli, ka būtu jāatstāj spēkā esošā valsts nodevas iekasēšanas kārtība.

3. Ārlietu ministrijai sagatavot un mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par stratēģiskas nozīmes preču sarakstu veidošanas kārtību, pamatojumu un tajos iekļauto preču nomenklatūras atbilstību stratēģiskas nozīmes preču būtībai.

4. Ārlietu ministrijai sagatavot un mēneša laikā nosūtīt Finanšu ministrijai un Zemkopības ministrijai pārskatu par izsniegtajām stratēģiskas nozīmes preču licencēm.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu, importa sertifikātu, piegādes kontroles sertifikātu un stratēģiskas nozīmes preču licenču izsniegšanu"

TA-3034

______________________________________________________

(A.Kalniņa, E.Dreimane, M.Riekstiņš, M.Segliņš, M.Lazdovskis, E.Repše, E.Zalāns, R.Vējonis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra M.Lazdovska pausto ministrijas viedokli, ka jautājums par Ministru kabineta noteikumu atbilstību likumā paredzētajam deleģējumam ir jāskata pēc būtības, kā arī to, ka Tieslietu ministrijai nav iebildumu par noteikumu projekta atbilstību likumā noteiktajam pilnvarojumam.

 

 

3.§

Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"

TA-4330

______________________________________________________

(A.Kalniņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā"""

TA-4836

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Preču un pakalpojumu drošuma likums""

TA-3983

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""

TA-4840

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās un kustamās mantas pārņemšanu"

TA-4748

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

TA-4545

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums"

TA-4844

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-4668

______________________________________________________

(L.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā savā atzinumā minētos iebildumus.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Par darba dienas pārcelšanu 2010.gadā"

TA-4869

______________________________________________________

(R.Beinarovičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot darba dienas pārcelšanu arī jūnijā un novembrī, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram iesniegt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā priekšlikumus par grozījumiem Darba likuma pārejas noteikumos attiecībā uz darba dienu pārcelšanas tiesisko regulējumu, kas paredzētu, ka attiecīgie grozījumi Darba likumā, kas regulēs darba dienu pārcelšanu, attiecināmi, tikai sākot ar 2011.gada Ministru kabineta

rīkojumiem par darba dienu pārcelšanu.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88A, nodošanu privatizācijai"

TA-4779

______________________________________________________

(K.Lore, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu no darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personiskajām vajadzībām"

TA-4791, SAN-4832

______________________________________________________

(A.Birums, E.Repše, M.Segliņš, M.Riekstiņš, A.Kampars, E.Zalāns, J.Dūklavs, L.Mūrniece, T.Koķe, I.Dālderis, B.Rozentāle, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (balsojumā par noteikumu projektu un šī protokollēmuma 4.punktu: par - 7 (ekonomikas ministrs A.Kampars, finanšu ministrs E.Repše, iekšlietu ministre L.Mūrniece, izglītības un zinātnes ministre T.Koķe, vides ministrs R.Vējonis, zemkopības ministrs J.Dūklavs, Ministru prezidents V.Dombrovskis); pret - 2 (reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, ārlietu ministrs M.Riekstiņš); atturas - 3 (kultūras ministrs I.Dālderis, veselības ministre B.Rozentāle, tieslietu ministrs M.Segliņš).

2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: svītrot 9.punkta otro teikumu; precizēt 3.5.apakšpunkta redakciju saskaņā ar Zemkopības ministrijas priekšlikumu, saskaņot 3.3.apakšpunkta redakciju ar Aizsardzības ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2010.gada 25.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 31.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", kuros tiktu noteikta vispārēja kārtība, kādā saimnieciskās darbības izdevumiem uzskaita ar transportlīdzekli saistītos izdevumus, vienlaikus paredzot vienkāršotas izdevumu uzskaites prasības attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, par kuru izmantošanas personīgām vajadzībām rezultātā gūto labumu tiek veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar šī protokollēmuma 1.punktā minētajiem noteikumiem.

5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam un ārlietu ministram M.Riekstiņam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:

"1. Uzskatām, ka ir principiāli nepareiza pieeja pielietot vienādu noteikumos piedāvāto regulējumu valsts un pašvaldību sektorā, un privātajā sektorā lietotajiem dienesta transporta līdzekļiem, jo šāda pieeja uzliks papildus birokrātisko slogu un izmaksas uzņēmējiem, savukārt, tā kā nav novērsta pretruna ar likumu "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu", publiskajā sektorā faktiski tiks legalizēta automašīnu lietošana personiskajām vajadzībām.

2. Joprojām Ministru kabineta noteikumos nav atrisināts jautājums par atvieglotu grāmatvedības dokumentu kārtošanu tajos uzņēmumos, kas maksās paredzēto nodokli, līdz ar to šādā veidā netiks stimulēta šī nodokļa nomaksa.

3. Kopumā šāda nodokļa piemērošana piedāvātajā veidā nesniegs Finanšu ministrijas plānoto nodokļu ieņēmumu, jo nodokļa piemērošanas administrēšana būs sarežģīta, veicinās uzņēmēju izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, kā arī, iespējams, veicinās lielāku automašīnu lietošanu personiskajām vajadzībām publiskajā sektorā nekā šobrīd, kas ir pretrunā ar budžeta taupīšanas pasākumiem.

4. Uzskatām, ka noteikumu esošā redakcija ir nepilnīga, lai nodrošinātu budžeta ieņēmumus ar likumā jaunieviesto nodokli, jo nav pietiekami diskutēta un nav saskaņota ar uzņēmējus pārstāvošām organizācijām, nav piedāvāts vienkāršs administrēšanas mehānisms, pielietotās likmes ir nepamatoti augstas, nav pamatotas un nav nodokļa nomaksu veicinošas.

Ņemot vērā minēto, balsojam pret šo lēmuma projektu.".

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību"

TA-4782

______________________________________________________

(D.Robežniece, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

 

 

Ministru kabineta lieta

15.§

Noteikumu projekts "Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība"

TA-4819

______________________________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība"

TA-4814

______________________________________________________

(A.Matīss, M.Lazdovskis, A.Muižnieks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 3.4. un 3.5.apakšpunktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""

TA-4833

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-4834

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

19.§

Noteikumu projekts "Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu Nolīgumu par tādas klasificētās informācijas aizsardzību, ar kuru apmainās Eiropas Savienības interesēs"

TA-4826-IP

______________________________________________________

(U.Dzenītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Savienībā N.Popenu parakstīt nolīgumu.

 

 

20.§

Dienesta vajadzībām

TA-4870-DV

______________________________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.15

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 90Pieņemts: 28.12.2009.
202956
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)