Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.87

2009.gada 8.decembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.9.30

   

 

 

Iebildumi par Ministru kabineta sēdes protokolu

1.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem"

TA-4262

______________________________________________________

(E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.84 43.§) "Informatīvais ziņojums par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem" un izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns neatbalsta informatīvo ziņojumu, jo uzskata, ka ekonomiskās krīzes laikā nav pieļaujams celt nodevu apmērus, tādejādi radot vēl lielāku slogu komersantiem un privātpersonām. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns uzskata, ka ir izvērtējama Iekšlietu ministrijas iestāžu iekasēto nodevu pamatotība un valsts pakalpojumu esamība šajā gadījumā, jo izziņas, ko izsniedz minētās iestādes primāri ir nepieciešamas citām valsts pārvaldes iestādēm, nevis privātpersonām, līdz ar to šāda iestāžu savstarpēja apmainīšanās ar informāciju nevar būt valsts nodevas objekts.".

2. Valsts kancelejai līdz attiecīgu grozījumu Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktā spēkā stāšanās dienai nodrošināt Ministru kabineta locekļu atšķirīgo viedokļu vai papildu apsvērumu ierakstīšanu Ministru kabineta sēdes protokolā saskaņā ar Valsts kancelejas direktoram iesniegto tekstu.

 

 

2.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.84 49.§) "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.5.1.1.1. "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē""

TA-4289

______________________________________________________

(E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.84 49.§) "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.5.1.1.1. "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" negrozīt.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība"""

TA-4316

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukcijā Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība""

TA-4407

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

Noteikt, ka instrukciju paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.februāra rīkojumā Nr.96 "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs 2009.gadā""

TA-4054

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"

TA-3702

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.342 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi""

TA-4183

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.197 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās"""

TA-4387

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-4362

______________________________________________________

(G.Silavs, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta 10.punkta redakciju, saskaņot ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"

TA-4051

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Majori 1904, Jūrmalā"

TA-4206

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu Liepu iela 2b, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads"

TA-4243

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

TA-3888

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""

TA-3284

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai izveidot darba grupu, kurā iekļaut Latvijas Pašvaldību savienības, Ekonomikas ministrijas (Centrālās statistikas pārvaldes) un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus, lai līdz 2010.gada 1.jūnijam izstrādātu metodiku kodā 09.219 uzskaitīto izdevumu sadalei pa izglītības līmeņiem atbilstoši starptautiskajai izglītības klasifikācijai ISCED-97.

 

 

15.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam""

TA-4329

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.-2013. gadam"

TA-2904

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.februāra rīkojumā Nr.111 "Par Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007.-2013.gadam""

TA-4008

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.maija rīkojumā Nr.254 "Par Programmu mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2010.gadā""

TA-2902

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Programmā mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam ieviešanai 2008.-2010.gadā"

TA-2905

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Rīkojuma projekts "Par Juglas sanatorijas internātpamatskolas reorganizāciju"

TA-4386

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Rīkojuma projekts "Par Vangažu arodskolas likvidāciju"

TA-4390

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.554 "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" nolikums""

TA-4364

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.504 "Valsts aģentūras "Memoriālo muzeju apvienība" nolikums""

TA-4365

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.549 "Valsts aģentūras "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs" nolikums""

TA-4366

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.548 "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" nolikums""

TA-4367

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.555 "Valsts aģentūras "Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs" nolikums""

TA-4399

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.551 "Valsts aģentūras "Rundāles pils muzejs" nolikums""

TA-4397

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumu Nr.917 "Muzeju valsts pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4398

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.556 "Valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts" nolikums""

TA-4396

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.443 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

TA-4106

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.86 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-3970

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

TA-4117

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Iekšlietu ministrijai papildināt likumprojektu, iekļaujot tajā šī protokola 33.paragrāfā minētā likumprojekta tekstu, kopīgi ar Satiksmes ministriju attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

33.§

Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

TA-3939

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 32.paragrāfā minēto.

 

 

34.§

Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"

TA-3940

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums""

TA-4138

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumos Nr.94 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-4124

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Vides aizsardzība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-4123

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.544 "Radiācijas drošības padomes nolikums""

TA-4274

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

TA-4320

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""

TA-3930

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā"

TA-3902

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

TA-4393

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

43.§

Likumprojekts "Par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā"

TA-4268

______________________________________________________

(D.Matulis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

44.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-4452

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"

TA-4437

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līguma par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem (turpmāk - Līgums) projekta parakstīšanu.

2. Pilnvarot iekšlietu ministri parakstīt līgumu.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Iekšlietu ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu""

TA-4433

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.888 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""

TA-4436

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.532 "Muzeju akreditācijas noteikumi""

TA-4434

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.505 "Valsts aģentūras "Rakstniecības muzejs un rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuve" nolikums""

TA-4435

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums"

TA-4449

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""

TA-4450

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr.109 "Medicīnas profesionālās izglītības centra nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-4451

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""

TA-4423

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-4465

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

55.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-3817

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

56.§

Par Ministru kabineta 2007.gada 15.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 43.§) "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecību" izpildi

TA-3683

______________________________________________________

(J.Komisars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.

2. Apturēt Ministru kabineta 2007.gada 15.maija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.29 43.§) "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecību" doto uzdevumu izpildi līdz 2010.gada 1.jūnijam.

3. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta lēmuma projektu par turpmāko rīcību saistībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecību.

 

 

57.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""

TA-4132

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Iesniegto noteikumu projektu neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

 

 

58.§

Noteikumu projekts "Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība"

TA-3973

______________________________________________________

(A.Brūne, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ka kontroli pār līdzekļu izlietojumu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija.

 

 

Ministru kabineta lieta

59.§

Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības komandieri"

TA-4314

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, A.Kalniņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

TA-3895

______________________________________________________

(K.Lore, D.Lucaua, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas pārstāves sniegto informāciju, ka rīkojuma 3.4.2.apakšpunktā ir minēti visi pakalpojumi, kas attiecas uz valsts iestādēm.

 

 

61.§

Atbildes vēstules projekts Rīgas brīvostas pārvaldei

TA-4490, SAN-4474

______________________________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas iesniegto atbildes vēstules projektu Rīgas brīvostas pārvaldei.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes vēstuli Rīgas brīvostas pārvaldei.

 

 

62.§

Atbildes vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

TA-4372, SAN-4237

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra prombūtni, jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

63.§

Atbildes vēstules projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai

TA-4378, SAN-4256

______________________________________________________

(A.Antonovs, U.Augulis, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

2. Finanšu ministrijai steidzami precizēt prezentācijas materiālu, svītrojot 7.lapā ietverto informāciju, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi, kā arī informatīvo ziņojumu un precizēto prezentācijas materiālu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

64.§

Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem

TA-4211

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Jautājumu Ministru kabineta sēdē neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

 

 

65.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-4388

______________________________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

66.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4411

______________________________________________________

(I.Pētersone, B.Bāne, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" noteikto apropriāciju Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

67.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4210

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 

 

68.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4356

______________________________________________________

(E.Zalāns, L.Straujuma, T.Koķe, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Konceptuāli atbalstīt nepieciešamību pašvaldībām nodrošināt to nekustamā īpašuma apdrošināšanu.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas pašvaldībām nodrošināt to nekustamā īpašuma apdrošināšanu un iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 

69.§

Par valsts pārvaldes iestāžu reģionālo struktūrvienību sniegto pakalpojumu koncentrēšanu reģionos

TA-4395

______________________________________________________

(A.Stucka, U.Augulis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta anotācijas pielikumu Nr.1 un Nr.2 ministriju padotības iestāžu reģionālo struktūrvienību (turpmāk - iestāžu) sniegto pakalpojumu koncentrēšanai reģionos, izvērtējot iespēju tos nodot plānošanas reģioniem, vietējām pašvaldībām, privātajam sektoram vai citai valsts pārvaldes iestādei, iekļaušanai koncepcijas projektā par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā.

2. Visām ministrijām saskaņā ar Ministru kabineta sēdes protokollēmuma anotācijas pielikumu Nr.1 izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt un papildināt iestāžu sniegtos pakalpojumus un sagatavot priekšlikumus par to koncentrēšanu reģionos, izvērtējot iespēju iestāžu sniegtos pakalpojumus nodot plānošanas reģioniem, vietējām pašvaldībām, privātajam sektoram vai citai valsts pārvaldes iestādei.

3. Visām ministrijām līdz 2010.gada 15.janvārim iesniegt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā informāciju par:

3.1. pakalpojumiem, kuri nav nepieciešami un tāpēc ir izslēdzami no normatīvajiem aktiem, atsakoties no pakalpojumu sniegšanas, izvērtējot iespējamos riskus, gadījumā, ja pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta;

3.2. pakalpojumiem, kuru sniegšana ir deleģējama nevalstiskajam vai privātajam sektoram, nosakot pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un pieejamības nosacījumus, norādot deleģētāja rīcībā valsts budžeta 2010.gadam projektā paredzētos finanšu resursus (avotus, programmas un apakšprogrammas), cilvēkresursus un pakalpojumu sniegšanas biežumu, kā arī iespējamo privāto un nevalstisko partneru izteikto vēlmi un gatavību pārņemt pakalpojumu, paredzot, ka pakalpojuma sniegšanas izmaksām deleģēšanas rezultātā ir jābūt zemākām;

3.3. pakalpojumiem, kurus iespējams nodot citai valsts pārvaldes iestādei, plānošanas reģionam vai vietējām pašvaldībām, ievērojot subsidiaritātes principu, kā arī pakalpojuma sniegšanas izmaksas atbilstoši valsts budžeta 2010.gadam projektā paredzētajam finansējumam, iesaistītos cilvēkresursus un pakalpojumu sniegšanas biežumu, paredzot, ka nodošanas rezultātā pakalpojuma izmaksām ir jābūt zemākām;

3.4. pakalpojumiem, kuru sniegšanā nepieciešams saglabāt teritoriālu dekoncentrāciju (valsts iestāžu teritoriālas struktūrvienības);

3.5. iespējām nodrošināt pakalpojumu pēc vienas pieturas aģentūras principa klātienē un e-vidē plānošanas reģionos un vietējās pašvaldībās;

3.6. termiņiem, kuros iespējams īstenot 3.2. un 3.3.apakšpunktā noteikto.

4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2010.gada 15.februārim apkopot ministriju sniegto informāciju un iekļaut to koncepcijā par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā.

 

 

Informatīvie ziņojumi

70.§

Informatīvais ziņojums par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu līdz 2009.gada oktobra beigām

TA-4345

______________________________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

71.§

Rīkojuma projekts "Par tehniskās novērošanas punkta būvniecību Kolkas pagastā, Dundagas novadā"

TA-4030-DV

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

72.§

Konfidenciāli

380-k

______________________________________________________

()

 

 

73.§

Līguma projekts par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu

TA-4358

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

74.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.85 49.§) "Par darba grupas izveidi" 2.punkta izpildi

 

______________________________________________________

(M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt tieslietu ministra priekšlikumu par darba grupas sastāva papildināšanu ar Tieslietu ministrijas pārstāvi.

2. Valsts kancelejai izstrādāt, noformēt un sagatavot parakstīšanai attiecīgu rīkojuma projektu.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

75.§

Latvijas nacionālā pozīcija "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 'eCall: laiks ieviest"

TA-4466

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 'eCall: laiks ieviest'".

