Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1475

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 4.panta otro un trešo daļu un 5.2 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 134.nr.; 2009, 72.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "komersants" ar vārdiem "saimnie­ciskās darbības veicējs" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Novērtējot saimnieciskās darbības veicēju risku, ja pārkāpta Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85, un Eiropas Parlamenta un Padomes 1985.gada 20.decembra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, Autotransporta inspekcijas kontrolieri izmanto šo noteikumu 1.1 pielikumā noteikto pārkāpumu sadalījumu kategorijās pēc to smaguma un 1.2 pielikumā noteiktās formulas un kritērijus saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaita, riska skaitļa un riska pakāpes noteikšanai.";

1.3. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) Komisijas 2009.gada 23.janvāra Direktīvas 2009/4/EK par pasākumiem, lai novērstu un atklātu manipulācijas ar tahogrāfu ierakstiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu;

5) Komisijas 2009.gada 30.janvāra Direktīvas 2009/5/EK, ar ko izdara grozījumus III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā.";

1.4. papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta
noteikumiem Nr.665

Pārkāpumu sadalījums kategorijās pēc pārkāpuma smaguma

I. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulas (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85, pārkāpumu grupas

Nr.

Juridis­kais pamats

Pārkāpuma veids

Pārkāpuma smagums

VSI1

SI2

MI3

A

Apkalpe

     

A1

5.panta 1.punkts

Transportlīdzekļu vadītāju minimālā vecuma neievērošana

 

X

 

B

Transportlīdzekļu vadīšanas laikposmi

     

B1

6.panta 1.punkts

Ikdienas transportlīdzekļu vadīšanas laikposma (9 h) pārsniegšana, ja pagari­nājums līdz 10 h nav atļauts

9 h<...<10 h

   

X

B2

10 h<...<11 h

 

X

 

B3

11 h<...

X

   

B4

Ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laik­posma (10 h) pārsniegšana, ja pagarinājums ir atļauts

10 h<...<11 h

   

X

B5

11 h<...<12 h

 

X

 

B6

12 h<...

X

   

B7

6.panta 2.punkts

Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

56 h<...<60 h

   

X

B8

60 h<...<70 h

 

X

 

B9

70 h<...

X

   

B10

6.panta 3.punkts

Divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

90 h<...<100 h

   

X

B11

100 h<...<112 h 30

 

X

 

B12

112 h 30<...

X

   

C

Pārtraukumi

     

C1

7.pants

Nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laikposma pārsniegšana

4 h 30<...<5 h

   

X

C2

5 h<...6 h

 

X

 

C3

6 h<...

X

   

D

Atpūtas laikposmi

     

D1

8.panta 2.punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 11 h, ja saīsināts ikdienas atpūtas laikposms nav atļauts

10 h<...<11 h

   

X

D2

8 h 30<...<10 h

 

X

 

D3

...<8 h 30

X

   

D4

Nepietiekams saīsinātais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja saīsināšana ir atļauta

8 h<...<9 h

   

X

D5

7 h<...<8 h

 

X

 

D6

...<7 h

X

   

D7

Nepietiekams sadalītais ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 3 h + 9 h

3 h + (8 h<...<9 h)

   

X

D8

3 h + (7 h<...<8 h)

 

X

 

D9

3 h + (...<7 h)

X

   

D10

8.panta 5.punkts

Nepietiekams ikdienas atpūtas laikposms, kas mazāks par 9 h, ja ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji

8 h<...<9 h

   

X

D11

7 h<...<8 h

 

X

 

D12

...7 h

X

   

D13

8.panta 6.punkts

Nepietiekams saīsinātais iknedēļas atpūtas laik­posms, kas mazāks par 24 h

22 h<...<24 h

   

X

D14

20 h<...<22 h

 

X

 

D15

...<20 h

X

   

D16

Nepietiekams iknedēļas atpūtas laikposms, kas mazāks par 45 h, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms nav atļauts

42 h<...<45 h

   

X

D17

36 h<...<42 h

 

X

 

D18

...<36 h

X

   

E

Samaksas veids

     

E1

10.panta 1.punkts

Saistība starp algu un nobraukto attālumu vai pārvadātās kravas daudzumu

X

   

II. Eiropas Parlamenta un Padomes 1985.gada 20.decembra Regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, pārkāpumu grupas

Nr.

