Teksta versija
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.89

2009.gada 22.decembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.190 "Valsts aizsardzības būvju būvniecības kārtība""

TA-4626

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-4343

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4684

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Aizsardzības ministrijai līdz 2009.gada 31. decembrim nodrošināt Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistra un līdz 2009.gada 30. decembrim nodrošināt Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokļa apliekamo personu reģistrā.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.446 "Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā""

TA-4383

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem""

TA-4149

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļas"

TA-4321

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamā īpašuma "Lokatori" daļu Rojas novada Rojas pagastā"

TA-4269

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)"

TA-4508

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā"

TA-4477

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Klucis" Krustpils pagastā, Krustpils novadā"
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Tekne", Krustpils pagastā, Krustpils novadā"
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu valsts zemesgabalu "Tapa", Krustpils pagastā, Krustpils novadā"
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu valsts zemesgabalu nodošanu privatizācijai"

TA-3872

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.413 "Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2010.-2016.gadam""

TA-4546

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.353 "Par Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras likvidāciju""

TA-3603

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.694 "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras nolikums""

TA-4479

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.martam"

TA-4690

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

15.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.228 "Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""

TA-4595

______________________________________________________

(G.Pužule, A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.528 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela"

TA-4593

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"

TA-4515

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2010.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotiem bērniem un iemītniekiem"

TA-4669

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2010.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībai, kurai ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"

TA-4671

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2010.gadā"

TA-4672

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-4673

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Rīgā, Kaļķu ielā, pārdošanu"

TA-4250

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 71.§) "Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-4594

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 71.§) "Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 26.februārim.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.816 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1.apakšaktivitātes "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana" pirmo atlases kārtu""

TA-4635

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""

TA-4638

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai"

TA-4013

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Rīkojuma projekts "Par atļauju O.Zīdam savienot amatus"

TA-4406

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""

TA-4607

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.308 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība""

TA-4676

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""

TA-4677

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumu Nr.483 "Kultūras un radošās industrijas izglītības centra nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4678

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"'"

TA-4675

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2010.gadā"

TA-4574

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-4538

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-4547

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu personu bez pavadības, un šo izdevumu apmēru"

TA-4569

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2.Labklājības ministrijai noteikumu īstenošanu 2010.gadā un turpmākajos gados nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība"

TA-4338

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību"

TA-4652

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

39.§

Instrukcijas projekts "Valsts pārvaldes funkciju izpildi apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanas instrukcija"

TA-4116

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Ostu attīstības fonda nolikums"

TA-4688

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus likumā "Likums par ostām", paredzot svītrot Ministru kabinetam deleģējumu apstiprināt Ostu attīstības fonda nolikumu.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.973 "Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums""

TA-4686

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja budžeta apstiprināšanu"

TA-4685

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu""

TA-4689

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"

TA-4043

______________________________________________________

(S.Rāgs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumos Nr.733 "Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi""

TA-4276

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""

TA-3318

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 39.§) "Par vienota institucionālo vienību saraksta (reģistra) izveidošanu" izpildi

TA-4426

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.21 39.§) "Par vienota institucionālo vienību saraksta (reģistra) izveidošanu", pagarināt 2.punktā minētās koncepcijas iesniegšanas termiņu Ministru kabinetā līdz 2010.gada 1.jūnijam un paredzēt, ka koncepcijas "Par vienotu juridisko personu un publisko tiesību subjektu reģistrāciju" vietā tiks izstrādāta koncepcija "Par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju".

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3993

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.199 "Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanas kritēriji Latvijā""

TA-3957

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""

TA-4057

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

TA-4058

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma par aizsargjoslas saskaņošanu ap ūdens ņemšanas vietām sagatavošanu"

TA-4680

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma par veselīguma norādi uz pārtikas produktiem sagatavošanu"

TA-4679

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-4322

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

55.§

Noteikumu projekts "Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība"

TA-4114

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtību"

TA-3599

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus Ciltsdarba likumā, nosakot, ka šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas izdod administratīvos aktus par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

 

 

57.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai"

TA-4190

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

58.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""

TA-4586

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.698 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4581

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli""

TA-4579

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

61.§

Noteikumu projekts "Makšķerēšanas noteikumi"

TA-4580

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2010.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Zvejniecības likumā", lai precizētu Ministru kabinetam doto pilnvarojumu makšķerēšanas noteikumu izdošanai, nosakot šajos noteikumos regulējamo jomu - makšķerēšanas un zemūdens medību kārtību.

