Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.88

2009.gada 15.decembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.888 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""

TA-4313, SAN-3518

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums"

TA-4339

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums"

TA-4029

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par pagaidu ceļošanas dokumentu"

TA-4260

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību"

TA-4261

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atgriešanās apliecību"

TA-4259

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas un Latvijas Bankas specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"

TA-4065

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru Padomes 1992.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.139 "Par pasākumiem, kas veicami, lai nodrošinātu divpusēju starpvalstu līgumu izpildi par sauszemes robežas atjaunošanu""

TA-3673

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi""

TA-4300

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām""

TA-4150

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums"

TA-4266

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām""

TA-4151

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2010.gadam"

TA-4249

______________________________________________________

(T.Koķe, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.marta rīkojumā Nr.136 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Vingrotāju ielā 1, nodošanu privatizācijai""

TA-3378

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

15.§

Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-4410

______________________________________________________

(A.Tiknuss, M.Riekstiņš, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.875 "Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām""

TA-4083

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.514 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""

TA-4247

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

TA-4028

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

19.§

Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" doto uzdevumu izpildi

TA-4257

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā", pagarināt protokollēmumā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-4295

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3891

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Tehniskās koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3974

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4006

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4007

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4046

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas 1.medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4047

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4048

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4125

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.286 "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4127

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-4128

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.306 "P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4135

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.534 "Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4136

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumu Nr.304 "Rīgas Medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4137

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 1, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-4476

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

TA-4242

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""

TA-4557

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"

TA-4404

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2010.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums"", papildinot Labklājības ministrijas funkcijas ar funkciju izstrādāt valsts politiku tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas jomā.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Nosacījumi un kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku"

TA-3971

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3808

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-4195

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzības prasības"

TA-4118

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība""

TA-4370

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība""

TA-4463

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.865 "Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem""

TA-4524

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2010.gadā"

TA-4525

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts sniedz finanšu palīdzību Valgundes svētvietā paredzēto tradicionālo ikgadējo Kristus apskaidrošanas svētku un ar tiem saistītā Krusta gājiena norisei"

TA-2797

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""

TA-3318

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

48.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums""

TA-4554

______________________________________________________

(M.Segliņš, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto precizēto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

49.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.137 "Naturalizācijas pārvaldes nolikums""

TA-4550

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""

TA-4555

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2010.gada 20.janvārim iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Naturalizācijas pārvaldes funkciju nodošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, likvidējot Naturalizācijas pārvaldi.

3. Iekšlietu ministrijai veikt vienreizēja rakstura izdevumu aprēķinu, kas saistīti ar Naturalizācijas pārvaldes uzturēšanu un tās nodarbināto atlaišanu, un nepieciešamības gadījumā līdz 2010.gada 1.februārim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

4. Naturalizācijas pārvaldei sagatavot 2009.gada pārskatu un iesniegt Tieslietu ministrijā līdz 2010.gada 1.februārim.

 

 

51.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-4473

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā""

TA-4520

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

53.§

Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums"

TA-4449

______________________________________________________

(J.Bundulis, B.Rozentāle, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai saskaņot noteikumu projekta 8.punkta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

54.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-4361

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt no Zāļu valsts aģentūras ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

3. Pagarināt Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 28.§) 2.punktā noteikto termiņu līdz 2010.gada 31.decembrim.

4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 28.§) 2.punktu.

 

 

55.§

Rīkojuma projekts "Par Radiācijas drošības padomi"

TA-4272

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Rīkojuma projekts "Par A.Binovski"

TA-4133

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

57.§

Noteikumu projekts "Meža atjaunošanas noteikumi"

TA-4015

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

58.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.128 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

TA-4039

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm""

TA-4037

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm""

TA-4094

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

61.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-3937

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

62.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm"

TA-3731

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

63.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 26.februāra noteikumos Nr.86 "Pārtikas padomes nolikums""

TA-4115

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

64.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""

TA-3969

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

65.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-4505

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

66.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""

TA-4501

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

67.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""

TA-4499

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

68.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""

TA-4498

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

69.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi""

TA-3953

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

70.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""