Juridiskais pamats

Pārkāpuma veids

Pārkāpuma smagums

VSI1

SI2

MI3

F

Reģistrācijas kontrolierīču uzstādīšana

     

F1

3.panta 1.punkts

Uzstādītas un izmantotas reģistrācijas kontrolierīces, kurām nav tipa apstiprinājuma

X

   

G

Reģistrācijas kontrolierīču, transportlīdzekļa vadītāja kartes vai datu reģistrācijas diagrammas izmantošana

     

G1

13.pants

Reģistrācijas kontrolierīces nedarbojas pareizi (piemēram, reģistrācijas kontrolierīces nav pienācīgi pārbaudītas, kalibrētas un aizzīmogotas)

X

   

G2

Reģistrācijas kontrolierīces netiek izmantotas pareizi (piemēram, derīgas transportlīdzekļa vadītāja kartes neizmantošana, tīša ļaunprātīga izmantošana)

X

   

G3

14.panta 1.punkts

Nepietiekams skaits datu reģistrācijas diagrammu

 

X

 

G4

Datu reģistrācijas diagrammas paraugs nav apstiprināts

 

X

 

G5

Nav pietiekami daudz papīra izdrukām

   

X

G6

14.panta 2.punkts

Saimnieciskās darbības veicējs nesaglabā datu reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejupielādētos datus

X

   

G7

14.panta 4.punkts

Transportlīdzekļa vadītājam ir vairāk nekā viena derīga vadītāja karte

X

   

G8

14.panta 4.punkts

Transportlīdzekļa vadītājs izmanto vadītāja karti, kas nav tā personiskā derīgā vadītāja karte

X

   

G9

14.panta 4.punkts

Bojātas transportlīdzekļa vadītāja kartes vai tādas vadītāja kartes izmantošana, kam ir beidzies derīguma termiņš

X

   

G10

14.panta 5.punkts

Reģistrētie un saglabātie dati nav pieejami vismaz 365 dienas

X

   

G11

15.panta 1.punkts

Netīru vai bojātu datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karšu izmantošana, ja dati ir salasāmi

   

X

G12

 

Netīru vai bojātu datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karšu izmantošana, ja dati nav salasāmi

X

   

G13

Bojātas, nozaudētas vai nozagtas transport­līdzekļa vadītāja kartes aizstāšana nav pieprasīta septiņu kalendāra dienu laikā

 

X

 

G14

15.panta 2.punkts

Datu reģistrācijas diagrammu vai transport­līdzekļa vadītāja karšu nepareiza izmantošana

X

   

G15

Datu reģistrācijas diagrammu vai transport­līdzekļa vadītāja kartes neatļauta izņemšana, kas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju

X

   

G16

Datu reģistrācijas diagrammu vai transport­līdzekļa vadītāja kartes neatļauta izņemšana, kas neietekmē reģistrētos datus

   

X

G17

Datu reģistrācijas diagrammu vai transport­līdzekļa vadītāja kartes izmantošana ilgāk par paredzēto laikposmu, ja dati nav zaudēti

   

X

G18

Datu reģistrācijas diagrammu vai transport­līdzekļa vadītāja kartes izmantošana ilgāk par paredzēto laikposmu, ja dati ir zaudēti

X

   

G19

Manuālā datu ievade netiek izmantota, kad tas tiek prasīts

X

   

G20

Netiek izmantota datu reģistrācijas diagramma vai transportlīdzekļa vadītāja karte netiek ievietota pareizajā tahogrāfa atverē (ja ir vairāki transportlīdzekļu vadītāji)

X

   

G21

15.panta 3.punkts

Diagrammā reģistrētais laiks nesakrīt ar transportlīdzekļa reģistrācijas valsts oficiālo pulksteņa laiku

 

X

 

G22

Pārslēgšanas mehānisma nepareiza izmantošana

X

   

H

Informācijas ierakstīšana

     

H1

15.panta 5.punkts

Datu reģistrācijas diagrammā nav uzvārda

X

   

H2

Datu reģistrācijas diagrammā nav vārda

X

   

H3

Nav datu reģistrācijas diagrammas izmantošanas sākuma vai beigu datuma

 

X

 

H4

Nav datu reģistrācijas diagrammas izmantošanas sākuma vai beigu vietas

   

X

H5

Datu reģistrācijas diagrammā nav reģistrācijas numura

   

X

H6

Datu reģistrācijas diagrammā nav odometra nolasījuma (sākuma)

 

X

 

H7

Datu reģistrācijas diagrammā nav odometra  nolasījuma (beigu)

   

X

H8

Datu reģistrācijas diagrammā nav transportlīdzekļa nomaiņas laika

   

X

H9

15.panta 5.a punkts

Reģistrācijas kontrolierīcē nav ievadīts valsts apzīmējums

   

X

I

Informācijas uzrādīšana

     

I1

15.panta 7.punkts

Atteikšanās pakļauties pārbaudei

X

   

I2

Nav iespējams uzrādīt datus par attiecīgo dienu

X

   

I3

Nav iespējams uzrādīt datus par iepriekšējām 28 dienām

X

   

