Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu ministrijas rīkojums Nr. 99

Rīgā 1997. gada 30. janvārī

Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību ieņēmumu procentuālā īpatsvara precizētajiem koeficientiem kopējos šī nodokļa ieņēmumos 1997. gada pirmajai pusei

1. Apstiprināt katras pašvaldības procentuālā īpatsvara precizētos koeficientus sadales kontos iekasētajos iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopējos ieņēmumos (pielikums) saskaņā ar Ministru kabineta 1996. gada 27. februāra noteikumu nr. 49 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu teritoriālo sadalījumu 1996. gadā" 9. punktu, pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 1997. gadam" 13. pantu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta grozījumiem un likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadā" aprēķina vajadzībām noteikto Rīgas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldību īpatsvara koeficientu, kā arī laika periodā līdz 1996. gada 31. decembrim pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem par atsevišķu pašvaldību administratīvo robežu grozīšanu, apvienošanu, dibināšanu un likvidēšanu.

2. Piemērot šī rīkojuma 1. punktā noteiktos pašvaldību procentuālā īpatsvara koeficientus, sadalot sadales kontos iekasētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopējos ieņēmumus, sākot ar 1997. gada 1. janvāri. /p>

3. Valsts kasei atskaitīt 28,4% no sadales kontos iekasētajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem pirms šī nodokļa ieņēmumu sadalīšanas starp pašvaldībām un ieskaitīt šo summu Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā.

4. Valsts kasei, izdarot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu ieskaitīšanu pašvaldību budžetos, koriģēt pašvaldībām 1997. gada janvārī pārskaitītās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas tā, lai tās atbilstu šī rīkojuma 1. punktā noteiktajiem pašvaldību procentuālā īpatsvara koeficientiem.

5. Valsts kasei sadalīt visu atlikumu, kas ir izveidojies iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadales kontos uz 1997. gada 1. janvāri, starp pašvaldību budžetiem, piemērojot šī rīkojuma 1. punktā noteiktos pašvaldību procentuālā īpatsvara koeficientus, pirms tam no tā neizdarot atskaitījumus Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Finansu ministrijas 1996. gada 25. oktobra rīkojumu nr. 625 "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību procentuālā īpatsvara koriģētajiem koeficientiem kopējos šī nodokļa ieņēmumos 1996. gada otrajai pusei un 1997. gada pirmajai pusei".

Ministru prezidents, finansu ministrs A. Šķēle

IIedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apjoma teritoriālais sadalījums 1997.gada 1.pusei