TA-4348

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

71.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""

TA-4497

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

72.§

Rīkojuma projekts "Par R.Joffi"

TA-4566

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

73.§

Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

TA-4560

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

74.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-4417

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

75.§

Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-4567

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

76.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām un to izvērtēšanas kārtību"

TA-4551

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

77.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju""

TA-4572

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

78.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.802 "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai""

TA-4576

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

79.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti"

TA-4416

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

80.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-4467

______________________________________________________

(E.Zalāns, Dz.Taurenis, E.Dreimane, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Alēni A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 008 0176) 2900 kvadrātmetru platībā Kokneses pagastā, Kokneses novadā par kopējo summu 12 125 lati.

3. Satiksmes ministrijai saistībā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdē (prot. Nr.61 30.§ 3.punkts) doto uzdevumu sagatavot sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par kārtību, kādā veicamas ar nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām saistītās procedūras.

 

 

81.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-4475

______________________________________________________

(E.Zalāns, Dz.Taurenis, E.Dreimane, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt Salaspils novadā par kopējo summu 4091,37 lati:

2.1. zemes vienības "Knopes - A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 8031 004 0170, 8031 004 0171 un 8031 004 0172) 370 kvadrātmetru kopplatībā;

2.2. zemes vienību "Saulstari - A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 8031 004 0173) 116 kvadrātmetru platībā;

2.3. zemes vienību "Jaunkājas A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 8031 016 0447) 609 kvadrātmetru platībā;

2.4. zemes vienību "Ziedlejas A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 8031 016 0448) 739 kvadrātmetru platībā.

 

 

82.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-4464

______________________________________________________

(E.Zalāns, Dz.Taurenis, E.Dreimane, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt Kokneses pagastā, Kokneses novadā par kopējo summu 104 564 lati:

2.1. zemes vienību "Kadiķi P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 014 0368) 2700 kvadrātmetru platībā;

2.2. zemes vienību "Mazbebriņi B" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 002 0073) 20100 kvadrātmetru platībā;

2.3. zemes vienības "Jaunzemi B" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 3260 002 0055 un 3260 002 0056) 12900 kvadrātmetru kopplatībā;

2.4. zemes vienības "Lielragāļi P" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 3260 002 0071 un 3260 002 0072) 327 kvadrātmetru kopplatībā;

2.5. zemes vienības "Kluši B" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 3260 003 0206 un 3260 004 0302) 12700 kvadrātmetru kopplatībā;

2.6. zemes vienību "Elstes P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 004 0310) 453 kvadrātmetru platībā;

2.7. zemes vienību "Zvejnieki P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0207) 2500 kvadrātmetru platībā;

2.8. zemes vienību "Krātiņi P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0212) 600 kvadrātmetru platībā;

2.9. zemes vienību "Gravas P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0196) 1366 kvadrātmetru platībā;

2.10. zemes vienību "Stūri P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0222) 3500 kvadrātmetru platībā;

2.11. zemes vienības "Stūri P" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 3260 007 0224 un 3260 007 0225) 1773 kvadrātmetru kopplatībā;

2.12. zemes vienību "Upesslavieši P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0200) 100 kvadrātmetru platībā;

2.13. zemes vienību "Mazupes - 1P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0215) 1895 kvadrātmetru platībā;

2.14. zemes vienību "Jaunžagatas P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 007 0210) 151 kvadrātmetru platībā;

2.15. zemes vienības "Priedulāji A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 3260 008 0181, 3260 008 0035 un 3260 003 0183) 14500 kvadrātmetru kopplatībā.

 

 

 

83.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza-Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošana"

TA-4472

______________________________________________________

(E.Zalāns, Dz.Taurenis, E.Dreimane, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Straumēni A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 002 0284) 3500 kvadrātmetru platībā un zemes vienību "Aršulenki A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 010 0068) 300 kvadrātmetru platībā Isnaudas pagastā, Ludzas novadā par kopējo summu 2075,00 lati.