 

 

62.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.72 "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums""

TA-4587

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

63.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.524 "Engures ezera dabas parka konsultatīvās padomes nolikums""

TA-4583

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

64.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumu Nr.404 "Valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4589

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

65.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.662 "Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvās padomes nolikums""

TA-4584

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

66.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.381 "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi""

TA-4534

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

67.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-4582

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""

TA-4537

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

69.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-4539

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

70.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.491 "Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""

TA-4636

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

71.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība""

TA-4641

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

72.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība""

TA-4640

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

73.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-4637

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

74.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos""

TA-4642

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

75.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""

TA-4643

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

76.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""

TA-4644

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

77.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-4606

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

78.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""

TA-4645

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

79.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""

TA-4660

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

80.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""

TA-4658

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

81.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""

TA-4661

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

82.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""

TA-4656

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

83.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

TA-4663

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

84.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas, retranslācijas atļaujas, speciālas atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšanu un pārreģistrāciju"

TA-4747, SAN-4709

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

85.§

Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu I.Ķuzim"

TA-4631

______________________________________________________

(L.Mūrniece, I.Ķuzis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

86.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

TA-4598

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

87.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"

TA-4611

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

88.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"

TA-4612

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt bērna invalīda kopšanas pabalsta pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

89.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-4668

______________________________________________________

(R.Beinarovičs, E.Krese, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra sēdē.

 

 

90.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.161 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem""

TA-4439

______________________________________________________

(K.Jaunzeme, R.Munkevics, E.Zalāns, K.Gerhards, M.Riekstiņš, A.Kamaprs, E.Repše, L.Mūrniece, T.Koķe, I.Dālderis, M.Segliņš, B.Rozentāle, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

91.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumu Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4441

______________________________________________________

(K.Jaunzeme, R.Reveliņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

92.§

Koncepcijas par akcīzes nodokļa atvieglojumu vai kompensācijas mehānismu zemniekiem, iegādājoties dīzeļdegvielu projekts

TA-4457

______________________________________________________

(D.Lucaua, A.Āboliņš, M.Dzelzkalēja, E.Zalāns, A.Krauze, J.Dūklavs, G.Pužule, V.Dombrovskis)

1. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām atkārtoti izvērtēt koncepcijas projektu saistībā ar mazo degvielas uzpildes staciju turpmākās darbības iespējām un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē pēc Zemkopības ministrijas sagatavotās informācijas saņemšanas.

 

 

93.§

Koncepcijas projekts "Par risinājumiem situācijās, kad uzņēmumam maksātnespējas gadījumā ir parāds pret privāto pensiju fondu"

TA-4120

______________________________________________________

(J.Muižniece, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2010.gada 1.jūnijam sagatavot un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu "Par grozījumiem likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"".

 

 

Informatīvie ziņojumi

94.§

Informatīvais ziņojums "Par publiskās un privātās partnerības kompetences centra nodalīšanu no uzraudzības institūcijas"

TA-4389

______________________________________________________

(M.Brencis, E.Zalāns, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pēc Attīstības bankas izveidošanas Finanšu ministrijai iesniegt atkārtotai izvērtēšanai Ministru kabinetā jautājumu par publiskās un privātās partnerības kompetences centra nodalīšanu no uzraudzības institūcijas.

