Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1493

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 180.§)
Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (turpmāk –juridiskā palīdzība) veidus, apjomu, samaksas apmēru un ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus, to apmēru un izmaksas kārtību.

2. Samaksu par juridisko palīdzību aprēķina par pilnām stundām.

3. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 9. un 28.punktā noteiktajam samaksas apmēram pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā apmērā.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

4. Citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus, kuri noteikti šo noteikumu 35. un 36.punktā, saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par tiem neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

II. Juridiskās palīdzības veidi

5. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību civillietās:

5.1. juridisko konsultāciju ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

5.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

5.3. pārstāvību tiesā.

6. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību administratīvajās lietās:

6.1. juridisko konsultāciju ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

6.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu ārpustiesas un tiesvedības stadijā;

6.3. pārstāvību tiesā.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737; grozījumi punktā stājas spēkā 23.12.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību pārrobežu strīdu lietās:

7.1. juridisko konsultāciju ārpustiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma vai publiska akta izpildes stadijā;

7.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu ārpustiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma vai publiska akta izpildes stadijā;

7.3. pārstāvību tiesā.

8. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību kriminālprocesā:

8.1. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737);

8.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu pirmstiesas procesa un tiesvedības stadijā;

8.3. pārstāvību un aizstāvību pirmstiesas procesā un tiesas sēdē (tai skaitā lietās par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu un ar tāda soda izpildi saistītu jautājumu izlemšanā, kurš noteikts ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstā).

III. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību civillietās, administratīvajās lietās un pārrobežu strīdu lietās

9. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai civillietā, administratīvajā lietā un pārrobežu strīda lietā valsts maksā šādā apmērā:

9.1. par sniegtu juridisko konsultāciju – 13,50 latu stundā;

9.2. par prasības pieteikuma, pieteikuma tiesvedības uzsākšanai, kreditora pieteikuma maksātnespējas procesā, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma sastādīšanu – 22,50 latu;

9.3. par apelācijas sūdzības sastādīšanu – 27 latus;

9.4. par kasācijas sūdzības sastādīšanu – 32 latus;

9.5. par tāda dokumenta sastādīšanu, kas nepieciešams lietas izšķiršanai (viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktā minētos dokumentus)) – 18 latu;

9.6. par šo noteikumu 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktā minēto dokumentu papildinājuma sastādīšanu – 18 latu;

9.7. par pārstāvību tiesas sēdē – 20 latu stundā;

9.8. par iepazīšanos ar vienu civillietas, administratīvās vai pārrobežu strīda lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros – 13,50 latu.

10. Valsts sedz izdevumus par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju – ne vairāk par piecām stundām vienas lietas ietvaros.

11. Valsts sedz izdevumus ne vairāk kā par piecu šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minēto dokumentu sastādīšanu vienas lietas ietvaros.

12. Valsts sedz izdevumus par pārstāvību tiesas sēdē ne vairāk kā par 40 stundām vienas lietas ietvaros.

13. Juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus, ja juridiskās palīdzības sniedzējs pēc Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – administrācija) norīkojuma civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā sniedz šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā (piemēram, ārstniecības iestādē, brīvības atņemšanas iestādē, aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā), ja juridiskās palīdzības saņēmējs no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, invaliditātes vai veselības stāvokļa dēļ) nespēj ierasties juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietā.

14. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas sniedz šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko konsultāciju vienlaikus divām vai vairākām personām vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksa par vienas stundas juridisko konsultāciju aprēķināma šo noteikumu 9.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

15. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas sagatavojis vienu šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minēto dokumentu divu vai vairāku personu vārdā vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, samaksa par vienu dokumentu aprēķināma šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

16. Ja šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta vienlaikus divām vai vairākām personām vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, administrācija Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu samazina katram juridiskās palīdzības saņēmējam atbilstoši piešķirtajam juridiskās palīdzības veidam.

17. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas pārstāv divas vai vairākas personas vienā civillietā, administratīvajā lietā vai pārrobežu strīda lietā, par katras personas pārstāvību tiesas sēdē samaksa aprēķināma 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 9.7.apakšpunktā.