(koriģēts, pamatojoties uz likumu "Par valsts budžetu 1997.gadam" un likumu "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā")

Apstiprināts ar finansu ministra 1997.gada 30.janvāra rīkojumu nr.99

Teritorija

Pašvaldības
īpatsvars kopējos
Kods Nosaukums nodokļa
ieņēmumos
0100 Rīga 4,811414%
0500 Daugavpils 10,577349%
0900 Jelgava 5,944219%
1300 Jūrmala 4,230004%
1700 Liepāja 7,355666%
2100 Rēzekne 3,134803%
2700 Ventspils 0,951902%
3200 Aizkraukles rajons 0
3201 Aizkraukle 0,931878%
3207 Jaunjelgava 0,120104%
3213 Pļaviņas 0,278924%
3242 Aiviekstes pagasts 0,030307%
3244 Aizkraukles pagasts 0,055483%
3246 Bebru pagasts 0,047278%
3250 Daudzeses pagasts 0,041938%
3254 Iršu pagasts 0,015838%
3258 Klintaines pagasts 0,017486%
3260 Kokneses pagasts 0,270123%
3262 Kurmenes pagasts 0,013581%
3266 Mazzalves pagasts 0,050294%
3270 Neretas pagasts 0,076715%
3274 Pilskalnes pagasts 0,011501%
3278 Seces pagasts 0,017856%
3280 Sērenes pagasts 0,023228%
3282 Skrīveru pagasts 0,203457%
3284 Staburaga pagasts 0,012759%
3286 Sunākstes pagasts 0,014629%
3290 Valles pagasts 0,035057%
3292 Vietalvas pagasts 0,030011%
3296 Zalves pagasts 0,022659%
Aizkraukles rajons kopā 2,321106%
3600 Alūksnes rajons 0
3601 Alūksne 0,678236%
3605 Ape 0,061334%
3642 Alsviķu pagasts 0,059182%
3644 Annas pagasts 0,010215%
3648 Gaujienas pagasts 0,037573%
3652 Ilzenes pagasts 0,018165%
3656 Jaunalūksnes pagasts 0,040316%
3658 Jaunannas pagasts 0,014449%
3660 Jaunlaicenes pagasts 0,005019%
3664 Kalncempju pagasts 0,005823%
3668 Liepnas pagasts 0,033106%
3672 Malienas pagasts 0,007059%
3674 Mālupes pagasts 0,019598%
3676 Mārkalnes pagasts 0,006304%
3680 Pededzes pagasts 0,008425%
3684 Trapenes pagasts 0,019932%
3688 Veclaicenes pagasts 0,006638%
3690 Virešu pagasts 0,022564%
3694 Zeltiņu pagasts 0,012728%
3696 Ziemera pagasts 0,021634%
Alūksnes rajons kopā 1,088299%
3800 Balvu rajons 0
3801 Balvi 0,620542%
3815 Viļaka 0,071457%
3844 Baltinavas pagasts 0,028653%
3846 Balvu pagasts 0,012976%
3848 Bērzkalnes pagasts 0,011667%
3850 Bērzpils pagasts 0,014893%
3852 Briežuciema pagasts 0,009934%
3856 Krišjāņu pagasts 0,009653%
3858 Kubuļu pagasts 0,047814%
3860 Kupravas pagasts 0,027175%
3864 Lazdukalna pagasts 0,016336%
3866 Lazdulejas pagasts 0,002897%
3870 Medņevas pagasts 0,018481%
3874 Rugāju pagasts 0,033222%
3878 Susāju pagasts 0,015262%
3882 Šķilbēnu pagasts 0,020998%
3886 Tilžas pagasts 0,029811%
3890 Vectilžas pagasts 0,006370%
3892 Vecumu pagasts 0,010691%
3894 Vīksnas pagasts 0,021620%
3898 Žīguru pagasts 0,080741%
Balvu rajons kopā 1,111193%
4000 Bauskas rajons 0
4001 Bauska 0,895109%
4044 Bārbeles pagasts 0,026599%
4046 Brunavas pagasts 0,031839%
4050 Ceraukstes pagasts 0,071016%
4052 Codes pagasts 0,098103%
4056 Dāviņu pagasts 0,010560%