 

 

95.§

Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai, kurās finansējuma saņēmējs veic maksājumus no saviem līdzekļiem pirms atmaksas saņemšanas no Eiropas Komisijas (no 1.novembra līdz 1.decembrim apstiprinātie projekti)"

TA-4590

______________________________________________________

(A.Liepiņš, I.Stepanova, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2.Atļaut valsts aģentūrai "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" slēgt līgumus par sekojošu apakšaktivitāšu ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, paredzot, ka Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu finansējuma saņēmējs nodrošinās no saviem līdzekļiem:

2.1.2.1.2.2.1. apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" - par summu ne vairāk kā 49 995 lati;

2.2.2.3.1.1.1. apakšaktivitē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" - par summu ne vairāk kā 144 667 lati;

2.3.2.3.2.2. aktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās" - par summu ne vairāk kā 2 721 298 lati.

3.Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā minēto projektu īstenošanai atbilstoši ziņojumā norādītajam apjomam sadarbības iestāde atsevišķā valsts budžeta programmā plāno ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus tajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas finansējuma saņēmējam.

4. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot izskatīšanai Koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem (41.08 darba grupa) jautājumu par iespējām vienkāršot līgumu slēgšanas procedūru.

 

 

 

 

 

Ministru kabineta lieta

96.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-4453

______________________________________________________

(D.Merirands, E.Zalāns, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Pieņemt zināšanai, ka projekts saskaņots ar Tieslietu ministriju.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

97.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība""

TA-4691

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

98.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""

TA-4692

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

99.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

TA-4693

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

100.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.453 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos""

TA-4696

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

101.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""

TA-4697

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

102.§

Rīkojuma projekts "Par P.Branguļa atbrīvošanu no Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieka amata"

TA-4694

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

103.§

Noteikumu projekts "Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs"

TA-4695

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

104.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par maksu par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanu un zīmogošanu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu, kā arī par personiskā zīmoga reģistrāciju"

TA-4698

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

105.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumu Nr.547 "Valsts proves uzraudzības inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4700

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

106.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""

TA-4702

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

107.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumos Nr. 911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums""

TA-4704

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

108.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 885 "Kārtība, kādā reģistrējami saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetālu izstrādājumiem""

TA-4706

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

109.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība""

TA-4719

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

110.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.337 "Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-4729

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

111.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju"

TA-4707

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt atlīdzības par bērna adopciju pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

112.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi"

TA-4731

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

113.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"

TA-4715

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

114.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru"

TA-4718

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

115.§

Noteikumu projekts "Veterinārās prasības govju un cūku apritei"

TA-4717

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

116.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

TA-4724

______________________________________________________

(D.Lucaua, L.Straujuma, E.Zalāns, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai iesniegt pieprasījumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanai, lai nodrošinātu mājas (istabas) dzīvnieku uzskaites vienotās informācijas sistēmas ieviešanu.

3. Atzīmēt, ka mājas (istabas) dzīvnieku čipošanas nodrošināšanai līdzekļu pagaidām nav, ņemot vērā ierobežotās finanšu iespējas.

 

 

117.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-4723

______________________________________________________

(I.Bahanovska, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

118.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-4727

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

119.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

TA-4703

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

120.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-4705

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

121.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība""

TA-4655

______________________________________________________

(A.Ploriņš, D.Grūberte, E.Repše, E.Zalāns, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku līdz tā izskatīšanai Koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem (41.08 darba grupa).

 

 

122.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-4674

______________________________________________________

(J.Bundulis, S.Mertena, A.Sakne, B.Rozentāle, S.Veide, D.Gardovska, A.Baumanis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt noteikumu projektu, papildinot ar jautājumu par trūcīgo personu aprūpi saistībā ar Sociālās drošības tīkla stratēģijas īstenošanu atbilstoši veselības ministres priekšlikumam, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu projekta īstenošanu Veselības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

3. Veselības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par noteikumu īstenošanas gaitu.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

123.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""

TA-4681

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

124.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.486 "Noteikumi par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrācijas valsts nodevu""

TA-4807

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

125.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-4687

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

126.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.111 "Kārtība, kādā sniedz un uzrauga galvojumus par banku aizņēmumiem"