 

 

84.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A12 (maršruts E22) Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils - Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-4469

______________________________________________________

(E.Zalāns, Dz.Taurenis, E.Dreimane, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Riekstiņi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 7094 006 0266) 760 kvadrātmetru platībā Aizkalniešos, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā par kopējo summu 200,00 lati.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

85.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide""

TA-4344

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

86.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""

TA-4460

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

87.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"""

TA-4495

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

88.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība""

TA-1572

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

89.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā""

TA-4592

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

90.§

Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību izstrādāt grozījumus likumā "Par dzīvokļa īpašumu""

TA-4108

______________________________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par dzīvokļa īpašumu".

 

 

Ministru kabineta lieta

91.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-4453

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Iesniegto noteikumu projektu izskatīt vienlaikus ar šīs sēdes slēgtās daļas jautājumu 378-k (126.paragrāfs).

 

 

92.§

Atbildes vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

TA-4372, SAN-4237

______________________________________________________

(Dž.Innusa, V.Andrējeva, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

 

 

93.§

Par atsevišķu ar nozares politikas īstenošanu saistītu uzdevumu nodošanu biedrībām un nodibinājumiem un grozījumu veikšanu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanas nosacījumos

TA-4512

______________________________________________________

(A.Antonovs, E.Zalāns, J.Bundulis, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai (ja izvērtējums jau nav veikts un informācija iesniegta):

1.1. pieaicinot pārstāvjus no biedrībām un nodibinājumiem, izvērtēt iespēju atsevišķu ar nozares politikas īstenošanu saistītu uzdevumu veikšanu nodot biedrībām un nodibinājumiem;

1.2. pieaicinot pārstāvjus no biedrībām un nodibinājumiem, izvērtēt iespēju veikt grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanas nosacījumos, definējot biedrības un nodibinājumus kā finansējuma saņēmējus;

1.3. līdz 2009.gada 29.decembrim iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par šī protokollēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētā izvērtējuma rezultātiem.

2. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 1.punktā minētā izvērtējuma rezultātiem.

 

 

94.§

Atbildes projekts Tiesībsargam

TA-4596, SAN-4519

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

95.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-4570

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt Kokneses pagastā, Kokneses novadā par kopējo summu 26 950 lati:

2.1. zemes vienības "Dundagas A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 3260 008 0186 un 3260 008 0187) 3600 kvadrātmetru kopplatībā;

2.2. zemes vienību "Vaivariņi P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 014 0053) 899 kvadrātmetru platībā;

2.3. zemes vienību "Līči - P" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 006 0011) 700 kvadrātmetru platībā;

2.4. zemes vienību "Zeltiņi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 003 0179) 22100 kvadrātmetru platībā.

 

 

96.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza - Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-4565

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienības "Olgas mājas A" (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 6896 005 0093, 6896 005 0095 un 6896 005 0094) 22600 kvadrātmetru kopplatībā Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, par kopējo summu 22 600,00 lati.

 

 

97.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posms Saulkrastu apvedceļš vajadzībām"

TA-4568

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Sniedziņi A" (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6676 014 0208) 7082 kvadrātmetru platībā Skultes pagastā, Limbažu novadā par kopējo summu 12 700 lati.

 

 

98.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 7.janvāra rīkojumā Nr.598 "Par zemesgabalu pirkšanu autoceļa E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļa (2002/LV/16/P/PT/008), būvniecības projekta īstenošanai""

TA-4571

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju, svītrot no Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 23.§) "Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu pirkšanu autoceļa E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļa 2002/LV/16/P/PT/008), būvniecības projekta īstenošanai"" 2.punktā vārdus un skaitļus "zemesgabalu "Sniedziņi A" 7082 kvadrātmetru platībā (zemes kadastra Nr.66760140208)" un noteikt, ka pērkamo zemju kopējā summa ir 49184 lati.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

99.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības palielināšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss""

TA-4529

______________________________________________________

(K.Gerhards, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministrijas iesniegtā protokollēmuma projekta 2.punktu neskatīt, ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāves sniegto informāciju, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" pamatkapitāla palielināšanas jautājums saskaņā ar Komerclikumu ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" kompetencē.

 

 

100.§

Informatīvais ziņojums "Par likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām noteikto funkciju, uzdevumu un pienākumu samērošanu ar pašvaldību rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem"

TA-4562

______________________________________________________

(E.Zalāns, K.Jaunzeme, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un līdz 2010.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu informatīvajā ziņojumā minētos tiesību aktu projektus, lai samērotu pašvaldību rīcībā esošos finanšu līdzekļus ar likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām noteikto funkciju, uzdevumu un pienākumu apjomu.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Vides ministriju izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu, kas paredz veikt grozījumu Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.352 "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", svītrojot noteikumu 29.punktā noteikto pienākumu būvniecības vietas izvēli un būvprojektu, gadījumā, ja paredzamā būvniecība Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā, ainavu aizsardzības zonā vai kultūrvēsturiskajā zonā var negatīvi ietekmēt vidi un ainavu, pirms pašvaldība izsniedz būvatļauju, saskaņot ar Gaujas Nacionālā parka administrāciju.

 

 

101.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā""

TA-4561

______________________________________________________

(E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

102.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4210

______________________________________________________

(J.Dūklavs, L.Medina, E.Zalāns, M.Segliņš, I.Stepanova, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram M.Segliņam un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:

"Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.62 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprinātos līdzekļus" 2.punkts noteic, ka līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem. Ievērojot, ka gan likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam", gan likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" paredzēta valsts pamatbudžeta apakšprogramma 21.06.00 "Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai", rīkojuma projekta 2.punktā minēto valsts tiešā atbalsta izmaksu par 2007.gada otrajā pusgadā saražoto biodegvielu nevar uzskatīt par neparedzētu gadījumu Likuma par budžetu un finanšu vadību un minēto noteikumu izpratnē".

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

103.§

Instrukcijas projekts "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

TA-3691

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 

104.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu"

TA-4481

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai izvērtēt un, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par atšķirīgu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļas noteikšanu saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldības kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 3.panta trešo daļu valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja.

 

 

105.§

Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

TA-4445

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 10.panta ceturto daļu un 13.pantu par likumprojekta "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā" 2.pantu sniegt pozitīvu atzinumu.

4. Valsts kancelejai nosūtīt likumprojektu un šo protokollēmumu Saeimai.

 

 

106.§

Likumprojekts "Par Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm"

TA-4588

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Gaisa transporta nolīguma starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm (turpmāk - Nolīgums) parakstīšanu.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot Satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru A.Bergholcu parakstīt Nolīgumu.

4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

107.§

Likumprojekts "Par Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses un Papildnolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Islandi, no otras puses, un Norvēģijas Karalisti, no trešās puses, par gaisa transporta nolīguma piemērošanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses"

TA-4591

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Gaisa transporta nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses (turpmāk - Nolīgums) un Papildnolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Islandi, no otras puses, un Norvēģijas Karalisti, no trešās puses, par gaisa transporta nolīguma piemērošanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses (turpmāk - Papildnolīgums) parakstīšanu.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot Satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru A.Bergholcu parakstīt Nolīgumu un Papildnolīgumu.

4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma un Papildnolīguma parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu, Papildnolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

108.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.novembra rīkojumā Nr.749 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-4577

______________________________________________________

(E.Zalāns, L.Straujuma, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai paredzēt rīkojuma projektā, ka tiek svītrots arī 1.9.apakšpunkts, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai nav iebildumu pret rīkojuma projektu.

 

 

109.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra rīkojumā Nr.696 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-4608

______________________________________________________

(L.Straujuma, J.Plūme, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt finansējuma apmēru, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai nav iebildumu pret rīkojuma projektu.

 

 

110.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.840 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai""

TA-4613

______________________________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

111.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-4413

______________________________________________________

(I.Pētersone, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

112.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4599

______________________________________________________

(L.Straujuma, L.Medina, M.Gruškevics, J.Plūme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijai nav iebildumu pret rīkojuma projektu.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

113.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"

TA-4616

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

114.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"'

TA-4621

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

115.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"'

TA-4624

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai 2002.gada 1.augustā noslēgtajā "Līgumā par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību" 2010.gadā plānoto maksājumu Rīgas Ekonomikas augstskolai 170 714 latu apmērā veikt līdz 2009.gada 31.decembrim.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai 2010.gadā Rīgas Ekonomikas augstskolas darbību nodrošināt esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus, kas regulēs Rīgas Ekonomikas augstskolas darbību pēc 2010.gada 1.jūlija.

 

 

116.§

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plāna 2010. - 2015.gadiem projekts

TA-4628

______________________________________________________

(T.Koķe, J.Gaigals, R.Osvalde, B.Rozentāle, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu par optimizācijas plānu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu precizēt iesniegto projektu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumu Nr.1178 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi" 12., 13. un 14.punktā noteiktajām pamatnostādņu izstrādes prasībām un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Valsts kancelejai sadarbībā ar ministrijām izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1178 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi" un noteiktā kārtībā iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

117.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2009.gada 17.-18.decembra sanāksmei

TA-4605

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2009.gada 17.-18.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

1.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā - Politiska vienošanās;

1.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1321/2004 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūru izveidi - Vispārēja pieeja;

1.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko nosaka pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem;

1.4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par aviācijas drošības nodevām;

1.5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri pienāk Kopienas dalībvalstu ostās vai atiet no tām, kā arī par Direktīvas 2002/6/EK atcelšanu - Vispārējā pieeja;

1.6. Ilgtspējīga nākotne transportam - ceļā uz integrētu, uz tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu - Padomes secinājumi;

1.7. Projekts Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro Komisiju Kopienas vārdā veikt sarunas par Sadarbības memorandu starp Eiropas Kopienu un Starptautisko civilās aviācijas organizāciju (ICAO), sniedzot vispārēju sistēmu ciešākai sadarbībai;

1.8. Komisijas paziņojums - "Kā pārvērst ciparu dividendi sociālajā labumā un ekonomikas izaugsmē" - Padomes secinājumi;

1.9. Padomes paziņojums par vienoto Eiropas pieeju tīklu un informācijas drošībai - Pieņemšana.

2. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Bergholcam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes sanāksmē 2009.gada 17. un 18.decembrī Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

118.§

Latvijas nacionālā pozīcija par stratēģiju ""Post - i2010 stratēģija" atvērtai, zaļai un konkurētspējīgai zināšanu sabiedrībai"

TA-4609

______________________________________________________

(E.Zalāns, I.Leišavnieks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par stratēģiju ""Post - i2010 stratēģija" atvērtai, zaļai un konkurētspējīgai zināšanu sabiedrībai".

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretārei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes sanāksmē Briselē 2009.gada 18.decembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

119.§

Latvijas nacionālās pozīcijas "Par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 3.sadaļā Brīva pakalpojumu kustība un 19.sadaļā Sociālā politika un nodarbinātība un pievienošanās sarunu ar Turciju 27.sadaļā Vides aizsardzības politika"

TA-4615

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Horvātiju 3.sadaļā Brīva pakalpojumu kustība un 19.sadaļā Sociālā politika un nodarbinātība un pievienošanās sarunu ar Turciju 27.sadaļā Vides aizsardzības politika".

2. Apstiprināt nacionālās pozīcijas par Horvātijas pievienošanās ES 3.sarunu sadaļas Brīva pakalpojumu kustība un 19.sadaļas Sociālā politika un nodarbinātība provizorisku slēgšanu, kā arī sarunu sākšanu Turcijas pievienošanās ES 27.sarunu sadaļā Vides aizsardzības politika.

 

 

120.§

Latvijas nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2009.gada 22.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-4623

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2009.gada 22.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija par padomes secinājumiem "Par starptautisko bioloģisko daudzveidību pēc 2010.gada";

2.2. Pozīcija par padomes secinājumiem "Par reģionālo pieeju ūdens un jūras vides pārvaldībai, tostarp Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas ieviešanai";

2.3. Pozīcija par padomes secinājumiem "Par ķīmisko vielu kombinētajiem efektiem";

2.4. Pozīcija par "Eiropas Parlamenta un Padomes priekšlikumu regulai par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu".

3. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2009.gada 22.decembrī.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

121.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavošanos Prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā"

TA-4531

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.Juhansone, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijai līdz 2010.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par rīcības plāna izpildes gaitu. Rīcības plāna 1.3.punktā ņemt vērā, ka sekretariāta sastāvā iekļaujams arī Ministru prezidenta biroja un Valsts kancelejas pārstāvis.

3. Konceptuāli atbalstīt ASEM (Asia - Europe meeting) izglītības ministru sanāksmes organizēšanu Latvijā 2015.gada pirmajā pusē un Izglītības un zinātnes ministrijai uzsākt pasākuma organizēšanas koordinēšanu.

 

 

122.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 7.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.86 1.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.85 47.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098"""

TA-4357

______________________________________________________

(K.Drēviņa, K.Gerhards, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. (N) Atcelt Ministru kabineta 2009.gada 7.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.86 1.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.85 47.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098""" 4.punktu.

2. (N) Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 7.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.86 1.§) "Par Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.85 47.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098""" un izteikt to šādā redakcijā:

"1. (N) Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību saistībā ar Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098.

2. (N) Neatzīt Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentētajā atzinumā pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098 norādīto pārkāpumu jautājumā par infrastruktūras pārvaldītāja neatkarību galveno funkciju izpildē. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par procedūru saistībā ar pārkāpuma daļēju atzīšanu, atzīt par nepieciešamu lūgt Eiropas Komisijai pagarinājumu atbildes sniegšanai.

3. (N) Satiksmes ministrijai sagatavot attiecīgā Eiropas Komisijai adresētā dokumenta projektu un pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 7.decembrī.

4. (IP)".

 

 

123.§

Latvijas Republikas nostājas "Par prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-382/09 Stils Met" projekts

TA-4575

______________________________________________________

(K.Drēviņa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 382/09 Stils Met.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori Kristīni Drēviņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti Kristīni Krasovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C 382/09 Stils Met.

 

 

124.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" turpmāko darbību"

TA-4415-IP, SAN-4512

______________________________________________________

(K.Gerhards, U.Sarma, V.Čukste, B.Rozentāle, L.Medina, E.Zalāns, A.Veiss, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pamatā atbalstīt piedāvātā risinājuma C variantu.

3. Satiksmes ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu ar atbildēm uz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra E.Zalāna iesniegtajiem jautājumiem, saskaņot sagatavoto protokollēmuma projektu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē.

 

 

125.§

Atbildes vēstules projekts Saeimas Ārlietu komisijai

TA-4601-DV, SAN-4278

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Lavrinovičs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes vēstules projektu Saeimas Ārlietu komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes vēstuli Saeimas Ārlietu komisijai.

 

 

126.§

Informatīvais ziņojums "Par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenenrģijas, kas saražota koģenerācijas elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 4MW, cenu noteikšanas kārtību"

378-k

______________________________________________________

(D.Merirands, U.Bariss, L.Medina, R.Vējonis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"" anotāciju kontekstā ar informatīvajā ziņojumā minēto, kā arī ņemot vērā Tieslietu ministrijas iebildumus par anotācijas 5.sadaļu, un līdz 2009.gada 21.decembrim iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.

3. Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"" turpināt izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra sēdē.

 

 

127.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Pacula pret Latviju"

383-k

______________________________________________________

(S.Kauliņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 15.septembra sprieduma lietā "Pacula pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 15.septembra sprieduma tulkojuma nosūtīšanu Rīgas apgabaltiesai, Augstākai Tiesai, Ģenerālprokuratūrai, Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai, Tieslietu ministrijai un Ieslodzījuma vietu pārvaldei.

 

 

128.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Miroļubovs un citi pret Latviju"

385-k

______________________________________________________

(S.Kauliņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 15.septembra sprieduma lietā "Pacula pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2009.gada 15.septembra sprieduma tulkojuma nosūtīšanu Rīgas apgabaltiesai, Augstākai Tiesai, Ģenerālprokuratūrai, Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai, Tieslietu ministrijai un Ieslodzījuma vietu pārvaldei.

 

 

129.§

Dienesta vajadzībām

SAN-4788-DV

______________________________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.55

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 88Pieņemts: 15.12.2009.
202334
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"