4060 Gailīšu pagasts 0,184557%
4064 Iecavas pagasts 0,582824%
4068 Īslīces pagasts 0,205919%
4072 Mežotnes pagasts 0,098694%
4076 Rundāles pagasts 0,087448%
4080 Skaistkalnes pagasts 0,038647%
4084 Stelpes pagasts 0,025752%
4088 Svitenes pagasts 0,029449%
4092 Vecsaules pagasts 0,044654%
4094 Vecumnieku pagasts 0,218652%
4096 Viesturu pagasts 0,013076%
Bauskas rajons kopā 2,662898%
4200 Cēsu rajons 0
4201 Cēsis 1,437416%
4211 Līgatne 0,051223%
4242 Amatas pagasts 0,025736%
4246 Drabešu pagasts 0,101472%
4248 Drustu pagasts 0,021009%
4250 Dzērbenes pagasts 0,030594%
4254 Inešu pagasts 0,017030%
4256 Jaunpiebalgas pagasts 0,109987%
4258 Kaives pagasts 0,003697%
4260 Liepas pagasts 0,182001%
4262 Līgatnes pagasts 0,076752%
4264 Mārsnēnu pagasts 0,024552%
4266 Mores pagasts 0,010943%
4268 Nītaures pagasts 0,035611%
4272 Priekuļu pagasts 0,295477%
4274 Raiskuma pagasts 0,061931%
4276 Raunas pagasts 0,103316%
4278 Skujenes pagasts 0,017511%
4280 Stalbes pagasts 0,036985%
4282 Straupes pagasts 0,039413%
4286 Taurenes pagasts 0,028688%
4290 Vaives pagasts 0,028413%
4292 Vecpiebalgas pagasts 0,039079%
4294 Veselavas pagasts 0,012293%
4296 Zaubes pagasts 0,024440%
4298 Zosēnu pagasts 0,012529%
Cēsu rajons kopā 2,828099%
4400 Daugavpils rajons 0
4407 Ilūkste 0,275153%
4415 Subate 0,036413%
4442 Ambeļu pagasts 0,013145%
4444 Bebrenes pagasts 0,035634%
4446 Biķernieku pagasts 0,008489%
4450 Demenes pagasts 0,060127%
4452 Dubnas pagasts 0,017060%
4454 Dvietes pagasts 0,013658%
4456 Eglaines pagasts 0,037538%
4460 Kalkūnes pagasts 0,133211%
4462 Kalupes pagasts 0,047269%
4464 Laucesas pagasts 0,043815%
4466 Līdumnieku pagasts 0,008331%
4468 Līksnas pagasts 0,045478%
4470 Maļinovas pagasts 0,038594%
4472 Medumu pagasts 0,033991%
4474 Naujenes pagasts 0,369040%
4476 Nīcgales pagasts 0,049926%
4480 Pilskalnes pagasts 0,035694%
4484 Salienas pagasts 0,017012%
4486 Skrudalienas pagasts 0,044541%
4488 Sventes pagasts 0,037214%
4490 Šēderes pagasts 0,389310%
4492 Tabores pagasts 0,022652%
4494 Vaboles pagasts 0,026464%
4496 Vecsalienas pagasts 0,026406%
4498 Višķu pagasts 0,091573%
Daugavpils rajons kopā 1,957740%
4600 Dobeles rajons 0
4601 Dobele 1,194380%
4605 Auce 0,246845%
4642 Annenieku pagasts 0,033515%
4644 Augstkalnes pagasts 0,038284%
4646 Auru pagasts 0,144104%
4650 Bēnes pagasts 0,105916%
4652 Bērzes pagasts 0,095117%
4654 Bikstu pagasts 0,030251%
4656 Bukaišu pagasts 0,016037%
4660 Dobeles pagasts 0,019160%
4664 Īles pagasts 0,019357%
4668 Jaunbērzes pagasts 0,058487%
4672 Krimūnu pagasts 0,069228%
4676 Lielauces pagasts 0,012046%
4680 Naudītes pagasts 0,043471%
4684 Penkules pagasts 0,078497%
4688 Tērvetes pagasts 0,129678%
4690 Ukru pagasts 0,020103%
4694 Vītiņu pagasts 0,030013%
4698 Zebrenes pagasts 0,016566%
