Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1621

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 96.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Izdoti saskaņā ar  Elektroenerģijas tirgus likuma
28.panta otro un septīto daļu un 28.1 panta otro un piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. koģenerācijas elektrostacija - tehnoloģisku iekārtu, būvju un infrastruktūras kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Koģenerācijas elektrostacija sastāv no vienas vai vairākām koģenerācijas iekārtām, kuru darbības nodrošināšanai tiek izmantotas palīgiekārtas un ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citas infrastruktūras. Koģenerācijas elektrostacijā var būt uzstādītas iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai (piemēram, ūdenssildāmie katli, tvaika katli) vai tikai elektroenerģijas ražošanai. Viena komersanta īpašumā vai lietošanā esošas koģenerācijas iekārtas, kuras izvietotas vienā adresē, ir uzskatāmas par vienu koģenerācijas elektrostaciju;".

2. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Elektroenerģijas daudzumu, kas saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu nav atzīstams par saražotu koģenerācijā, komersants pārdod tirgotājam par vienošanās cenu."

3. Svītrot 31.punkta ievaddaļā vārdu "publiskajam".

4. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku saskaņošanas kārtību elektroenerģijas ražotājs un tirgotājs atrunā līgumā, ņemot vērā Tīkla kodeksa prasības. Elektroenerģijas ražotājs galīgo dienas tirdzniecības intervālu grafiku saskaņo ar tirgotāju vismaz vienu darbdienu pirms tirdzniecības uzsākšanas. Elektroenerģijas ražotājs var mainīt iepriekš saskaņoto fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku, saskaņojot to ar tirgotāju vismaz divas stundas pirms tirdzniecības intervāla sākuma. Iepērkot elektroenerģiju atbilstoši fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, tirgotājs iepērk no elektroenerģijas ražotāja elektroenerģiju, kas nodota tīklā un pārsniedz grafikā noteikto, par šajos noteikumos noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 0,8, kā arī pārdod elektroenerģijas ražotājam trūkstošo elektroenerģiju par šajos noteikumos noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 1,2."

5. Aizstāt 34.punktā vārdus "publiskais tirgotājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tirgotājs" (attiecīgā locījumā).

6. Aizstāt 34.3.apakšpunktā vārdus "maksā par obligātā iepirkuma komponenti" ar vārdiem "maksā obligātā iepirkuma komponenti".

7. Aizstāt 35.punktā skaitli un vārdu "36 mēnešu" ar vārdiem "piecu gadu".

8. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu veic, pamatojoties uz pārvades sistēmas operatora un komersanta līgumu, ko slēdz uz termiņu, kas nav ilgāks par 15 gadiem no koģenerācijas stacijas vai šīs stacijas koģenerācijas iekārtas nodošanas ekspluatācijā. Pirms līguma slēgšanas komersants iesniedz pārvades sistēmas operatoram vienu šo noteikumu 20.punktā minētā ministrijas lēmuma eksemplāru."

9. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. No koģenerācijas elektrostacijām, kas saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, tirgotājs iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju par cenu, kuru nosaka, izmantojot šādas formulas:

52.1. enerģijas komponente:

 

CE = Tg  × 1,2 + CO2 × 0,17, kur
9,3

CEkoģenerācijas elektroenerģijas iepirkuma cenas enerģijas komponente, kuru tirgotājs maksā par šo noteikumu 29.punktā noteikto koģenerācijas elektroenerģijas apjomu (Ls/MWh);

Tg - regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes patēriņa apjomiem (6.pielikums) atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas (Ls/tūkst. n.m3);

CO2ECX (European Climate Exchange) biržā noteiktā EUA (European emission allowances) vidējā spot cena norēķinu periodā, kuru aprēķina tirgotājs, izmantojot tirgus slēgšanas cenas katrai biržas darba dienai norēķinu periodā (EUR/t);

52.2. jaudas komponente:

CJ = 134 × P -0.08 × K × 1000  , kur

CJ - koģenerācijas elektroenerģijas iepirkuma cenas jaudas komponente, kuru tirgotājs maksā par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu (Ls/MW gadā). Tirgotājs maksā jaudas komponenti par stacijā uzstādīto elektrisko jaudu reizi mēnesī, sadalot gada maksājumu 12 daļās;

P - koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda (MW);

K - kapitāla atdeves korekcijas koeficients, kuru reizi gadā aprēķina tirgotājs, pamatojoties uz koģenerācijas stacijas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu iepriekšējā kalendāra gadā;

K=1, ja šo noteikumu 11.punktā noteiktais TMAX iepriekšējā darbības gadā nav mazāks par 3000 stundām, kā arī koģenerācijas stacijām, kuras ir uzsākušas darbu un nav nostrādājušas pilnu kalendāra gadu;

K = (0,5 + 0,5 × TMAX ),
3000

  ja šo noteikumu 11.punktā noteiktais TMAX  iepriekšējā darbības gadā ir mazāks par 3000 stundām."

10. Aizstāt 54.punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "šo noteikumu 53.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "šo noteikumu 52. un 53.punktā".

11. Svītrot 64.punktā vārdu "Publiskais".

12. Papildināt noteikumus ar 66. un 67.punktu šādā redakcijā:

"66. Koģenerācijas stacija, kura ir saņēmusi tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuras uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, un kura līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir nodota ekspluatācijā vai atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta pirmajai daļai ir saņēmusi Ekonomikas ministrijas atļauju ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunas ražošana iekārtas ieviešanai, pārdod tirgotājam koģenerācijā saražoto elektroenerģiju par cenu, ko nosaka regulators atbilstoši regulatora apstiprinātai metodikai.

67. Šo noteikumu 66.punktā minētā koģenerācijas stacija ir tiesīga izvēlēties pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju par cenu, kura noteikta saskaņā ar šo noteikumu 52.1. un 52.2.apakšpunktu. Šādā gadījumā tā zaudē tiesības pārdot tirgotājam koģenerācijā saražoto elektroenerģiju par cenu, ko nosaka regulators atbilstoši regulatora apstiprinātai metodikai. Tirgotājs 30 dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas informē regulatoru par komersanta izvēlēto cenas noteikšanas kārtību."

13. Izteikt 6.pielikumu šādā redakcijā:

"6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta
noteikumiem Nr.221

Koeficienta k vērtības un dabasgāzes patēriņa apjoms atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas

Nr.p.k.

Koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda

Koeficienta k vērtība

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā, n.m3

1. Nepārsniedz 0,08 MW

1,240

25000-126000

2. Lielāka par 0,08 MW, bet nepārsniedz 0,15

1,231

126000-1260000

3. Lielāka par 0,15 MW, bet nepārsniedz 0,20 MW

1,202

4. Lielāka par 0,20 MW, bet nepārsniedz 0,40 MW

1,131

5. Lielāka par 0,40 MW, bet nepārsniedz 0,60 MW

1,086

6. Lielāka par 0,60 MW, bet nepārsniedz 0,80 MW

1,072

7. Lielāka par 0,80 MW, bet nepārsniedz 1,00 MW

1,055

8. Lielāka par 1,00 MW, bet nepārsniedz 1,50 MW

1,035

1260000-12600000

9. Lielāka par 1,50 MW, bet nepārsniedz 2,00 MW

1,008

10. Lielāka par 2,00 MW, bet nepārsniedz 2,50 MW

0,992

11. Lielāka par 2,50 MW, bet nepārsniedz 3,00 MW

0,982

12. Lielāka par 3,00 MW, bet nepārsniedz 3,50 MW

0,974

13. Lielāka par 3,50 MW, bet nepārsniedz 4,00 MW

0,965

14. Lielāka par 4,00 MW, bet nepārsniedz 20,00 MW

12600000-20000000

15. Lielāka par 20,00 MW, bet nepārsniedz 40,00 MW

20000000-100000000

16. Lielāka par 40 MW

virs 100000000"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1621Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 31.12.2009.Zaudē spēku: 11.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202920
31.12.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"