18. Izņēmumi šo noteikumu 10., 11. un 12.punktā minētajos nosacījumos pieļaujami, ja juridiskās palīdzības nesniegšana ierobežo personas garantētās pamattiesības un administrācija ir pieņēmusi lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu izņēmuma kārtā.

19. Šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniedzējam civillietās, administratīvajās lietās vai pārrobežu strīdu lietās samaksā par laiku, ko juridiskās palīdzības sniedzējs patērē, administrācijas norīkojumā norādītajā tikšanās laikā un vietā gaidot juridiskās palīdzības saņēmēju, kurš nav ieradies un nav laikus paziņojis par neierašanos, tomēr ne vairāk kā par vienu stundu 50 % apmērā no šo noteikumu 9.1.apakšpunktā noteiktās samaksas par vienu juridisko konsultāciju. Ja juridiskās palīdzības saņēmējs nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis juridiskās palīdzības sniedzējam vai administrācijai par neierašanos, administrācija par vienu stundu samazina Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā juridiskās palīdzības saņēmējam piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu.

20. Laikā, ko patērē šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības nodrošināšanai civillietās, administratīvajās lietās vai pārrobežu strīdu lietās, ieskaita laiku, ko juridiskās palīdzības sniedzējs, kas ieradies norādītajā laikā un vietā, patērē, gaidot tiesas sēdes sākumu, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības sniedzējam paziņo par sēdes atlikšanu no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja tiesas sēde atlikta juridiskās palīdzības saņēmēja dēļ un konstatēts, ka viņš uz to nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis tiesai par neierašanos, administrācija par attiecīgo apmaksāto stundu skaitu samazina Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā juridiskās palīdzības saņēmējam piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu.

21. Šo noteikumu 20.punktā minēto laiku ieskaita juridiskās palīdzības nodrošināšanai patērētajā laikā, un minētos apstākļus apliecina tiesnesis, apstiprinot paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums).

IV. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību personai privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai

(Nodaļa svītrota ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

22. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

23. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

24. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

25. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

26. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

27. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr. 737)

V. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību uzsāktā kriminālprocesā

28. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai kriminālprocesā valsts maksā šādā apmērā:

28.1. par rakstiska pieteikuma sastādīšanu cietušajai personai par radītā kaitējuma kompensāciju – 34 latus;

28.2. par Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos paredzētās rakstiskās sūdzības sastādīšanu par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu – 36 latus;

28.2.1 par tāda dokumenta sastādīšanu, kas nepieciešams lietas iztiesāšanai rakstveida procesā (iebildums vai paskaidrojums (izņemot šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4. un 28.5.apakšpunktā minētos gadījumus)) – 18 latu;

28.3. par apelācijas sūdzības sastādīšanu – 45 latus;

28.4. par kasācijas sūdzības sastādīšanu – 52 latus;

28.5. par šo noteikumu 28.2., 28.3. un 28.4.apakšpunktā minēto dokumentu papildinājuma sastādīšanu – 18 latu;

28.6. par pārstāvību vai aizstāvību pirmstiesas procesa stadijā – 20 latu stundā;

28.7. par pārstāvību vai aizstāvību tiesas sēdē – 20 latu stundā;

28.8. par juridiskās palīdzības sniegšanu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu, – 20 latu stundā;

28.9. par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu pirmstiesas kriminālprocesā) – 13,50 latu.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

29. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 28.6., 28.7. un 28.8.apakšpunktā minētajos gadījumos sniedz juridisku konsultāciju aizdomās turētajam vai apsūdzētajam uzreiz pirms vai pēc procesuālās darbības veikšanas vai tiesas sēdes, samaksas apmēram pieskaita samaksu par sniegto juridisko konsultāciju 13,50 latu apmērā.

30. Šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.2.1, 28.3., 28.4. un 28.5.apakšpunktā minētais samaksas apmērs ietver juridiskās palīdzības sniedzēja juridisko konsultāciju, sastādot procesuālo dokumentu. Ja šo noteikumu 28.2.1, 28.3., 28.4. vai 28.5.apakšpunktā minētais dokuments sastādīts divām vai vairāk personām, samaksa tiek veikta par viena dokumenta sastādīšanu.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.737 redakcijā)

31. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, par katras personas aizstāvību tiesas sēdē samaksu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 28.7.apakšpunktā. Šādā gadījumā samaksas apmēram pieskaita šo noteikumu 29.punktā minēto samaksu par katrai personai sniegto juridisko konsultāciju.

32. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs kriminālprocesā sniedz šo noteikumu 28.6. vai 28.8.apakšpunktā paredzēto juridisko palīdzību sestdienās, svētdienās, svētku dienās vai darbdienās no pulksten 20.00 līdz pulksten 8.00, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus. To attiecina arī uz šo noteikumu 29.punktā minēto juridiskās konsultācijas samaksas apmēru.

33. Laikā, ko patērē juridiskās palīdzības nodrošināšanai kriminālprocesā saskaņā ar šo noteikumu 28.6., 28.7. un 28.8.apakšpunktu, ieskaitāms arī:

33.1. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs patērē, gaidot procesuālās darbības vai tiesas sēdes sākumu, ja ir bijis norādīts cits laiks un tas nav ievērots no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

33.2. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs, kas ieradies norādītajā laikā un vietā, patērē, gaidot procesuālās darbības vai tiesas sēdes sākumu, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības saņēmējam paziņo par tās atlikšanu no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

34. Šo noteikumu 33.punktā minēto laiku un darbības ieskaita juridiskās palīdzības nodrošināšanai patērētajā laikā, un minētos apstākļus vai darbību veikšanu apliecina procesa virzītājs, apstiprinot paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (turpmāk –paziņojums) (2.pielikums).

VI. Citi ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi un to apmērs

35. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.6., 28.7., 28.8. un 28.9.apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas, viņam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) šādā apmērā:

35.1. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto personisko transportlīdzekli, ceļa (transporta) izdevumus sedz atbilstoši attālumam starp prakses vietu un juridiskās palīdzības sniegšanas vietu, kas norādīts šo noteikumu 48. vai 49.punktā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā degvielas cenu un transportlīdzekļa degvielas patēriņu, bet ne vairāk par 10 litriem uz 100 kilometru nobraukuma;

35.2. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto sabiedrisko transportlīdzekli (vilciens vai autobuss), sedz ceļa (transporta) izdevumus;

35.3. viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus sedz, nepārsniedzot valsts pārvaldes iestāžu un publisko aģentūru darbiniekiem noteikto komandējuma izdevumu apmēru par naktsmītni.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

36. Ja šo noteikumu 9.1., 9.7., 9.8., 28.6., 28.7., 28.8. un 28.9.apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas, viņam no valsts budžeta līdzekļiem papildus šo noteikumu 35.punktā minētajiem izdevumiem samaksā par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās, atbilstoši informācijai par attālumu, ko juridiskās palīdzības sniedzējs norādījis šo noteikumu 48. vai 49.punktā noteiktajā kārtībā, šādā apmērā:

36.1. no 50 līdz 100 kilometriem – 3 latus;

36.2. no 101 līdz 150 kilometriem – 4 latus;

36.3. no 151 līdz 200 kilometriem – 5 latus;

36.4. no 201 līdz 300 kilometriem – 8 latus;

36.5. no 301 līdz 400 kilometriem – 11 latu;

36.6. no 401 līdz 500 kilometriem – 14 latu;

36.7. vairāk par 500 kilometriem – 17 latu.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

37. Šo noteikumu 35. un 36.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad juridiskā palīdzība sniegta republikas pilsētas administratīvajā teritorijā.

38. Administratīvajā lietā apelācijas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros, sniedzot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību, valsts sedz ar tulka pakalpojumiem saistītos izdevumus, kas radušies, juridiskās palīdzības saņēmējam sazinoties ar juridiskās palīdzības sniedzēju, ne vairāk kā par piecām stundām vienas lietas ietvaros. Šos izdevumus sedz institūcija, kas ir atbildīga par patvēruma iesnieguma izskatīšanu, atbilstoši tulka pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737; grozījumi punktā stājas spēkā 23.12.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

38.1 Pārsūdzēšanas procesa ietvaros administratīvajā lietā par lēmumu par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmumu par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu administrācija Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā gadījumā sedz ar tulka pakalpojumiem un dokumentu tulkojumiem saistītos izdevumus atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.737 redakcijā; punkts stājas spēkā 23.12.2011., sk. grozījumu 2.punktu)

39. Pārrobežu strīda lietā administrācija sedz ar tulka pakalpojumiem un dokumentu tulkojumiem saistītos izdevumus, kā arī izdevumus, kas saistīti ar personas ierašanos uz tiesas sēdēm (ja tas ir nepieciešams), atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

VII. Kārtība, kādā veicama samaksa par juridiskās palīdzības sniegšanu un izmaksājami ar to saistītie atlīdzināmie izdevumi

40. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 9.punktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

41. Paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz apstiprināšanai attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītajam tiesnesim uzreiz pēc dotā uzdevuma izpildes – šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanas.

42. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.2.1, 28.3., 28.4. un 28.5.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2.pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs vai par dokumentu saņemšanu adresāta iestādē atbildīgā persona. Šādos gadījumos paziņojumu apstiprina uzreiz pēc juridiskās palīdzības sniedzēja iesniedzamā procesuālā dokumenta saņemšanas, pievienojot lietas materiāliem apliecinātu paziņojuma kopiju.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

43. Ja šo noteikumu 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 28.1., 28.2., 28.2.1, 28.3., 28.4. un 28.5.apakšpunktā minēto procesuālo dokumentu juridiskās palīdzības sniedzējs ir sagatavojis juridiskās palīdzības saņēmēja vārdā un to izsniedzis juridiskās palīdzības saņēmējam, un no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ tas nav iesniegts procesa virzītajam vai adresāta iestādē un nav nosūtīts pa pastu, juridiskās palīdzības sniedzējs samaksas saņemšanai par attiecīgās juridiskās palīdzības sniegšanu iesniedz administrācijā paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums), pievienojot tam attiecīgi sagatavotā procesuālā dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

44. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 28.6., 28.7., 28.8. un 28.9.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītā procesa virzītāja apstiprināto paziņojumu (2.pielikums). Šādos gadījumos paziņojumu apstiprina uzreiz pēc uzdevuma izpildes, pievienojot lietas materiāliem apliecinātu paziņojuma kopiju.

45. Šo noteikumu 40.punktā minēto paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc administrācijas dotā uzdevuma pilnīgas vai daļējas izpildes vai – šajos noteikumos noteiktajā gadījumā – no dienas, kad apstiprināts paziņojums par administrācijas norīkojuma izpildi.

46. Juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 42. un 44.punktā minēto paziņojumu (2.pielikums) iesniedz administrācijā divu mēnešu laikā no paziņojuma apstiprināšanas dienas.

47. Paziņojumu (2.pielikums) un tam pievienotā procesuālā dokumenta kopiju juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 43.punktā minētajā gadījumā iesniedz administrācijā divu mēnešu laikā no attiecīgā procesuālā dokumenta sastādīšanas dienas.

48. Lai tiktu segti šo noteikumu 35.1., 35.2.apakšpunktā un 36.punktā minētie izdevumi, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumā par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) norāda kopējo nobraukumu kilometros – attālumu no juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas līdz juridiskās palīdzības sniegšanas vietai un atpakaļ saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem attālumiem starp apdzīvotajām vietām Latvijā.

49. Ja juridiskās palīdzības sniegšanas vieta (attiecīgā apdzīvotā vieta) nav noteikta šo noteikumu 3.pielikumā, juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 35.1., 35.2.apakšpunktā un 36.punktā minēto izdevumu segšanai paziņojumā par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) norāda kopējo nobraukumu kilometros – faktisko attālumu no juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas līdz juridiskās palīdzības sniegšanas vietai un atpakaļ atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotajai nobraukto kilometru kontrolierīcei (mērierīcei).

50. Lai tiktu segti šo noteikumu 35.1., 35.2. un 35.3.apakšpunktā minētie izdevumi, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumam par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumam (2.pielikums) pievieno dokumentu oriģinālus, kas apliecina ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni).

51. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad noteiktajā termiņā administrācijā saņemts pilnīgi un pareizi aizpildīts paziņojums par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojums (2.pielikums), administrācija pārskaita samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam viņa norādītajā kredītiestādes kontā.