Dobeles rajons kopā 2,401053%
5000 Gulbenes rajons 0
5001 Gulbene 0,797769%
5044 Beļavas pagasts 0,069620%
5048 Daukstu pagasts 0,032954%
5052 Druvienas pagasts 0,014177%
5056 Galgauskas pagasts 0,015556%
5060 Jaungulbenes pagasts 0,059641%
5064 Lejasciema pagasts 0,071893%
5068 Litenes pagasts 0,026129%
5072 Lizuma pagasts 0,063609%
5076 Līgo pagasts 0,010146%
5084 Rankas pagasts 0,066545%
5088 Stāmerienas pagasts 0,040956%
5090 Stradu pagasts 0,159921%
5094 Tirzas pagasts 0,024287%
Gulbenes rajons kopā 1,453202%
5400 Jelgavas rajons 0
5411 Kalnciems 0,101913%
5444 Cenu pagasts 0,221682%
5448 Elejas pagasts 0,137640%
5452 Glūdas pagasts 0,122039%
5456 Jaunsvirlaukas pagasts 0,138018%
5460 Lielplatones pagasts 0,057747%
5462 Līvbērzes pagasts 0,103215%
5466 Ozolnieku pagasts 0,252641%
5470 Platones pagasts 0,098974%
5474 Sesavas pagasts 0,067113%
5478 Sidrabenes pagasts 0,041742%
5482 Svētes pagasts 0,055279%
5486 Valgundes pagasts 0,078739%
5490 Vilces pagasts 0,039492%
5492 Vircavas pagasts 0,041409%
5496 Zaļenieku pagasts 0,070589%
Jelgavas rajons kopā 1,628230%
5600 Jēkabpils rajons 0
5601 Jēkabpils 1,732088%
5605 Aknīste 0,075843%
5615 Viesīte 0,102851%
5644 Asares pagasts 0,006410%
5646 Atašienes pagasts 0,016398%
5648 Ābeļu pagasts 0,025326%
5652 Dignājas pagasts 0,007710%
5654 Dunavas pagasts 0,016691%
5658 Elkšņu pagasts 0,014857%
5662 Gārsenes pagasts 0,027614%
5666 Kalna pagasts 0,015157%
5668 Krustpils pagasts 0,015271%
5670 Kūku pagasts 0,046778%
5674 Leimaņu pagasts 0,014697%
5676 Mežāres pagasts 0,017884%
5680 Rites pagasts 0,010471%
5682 Rubenes pagasts 0,023159%
5686 Salas pagasts 0,142222%
5688 Saukas pagasts 0,025482%
5690 Sēlpils pagasts 0,029909%
5694 Variešu pagasts 0,037526%
5696 Vīpes pagasts 0,013463%
5698 Zasas pagasts 0,030408%
Jēkabpils rajons kopā 2,448213%
6000 Krāslavas rajons 0
6001 Krāslava 0,637443%
6009 Dagda 0,154750%
6042 Andrupenes pagasts 0,026946%
6044 Andzeļu pagasts 0,012293%
6046 Asūnes pagasts 0,009891%
6048 Aulejas pagasts 0,009713%
6050 Bērziņu pagasts 0,013111%
6054 Dagdas pagasts 0,020612%
6056 Ezernieku pagasts 0,022057%
6058 Grāveru pagasts 0,005889%
6062 Indras pagasts 0,023372%
6064 Izvaltas pagasts 0,016424%
6068 Kalniešu pagasts 0,009224%
6070 Kaplavas pagasts 0,008689%
6072 Kastuļinas pagasts 0,012213%
6074 Kombuļu pagasts 0,019235%
6076 Konstantinovas pagasts 0,015423%
6078 Krāslavas pagasts 0,012273%
6080 Ķepovas pagasts 0,003095%
6084 Piedrujas pagasts 0,006935%
6086 Robežnieku pagasts 0,014961%
6088 Skaistas pagasts 0,011936%
6090 Svariņu pagasts 0,012500%
6092 Šķaunes pagasts 0,017285%
6094 Šķeltovas pagasts 0,006757%
6096 Ūdrīšu pagasts 0,042995%
Krāslavas rajons kopā 1,146022%
6200 Kuldīgas rajons 0
6201 Kuldīga 1,134717%
6209 Skrunda 0,263055%
6242 Alsungas pagasts 0,086944%
6246 Ēdoles pagasts 0,034455%
6250 Gudenieku pagasts 0,010120%
6254 Īvandes pagasts 0,011548%
6258 Kabiles pagasts 0,019391%
6260 Kurmāles pagasts 0,102192%
6264 Laidu pagasts 0,026428%
6268 Nīkrāces pagasts 0,011177%
6272 Padures pagasts 0,030378%
6274 Pelču pagasts 0,043652%
6278 Raņķu pagasts 0,026761%
6280 Rendas pagasts 0,048696%
6282 Rudbāržu pagasts 0,063424%
6284 Rumbas pagasts 0,075010%
6290 Snēpeles pagasts 0,013781%
6292 Turlavas pagasts 0,015748%
6296 Vārmes pagasts 0,027348%
Kuldīgas rajons kopā 2,044826%
6400 Liepājas rajons 0
6405 Aizpute 0,323876%
6407 Durbe 0,061894%
6409 Grobiņa 0,341009%
6413 Pāvilosta 0,078260%
6415 Priekule 0,184807%
6442 Aizputes pagasts 0,038262%
6444 Bārtas pagasts 0,023363%
6446 Bunkas pagasts 0,023068%
6448 Cīravas pagasts 0,045039%
6450 Dunalkas pagasts 0,025687%
6452 Dunikas pagasts 0,025820%
6454 Embūtes pagasts 0,011653%
6456 Gaviezes pagasts 0,033050%
6458 Gremzdas pagasts 0,024465%
6460 Grobiņas pagasts 0,126987%
6464 Kalētu pagasts 0,014926%
6466 Kalvenes pagasts 0,033040%
6468 Kazdangas pagasts 0,055897%
6472 Lažas pagasts 0,025313%
6476 Medzes pagasts 0,040269%
6478 Nīcas pagasts 0,133117%
6480 Otaņķu pagasts 0,031182%
6482 Priekules pagasts 0,021622%
6484 Rucavas pagasts 0,041096%
6486 Sakas pagasts 0,025694%
6488 Tadaiķu pagasts 0,031265%
6492 Vaiņodes pagasts 0,117168%
6494 Vecpils pagasts 0,013087%
6496 Vērgales pagasts 0,058580%
6498 Virgas pagasts 0,035067%
Liepājas rajons kopā 2,044562%
6600 Limbažu rajons 0
6601 Limbaži 0,712437%
6605 Ainaži 0,111817%
6607 Aloja 0,113445%
6615 Salacgrīva 0,413935%
6617 Staicele 0,049087%
6644 Braslavas pagasts 0,009706%
6648 Brīvzemnieku pagasts 0,035427%
6652 Katvaru pagasts 0,043162%
6656 Lēdurgas pagasts 0,026003%
6660 Liepupes pagasts 0,063926%
6664 Limbažu pagasts 0,066201%
6668 Pāles pagasts 0,015978%
6672 Salacas pagasts 0,105351%
6676 Skultes pagasts 0,065825%
6680 Umurgas pagasts 0,031908%
6684 Vidrižu pagasts 0,035328%
6688 Viļķenes pagasts 0,037030%
Limbažu rajons kopā 1,936567%
6800 Ludzas rajons 0
6801 Ludza 0,670237%
6809 Kārsava 0,126733%
6817 Zilupe 0,091313%
6844 Blontu pagasts 0,015207%
6846 Briģu pagasts 0,011494%
6848 Ciblas pagasts 0,033018%
6850 Cirmas pagasts 0,020135%
6854 Goliševas pagasts 0,006900%
6858 Isnaudas pagasts 0,025222%
6860 Istras pagasts 0,016677%
6864 Lauderu pagasts 0,005542%
6866 Līdumnieku pagasts 0,005755%
6868 Malnavas pagasts 0,063018%
6870 Mežvidu pagasts 0,023866%
6872 Mērdzenes pagasts 0,023841%
6874 Miglinieku pagasts 0,004690%
6876 Nautrēnu pagasts 0,020195%
6878 Nirzas pagasts 0,009305%
6880 Nukšas pagasts 0,010779%
6884 Pasienes pagasts 0,012316%
6886 Pildas pagasts 0,013624%
6888 Pureņu pagasts 0,008159%
6890 Pušmucovas pagasts 0,014543%
6892 Rundēnu pagasts 0,008510%
6894 Salnavas pagasts 0,030015%
6896 Zaļesjes pagasts 0,011554%
6898 Zvirgzdenes pagasts 0,028345%
Ludzas rajons kopā 1,310993%
7000 Madonas rajons 0
7001 Madona 0,750137%
7007 Cesvaine 0,160980%
7013 Lubāna 0,153675%
7017 Varakļāni 0,084723%
7042 Aronas pagasts 0,034249%
7044 Barkavas pagasts 0,047205%
7046 Bērzaunes pagasts 0,052254%
7050 Dzelzavas pagasts 0,038590%
7054 Ērgļu pagasts 0,158975%
7058 Indrānu pagasts 0,035938%
7060 Jumurdas pagasts 0,011188%
7062 Kalsnavas pagasts 0,208153%
7066 Lazdonas pagasts 0,039410%
7068 Liezēres pagasts 0,024290%
7070 Ļaudonas pagasts 0,039518%
7074 Mārcienas pagasts 0,025790%
7076 Mētrienas pagasts 0,020154%
7078 Murmastienes pagasts 0,013155%
7082 Ošupes pagasts 0,030552%
7086 Praulienas pagasts 0,046601%
7090 Sarkaņu pagasts 0,039799%
7092 Sausnējas pagasts 0,018712%
7094 Varakļānu pagasts 0,019873%
7096 Vestienas pagasts 0,016150%
Madonas rajons kopā 2,070072%
7400 Ogres rajons 0
7401 Ogre 2,199693%
7405 Ikšķile 0,288503%
7409 Ķegums 0,219126%
7413 Lielvārde 0,411501%
7444 Birzgales pagasts 0,099468%
7448 Jumpravas pagasts 0,096269%
7452 Krapes pagasts 0,018088%
7456 Ķeipenes pagasts 0,037457%
7460 Lauberes pagasts 0,019730%
7464 Lēdmanes pagasts 0,032884%
7468 Madlienas pagasts 0,081603%
7472 Mazozolu pagasts 0,022784%
7476 Meņģeles pagasts 0,013521%
7480 Ogresgala pagasts 0,142176%
7484 Rembates pagasts 0,031402%
7488 Suntažu pagasts 0,084759%
7492 Taurupes pagasts 0,031012%
7494 Tīnūžu pagasts 0,123759%
Ogres rajons kopā 3,953736%
7600 Preiļu rajons 0
7601 Preiļi 0,540606%
7611 Līvāni 0,413751%
7642 Aglonas pagasts 0,085747%
7644 Aizkalnes pagasts 0,013347%
7648 Galēnu pagasts 0,012296%
7652 Jersikas pagasts 0,022323%
7656 Pelēķu pagasts 0,014695%
7658 Preiļu pagasts 0,017827%
7662 Riebiņu pagasts 0,032326%
7664 Rožkalnu pagasts 0,009023%
7666 Rožupes pagasts 0,020562%
7668 Rudzātu pagasts 0,016698%
7670 Rušonu pagasts 0,041520%
7674 Saunas pagasts 0,018513%
7676 Silajāņu pagasts 0,006197%
7678 Sīļukalna pagasts 0,009125%
7680 Stabulnieku pagasts 0,011808%
7682 Sutru pagasts 0,010756%
7686 Turku pagasts 0,019620%
7690 Upmalas pagasts 0,017111%
7694 Vārkavas pagasts 0,006786%
Preiļu rajons kopā 1,340636%
7800 Rēzeknes rajons 0
7817 Viļāni 0,178318%
7842 Audriņu pagasts 0,022376%
7844 Bērzgales pagasts 0,020744%
7846 Čornajas pagasts 0,024599%
7848 Dekšāres pagasts 0,010488%
7850 Dricānu pagasts 0,026011%
7852 Feimaņu pagasts 0,017676%
7854 Gaigalavas pagasts 0,021493%
7856 Griškānu pagasts 0,054562%
7858 Ilzeskalna pagasts 0,016937%
7860 Kantinieku pagasts 0,005710%
7862 Kaunatas pagasts 0,038794%
7866 Lendžu pagasts 0,020544%
7868 Lūznavas pagasts 0,035733%
7870 Maltas pagasts 0,137827%
7872 Mākoņkalna pagasts 0,016077%
7874 Nagļu pagasts 0,014549%
7876 Ozolaines pagasts 0,045942%
7878 Ozolmuižas pagasts 0,020929%
7880 Pušas pagasts 0,011637%
7882 Rikavas pagasts 0,012927%
7886 Sakstagala pagasts 0,024469%
7888 Silmalas pagasts 0,047625%
7890 Sokolu pagasts 0,010987%
7892 Stoļerovas pagasts 0,016800%
7894 Stružānu pagasts 0,052158%
7896 Vērēmu pagasts 0,068248%
7898 Viļānu pagasts 0,048536%
Rēzeknes rajons kopā 1,022697%
8000 Rīgas rajons 0
8005 Baldone 0,244853%
8007 Baloži 0,352215%
8009 Olaine 1,374694%
8011 Salaspils 2,087178%
8013 Saulkrasti 0,555285%
8015 Sigulda 0,934720%
8017 Vangaži 0,318622%
8042 Allažu pagasts 0,057017%
8044 Ādažu pagasts 0,712355%
8048 Babītes pagasts 0,470907%
8052 Carnikavas pagasts 0,407759%
8056 Daugmales pagasts 0,041054%
8060 Garkalnes pagasts 0,255115%
8064 Inčukalna pagasts 0,289212%
8068 Krimuldas pagasts 0,196812%
8070 Ķekavas pagasts 1,300009%
8074 Mālpils pagasts 0,261566%
8076 Mārupes pagasts 0,745506%
8080 Olaines pagasts 0,357865%
8084 Ropažu pagasts 0,235379%
8088 Salas pagasts 0,050935%
8092 Sējas pagasts 0,118977%
8094 Siguldas pagasts 0,204835%
8096 Stopiņu pagasts 0,786035%
Rīgas rajons kopā 12,358904%
8400 Saldus rajons 0
8401 Saldus 1,018652%
8405 Brocēni 0,241754%
8444 Blīdenes pagasts 0,020855%
8448 Ezeres pagasts 0,039789%
8452 Gaiķu pagasts 0,015714%
8456 Jaunauces pagasts 0,011172%
8458 Jaunlutriņu pagasts 0,019088%
8462 Kursīšu pagasts 0,014671%
8466 Lutriņu pagasts 0,068982%
8470 Nīgrandes pagasts 0,068772%
8472 Novadnieku pagasts 0,082010%
8476 Pampāļu pagasts 0,067316%
8480 Remtes pagasts 0,025313%
8482 Rubas pagasts 0,025241%
8486 Saldus pagasts 0,083747%
8488 Šķēdes pagasts 0,011558%
8492 Vadakstes pagasts 0,013443%
8494 Zaņas pagasts 0,017434%
8496 Zirņu pagasts 0,048491%
8498 Zvārdes pagasts 0,005729%
Saldus rajons kopā 1,899730%
8800 Talsu rajons 0
8801 Talsi 1,046087%
8813 Sabile 0,056539%
8815 Stende 0,112434%
8817 Valdemārpils 0,130231%
8842 Abavas pagasts 0,033411%
8846 Balgales pagasts 0,024799%
8850 Dundagas pagasts 0,196876%
8854 Ģibuļu pagasts 0,095527%
8858 Īves pagasts 0,058497%
8862 Kolkas pagasts 0,120444%
8864 Ķūļciema pagasts 0,012196%
8868 Laidzes pagasts 0,061322%
8870 Laucienes pagasts 0,043593%
8872 Lībagu pagasts 0,085651%
8874 Lubes pagasts 0,010369%
8878 Mērsraga pagasts 0,136695%
8882 Rojas pagasts 0,346259%
8886 Strazdes pagasts 0,009813%
8892 Valdgales pagasts 0,032267%
8894 Vandzenes pagasts 0,060106%
8896 Virbu pagasts 0,078715%
Talsu rajons kopā 2,751832%
9000 Tukuma rajons 0
9001 Tukums 1,458818%
9011 Kandava 0,250090%
9046 Degoles pagasts 0,024976%
9048 Džūkstes pagasts 0,060813%
9050 Engures pagasts 0,232413%
9054 Irlavas pagasts 0,059012%
9056 Jaunpils pagasts 0,128192%
9058 Jaunsātu pagasts 0,022223%
