Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.85

2009.gada 30.novembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.9.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""

TA-4327

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-4328

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.717 "Par Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras likvidāciju un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izveidi""

TA-4273

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-4016

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-4020

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīklu, elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums"

TA-3528

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienību ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-3947

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"

TA-3333

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3931

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"

TA-2259

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā"

TA-3962

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-3512

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

13.§

Likumprojekts "Grozījums Rāznas nacionālā parka likumā"

TA-3721

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

14.§

Likumprojekts "Grozījums Teiču dabas rezervāta likumā"

TA-3719

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

15.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskās nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi""

TA-3723

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu pieprasīšanu un izsniegšanu, kā arī personām, kuras maksā par datu sagatavošanu un izsniegšanu"

TA-3606

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem""

TA-2972

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.

3. Likumā Veselības inspekcijai paredzētā funkcija nodrošināma Veselības inspekcijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-4279

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.574 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē""

TA-3279

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem""

TA-4035

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Rīkojuma projekts "Par palīgkuģa "EKOLOGS" nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-3922

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gardenes bīstamo atkritumu novietne" Dobeles novada Auru pagastā, Gardenē, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-3783

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, iegādājas, uzglabā un izlieto zāles"

TA-3878

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-3784

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"

TA-4280

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

TA-4281

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 25.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi"" izpildi

TA-4003

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 25.§) "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi" izpildi, atzīt, ka protokollēmuma 2.punktā dotā uzdevuma izpilde ir zaudējusi aktualitāti.

 

 

28.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmā 2007.-2013.gadam"

TA-4040

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.851 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings"""

TA-4333

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"""

TA-4334

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.239 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests personu izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra""

TA-4350

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumos Nr.377 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""

TA-4349

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-4342

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-4360

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju papildināt noteikumu projektu ar punktu par aktivitātes finansējuma piešķiršanu pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

35.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""

TA-4359

______________________________________________________

(R.Vējonis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Vides ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumu, un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Informatīvie ziņojumi

36.§

Informatīvais ziņojums par vispārējā valdības sektorā pamatdarbā nodarbināto īpatsvara paredzamo samazinājumu līdz 2013.gadam

TA-4332

______________________________________________________

(V.Stūris, E.Zalāns, G.Veismane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Informatīvajā ziņojumā paredzēto samazinājumu nodrošināt, izpildot Pasākumu plānā valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai (2009.gada 25.jūnija sēdes protokols Nr.44 62.§) ietvertos uzdevumus.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta Kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā.

4. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Valsts prezidenta kancelejai.

 

 

Ministru kabineta lieta

37.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-4347

______________________________________________________

(M.Bērziņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

38.§

Rīkojuma projekts "Par A.Matīsa pārcelšanu Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatā"

TA-4355

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

39.§

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

TA-4363

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Pilnvarot ekonomikas ministru A.Kamparu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi (turpmāk - Nolīgums).

3. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

40.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.marta rīkojumā Nr.160 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu""

TA-4341

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, J.Sārts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

41.§

Noteikumu projekts "Par Vienošanos starp ARTEMIS kopuzņēmumu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju"

TA-4126

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Arhipova, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministri T.Koķi parakstīt Vienošanos starp ARTEMIS kopuzņēmumu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

42.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2009.gada 2.decembra sanāksmei

TA-4368

______________________________________________________

(E.Repše, D.Cakule, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2009.gada 2.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Par Regulām, ar kurām izveido Eiropas uzraudzības institūcijas -vispārējā pieeja (pozīcija Nr.1);

2.2. Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz fakultatīvu un pagaidu apgrieztas maksāšanas sistēmas piemērošanu attiecībā uz noteiktu preču un pakalpojumu piegādi ar paaugstinātu krāpniecības risku (pozīcija Nr.2);

2.3. Par politiskajām vadlīnijām attiecībā uz PVN piemērošanu pasta pakalpojumiem (pozīcija Nr.2);

2.4. Par priekšlikumu Padomes direktīvai ar ko groza direktīvu 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem (pozīcija Nr.2);

2.5. Par priekšlikumu Padomes Direktīvai par savstarpēju palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar nodokļiem, nodevām un citiem pasākumiem (pozīcija Nr.2);

2.6. Par priekšlikumu Padomes direktīvai par administratīvo sadarbību nodokļu jomā - vispārējā pieeja (pozīcija Nr.3);

2.7. Par Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes līgumu krāpniecības un citu nelikumīgu darbību, kas kaitē to finansiālajām interesēm, apkarošanai un informācijas apmaiņas nodokļu jautājumos nodrošināšanai (pozīcija Nr.3);

2.8. Par Padomes lēmuma projektu pilnvarot Komisiju uzsākt sarunas par nolīgumiem starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Andoras Firstisti, Monako Firstisti un Sanmarīno Republiku, no otras puses, lai apkarotu krāpšanu un citas nelikumīgas darbības, kas kaitē to finansiālajām interesēm, un lai nodrošinātu administratīvo sadarbību, apmainoties ar informāciju nodokļu lietās un pilnvarot Komisiju uzsākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, lai apkarotu krāpšanu tiešo nodokļu jomā un tiešo nodokļu nemaksāšanu un lai nodrošinātu administratīvo sadarbību, apmainoties ar informāciju nodokļu lietās (pozīcija Nr.3);

2.9. Par Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanu - pārmērīga budžeta deficīta procedūras, Padomes viedoklis par papildināto stabilitātes programmu (pozīcija Nr.1);

2.10. Par izejas stratēģijām finanšu sektorā (pozīcija Nr.2).

3. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2009.gada 2.decembra sanāksmē izskatāmajā jautājumā - ECOFIN Padomes ieguldījums diskusijai par Lisabonas stratēģijas nākotni pēc 2010.gada: ECOFIN Padomes secinājumi (pozīcija Nr.2).

4. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam, pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2009.gada 2.decembra sanāksmē.

 

 

43.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 3. un 4.decembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē izskatāmajos jautājumos

TA-4371

______________________________________________________

(A.Kampars, A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 3. un 4.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. Pozīcija Nr.1. "Par Padomes secinājumu projektu par "Iekšējā tirgus prioritātēm nākamajā desmitgadē";

2.2. Pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumi par Labāku regulējumu";

2.3. Pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju tiesībām";

2.4. Pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts: Pretī konkurētspējīgai, inovatīvai un eko-efektīvai Eiropai - Konkurētspējas padomes ieguldījums Lisabonas programmai pēc 2010.gada".

3. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 4.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

3.1. Pozīcija Nr.6. "a) par Eiropas patentu sistēmas stiprināšanu - Padomes secinājumi b) Regulas projekts par Kopienas patentu";

3.2. Pozīcija Nr.5 "Priekšlikumi Padomes regulai par Eiropas privātās sabiedrības (Societas Privata Europaea (SPE)) tiesisko regulējumu".

4. Latvijas Republikas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 3.decembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

5. Ekonomikas ministram A.Kamparam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2009.gada 4.decembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

44.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2009.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-4374

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2009.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos".

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2009.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija Nr.1. "Par progresa ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu un Par progresa ziņojumu par priekšlikumu Padomes Regulai par to, kā Komisijai paziņo par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Kopienā, un Padomes Regulas (EK) Nr. 736/96 atcelšanu";

2.2. Pozīcija Nr.1. "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komitejai un Reģionu Komitejai - Ieguldījumi zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā (SET plāns)";

3. Pieņemt zināšanai šādus informatīvos ziņojumus par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2009.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:

3.1. "Par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru Padomes 2009.gada 7.decembra sēdes darba kārtības jautājumu Energoefektivitātes pakete";

3.2. "Par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru Padomes 2009.gada 7.decembra sēdes darba kārtības jautājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 663/2009 (2009.gada 13.jūlijs), ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā";

3.3. "Par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru Padomes 2009.gada 7.decembra sēdes darba kārtības jautājumu Starptautiskās attiecības enerģētikas jomā";

3.4. "Par Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru Padomes 2009.gada 7.decembra sēdes darba kārtības jautājumu Citi jautājumi - Līdzšinējie panākumi Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plāna īstenošanā".

4. Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja vietniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2009.gada 7.decembra sanāksmē.

 

 

45.§

Latvijas nacionālās pozīcijas par 2009.gada 3.- 4.decembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes diskusijas jautājumiem

TA-4376

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Arhipova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par 2009.gada 3.- 4.decembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes diskusijas jautājumiem, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē.

2. Izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē 2009.gada 3.decembrī.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

46.§

Noteikumu projekts "Par Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kanādas nacionālās aizsardzības ministra, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Rumānijas Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta saprašanās memorandu par NATO Alianses Sauszemes novērošanas programmu"

TA-4130-DV

______________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot aizsardzības ministru I.V.Lieģi parakstīt memorandu.

3. Aizsardzības ministrijai vienoties ar NATO Alianses Sauszemes novērošanas programmas vadības organizāciju par Latvijas 2010. un 2011.gada iemaksu atlikšanu uz turpmākajiem gadiem.

4. Aizsardzības ministrijai plānot 2012.gadā nepieciešamo iemaksu apjomu, sagatavojot 2012.gada budžeta projektu.

 

 

47.§

Par Latvijas Republikas nostājas projektu "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2098"

TA-4357

______________________________________________________

(K.Gerhards, J.Eiduks, U.Magonis, A.Kampars, K.Drēviņa, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāves sniegto informāciju par procedūru saistībā ar pārkāpuma daļēju atzīšanu, atzīt par nepieciešamu lūgt Eiropas Komisijai pagarinājumu atbildes sniegšanai.

2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot attiecīgā Eiropas Komisijai adresētā dokumenta projektu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 7.decembrī.

 

 

48.§

Par līguma projektu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu

TA-4358

______________________________________________________

(V.Bisters, R.Vējonis, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanu.

2. Vides ministrijai atkārtoti saskaņot līguma projektu ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē.

 

 

49.§

Par darba grupas izveidi

TA-4373-DV

______________________________________________________

(E.Repše, A.Kampars, M.Lazdovskis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Aicināt tieslietu ministru M.Segliņu deleģēt pārstāvi darba grupā, un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē priekšlikumu par darba grupas sastāva papildināšanu.

 

 

50.§

Konfidenciāli

388-k

______________________________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.20

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 85Pieņemts: 30.11.2009.
201508
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"