52. Ja administrācija konstatē, ka jautājuma izlemšanai par šo noteikumu 9. un 28.punktā minēto samaksu par juridisko palīdzību nepieciešamas attiecīgi sagatavotu dokumentu kopijas vai cita informācija par uzdevuma izpildi, tā 10 darbdienu laikā informē juridiskās palīdzības sniedzēju.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

53. Juridiskās palīdzības sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc administrācijas pieprasījuma saņemšanas iesniedz administrācijā to sagatavoto dokumentu kopijas, kas minēti šo noteikumu 9. un 28.punktā, vai sniedz citu nepieciešamo informāciju par uzdevuma izpildi.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

54. Samaksa, kas veicama saskaņā ar šo noteikumu 51.punktā minēto paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums), tiek apturēta līdz visu šo noteikumu 52.punktā minēto dokumentu kopiju vai informācijas saņemšanai.

55. Ja administrācija paziņojumā par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) konstatē, ka šie noteikumi piemēroti nepareizi, tā attiecīgo paziņojumu atdod atpakaļ juridiskās palīdzības sniedzējam kļūdu novēršanai vai, ja nepieciešams, pieprasa papildinformāciju, un informē par to attiecīgajā lietā iesaistīto tiesnesi vai procesa virzītāju. Ja administrācija konstatē aprēķinu kļūdas, tā pārrēķina samaksas apmēru un divu mēnešu laikā pārskaita aprēķināto summu juridiskās palīdzības sniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā. Ja nepieciešams, par veikto pārrēķinu informē juridiskās palīdzības sniedzēju, juridiskās palīdzības saņēmēju un attiecīgajā lietā iesaistīto tiesnesi vai procesa virzītāju.

VIII. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumus Nr.1068 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 202.nr.).

57. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2009.gada 31.decembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumu (2.pielikums) iesniedz administrācijā līdz 2010.gada 1.martam, un administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu par juridisko palīdzību un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 12.decembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" noteiktajiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēram.

58. Samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2012.gada 31.decembrim, un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus administrācija pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam atbilstoši šajos noteikumos līdz 2012.gada 31.decembrim noteiktajam tiesiskajam regulējumam.

59. Šo noteikumu 9.punktā noteikto samaksu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

59.1. par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 7 lati stundā;

59.2. par šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

59.3. par šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 20 latu;

59.4. par šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 30 latu;

59.5. par šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

59.6. par šo noteikumu 9.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

59.7. par šo noteikumu 9.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 5 lati.

60. Šo noteikumu 9.5.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

61. Šo noteikumu 28.1., 28.3., 28.4., 28.5., 28.6., 28.7., 28.8. un 28.9.apakšpunktā noteikto samaksu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

61.1. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737);

61.2. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737);

61.3. par šo noteikumu 28.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

61.3.1 par šo noteikumu 28.2.1 apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

61.4. par šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 20 latu;

61.5. par šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 30 latu;

61.6. par šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību –10 latu;

61.7. par šo noteikumu 28.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

61.8. par šo noteikumu 28.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

61.9. par šo noteikumu 28.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

61.10. par šo noteikumu 28.9.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 5 lati.

(Grozīts ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.737)

62. Šo noteikumu 28.2.apakšpunkts un 29.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

63. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma pārejas noteikumu 9.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi sagatavo šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un iesniedz to administrācijā, un administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem apmaksājamiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēriem administratīvajās lietās un civillietās.

63.1 Tiesvedībā esošajās privātās apsūdzības lietās valsts nodrošina juridisko palīdzību tādā apjomā un juridiskās palīdzības sniedzējiem nodrošina samaksu un atlīdzināmos izdevumus tādā apmērā un kārtībā, kādu noteica tiesiskais regulējums, kas bija spēkā līdz 2011.gada 30.septembrim.

(MK 27.09.2011. noteikumu Nr.737 redakcijā)

64. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1493

(Pielikums MK 27.09.2011. noteikumu Nr.737 redakcijā)

Paziņojums par Juridiskās palīdzības administrācijas norīkojuma izpildi

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22. decembra noteikumiem Nr.1493

(Pielikums MK 27.09.2011. noteikumu Nr.737 redakcijā)

Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā

Tieslietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1493
Tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1493Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 31.12.2009.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
202908
{"selected":{"value":"23.12.2011","content":"<font class='s-1'>23.12.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2017","iso_value":"2017\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2017.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2015","iso_value":"2015\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2015.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2011","iso_value":"2011\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2011","iso_value":"2011\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-22.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-30.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva