Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.17

Rīgā 1997.gada 22.janvārī

Par Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas "Par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanās" apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt instrukciju "Par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanās" (pielikumā).

Priekšsēdētājs A.Kramiņš

Sekretāre Dz.Ceihnere

 

Apstiprināta
Centrālās vēlēšanu komisijas
1997. gada 22. janvāra sēdē, lēmums nr. 17

Instrukcija

Par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanās

I. Vēlēšanu sagatavošana

1. Vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk - iecirkņa komisija) savu darbību pilsētas domes vai pagasta padomes vēlēšanu sarīkošanā uzsāk Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā termiņā un to organizē likuma "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" III nodaļā noteiktajā kārtībā.

2. Iecirkņa komisija nodrošina, lai vēlēšanu telpas būtu iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu.

3. Aplokšņu iemešanai jāsagatavo viena vai vairākas vēlēšanu kastes. Tām jābūt neizjaucamām, viscaur cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku. Līdzīgi sagatavojamas arī mazākas kastes, lai varētu organizēt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā, ja viņi veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un balsošanai pirms vispārējās vēlēšanu dienas.

4. Vismaz desmit dienas pirms vēlēšanu dienas iecirkņa komisija:

1) izliek redzamā vietā paziņojumu par komisijas darba laiku;

2) izliek redzamā vietā vēlēšanām reģistrētos kandidātu sarakstus;

3) izliek redzamā vietā priekšvēlēšanu programmas;

4) nodrošina, lai vēlētājiem būtu pieejamas vēlēšanu likumā paredzētās ziņas par ikvienu kandidātu;

5) pieņem to vēlētāju rakstveida pieteikumus, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un reģistrē tos īpašā žurnālā.

Iecirkņa komisija pieņem pieteikumus no vēlēšanu apgabala vēlētājiem, kuri vēlēšanu dienā atradīsies attiecīgās pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā. Žurnālā norādāms vēlētāja vārds un uzvārds, pieraksta un atrašanās vietas adrese.

5. Vēlēšanu iecirknī saņemtās vēlēšanu zīmes un aploksnes glabājamas policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.

II. Vēlēšanu kārtība

6. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus no pulksten 8.00 rītā līdz pulksten 8.00 vakarā.

7. Pēc vēlēšanu telpu atvēršanas tajās tiek ielaisti žurnālisti, ne vairāk kā divi pilnvarotie novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi vai tās pilnvarotas personas un attiecīgās pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi. Pilnvarotajiem novērotājiem ir jāuzrāda pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijas izsniegta apliecība.

8. Pēc vēlēšanu telpu atvēršanas iecirkņa komisija sāk rakstīt vēlēšanu gaitas protokolu, atzīmējot tajā visus starpgadījumus un traucējumus, kā arī vēlētāju sūdzības un sakarā ar tām pieņemtos lēmumus.

9. Pirms vēlēšanu sākuma iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas, kā arī pilnvaroto novērotāju klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu aploksnes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā. Ja pilnvarotie novērotāji nav ieradušies, vēlēšanu kastes aizzīmogo pirmā vēlētāja klātbūtnē.

10. Ielaižot vēlēšanu telpās vēlētājus, iecirkņa komisija pārliecinās, vai atnākušās personas ir vēlētāji, tas ir, pilsoņi, kuri ir pierakstīti attiecīgās pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā vai kuriem ir nekustams īpašums šajā teritorijā un kuru pasē nav atzīmes par domes (padomes) vēlēšanām. Vēlētāji, kuru pasēs jau ir atzīmes par šīm vēlēšanām, vēlēšanu telpās nav ielaižami.

11. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase. Vēlētāji, kuri nav saņēmuši Latvijas pilsoņa pasi, uzrāda:

1) bijušās PSRS pilsoņa pasi, kurā ir Pilsonības un imigrācijas departamenta atzīme, ka attiecīgā persona ir Latvijas pilsonis;

2) ārvalstīs dzīvojošie vēlētāji - Pilsonības un imigrācijas departamenta izdotu reģistrācijas lapu ar vēlētāja personas kodu.

12. Vēlētājs, kurš balso tās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajā vēlēšanu iecirknī, kur viņam pieder nekustamais īpašums, papildus uzrāda zemesgrāmatas aktu vai notariāli apliecinātu tā norakstu uz sava vārda.

13. Kopā ar vēlētāju, kuram ir fiziski trūkumi un kurš tādēļ personiski nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis.

14. Iecirkņa komisija balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī izdara vēlētāja pasē vai citā šīs instrukcijas 11. punktā minētajā dokumentā atzīmi par attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām.

15. Latvijas pilsoņa pasē atzīme izdarāma 14. lappusē. Bijušās PSRS pilsoņa pasē atzīme izdarāma tajā lappusē, kurā ir Pilsonības un imigrācijas departamenta atzīme par Latvijas pilsonību.

16. Pirms vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanas katram vēlētājam jāparakstās balsotāju sarakstā.

Šīs instrukcijas 13. punktā minētajos gadījumos balsotāju sarakstā parakstās persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to vēlēšanu komisija balsotāju sarakstā ailē "Piezīmes" izdara atzīmi, ierakstot attiecīgās personas vārdu un uzvārdu.

17. Katram vēlētājam iecirkņa komisija izsniedz visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un īpašu vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.

Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo zīmi vai aploksni ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunu aploksni vai jaunas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un izdara par to atzīmi balsotāju sarakstā rindā "Atkārtoti izsniegtas vēlēšanu aploksnes" un vēlēšanu gaitas protokolā.

18. Iecirkņa komisijas locekļiem aizliegts aģitēt, arī ieteikt balsot par vai pret kādu kandidātu vai kandidātu sarakstu.

19. Pēc tam, kad vēlētājs izdarījis atzīmes vēlēšanu zīmē, ielicis to aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet aploksni aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

20. Vēlēšanu zīmes un aploksnes var saņemt un nodot tie vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpās līdz pulksten 8.00 vakarā.

21. Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā līdz pulksten 10.00 turpina pieņemt rakstveida pieteikumus no tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, kā arī no šo vēlētāju pilnvarotajām personām.

Ja pieteikums iesniegts pēc pulksten 10.00, nobalsošana vēlētāja atrašanās vietā nodrošināma, ja to var izdarīt līdz pulksten 8.00 vakarā.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas attiecīgās pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā.

22. Lai izvairītos no vairākkārtējas izbraukšanas uz vienu vietu, organizēt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā ieteicams pēc pieteikumu reģistrācijas pabeigšanas. Divus komisijas locekļus balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā izraugās iecirkņa komisija, un šiem komisijas locekļiem izsniedz aploksnes un vēlēšanu zīmju komplektus atbilstoši pieteikumu skaitam, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta. Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

Arī pilnvarotajiem novērotājiem ir tiesības piedalīties izbraukumā uz vēlētāja atrašanās vietu.

23. Vēlētāji, kuri balso savā atrašanās vietā attiecīgās pilsētas vai pagasta administratīvajā teritorijā, ierakstāmi atsevišķā balsotāju sarakstā, un aizlīmētās aploksnes iemetamas atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

24. Atgriežoties no izbraukuma, iecirkņa komisijas locekļi nodod atpakaļ neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes.

25. Iecirkņa komisija nodrošina kārtību vēlēšanu telpās, kā arī to, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas šajās telpās nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana, kārtības traucēšana un aģitācija.

26. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētājs iesniedz iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš tās reģistrē īpašā sūdzību reģistrācijas žurnālā. Jebkuru sūdzību iecirkņa komisija nekavējoties izskata un dod atbildi iesniedzējam, izdarot atzīmi sūdzību reģistrācijas žurnālā un attiecīgu ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā.

27. Ziņas, ko iecirkņa komisija sniedz attiecīgajai pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijai, ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.

28. Vēlēšanu dienā pulksten 8.00 vakarā iecirkņa komisija slēdz vēlēšanu telpas un uzsāk balsu skaitīšanu Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas attiecīgajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.

29. Ja nepieciešams, pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisija saskaņā ar likuma "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 22. pantu balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicina civildienesta ierēdņus un citus speciālistus no vēlētāju vidus.

30. Balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicinātajām personām jāatbilst likuma "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 6. panta noteikumiem, un tās pielaižamas pie darba saskaņā ar pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijas lēmumu.

31. Katras pieaicinātās personas pienākumus, tiesības un atlīdzību par darbu nosaka pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Viņš arī atbild par to, lai pieaicinātā persona precīzi izpildītu uzdotos pienākumus un ievērotu likumu.

III. Balsošanas kārtība pirms vispārējās vēlēšanu dienas

32. Vēlēšanu iecirknī, kur notiek balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes var saņemt un nodot tie vēlētāji, kuri vēlēšanu telpās ieradušies vēlēšanu komisijas noteiktajā darba laikā.

33. Dienās, kad notiek balsošana, vēlēšanu iecirknī jāatrodas vismaz četriem vēlēšanu komisijas locekļiem.

34. Balsošana notiek Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā un šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.

35. Vēlēšanu aploksnes ar vēlēšanu zīmēm tiek iemestas atsevišķā vēlēšanu kastē.

36. Katru dienu pēc balsošanas beigām vēlēšanu kastes sprauga aizzīmogojama ar iecirkņa komisijas zīmogu tā, lai līdz balsošanas sākumam nākamajā dienā tajā nevarētu iemest vai no tās izņemt vēlēšanu aploksnes. Vēlēšanu kasti ir tiesības ar saviem zīmogiem aizzīmogot arī iecirkņa komisijas locekļiem un pilnvarotajiem novērotājiem, ja tādi ir ieradušies. Par vēlēšanu kastes spraugas aizzīmogošanu izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.

37. Pēc iecirkņa komisijas darba laika beigām vēlēšanu kaste atstājama vēlēšanu telpās policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.

38. Nākamajā balsošanas dienā iecirkņa komisija pirmā vēlētāja klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes spraugas aizzīmogojums nav bojāts, un izdara par to atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā.

39. Šī vēlēšanu kaste atverama balsu skaitīšanai tikai pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas vēlēšanu dienā.

40. Pirms vēlēšanu kastes atvēršanas pārbaudāms aizzīmogojums, par to izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Kramiņš

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Dz.Ceihnere

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas "Par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību pilsētas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 17Pieņemts: 22.01.1997.Stājas spēkā: 29.01.1997.Zaudē spēku: 20.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29/30, 29.01.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
202086
29.01.1997
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)