TA-4716

______________________________________________________

(J.Pone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

127.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts kapitālsabiedrību, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, veicamajiem pasākumiem, ja tās saņem ziedojumus"

TA-4740

______________________________________________________

(D.Robežniece, I.Dālderis, U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai steidzami saskaņot noteikumu projekta 4.1.apakšpunktu un 8.punktu ar Kultūras ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

128.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu"

TA-4708

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

129.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas budžeta apstiprināšanu"

TA-4712

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

130.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

SAN-4868

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

131.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.288 "Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija sedz izdevumus par profesionālā dienesta karavīriem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem""

TA-4739

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

132.§

Noteikumu projekts "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība"

TA-4746

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

133.§

Noteikumu projekts "Nacionālā kino centra nolikums"

TA-4742

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

134.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.239 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums""

TA-4743

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

135.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""

TA-4745

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

136.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""

TA-4749

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

137.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos""

TA-4756

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

138.§

Noteikumu projekts "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"

TA-4143

______________________________________________________

(A.Matīss, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 69.1.5.apakšpunktā minēto termiņu atbilstoši Satiksmes ministrijas priekšlikumam un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

139.§

Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu"

TA-4757

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

140.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4752

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

141.§

Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums"

TA-4755

______________________________________________________

(I.Prūse, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

142.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 98.§) "Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Nīderlandes valstij un Austrijas Republikai, pārdales iespējām" izpildi"

TA-4759

______________________________________________________

(I.Prūse, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Vides ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 98.§) "Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Nīderlandes valstij un Austrijas Republikai, pārdales iespējām" (turpmāk - protokollēmums) izpildi, noteikt, ka:

1. protokollēmuma 2.2.apakšpunktā noteiktā projektu iesniegumu konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana valsts izglītības iestāžu ēkās" vietā tiek īstenots projektu iesniegumu konkurss "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās". Vides ministrijai izstrādāt un vides ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā projektu iesniegumu konkursa nolikumu līdz 2010.gada 30.janvārim;

2. protokollēmuma 4.3.apakšpunktā noteiktā projektu iesniegumu konkursa nolikuma iesniegšanas termiņš ir 2010.gada 1.marts;

3. protokollēmuma 4.4.apakšpunktā noteiktā projektu iesniegumu konkursa nolikuma iesniegšanas termiņš ir 2009.gada 30.decembris.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

143.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.859 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""

TA-4753

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

144.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-4760

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

145.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-4765

______________________________________________________

(O.Geitus- Eitvina, L.Ūbele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 1.9.apakšpunktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

146.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par zemesgabala vērtības noteikšanu zemes atpirkšanas vajadzībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās""

TA-4769

______________________________________________________

(O.Geitus- Eitvina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

Pieņemt zināšanai, ka Vides ministrija atbalsta noteikumu projektu.

 

 

147.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-4763

______________________________________________________

(M.Segliņš, R.Balodis, I.Stepanova, S.Ozoliņa, E.Repše, B.Rozentāle, A.Kampars, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju noteikumu projektā iekļautās normas atkārtoti izvērtēt izmaksu efektivitātes aspektā, paredzot, ka tās stājas spēkā ar 2010.gada 1.jūniju, un precizētos priekšlikumus iekļaut šī protokola 155. paragrāfā minētā projekta tekstā (TA- 4784).

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

148.§

Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtības daļas aprēķināšanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām"

TA-4766

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

149.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai""

TA-4775

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

150.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.439 "Valsts zemes dienesta nolikums""

TA-4773

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

151.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.932 "Noteikumi par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības "Apsardze" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-4758

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

152.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību"

TA-4683

______________________________________________________

(A.Dūdiņš, E.Dreimane, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai sagatavot un mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:

2.1. noteiktā kārtībā grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, lai precizētu deleģējumu;

2.2. informāciju par valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu, īstenojot valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu nevalstiskajām organizācijām.

 

 

153.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju deklarācijas par ienākumu no kapitāla un tās aizpildīšanas kārtību"

TA-4782

______________________________________________________

(D.Robežniece, M.Riekstiņš, K.Gerhards, E.Zalāns, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra sēdē.

2. Finanšu ministrijai atkārtoti izvērtēt jaunu iedzīvotāju deklarācijas veidlapu ieviešanas pamatotību un deklarēšanas vienkāršošanas iespējas, kā arī izvērtēt sistēmu attiecībā uz neapliekamā minimuma piemērošanu tikai par nostrādāto laiku, un steidzami iesniegt precizēto projektu un informāciju Valsts kancelejā.

 

 

154.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakāma ienākuma gūšanas diena"

TA-4783

______________________________________________________

(D.Robežniece, M.Riekstiņš, E.Zalāns, K.Gerhards, E.Repše, S.Mertena, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 7.punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

155.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-4784

______________________________________________________

(S.Ozola, M.Lazdovskis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā arī šī protokola 147.paragrāfu, un iesniegt projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

 

 

156.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju"

TA-4785

______________________________________________________

(S.Ozola, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

157.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai"

TA-4786

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

158.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību""

TA-4788

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

159.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi līdz šo proves uzraudzības iestāžu iekļaušanai sarakstā""

TA-4787

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

160.§

Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju"""

TA-4790

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

161.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu no darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas personiskajām vajadzībām"

TA-4791, SAN-4832

______________________________________________________

(A.Birums, E.Zalāns, M.Riekstiņš, K.Gerhards, J.Dūklavs, E.Repše, A.Krauze, A.Kampars, L.Mūrniece, G.Veismane, S.Mertena, J.Sārts, A.Teteris, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai:

2.1. steidzami precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: noteikumu projektā skaidri noteikt uzskaites un kontroles kārtību; papildināt 3.punktu attiecībā uz militārajām vajadzībām izmantojamiem transportlīdzekļiem; precizēt 3.4.apakšpunktu atbilstoši Zemkopības ministrijas sagatavotam priekšlikumam; tehniski precizēt 4.punkta redakciju; papildināt 6.1.apakšpunktu, iekļaujot uzskaitījumā elektromobiļus; precizēt atsauces uz projekta punktiem. Precizēto projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju;

2.2. sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Tieslietu ministriju steidzami izvērtēt noteikumu projektā un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" deleģējumā ietverto normu atbilstību likumam "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" un sagatavot attiecīgus priekšlikumus;

2.3. steidzami sagatavot ar Tieslietu ministriju saskaņotus priekšlikumus par grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ņemot vērā noteikumu projekta 3.punktā minētos izņēmumus;

2.4. steidzami izvērtēt visas uz darba vieglo pasažieru automobiļu izmantošanas uzskaiti un kontroli attiecināmās prasības, lai kompleksi varētu tās vienkāršot, un sagatavot attiecīgu informāciju;

2.5. iesniegt šī protokollēmuma 2.1. -2.4.apakšpunktā minēto projektu un informāciju izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra sēdē.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

162.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-4793

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.

 

 

163.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.732 "Par rīcības komiteju Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku organizēšanai""

TA-4794

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

164.§

(2008) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta", Rojas pagastā, Talsu rajonā"

TA-1363

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

165.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Pērnavas ielā 70, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-4796

______________________________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

166.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā nodošanu privatizācijai"

TA-4779

______________________________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

Iesniegto rīkojuma projektu izskatīt Ministru kabineta š.g. 28.decembra sēdē.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

167.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumā Nr.134 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku Šmerļa ielā 5, Rīgā"

TA-2478

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

168.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts akciju sabiedrības "Biķernieku kompleksā sporta bāze" kapitāla daļas"

TA-2592

______________________________________________________

(K.Lore, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai steidzami iesniegt Valsts kancelejā visus rīkojuma projektā minētos atteikumu pamatojošos dokumentus.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

169.§

(2008) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā"

TA-2881, TA-26

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

170.§

(2008) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) "Rojas osta" Rojas pagastā, Talsu rajonā"

TA-2880

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

171.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Priedes" Krustpils pagastā, Krustpils novadā"

TA-1284

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

172.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Mazā Krasta ielā 65a, Rīgā nodošanu privatizācijai"

TA-4480

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

173.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Lēnu pils", Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā"

TA-4629

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

174.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likmi un maksāšanas kārtību"

TA-4618

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", kas paredz kārtību, kādā aprēķina un precizē valsts nodevu komersantam, kas attiecīgajā kalendārajā gadā uzsāk sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kā arī kārtību, kādā aprēķina nokavējuma naudu, ja komersants nav samaksājis nodevu par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu.

 

 

175.§

Noteikumu projekts "Būvju klasifikācija"

TA-2642

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Tieslietu ministrijai izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā līdz 2010.gada 1.janvārim:

2.1. grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi", precizējot nekustamā īpašuma grupas kadastrālo vērtību bāzes izstrādes vajadzībām, nosakot Ministru kabineta noteikumos "Būvju klasifikācija" ietvertās būvju klasifikācijas piemērošanu būvju kadastrālo vērtību aprēķinā ar 2010.gada 1.martu, nosakot apstiprināto būvju tipu bāzes vērtību piemērošanas kārtību līdz 2010.gada 31.decembrim. Izdarot grozījumus, par pamatu ņemt Ministru kabineta noteikumu "Būvju klasifikācija" paskaidrojumu rakstam pievienoto pielikumu (pārejas tabulu) un paredzēt to spēkā stāšanos vienlaicīgi ar Ministru kabineta noteikumu "Būvju klasifikācija" spēkā stāšanos;

2.2. grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu", atbilstoši būvju klasifikācijai precizējot būvju fiziskā stāvokļa noteikšanā izmantojamo konstruktīvo elementu īpatsvarus un nosakot inženierbūvju normatīvo kalpošanas ilgumu (gados), paredzot to spēkā stāšanos vienlaicīgi ar Ministru kabineta noteikumu "Būvju klasifikācija" spēkā stāšanos.

3. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.74 2&) 6.1.apakšpunktā minēto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 

 

176.§

Noteikumu projekts "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

TA-4031

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

177.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu"

TA-4701

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt bērna piedzimšanas pabalsta pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

178.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu"

TA-4709

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

179.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem"

TA-4721

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

180.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas apmēru, atlīdzināmiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"

TA-4713

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto Ministru kabineta noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai noteikumu īstenošanu 2010., 2011. un 2012. gadā nodrošināt piešķirtā budžeta līdzekļu ietvaros.

3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai noteikumu īstenošanai 2013. gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

181.§

Noteikumu projekts "Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība"

TA-4761

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavo noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 1.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, paredzot svītrot likuma 49.pantu.

 

 

182.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu"

TA-4710

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

183.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu"

TA-4711

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai līdz 2010.gada 1.aprīlim izvērtēt atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu pieprasīšanas kārtības pilnveidošanas iespējas un labklājības ministram nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu grozījumu projektus.

 

 

184.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums""

TA-4714

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

185.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzētos līdzekļus"

TA-4730

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

186.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-4720

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

187.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem"

TA-4722

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

188.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-4799

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

189.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"

TA-4750

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) nodrošināt, ka noteikumu 9.punkta normas par iesnieguma iesniegšanu ar Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas palīdzību spēkā stāšanos ar 2010.gada 1.martu.

3. Finanšu ministrijai:

3.1. noteikt īpašu kārtību, kādā veicama saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite patentmaksas maksātājiem (t.i., norādot, ka saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite kārtojama ieņēmumu un izdevumu uzskaites reģistrā (norādot ieraksta kārtas numuru, attaisnojuma dokumenta numuru un datumu, darījuma aprakstu, darījuma summu un citu nepieciešamo informāciju) ar nosacījumu, ka aizpilda tikai tās ailes, kas attiecas uz saimnieciskās darbības ieņēmumu reģistrēšanu);

3.2. sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" - noteikt, ka patentmaksas maksātāji, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai, var nelietot kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, kā arī iekļaut nosacījumu, ka patentmaksas maksātājam ir pienākums izsniegt reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma.

4. Noteikt, ka patentmaksas maksātājs saimnieciskās darbības ieņēmumus uzskaita saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka kārtību, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību līdz brīdim, kad stājas spēkā šī protokollēmuma 3.punktā minētie grozījumi.

 

 

190.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju"

TA-4762

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

191.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.734 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""

TA-4767

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

192.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"

TA-4770

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

193.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu""

TA-4771

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

194.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība""

TA-4772

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

195.§

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1001 "Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu Uzņēmumu reģistrā"

TA-4768

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

196.§

Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"

TA-4774

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

197.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"

TA-4776

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

198.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"

TA-4801

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

199.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.808 "Valsts aģentūras "Kalnu slēpošanas sporta centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4802

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

200.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.325 "Valsts aģentūras "Latvijas bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4812

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

201.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.324 "Valsts aģentūras "Specializētā airēšanas sporta skola" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4813

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

202.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumu Nr.736 "Valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu centrs 'Kleisti"" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4811

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

203.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumu Nr.647 "Valsts aģentūras "Nacionālais olimpiskais sporta metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4815

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

204.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumu Nr.388 "Valsts aģentūras "Jaunatnes basketbola metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4806

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

205.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.828 "Valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4803

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

206.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumu Nr.164 "Valsts aģentūras "Hokeja un slidošanas sporta skola" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4804

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

207.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

TA-4809

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

208.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība""

TA-4810

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

209.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.623 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""

TA-4805

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

210.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību"

TA-4816

______________________________________________________

(I.Ošiņa, E.Zalāns, N.Vilnītis, S.Mertena, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 15.punkta redakciju, aizstājot vārdus "var pielīdzināt" ar vārdu "pielīdzina'' un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

211.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""

TA-4820

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

212.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""

TA-4822

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

213.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4831

______________________________________________________

(T.Koķe, E.Zalāns, J.Gaigals, D.Grūberte, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

214.§

Rīkojuma projekts "Par valsts vietējā autoceļa V1307 Ventspils-Dundaga-Melnsils posma 6,323.-9,584. km nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-4823

______________________________________________________

(A.Matīss, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

215.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"

TA-4835

______________________________________________________

(K.Vāgnere, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

216.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" turpmāko darbību"

TA-4415-IP, SAN-4512

______________________________________________________

(A.Matīss, E.Zalāns, K.Gerhards, M.Segliņš, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (N) Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto C variantu, kas paredz palielināt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" līdzdalību akciju sabiedrībā "Latvijas Pasta nodaļu tīkls" līdz 100%, atpērkot SIA "Mono" piederošās akciju sabiedrības "Latvijas Pasta nodaļu tīkls" akcijas no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" līdzekļiem par to nominālvērtību Ls 24 000 apmērā, saskaņā ar 2008.gada 29.decembra Sadarbības līguma starp valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" un SIA "Mono" 8.9.punktu.

3. (N) Noteikt, ka Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra sēdes (prot. Nr.70 48.§) protokollēmuma 3.punkts ir zaudējis aktualitāti.

4. (DV)

5. (N) Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns, tieslietu ministrs M.Segliņš un ārlietu ministrs M.Riekstiņš atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

 

 

217.§

Atbildes vēstules projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai

TA-4830-DV, SAN-4451-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

218.§

Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu (The German Marshall Fund of the United States) 2010.gadā"

TA-4738-DV

______________________________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

219.§

Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2009.gada 4.decembra rīkojuma Nr.521 "Par darba grupas izveidi" izpildes gaitu"

TA-4764-DV

______________________________________________________

(J.Garisons, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

220.§

Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu"

408-s

______________________________________________________

(G.Veismane, M.Segliņš, I.Vilks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.18.40

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 89Pieņemts: 22.12.2009.
202839
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)