I4

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja kartes datus, ja vadītājam ir karte

X

   

I5

Nav iespējams uzrādīt manuāli ievadītus datus un izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām

X

   

I6

Nav iespējams uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja karti

X

   

I7

Nav iespējams uzrādīt izdrukas par attiecīgo dienu un par iepriekšējām 28 dienām

X

   

J

Krāpšana

     

J1

15.panta 8.punkts

Reģistrācijas diagrammās ierakstīto datu, reģistrācijas kontrolierīcēs vai transport­līdzekļa vadītāja kartē saglabāto datu vai reģistrācijas kontrolierīču izdruku falsifikācija, slēpšana vai iznīcināšana

X

   

J2

Manipulācijas ar reģistrācijas kontrolierīcēm, datu reģistrācijas diagrammu vai transport­līdzekļa vadītāja karti, kuru dēļ var rasties datu un/vai izdrukās norādītās informācijas falsifikācija

X

   

J3

Transportlīdzeklī ir manipulācijas ierīce, ko var izmantot, lai falsificētu datus un/vai izdrukās norādīto informāciju (piemēram, slēdzis, stieple)

X

   

K

Bojājumi

     

K1

16.panta 1.punkts

Remontu nav veicis apstiprinātais montieris vai licencētā darbnīca

X

   

K2

Remonts nav veikts pa ceļam

 

X

 

L

Manuālā datu ievade izdrukās

     

L1

16.panta 2.punkts

Transportlīdzekļa vadītājs neatzīmē visu informāciju par laikposmiem, kas nav reģistrēti, kamēr reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi

X

   

L2

Datu reģistrācijas pagaidu diagrammā nav norādīts transportlīdzekļa vadītāja kartes numurs un/vai vārds vai uzvārds, un/vai autovadītāja apliecības numurs

X

   

L3

Datu reģistrācijas pagaidu diagramma nav parakstīta

 

X

 

L4

16.panta 3.punkts

Par transportlīdzekļa vadītāja kartes nozaudēšanu vai zādzību nav oficiāli paziņots tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā zādzība notikusi

X

   

Piezīmes.

1 VSI - ļoti nopietns pārkāpums.

2 SI - nopietns pārkāpums.

3 MI - neliels pārkāpums.";

1.5. papildināt noteikumus ar 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.2 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta
noteikumiem Nr.665

Saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaita, riska skaitļa un riska pakāpes noteikšana

1. Saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaitu nosaka, izmantojot šādu formulu:

P = (VSI * LVSI + SI * LSI  + MI * LMI) * T, kur

P       - saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaits;

VSI    - ļoti nopietnu pārkāpumu skaits;

SI      - nopietnu pārkāpumu skaits;

MI     - nelielu pārkāpumu skaits.

Pārkāpumu iedalījumam pēc smaguma atbilstošie punkti:

LVSI    - ļoti nopietna pārkāpuma koeficients, vienāds ar 40;

LSI     - nopietna pārkāpuma koeficients, vienāds ar 10;

LMI     - neliela pārkāpuma koeficients, vienāds ar 1;

T       - laika faktors (kārtējam gadam T=3, iepriekšējam gadam T=2, gadam pirms iepriekšējā gada T=1).

2. Saimnieciskās darbības veicēja vispārējā riska skaitli nosaka, izmantojot šādu formulu:

RV = PY1 + PY2 + PY3  , kur
SY1 + SY2 + SY3

RV      - saimnieciskās darbības veicēja vispārējais riska skaitlis;

PY1     - saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaits kārtējā gadā;

PY2     - saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaits iepriekšējā gadā;

PY3     - saimnieciskās darbības veicēja pārkāpumu punktu skaits gadā pirms iepriekšējā gada;

SY1     - pārbaužu skaits kārtējā gadā;

SY2     - pārbaužu skaits iepriekšējā gadā;

SY3     - pārbaužu skaits gadā pirms iepriekšējā gada.

Piezīme. Pārbaudot saimnieciskās darbības veicēju, pārbaužu skaitu iegūst, pārbaudīto dienu skaitu dalot ar 28, kas ir līdzvērtīgs uz ceļa pārbaudīto dienu skaitam vienas pārbaudes ietvaros.

3. Saimnieciskās darbības veicēja riska pakāpi nosaka pēc šādiem kritērijiem:

3.1. augsta riska pakāpe, ja RV   20;

3.2. vidēja riska pakāpe, ja 10 ≤ RV < 20;

3.3. zema riska pakāpe, ja 0,1 ≤  RV < 10;

3.4. riska pakāpe netiek piešķirta, ja RV < 0."

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1475Pieņemts: 15.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
202632
01.01.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"