 

 

76.§

Latvijas nacionālā pozīcija 2009.gada 10.-11.decembra Eiropadomes sanāksmei

TA-4491

______________________________________________________

(G.Japiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju 2009.gada 10.-11.decembra Eiropadomes sanāksmei.

 

 

77.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 14.-16.decembra sanāksmei

TA-4506

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par zinātnes vajadzībām izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, pozīciju Nr.3 Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulai, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus, pozīciju Nr.3 Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana, pozīciju Nr.1 Kopējās lauksaimniecības politikas nākotne: lauku attīstība, pozīciju Nr.1 Valsts atbalsts lauksaimniecības zemes iegādei: Lietuvas, Itālijas un Ungārijas lūgumi, pozīciju Nr.1 Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par labāku pārtikas apgādes ķēdes darbību Eiropā, pozīciju Nr.1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Dzīvnieku labturības marķējuma varianti un dzīvnieku aizsardzības un labturības references centru Eiropas tīkla izveide, pozīciju Nr.2 Priekšlikums Padomes regulai, ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un - attiecībā uz Kopienas kuģiem - ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas ierobežojumi.

3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniece-vēstniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 14. un 15.decembra sanāksmē un Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 16.decembra sanāksmē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

78.§

Informatīvais ziņojums "Par valodu intelekta tehnoloģiju centru"

TA-4432

______________________________________________________

(I.Dālderis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Kultūras ministrijai izstrādāt un kultūras ministram līdz 2010.gada 15.janvārim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā rīkojuma projektu par valodu intelekta tehnoloģiju centra projekta vadības grupas izveidi šādā sastāvā: kultūras ministrs, ekonomikas ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, izglītības un zinātnes ministrs un tieslietu ministrs.

 

 

79.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4456

______________________________________________________

(I.Pētersone, B.Bāne, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" noteikto apropriāciju Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

80.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4462

______________________________________________________

(B.Bāne, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt finansējuma apmēru un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

81.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4448

______________________________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" noteikto apropriāciju Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

82.§

Elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2005.-2009.gadam izpildes novērtējuma ziņojums

TA-4050

______________________________________________________

(I.Leišavnieks, E.Zalāns, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

2.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju papildināt informatīvo ziņojumu, iekļaujot programmas izpildes novērtējumā jautājumu par elektroniskā paraksta ieviešanas projektu un atbildes uz Valsts kontroles atzinumā ietvertajiem secinājumiem, un iesniegt ziņojumu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

83.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām"

TA-4419

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

84.§

Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-4471

______________________________________________________

(B.Bāne, T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

85.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4482

______________________________________________________

(B.Bāne, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektā minētā finansējuma apmēru, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotus precizētus aprēķinus, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

86.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4485

______________________________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektā minētā finansējuma apmēru un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

87.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''"

TA-4486

______________________________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" noteikto apropriāciju Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

88.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu"

TA-4484

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

89.§

Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra noteikumu Nr.1225 "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūnija noteikumos Nr.531 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"" atcelšanu"

TA-4489

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

90.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4496

______________________________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

91.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

TA-4504

______________________________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, paredzot uzdevumu finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret apropriācijas palielināšanu, palielināt likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" noteikto apropriāciju Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

92.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4507

______________________________________________________

(I.Dālderis, A.Žagars, E.Zalāns, K.Gerhards, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Kultūras ministrijai sekot, lai valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" tiktu turpināta administratīvo izmaksu samazināšana un kultūras ministram līdz 2010.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par veikto samazinājumu.

 

 

93.§

Par finansējuma piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem

SAN-4618, TA-4523

______________________________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Valsts kancelejai Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra sēdē (prot. Nr.77 75.§) dotā uzdevuma izpildes nodrošināšanai.

2. Valsts kancelejai izstrādāt, noformēt un saskaņot ar Finanšu ministriju attiecīgu rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.

 

 

94.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4514

______________________________________________________

(B.Bāne, I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

95.§

Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem

TA-4470

______________________________________________________

(B.Bāne, I.V.Lieģis, J.Sārts, K.Gerhards)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju.

2. Lai nodrošinātu Starptautiskajam Valūtas fondam nosūtītā Nodomu protokola (Letter of Intent), starp Eiropas Kopienu un Latvijas Valdību parakstītās Papildu vienošanās (Supplemental Memorandum of Understanding) un Ministru kabineta 2008.gada 29.decembra rīkojuma Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem" izpildi, valsts budžeta līdzekļu racionālu un taupīgu izlietošanu, kā arī labas finanšu vadības praksi, ministriju valsts sekretāriem un centrālo valsts iestāžu vadītājiem veikt savu un padotības iestāžu veikto darbību pastiprinātu kontroli:

2.1. nodrošināt visu kavēto maksājumu apmaksu 2009.gadā, īpaši Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam), Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Tieslietu ministrijai;

2.2. nepieļaut jaunu kavēto maksājumu veidošanos;

2.3. savlaicīgi veikt 2009.gada budžetā ieplānotos maksājumus, neatliekot to apmaksu uz 2010.gadu.

3. Pieņemt zināšanai aizsardzības ministra sniegto informāciju.

4. Aizsardzības ministram saskaņot ar Nīderlandes pusi apmaksas grafiku un atbilstoši precizēt 25.08.2005. noslēgto līgumu par piecu Nīderlandes Karalisko Jūras spēku mīnu meklētāju kuģu pirkšanu.

5.Ministrijas, kuras ir kapitāla daļu turētājas radniecīgajās kapitālsabiedrībās, kurās budžeta iestādei pieder 50 un vairāk procentu kapitāla, sagatavo pārskatu par radniecīgo kapitālsabiedrību galvojumiem saskaņā ar Valsts kases nosūtīto pārskata formu. Pirmo pārskatu sniedz par 2009.gadu līdz 2010.gada 15.janvārim. Turpmāk pārskatu iesniedz par iepriekšējo mēnesi līdz sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

 

 

96.§

Informatīvais ziņojums "Par galvojumu valsts vārdā izsniegšanu reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai"

TA-4511

______________________________________________________

(B.Bāne, T.Koķe, K.Gerhards)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministram atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2009.gadam" izsniegt galvojumus valsts vārdā biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" Daugavpils olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai, Olimpiskā centra "Ventspils" attīstības projekta "Ventspils peldbaseina rekonstrukcija" pabeigšanai un Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai.

 

 

97.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti"

TA-4458

______________________________________________________

(I.Pētersone, K.Gerhards)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes līguma par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti (turpmāk - līgums) projekta parakstīšanu.

2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Itālijas Republikā A.Kurmi parakstīt līgumu.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Iekšlietu ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

98.§

Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātes "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu

TA-4513

______________________________________________________

(K.Gerhards)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju un lai neaizkavētu projektu īstenošanas uzsākšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātes "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā:

1. atļaut Satiksmes ministrijai uzsākt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātes "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros" projektu iesniegumu otro atlases kārtu;

2. Satiksmes ministrijai otro projektu iesniegumu atlases kārtu īstenot divās daļās:

2.1. pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtas daļā Satiksmes ministrijai uzaicināt iesniegt projektu iesniegumus Liepājas pilsētas domi un Ventspils brīvostas pārvaldi;

2.2. otrajā projektu iesniegumu atlases kārtas daļā Satiksmes ministrijai uzaicināt Rīgas brīvostas pārvaldi iesniegt projekta iesniegumu "Infrastruktūras attīstības Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra".

3. Otro projektu iesniegumu atlases kārtas daļu uzsākt pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par iespējām pārdalīt finansējumu no lielajiem infrastruktūras projektiem uz aktivitātēm, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību.

 4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.79 54.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"" 2.punktu.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.45

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Satiksmes ministrs

 

K.Gerhards

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 87Pieņemts: 08.12.2009.
201960
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"