Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.E02-42

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2009.gada 12.novembrī (prot. Nr.45, 3.§)

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu

Lieta Nr.p/09/10/4
Par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas un 16.panta trešās daļas pārkāpumu a/s "Sentor Farm aptiekas" darbībās

Konkurences padome 2009.gada 10.jūnijā, pamatojoties uz Konkurences likuma 22.panta 2.punktu un 24.pantu, ierosināja lietu Nr.p/09/10/4 Par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pārkāpumu a/s "Sentor Farm aptiekas" darbībās.

Konkurences padome 2009.gada 1.oktobrī, pamatojoties uz Konkurences likuma 22.panta 2.punktu un 24.pantu, ierosināja lietu Nr.p/09/10/7 Par Konkurences likuma 16.panta trešās daļas pārkāpumu a/s "Sentor Farm aptiekas" darbībās.

Konkurences padome 2009.gada 5.novembrī, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, Administratīvā procesa likuma 17.panta otro daļu un 193.panta otro daļu, Konkurences likuma 26.panta piekto daļu, nolēma apvienot vienā lietvedībā ierosināto administratīvo lietu Nr.p/09/10/4 Par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pārkāpumu a/s "Sentor Farm aptiekas" darbībās ar lietu Nr.p/09/10/7 Par Konkurences likuma 16.panta trešās daļas pārkāpumu a/s "Sentor Farm aptiekas" darbībās, piešķirot apvienotajai lietai Nr.p/09/10/4.

Lietas Nr.p/09/10/4 un Nr.p/09/10/7 tika ierosinātas, ņemot vērā turpmāk norādīto informāciju, kas 2009.gada 3.aprīlī saņemta no Zāļu valsts aģentūras. Zāļu valsts aģentūra 10.03.2009. informēja, ka Zāļu valsts aģentūrā saņemti a/s "Sentor Farm aptiekas" iesniegumi par atbilstības novērtēšanu un speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu un pārreģistrēšanu, kuros a/s "Sentor Farm aptiekas" lūdza pārreģistrēt uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda vispārējā tipa aptieku speciālās atļaujas (licences) Acālijas aptiekai (A.Čaka ielā 58, Rīgā), Bērnu aptiekai (Brīvības ielā 100, Rīgā), Bruņinieku aptiekai (Bruņinieku ielā 5, Rīgā), Paula Stradiņa aptiekai (Pilsoņu ielā 13, Rīgā), Siguldas aptiekai (L.Paegles ielā 4, Siguldā), Siguldas aptiekai 1 (Strēlnieku ielā 2, Siguldā), Ziedu aptiekai (Ziedu ielā 5, Siguldā), Vangažu aptiekai (Gaujas ielā 18, Vangažos), aptiekai "Nibela" (Rīgas ielā 100, Jēkabpilī) un Skrīveru Vecaptiekai (Daugavas ielā 104, Skrīveros). Cita starpā Zāļu valsts aģentūra norādīja, ka 2009.gada 18.martā SIA "Olvita" aptiekas licence (Skolas ielā 10, Salaspilī) tika pārreģistrēta uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda.

Konkurences padome, ņemot vērā iepriekšminēto un papildus iegūto informāciju lietā,

konstatēja:

Lietā iegūtā informācija

(1) A/s "Sentor Farm aptiekas" ir komercreģistrā 20.10.2003. reģistrēta (vienotais reģ. Nr.55403012521) komercsabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Mūkusalas ielā 41b, Rīgā. A/s "Sentor Farm aptiekas" neto apgrozījums 2008.gadā bija Ls 54 521 144.

SIA "Olvita" ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 08.09.1998. (komercreģistrā ierakstīta 14.04.2004.) reģistrēta (vienotais reģ. Nr.40003409062) komercsabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Skolas ielā 10, Salaspilī. SIA "Olvita" aptiekas apgrozījums 2008.gadā bija Ls (*).

SIA "Farma Balt Aptieka" ir komercreģistrā 22.06.2007. reģistrēta (vienotais reģ. Nr.50003933681) komercsabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Maskavas ielā 241, Rīgā. SIA "Farma Balt Aptieka" četru aptieku (Acālijas aptieka, Bērnu aptieka, Bruņinieku aptieka, Paula Stradiņa aptieka) kopējais apgrozījums 2008.gadā bija Ls (*).

SIA "Aptieka "Sigulda"" ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 28.12.1996. (komercreģistrā ierakstīta 02.11.2004.) reģistrēta (vienotais reģ. Nr.40003322873) komercsabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Leona Paegles ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā. SIA "Aptieka "Sigulda"" aptieku kopējais apgrozījums 2008.gadā bija Ls (*).

SIA "Zemgales aptieka" ir komercreģistrā 14.10.2004. reģistrēta (vienotais reģ. Nr.45403005725) komercsabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Daugavas ielā 104, Skrīveros.

A/s "Sentor Farm aptiekas", SIA "Aptieka "Sigulda"", SIA "Zemgales aptieka" un SIA "Farma Balt Aptieka" pieder aptieku licences un tās veic saimniecisko darbību zāļu mazumtirdzniecības tirgū. Arī SIA "Olvita" līdz pārreģistrācijai 18.03.2009. piederēja licence aptiekas darbībai.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem vienīgais dalībnieks komercsabiedrībās SIA "Aptieka "Sigulda"" (no 20.02.2008.), SIA "Olvita" (no 07.02.2008.) un SIA "Farma Balt Aptieka" (no 07.08.2007.) ir J.O.

Konkurences likuma 1.panta 9.punkts nosaka, ka (..), ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme pār vienu tirgus dalībnieku vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visus tirgus dalībniekus var uzskatīt par vienu tirgus dalībnieku.

Tādējādi secināms, ka SIA "Farma Balt Aptieka", SIA "Olvita" un SIA "Aptieka "Sigulda"" vismaz līdz 28.01.2009. (skat. šī lēmuma 10.-12.punktu) bija uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē.

(2) Konkurences padome 14.10.2008. saņēma ziņojumu par a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus" plānoto apvienošanos, kurā lūgts atļaut paziņoto apvienošanos.

(*)

Lietas Nr.2754/08/06/21 Par a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus" apvienošanos ietvaros a/s "Sentor Farm aptiekas" pārstāvis 23.01.2009. saņēma Konkurences padomes Izpilddirekcijas 22.01.2009. vēstuli, kurā sniegta informācija, ka sakarā ar saņemto ziņojumu par a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus" apvienošanos ir konstatēti lēmuma pieņemšanai nepieciešamie fakti, lai atļautu minēto apvienošanos, nosakot saistošos noteikumus, t.sk. nosakot aizliegumu a/s "Sentor Farm aptiekas" apvienoties ar tirgus dalībniekiem, kuriem pieder aptieku licences teritorijās, kur a/s "Sentor Farm aptiekas" ir būtiska vara, t.i., Rīgas, Dobeles, Talsu un Jēkabpils pilsētās un rajonos. 23.01.2009. a/s "Sentor Farm aptiekas" pārstāvis iesniedza savu viedokli par minēto informāciju, norādot, ka šāda aizlieguma dēļ var nenotikt potenciāli pirkšanas darījumi, pat ja attiecīgā aptieka neatrodas minētajās pilsētās.

Konkurences padome 23.01.2009. pieņēma lēmumu Nr.3 lietā Nr.2754/08/06/21, ar kuru atļāva a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus" apvienošanos, nosakot saistošos noteikumus, t.sk. šādu noteikumu. 1.3. a/s "Recipe Plus", a/s "Sentor Farm aptiekas" vai citam ar minētajām komercsabiedrībām saistītam tirgus dalībniekam līdz 01.01.2012. ir aizliegts teritorijās, kur a/s "Sentor Farm aptiekas" ir būtiska vara, t.i., Rīgas, Dobeles, Talsu un Jēkabpils pilsētās, apvienoties ar tirgus dalībniekiem, kuriem pieder aptieku licences. Ja apvienošanās dalībnieki vai ar tiem saistītie tirgus dalībnieki uzskata, ka konkrētā apvienošanās neradīs, nenostiprinās dominējošo stāvokli vai būtiski nesamazinās konkurenci minētajos konkrētajos tirgos, tie var iesniegt iesniegumu ar lūgumu Konkurences padomei atbrīvot šo darījumu no šajā punktā noteiktā aizlieguma. Iesniegumu iesniedz un izskata analogi Konkurences likuma 15.panta pirmajā, otrajā prim, otrajā divi prim daļā, 16.pantā un Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumos Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" noteiktajiem principiem. A/s "Sentor Farm aptiekas" šo lēmumu saņēma 03.02.2009., kad arī tas stājās spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu.

(3) SIA "Farma Balt Aptieka" un a/s "Sentor Farm aptiekas" 28.01.2009. noslēdza līgumu par uzņēmuma patstāvīgās daļas pirkumu. Līguma (*) noteikts, ka (*).

SIA "Farma Balt Aptieka" un a/s "Sentor Farm aptiekas" amatpersonas 28.01.2009. parakstījušas (*) uzņēmuma patstāvīgās daļas pieņemšanas - nodošanas aktu. Tajā cita starpā ietverti šādi noteikumi: (*).

J.O. un a/s "Sentor Farm aptiekas" 28.01.2009. noslēdza līgumu par SIA "Olvita" kapitāla daļu pirkuma līgumu. Līguma (*) noteiks, ka (*).

J.O. un a/s "Sentor Farm aptiekas" amatpersona 28.01.2009. parakstījuši SIA "Olvita" kapitāla daļu un uzņēmuma pieņemšanas - nodošanas aktu. Tajā cita starpā ietverti šādi noteikumi: (*).

A/s "Sentor Farm aptiekas", 20.04.2009. iesniedzot Konkurences padomei iepriekšminēto dokumentu kopijas, pavadvēstulē norādījusi sekojošo: AS "Sentor Farm aptiekas" ir sagatavojusi Jums līgumu kopijas tiem darījumiem, kas noslēgti 28.01.2009. Pārējie darījumi nav pabeigti un pašlaik vēl ir procesā. No minētās piebildes pavadvēstulē Konkurences padome secina, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" ieskatā SIA "Farma Balt Aptieka" un a/s "Sentor Farm aptiekas" darījums, kā arī J.O. un a/s "Sentor Farm aptiekas" darījums par SIA "Olvita" kapitāldaļu pirkumu tika pabeigts 28.01.2009.

J.O. un a/s "Sentor Farm aptiekas" 28.01.2009. noslēguši līgumu par SIA "Aptieka "Sigulda"" kapitāla daļu pirkumu. Līguma (*) noteikts, ka (*).

I.J. un a/s "Sentor Farm aptiekas" 28.01.2009. noslēguši līgumu par SIA "Zemgales aptieka" kapitāla daļu pirkumu.

Līguma (*) noteikts, ka (*).

(4) SIA "Farma Balt Aptieka" un a/s "Sentor Farm aptiekas" vārdā a/s "Sentor Farm aptiekas" padomes priekšsēdētājs A.L. 25.02.2009. vērsies pie (*) valdes priekšsēdētāja ar iesniegumu, kurā ietverta informācija, ka SIA "Farma Balt Aptieka" nodevusi ar aptiekas darbību saistīto uzņēmuma daļu, aptiekas licenci un nomas tiesības a/s "Sentor Farm aptiekas", un lūgumu līdz 05.03.2009. pārslēgt līgumu par telpu nomu ar a/s "Sentor Farm aptiekas" (skat. A.L. 25.02.2009. iesnieguma kopiju). (*) un a/s "Sentor Farm aptiekas" 02.03.2009. noslēgušas līgumu (*) par telpu nomu aptiekai (*). Kopš 2009.gada marta mēneša maksājumus par telpu nomu aptiekai (*) veic a/s "Sentor Farm aptiekas" (skat. (*) 31.07.2009. maksājumu uzdevumu sarakstu).

(5) (*)

A/s "Sentor Farm aptiekas" iesniedza Zāļu valsts aģentūrā (saņemts Zāļu valsts aģentūrā 10.03.2009.) 03.03.2009. pieteikumus, lai pārreģistrētu speciālās atļaujas (licences) iepriekšminētajām aptiekām uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda. Visu iepriekš norādīto dokumentu kopijas pievienotas kā pielikumi pieteikumiem par licenču pārreģistrāciju. Papildus a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Farma Balt Aptieka" 03.03.2009. iesniegušas iesniegumu par pieteikumiem aptieku licenču pārreģistrācijai, kurā sniegta, t.sk. sekojoša informācija: (*). Iesniegumi ar identisku informāciju iesniegti arī attiecībā uz aptieku "Olvita" Salaspilī, trim aptiekām Siguldā, Vangažu aptieku, aptieku "Nibela" Jēkabpilī un Skrīveru Vecaptieku.

(*)

A/s "Sentor Farm aptiekas" 13.03.2009. saistībā ar iepriekšminētajiem 03.03.2009. iesniegumiem par aptieku licenču pārreģistrāciju uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda Zāļu valsts aģentūrai sniedza sekojošu informāciju: (*).

Zāļu valsts aģentūra 18.03.2009. pieņēma lēmumu SIA "Olvita" aptiekas licenci (Skolas ielā 10, Salaspilī) pārreģistrēt uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda. 19.03.2009. a/s "DHB", a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Olvita" noslēdza vienošanos par nomnieka SIA "Olvita" saistību pārņemšanu a/s "Sentor Farm aptiekas".

Zāļu valsts aģentūra ar 27.03.2009. vēstulēm informēja a/s "Sentor Farm aptiekas", SIA "Farma Balt Aptieka", SIA "Zemgales aptieka" un SIA "Aptieka "Sigulda"", ka 18.03.2009. tā nolēmusi atlikt licenču pārreģistrācijas lietu izskatīšanu un lūgt Konkurences padomes atzinumu par iepriekš minēto vispārējā tipa aptieku īpašnieku maiņas tiesiskumu.

(6) A/s "Sentor Farm aptiekas" 09.04.2009. lūdza Zāļu valsts aģentūras Farmaceitiskās darbības uzņēmumu licencēšanas komisijai 2009.gada aprīļa sēdē neskatīt iesniegtos pieteikumus par licenču pārreģistrāciju un Konkurences padomei atlikt jautājuma izskatīšanu un atbildes sniegšanu Zāļu valsts aģentūrai līdz 29.04.2009.

No 14.04.2009. SIA "Olvita" un SIA "Aptieka "Sigulda'", bet no 15.04.2009. SIA "Farma Balt Aptieka" par valdes locekli ir iecelts I.K. Iepriekšējais valdes loceklis A.K. darba tiesiskās attiecības ar šiem komersantiem pēc savas iniciatīvas ir izbeidzis.

A/s "Sentor Farm aptiekas" 24.04.2009. vērsās Zāļu valsts aģentūrā ar iesniegumu, ar kuru atsauca iesniegtos pieteikumus par aptieku Siguldā (Siguldas aptieka, Siguldas aptieka - 1, Ziedu aptieka), Vangažu aptiekas, aptieku Jēkabpilī un Skrīveros licenču pārreģistrāciju uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda (*).

A/s "Sentor Farm aptiekas" 26.05.2009. vēstulē lūdza Konkurences padomi informēt, vai saskaņā ar Konkurences likumu par 28.01.2009. noslēgto darījumu ar SIA "Farma Balt Aptieka" bija nepieciešams iesniegt Konkurences padomei ziņojumu, lai izvērtētu minētā līguma spēkā esamību. Konkurences padome 29.06.2009. sniedza atbildi a/s "Sentor Farm aptiekas", norādot, ka Konkurences padome ar 23.01.2009. lēmumu Nr.3 ir aizliegusi a/s "Sentor Farm aptiekas" apvienoties ar tirgus dalībniekiem Rīgā, kā arī norādīja uz pienākumu izšķirošas ietekmes (vai aktīvu) ieguvējam pirms apvienošanās iesniegt Konkurences padomei ziņojumu izšķirošas ietekmes (vai aktīvu) ieguvējam, ja izpildās Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pirmajā teikumā noteiktais paziņošanas kritērijs.

(7) Konkurences padome 09.07.2007. saņēma no a/s "Sentor Farm aptiekas" sekojošu informāciju: tā kā Konkurences padome ir norādījusi, ka gadījumā, ja izpildās Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pirmajā tiekumā noteiktais paziņošanas kritērijs un nav piemērojams otrajā teikumā noteiktais izņēmums, kad ziņojumu neiesniedz, izšķirošas ietekmes (vai aktīvu) ieguvējam ir pienākums pirms apvienošanās iesniegt Konkurences padomei ziņojumu, a/s "Sentor Farm aptiekas" ir nodevusi atpakaļ SIA "Farma Balt Aptieka" tās uzņēmuma patstāvīgo daļu. Lai gan a/s "Sentor Farm aptiekas" nav konstatējusi, ka lietā izpildās kritēriji paziņošanas pienākumam, Konkurences padomes viedoklis (*) ir uzskatāms par apstākli, lai iestātos līguma atcelšana. Šī iemesla dēļ (*) a/s "Sentor Farm aptiekas" ir nodevusi atpakaļ pārdevējam pilnīgi visu to, kas līguma noslēgšanas rezultātā iegūts no pārdevēja. (*)

A/s "Sentor Farm aptiekas" 17.07.2009. iesniedza Zāļu valsts aģentūrai iesniegumu, ar kuru atsauca pieteikumus par SIA "Farma Balt Aptieka" licenču pārreģistrāciju uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda.

Konkurences padome 22.07.2009. saņēma no a/s "Sentor Farm aptiekas" informāciju (skat. a/s "Sentor Farm aptiekas" 21.07.2009. vēstuli Nr.142), ka "SIA "Farma Balt Aptieka" uzņēmuma patstāvīgo daļu Sabiedrība (a/s "Sentor Farm aptiekas") nodevusi atpakaļ ar 2009.gada 28.janvāri, parakstot vienošanos par Līguma atcelšanu 2009.gada 2.jūlijā, ar kuru arī Sabiedrība (a/s "Sentor Farm aptiekas") nodeva atpakaļ SIA "Farma Balt Aptieka" tās uzņēmuma patstāvīgo daļu". (*)

04.08.2009. A.K. (SIA "Olvita", SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Farma Balt Aptieka" valdes loceklis līdz 2009.gada aprīlim) sniedza sekojošus paskaidrojumus: A.K. nodarbojies ar farmaceitiskās aprūpes organizēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, pārvietojis aptiekas Siguldā un Vangažos uz jaunām telpām, pieņēmis darbā darbiniekus. J.O. uzdevumus aptieku darbībai devis pa telefonu. Cik A.K. zināms, kopš 2008.gada februāra īpašnieku maiņa uzņēmumos SIA "Aptieka "Sigulda"", SIA "Olvita" un SIA "Farma Balt Aptieka" nav notikusi. Pēc A.K. rīcībā esošās informācijas līdz pat 2009.gada aprīlim visu 3 uzņēmumu īpašnieks bija J.O. Kā A.K. sapratis, īpašniekam bija nodoms kaut kādu daļu pārdot, tāpēc bija uzrakstīts iesniegums Zāļu valsts aģentūrai. Bet aptiekas kā bija, tā palika, nekas nemainījās, a/s "Sentor Farm aptiekas" īpašumā tās nepārgāja. Darbinieki visās šajās aptiekās nav mainījušies, nekāda aktīvu pieņemšana - nodošana nav notikusi. (*) Līdz brīdim, kamēr Zāļu valsts aģentūrā licences tiek pārreģistrētas, ir jāpieņem darbā aptieku darbinieki, jānoslēdz nomas līgumi. Aptiekai var dot licenci tikai tad, kad tas viss ir izdarīts. SIA "Farma Balt Aptieka" aptieku vadītājas netika atlaistas no darba. Cik A.K. zināms, "Olvita" jau ir a/s "Sentor Farm aptiekas" aptieka. Pieteikumus (vēstules) par SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Olvita" aptieku licenču pārreģistrēšanu parakstījis A.K. Aptieku nomas līgumi nav tikuši pārslēgti, kamēr A.K. strādājis. SIA "Olvita" aptiekas vadītāja ir atlaista no darba, tādas SIA "Olvita" aptiekas vairs nav, licence pārreģistrēta uz a/s "Sentor Farm aptiekas" dažas dienas pirms A.K. aiziešanas no darba.

12.08.2009. R.U. (SIA "Zemgales aptieka" valdes locekle) sniedza šādus paskaidrojumus. Kad SIA "Skrīveru Vecaptieka" tika pārdota I.J., tai bijusi tikai viena aptieka. Šis darījums tika pabeigts 2008.gada septembrī. Aptieka Jēkabpilī tika atvērta 2008.gadā. R.U. nekas neesot zināms par SIA "Zemgales aptieka" īpašnieku maiņu kopš šī gada janvāra. R.U. neesot informācijas par aktīvu nodošanu citām personām Skrīveru Vecaptiekā. R.U. neviens neesot stāstījis par jebkādiem plāniem par uzņēmuma vai aptieku pārdošanu.

Konkurences padome 25.08.2009. no a/s "Sentor Farm aptiekas" saņēma šādu informāciju attiecībā uz telpu nomu aptiekas darbībai (*).

I.J. 29.09.2009. Konkurences padomei sniedza šādus paskaidrojumus. I.J. esot SIA "Zemgales Aptieka" kapitāldaļu turētāja. Kad iegādājusies SIA "Zemgales aptieka", tai bijusi tikai viena aptieka Skrīveros, aptieka "Nibela" atvērta 2008.gada novembrī, taču tagad jau kādu pusotru mēnesi tā ir slēgta, jo ir lauzts ELVI līgums ar telpu īpašnieku. SIA "Zemgales aptieka" ir ELVI apakšīrnieki. Finansiālu apsvērumu dēļ I.J. radusies ideja par darījumu ar a/s "Sentor Farm aptiekas". I.J. meklējusi pircēju, t.sk. piedāvājusi SIA "Zemgales aptieka" a/s "Sentor Farm aptiekas" jau pagājušajā gadā. Bijis parakstīts nodomu protokols (kapitāldaļu pārdošanas līgums) ar a/s "Sentor Farm aptiekas", bet tagad viss ir apstājies, jo Zāļu valsts aģentūra neesot devusi atļauju pārreģistrēt licences. Reāli nekāda aptieku nodošana neesot notikusi, samaksa par tām nav saņemta, jo bija plānots to saņemt beigās. Aptieku vadītājas neesot atlaistas no darba aptiekās laikā, kamēr risinātas sarunas ar pircēju, nekādu rīkojumu par atlaišanu nav bijis. 28.01.2009. līgums vienkārši apstājās, tam vairs nav nozīmes, jo darījums nevirzās uz priekšu. Šobrīd I.J. meklējot citu pircēju SIA "Zemgales aptieka".

(8) A/s "Sentor Farm aptiekas", atbildot uz Konkurences padomes 05.10.2009. vēstuli Nr.1780 par lietas Nr.p/09/10/7 Par Konkurences likuma 16.panta trešās daļas pārkāpumu a/s "Sentor Farm aptiekas" darbībās ierosināšanu, 14.10.2009. vēstulē Nr.208 norādīja, ka tā visus nepieciešamos paskaidrojumus lietā jau ir sniegusi no 2009.gada jūlija līdz oktobrim.

Konkurences padome 23.10.2009. saņēma no J.O. 20.10.2009. vēstuli, kurā sniegta sekojoša informācija. 28.01.2009. tika noslēgts SIA "Olvita" kapitāla daļu pirkuma līgums un SIA "Farma Balt Aptieka" uzņēmuma patstāvīgās daļas pirkuma līgums attiecīgi par kapitāla daļu un uzņēmuma patstāvīgās daļas atsavināšanu a/s "Sentor Farm aptiekas". Vienlaicīgi ar minēto līgumu noslēgšanu pircējam tika nodotas SIA "Olvita" kapitāla daļas un uzņēmums, kā arī SIA "Farma Balt Aptieka" uzņēmuma patstāvīgā daļa. 28.01.2009. tika noslēgts arī SIA "Aptieka "Sigulda"" kapitāla daļu pirkuma līgums par daļu pārdošanu a/s "Sentor Farm aptiekas", tomēr šis darījums netika turpināts, nav noticis un tādēļ kapitāla daļas un uzņēmums pircējam netika nodots. Pēc J.O. rīcībā esošās informācijas 02.07.2009. starp SIA "Farma Balt Aptieka" un a/s "Sentor Farm aptiekas" tika noslēgts 28.01.2009. uzņēmuma patstāvīgās daļas pirkuma līguma atcēlējlīgums par šī darījuma atcelšanu no 28.01.2009. Pircējs nodevis SIA "Farma Balt Aptieka" atpakaļ pilnīgi visu to, kas līguma noslēgšanas rezultātā iegūts no SIA "Farma Balt Aptieka", ieskaitot visus piederumus, pieaugumus un citas blakus lietas. Tā kā SIA "Aptieka "Sigulda"" kapitāla daļu pārdošanas darījums netika turpināts, kapitāla daļas netika nodotas pircējam, un SIA "Aptieka "Sigulda"" kapitāla daļas joprojām ir J.O. īpašumā.

J.O. 23.10.2009. tikšanās laikā ar Konkurences padomes amatpersonu sniedza sekojošus paskaidrojumus. J.O. aptuveni divus gadus jau esot SIA "Farma Balt Aptieka", SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Olvita" īpašnieks. Darījumi ar a/s "Sentor Farm aptiekas" par SIA "Farma Balt Aptieka" un SIA "Aptieka "Sigulda"" pārdošanu neesot notikuši, un to turpināšana netiekot plānota. Darījuma iniciators bijusi a/s "Sentor Farm aptiekas". Darījums par SIA "Olvita" pārdošanu esot procesā, ir uzsākts, bet līdz gada beigām J.O. esot jāsaņem nauda par to. Ja J.O. naudu nesaņemšot, tad viņam tikšot atgriezta atpakaļ SIA "Olvita" kopā ar iegūtajiem labumiem. "Olvita" esot viena aptieka Salaspilī, SIA "Aptieka "Sigulda"" esot trīs aptiekas Siguldā, SIA "Farma Balt Aptieka" esot mazāk nekā 10 aptiekas. Darījums bijis plānots par SIA "Farma Balt Aptieka" daļas pirkšanu, jo par pārējām aptiekām pircējs neizrādīja interesi. Tā kā katrā aptieku uzņēmumā ir valde, J.O. ieskatā viņa problēma ir skatīties, kāda ir peļņa, citādā veidā J.O. aptieku darbā nejaucoties un nekādus rīkojumus nedodot. Dažreiz piezvanot valdes locekļiem, pajautājot, vai viss ir kārtībā. A.K. vietā SIA "Farma Balt Aptieka" tikusi iecelta J.K., bet I.K. iecelts par SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Olvita" valdes locekli, jo J.O. dalījās domas ar A.K. Pašreiz J.O. neesot iebildumu, ka I.K. strādā arī SIA "Olvita", bet viņam tādi būšot, ja par SIA "Olvita" pārdošanu viņš saņemšot naudu. Par SIA "Olvita", SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Farma Balt Aptieka" daļas pārdošanu gada sākumā tika slēgti līgumi, citi dokumenti neesot parakstīti. J.O. apmierinājusi darījumu summa, tādēļ piekritis darījumiem. J.O. ir parakstījis arī 28.01.2009. līgumu par SIA "Olvita" pirkuma maksas noteikšanu un apmaksas kārtību, 28.01.2009. parakstījis arī pieņemšanas - nodošanas aktu par aptieku "Olvita". 28.01.2009. J.O I.K. devis komandu, ka tagad viņam jāklausa cits saimnieks - a/s "Sentor Farm aptiekas", bet jāklausa arī viņš - J.O., jo darījums esot pārejas periodā. Darījumiem ir ilgi maksājumu grafiki, jo tā bijis izdevīgi J.O., respektīvi, jo ilgāk summa jāgaida, jo tā lielāka. 28.01.2009. J.O. J.K. devis komandu klausīt a/s "Sentor Farm aptiekas" un neaizmirst arī J.O. intereses. Tādu pašu komandu J.O. devis arī I.K. attiecībā uz SIA "Aptieka "Sigulda"", bet J.O. neatceroties, kurā datumā. Tāpat J.O. neatceroties, kāpēc lēmums par SIA "Farma Balt Aptieka" uzņēmuma daļas nodošanu ir ar datumu 03.03.2009., faktiski tam esot jābūt ar 28.01.2009. Arī SIA "Olvita" nodošanas lēmumam esot bijis jābūt ar 28.01.2009. J.O. 28.01.2009. nolēmis SIA "Olvita" un SIA "Farma Balt Aptieka" daļu nodot, vienīgi sapulces protokols sastādīts 03.03.2009. Pārrunu laikā ar a/s "Sentor Farm aptiekas" neesot bijusi nekāda runa par to, ka tā nevarot iegādāties aptieku uzņēmumus Rīgā. J.O. uzskata, ka tā nav viņa problēma. Nav bijusi runa arī par to, ka darījums būtu jāpaziņo Konkurences padomei. J.O. neesot lasījis Konkurences likumu, bet uzskata, ka šis darījums nesasniedza kritērijus, sākot no kuriem būtu paziņojams Konkurences padomei. Aptieka "Olvita" pašlaik ir pie a/s "Sentor Farm aptiekas" operatīvā pārvaldē, bet ir J.O. īpašumā. Operatīvā pārvalde sevī ietverot lēmumus, kur pasūtīt preces, kam tās pārdot, kā arī par darbiniekiem. Darījumi par SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Farma Balt Aptieka" daļas pārdošanu esot anulējušies, jo a/s "Sentor Farm aptiekas" radušās problēmas, bet J.O. nezinot kādas. Tā kā radušās problēmas arī par samaksu, t.i., a/s "Sentor Farm aptiekas" problēmas varēja radīt cenu samazinājumu, interese zudusi no abām pusēm. Līgumu izpilde darījumiem par SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Farma Balt Aptieka" daļas pārdošanu apstājusies 2009.gada aprīļa beigās un maija sākumā. Jūnija beigās J.O. jau esot bijis skaidrs, ka nekas vairs nenotiks. J.O. uzskata, ka darījums nav noticis, jo viena no pusēm nav izpildījusi savas saistības. J.O. nevar pateikt, vai ir bijis kāds atcēlējlīgums. Ar aptieku atgriešanu SIA "Farma Balt Aptieka" esot nodarbojusies J.K., tāpēc J.O. īsti nezina, kad tas noticis. SIA "Olvita" kapitāldaļas tikšot pārreģistrētas Uzņēmumu reģistrā, kad J.O. saņemšot maksājumu par to.

Konkurences padome 26.10.2009. saņēma no J.O. šādas piezīmes un papildinājumus 23.10.2009. sarunu protokolam. J.O. vēlas precizēt, ka šā gada aprīlī A.K. vietā SIA "Farma Balt Aptieka" valdē tika iecelts I.K. J.O. esot parakstījis kapitāla daļu pirkuma līgumus un pieņemšanas - nodošanas aktus, varbūt arī kādus mazāk svarīgus dokumentus, kuru kopijas nav saglabātas. J.O. parakstījis visus dokumentus, kas bija nepieciešami darījumam un ko sagatavoja juristi. Daudzi dokumenti tikuši sagatavoti licencēšanas komisijām, kā tās to parasti pieprasot. SIA "Olvita", SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Farma Balt Aptieka" valdes strādājot atbilstoši Komerclikumam, kurā noteikts, ka valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Kā minēts protokolā, J.O. nekādā veidā nejaucoties aptieku darbā, nekādus norādījumus nedodot. Kā parasti tas notiekot pie kompāniju pārdošanas, valdei un direktoriem pārejas periodā ir jāklausa kādu brīdi vecie īpašnieki un jaunie, tāpēc arī J.O. devis valdei saprast, ka darījumi ir noslēgti un pārejas procesā būs jāieklausās gan J.O., gan topošajos īpašniekos. Kā J.O. paskaidrojuši juristi, tad dokumentu pakete, kas tikusi iesniegta licencēšanas komisijai, bija jāsagatavo atbilstoši komisijas prasībām. Valsts iestādes bieži prasot noformēt dokumentus atbilstoši to praksei un paražām, nevis tikai pamatojoties uz normatīvajiem aktiem. Marta mēnesī sastādītie dokumenti attiecoties uz birokrātisku procedūru izpildi valsts iestādēs, nevis paša darījuma noslēgšanu. Valsts iestādes vienmēr vēloties saņemt tādus dokumentus, kā tajās pierasts, tai skaitā vēloties redzēt tādus datumus, kā tām ir ērtāk. SIA "Farma Balt Aptieka" uzņēmuma patstāvīgā daļa pircējam tikusi nodota 28.01.2009. SIA "Olvita" tikusi nodota pircējam 28.01.2009., SIA "Farma Balt Aptieka" uzņēmuma daļa pēc J.O. rīcībā esošām ziņām pircējam nodota 28.01.2009. J.O. uzskata, ka šis darījums nav sasniedzis kritērijus, sākot no kuriem būtu bijis paziņojams Konkurences padomei, taču tā kā šie kritēriji katrā lietā mēdzot būt savādāki, tad bijis paredzēts, ka darījums anulējas, ja par to kaut kādu apstākļu dēļ jālemj Konkurences padomei. SIA "Olvita" vada un pārstāv sabiedrības valde tās valdes locekļa I.K. personā. Turklāt līgumos esot rakstīts, ka, darījumam atceļoties, katra puse atgriež otrai visu, kas saņemts pirms līguma parakstīšanas. Paskaidrojumu protokolā "jūnija beigās man bija skaidrs, ka nekas nenotiks" J.O. papildinājis, norādot, ka par to viņam paziņojuši juristi un arī SIA "Farma Balt Aptieka" valde, jo bijis konstatēts, ka ir iestājies līguma punkts, kura dēļ darījums anulējies pavisam. J.O. pieredze un intuīcija liekot saprast, ka darījumi par pārējo aptieku pārdošanu nenotiks, un arī par SIA "Olvita" pārdošanas darījumu J.O. mācot nopietnas šaubas. J.O. ieskatā darījumi neesot notikuši, jo viena puse nepildīja savas saistības, un savas saistības otra puse neesot varējusi izpildīt neparedzētu apsvērumu dēļ, par kuriem nebija zināms, parakstot sākotnējos dokumentus.

A/s "Sentor Farm aptiekas" atbilstoši Konkurences padomes Izpilddirekcijas 26.10.2009. uzaicinājumam 02.11.2009. iepazinās ar lietu Nr.p/09/10/4 un Nr.p/09/10/7 materiāliem, taču tiesības izteikt savu viedokli neizmantoja.

Faktu izvērtējums

(9) Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktā noteikto konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu. Savukārt konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām (1.panta 3.punkts). Konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības (1.panta 5.punkts).

Kā tas norādīts šī lēmuma 1.punktā, a/s "Sentor Farm aptiekas", SIA "Aptieka "Sigulda"", SIA "Zemgales aptieka" un SIA "Farma Balt Aptieka" pieder aptieku licences un tās veic saimniecisko darbību zāļu mazumtirdzniecības tirgū. Arī SIA "Olvita" līdz pārreģistrācijai 18.03.2009. piederēja licence aptiekas darbībai. Tādējādi visi apvienošanos dalībnieki saimniecisko darbību veikuši zāļu mazumtirdzniecības tirgū. Konkrētais ģeogrāfiskais tirgus nosakāms attiecīgi to pilsētu teritoriju ietvaros, kurās reģistrētas attiecīgās aptiekas.

Ņemot vērā to, ka J.O. bija SIA "Aptieka "Sigulda"", SIA "Olvita" un SIA "Farma Balt Aptieka" vienīgais dalībnieks, a/s "Sentor Farm aptiekas" 28.01.2009. noslēgtie līgumi ar J.O., iegādājoties SIA "Olvita" un SIA "Aptieka "Sigulda"" kapitāldaļas, kā arī 28.01.2009. noslēgtais līgums ar SIA "Farma Balt Aptieka", iegādājoties tās aktīvus, uzskatāmi par vienu darījumu. Atsevišķs darījums veikts, a/s "Sentor Farm aptiekas" 28.01.2009. noslēdzot līgumu ar I.J. par SIA "Zemgales aptieka" kapitāldaļu iegādi.

(10) Lietā nav strīda par to, ka 28.01.2009. starp a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Farma Balt Aptieka" ir noslēgts līgums par četru aptieku (Acālijas aptieka, Bērnu aptieka, Bruņinieku aptieka, Paula Stradiņa aptieka) pirkumu, kā arī parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, kas apliecina (*). Minēto apstiprinājis arī J.O., turklāt paskaidrojot arī, kādā veidā aptieku nodošana notikusi, proti, J.O. dodot valdes loceklei rīkojumu turpmāk klausīt a/s "Sentor Farm aptiekas" (vienlaikus klausot arī J.O.). Arī lēmumu par aptieku nodošanu a/s "Sentor Farm aptiekas" J.O. faktiski pieņēmis 28.01.2009. (*) Tādējādi Konkurences padome konstatē, ka 28.01.2009. ir diena, kad faktiski notikusi apvienošanās, kuras rezultātā a/s "Sentor Farm aptiekas" ieguvusi SIA "Farma Balt Aptieka" aktīvus (četras aptiekas). 20.04.2009. vēstulē Konkurences padomei arī pati a/s "Sentor Farm aptiekas" apliecinājusi, ka darījumu ar SIA "Farma Balt Aptieka" par aktīvu pirkumu uzskata par pabeigtu. (*)

A/s "Sentor Farm aptiekas" tālākās darbības norāda, ka tā īsteno savu iespēju pieņemt lēmumus attiecībā uz minēto četru aptieku darbību, 03.03.2009. gan (*), gan iesniedzot pieteikumus Zāļu valsts aģentūrai licenču pārreģistrācijai uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda, gan 02.03.2009. noslēdzot telpu nomas līgumu ar (*).

A/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Farma Balt Aptieka" 02.07.2009. vienojušās atcelt 28.01.2009. līgumu par uzņēmuma patstāvīgās daļas pirkumu. Konkurences padome neuzskata par ticamiem a/s "Sentor Farm aptiekas" paskaidrojumus, ka uzņēmuma patstāvīgo daļu tā SIA "Farma Balt Aptieka" ir nodevusi atpakaļ ar 28.01.2009., jo faktiski nav iespējams veikt kādas darbības pagātnē (nodot atpakaļ iegūto uzņēmuma patstāvīgo daļu), t.i., šajā gadījumā 28.01.2009., vienojoties par to nākotnē, t.i., 02.07.2009. Konkurences padomes ieskatā konkrētajā gadījumā a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Farma Balt Aptieka" 28.01.2009. līguma atcelšana arī nav saistāma ar tā 8.2.apakšpunktā noteikto, ka (*). Konkurences likuma 15.panta otrā daļa, kas uzliek par pienākumu pirms apvienošanās iesniegt paziņojumu Konkurences padomei pie noteiktiem kritērijiem, tādā redakcijā, kādā tā bija 28.01.2009., bija spēkā jau kopš 01.01.2009., un Konkurences padomes 29.06.2009. vēstule Nr.1114 arī nesatur nekādu jaunu informāciju par Konkurences likuma 15.panta nosacījumiem, kas a/s "Sentor Farm aptiekas" līguma noslēgšanas brīdī, t.i., 28.01.2009., jau nebūtu zināma. Arī Konkurences padomes 23.01.2009. lēmumā Nr.3 (lieta Nr.2754/08/06/21 Par a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus" apvienošanos) uzliktais saistošais noteikums Nr.1.3, t.i., aizliegums a/s "Sentor Farm aptiekas" apvienoties ar tirgus dalībniekiem Rīgā, tika darīts zināms a/s "Sentor Farm aptiekas" jau 03.02.2009., t.i., ilgi pirms 02.07.2009., kad apvienošanās dalībnieki nolēma atcelt 28.01.2009. līgumu. Turklāt, kā šajā lēmuma punktā iepriekš norādīts, no lietas materiāliem secināms, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" ir izmantojusi savas iespējas pieņemt lēmumus par aptieku darbību, piemēram, 2009.gada martā izdodot rīkojumus u.c. Tādējādi Konkurences padome konstatē, ka apvienotā uzņēmuma sadalīšanās (atgriešanās situācijā, kāda tā bija pirms 28.01.2009.) ir notikusi 02.07.2009., a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Farma Balt Aptieka" noslēdzot vienošanos par 28.01.2009. līguma atcelšanu.

(11) Lietā arī nav strīda par to, ka 28.01.2009. starp a/s "Sentor Farm aptiekas" un J.O. ir noslēgts līgums par SIA "Olvita" kapitāldaļu pirkumu, kā arī parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts, kas apliecina (*). Minēto 23.10.2009. tikšanās laikā apstiprinājis J.O., norādot, ka kapitāldaļu nodošana notikusi līdzīgi kā SIA "Farma Balt Aptieka" četru aptieku nodošana, t.i., dodot I.K. komandu, ka tagad viņam jāklausa cits saimnieks - a/s "Sentor Farm aptiekas". Kā paskaidrojis J.O., kopš 28.01.2009. aptieka "Olvita" ir a/s "Sentor Farm aptiekas" operatīvajā pārvaldē. Tādējādi Konkurences padome konstatē, ka 28.01.2009. ir diena, kad faktiski notikusi apvienošanās, kuras rezultātā a/s "Sentor Farm aptiekas" ieguvusi SIA "Olvita". 20.04.2009. vēstulē Konkurences padomei arī pati a/s "Sentor Farm aptiekas" apliecinājusi, ka darījumu ar J.O. par SIA "Olvita" kapitāla daļu pirkumu uzskata par pabeigtu. A/s "Sentor Farm aptiekas" tālākās darbības norāda, ka tā īsteno savu iespēju pieņemt lēmumus attiecībā uz aptiekas "Olvita" darbību, 03.03.2009. gan izdodot rīkojumu par (*), gan iesniedzot pieteikumu Zāļu valsts aģentūrai licences pārreģistrācijai uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda. Zāļu valsts aģentūra 18.03.2009. ir pieņēmusi lēmumu piešķirt licenci a/s "Sentor Farm aptiekas" aptiekai "Olvita". Arī A.K. 04.08.2009. paskaidroja, ka SIA "Olvita" aptiekas vadītāja ir atlaista no darba, tāda SIA "Olvita" aptieka vairs neeksistē, un aptieka "Olvita" darbojas kā a/s "Sentor Farm aptiekas" aptieka. Licence uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda pārreģistrēta dažas dienas pirms A.K. aiziešanas no darba SIA "Olvita".