9066 Lapmežciema pagasts 0,142086%
9068 Lestenes pagasts 0,029698%
9070 Matkules pagasts 0,018668%
9074 Pūres pagasts 0,053175%
9078 Sēmes pagasts 0,042648%
9080 Slampes pagasts 0,078460%
9082 Smārdes pagasts 0,110500%
9084 Tumes pagasts 0,089369%
9088 Vānes pagasts 0,027955%
9090 Viesatu pagasts 0,010148%
9092 Zantes pagasts 0,013636%
9094 Zemītes pagasts 0,022377%
9096 Zentenes pagasts 0,024136%
Tukuma rajons kopā 2,899394%
9400 Valkas rajons 0
9401 Valka 0,603112%
9413 Seda 0,109111%
9415 Smiltene 0,542845%
9417 Strenči 0,140000%
9444 Bilskas pagasts 0,039181%
9446 Blomes pagasts 0,022785%
9448 Brantu pagasts 0,026528%
9452 Ērģemes pagasts 0,032103%
9454 Ēveles pagasts 0,017888%
9458 Grundzāles pagasts 0,022122%
9462 Jērcēnu pagasts 0,020123%
9466 Kārķu pagasts 0,026695%
9470 Launkalnes pagasts 0,098168%
9474 Palsmanes pagasts 0,046195%
9476 Plāņu pagasts 0,029332%
9480 Smiltenes pagasts 0,042781%
9484 Trikātas pagasts 0,059402%
9488 Valkas pagasts 0,045737%
9490 Variņu pagasts 0,034480%
9492 Vijciema pagasts 0,021575%
9496 Zvārtavas pagasts 0,013868%
Valkas rajons kopā 1,994030%
9600 Valmieras rajons 0
9601 Valmiera 2,339615%
9611 Mazsalaca 0,092401%
9615 Rūjiena 0,206931%
9644 Bērzaines pagasts 0,011207%
9646 Brenguļu pagasts 0,032362%
9648 Burtnieku pagasts 0,050897%
9652 Dikļu pagasts 0,030359%
9656 Ipiķu pagasts 0,003580%
9658 Jeru pagasts 0,025304%
9662 Kauguru pagasts 0,037570%
9664 Kocēnu pagasts 0,112166%
9666 Ķoņu pagasts 0,014734%
9668 Lodes pagasts 0,006496%
9670 Matīšu pagasts 0,021153%
9672 Naukšēnu pagasts 0,081361%
9676 Ramatas pagasts 0,007552%
9678 Rencēnu pagasts 0,038621%
9682 Sēļu pagasts 0,006092%
9684 Skaņkalnes pagasts 0,021781%
9688 Vaidavas pagasts 0,027692%
9690 Valmieras pagasts 0,191299%
9692 Vecates pagasts 0,003569%
9694 Vilpulkas pagasts 0,019752%
9696 Zilākalna pagasts 0,035851%
Valmieras rajons kopā 3,418347%
9800 Ventspils rajons 0
9813 Piltene 0,111134%
9844 Ances pagasts 0,045850%
9850 Jūrkalnes pagasts 0,013544%
9856 Popes pagasts 0,052819%
9860 Puzes pagasts 0,067657%
9866 Tārgales pagasts 0,212520%
9870 Ugāles pagasts 0,110274%
9874 Usmas pagasts 0,023411%
9878 Užavas pagasts 0,039815%
9884 Vārves pagasts 0,176316%
9890 Ziru pagasts 0,035071%
9894 Zlēku pagasts 0,013854%
Ventspils rajons kopā 0,902264%
Valstī kopā 100%
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldību ieņēmumu procentuālā īpatsvara precizētajiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu ministrija Veids: rīkojums Numurs: 99Pieņemts: 30.01.1997.Stājas spēkā: 30.01.1997.Zaudē spēku: 21.09.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34/35, 04.02.1997.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
202206
30.01.1997
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"