(12) Lietā ir strīds par to, vai ir notikusi a/s "Sentor Farm aptiekas" apvienošanās ar SIA "Aptieka "Sigulda"" un ar SIA "Zemgales aptieka". A/s "Sentor Farm aptiekas" 28.01.2009., tāpat kā ar SIA "Farma Balt Aptieka" un J.O. par SIA "Olvita" kapitāldaļu pirkumu, ir noslēgusi līgumu ar J.O. par SIA "Aptieka "Sigulda"" kapitāldaļu pirkumu un ar I.J. par SIA "Zemgales aptieka" kapitāldaļu pirkumu. A/s "Sentor Farm aptiekas" uzskata, ka (*). Tomēr no lietas materiāliem secināms, ka apvienošanās dalībnieku darbības bija tieši tādas pašas kā abos iepriekš norādītajos gadījumos (skat. šī lēmuma 10. un 11.punktu), t.i., (*), gan iesniegti pieteikumi Zāļu valsts aģentūrai aptieku (Vangažu aptieka, Ziedu aptieka, aptieka Sigulda, aptieka Sigulda - 1, Skrīveru Vecaptieka, aptieka "Nibela") licenču pārreģistrācijai uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda. Bez tam, kā J.O. 23.10.2009. tikšanās laikā paskaidrojis, viņš, līdzīgi kā gadījumos ar SIA "Farma Balt Aptieka" aptiekām un SIA "Olvita", arī attiecībā uz SIA "Aptieka "Sigulda"" ir devis rīkojumu I.K. turpmāk klausīt a/s "Sentor Farm aptiekas", neaizmirstot arī J.O. intereses, vienīgi J.O. neatceroties īsti, kurā datumā tas noticis. Kontekstā ar iepriekš norādītajiem dokumentiem, kas iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, konkrētajā gadījumā Konkurences padome J.O. mutiski 23.10.2009. sniegtos paskaidrojumus uzskata par vairāk ticamiem, nekā 23.10.2009. rakstveidā saņemtos J.O. paskaidrojumus par to, ka SIA "Aptieka "Sigulda"" kapitāla daļas un uzņēmums netika nodots pircējam.

Konkurences padome, izvērtējot a/s "Sentor Farm aptiekas" 03.03.2009. pieteikumos par licenču pārreģistrāciju un 13.03.2009. vēstulē Zāļu valsts aģentūrai sniegto informāciju, secina, ka (*) Tādējādi līdz brīdim, kad Zāļu valsts aģentūra atlikusi licenču pārreģistrēšanu aptiekām Siguldā, Vangažos un Jēkabpilī uz a/s "Sentor Farm aptiekas" vārda, lai lūgtu atzinumu Konkurences padomei, a/s "Sentor Farm aptiekas" nevienā no dokumentiem nav noliegusi, ka apvienošanās ar SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Zemgales aptieka" būtu jau notikusi, vai norādījusi, ka šī apvienošanās vēl nav pabeigta. Tikai pēc tam, kad Konkurences padomē tika uzsākta informācijas izvērtēšana, t.i., 20.04.2009., a/s "Sentor Farm aptiekas" Konkurences padomi informējusi, ka (*). Konkurences padomes ieskatā šādi pretrunīgi a/s "Sentor Farm aptiekas" paskaidrojumi pēc būtības ir vērsti uz savas vainas noliegšanu un ir uzskatāmi par izvairīšanos no atbildības, kas var iestāties, neievērojot Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteikto pienākumu pirms apvienošanās iesniegt ziņojumu Konkurences padomei Konkurences padomes 23.01.2009. lēmumā Nr.3 ietverto saistošo noteikumu. Turklāt pie atbildības saucamās personas agrāk sniegtajiem paskaidrojumiem par konkrētiem apstākļiem piešķirama augstāka ticamības pakāpe nekā vēlāk sniegtiem paskaidrojumiem (skat. Administratīvās apgabaltiesas 05.05.2009. sprieduma lietā Nr.A42556806 4.8.punktu).

Konkurences padomes rīcībā nav pieņemšanas - nodošanas akta vai cita dokumenta, kas apliecinātu, kad tieši a/s "Sentor Farm aptiekas" ir pārņēmusi SIA "Aptieka "Sigulda"" kapitāldaļas no J.O. un SIA "Zemgales aptieka" kapitāldaļas (t.sk. aptieka "Nibela") no I.J., bet lietas materiālos ir, piemēram, a/s "Sentor Farm aptiekas" 03.03.2009. lēmumi (*) un a/s "Sentor Farm aptiekas" 03.03.2009. pieteikumi Zāļu valsts aģentūrai, kuros norādīts, ka (*), a/s "Sentor Farm aptiekas" 03.03.2009. izdoti rīkojumi (*), no kuru satura saprotams, ka līdz 03.03.2009. a/s "Sentor Farm aptiekas" jau bija pārņēmusi aptiekas Siguldā, Vangažos un Jēkabpilī. Tādējādi Konkurences padome konstatē, ka pirmais tai zināmais datums, kad apvienošanās jau bija notikusi, ir 03.03.2009., kas konkrētajā gadījumā uzskatāms par dienu, kad a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Aptieka "Sigulda"" apvienošanās, kā arī a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Zemgales aptieka" apvienošanās ir notikušas.

A/s "Sentor Farm aptiekas" 24.04.2009. atsauca Zāļu valsts aģentūrai iesniegtos pieteikumus par licenču pārreģistrāciju minētajām aptiekām Siguldā, Vangažos un Jēkabpilī, vienlaikus Konkurences padomei paziņojot, ka (*). Arī J.O. paskaidrojis, ka līguma izpilde darījumam ar SIA "Aptieka "Sigulda"" pārdošanu apstājusies 2009.gada aprīļa beigās un maija sākumā. Savukārt I.J. paskaidrojusi, ka darījums ir apstājies, jo Zāļu valsts aģentūra neesot devusi atļauju pārreģistrēt licences, turklāt tieši tas bijis iemesls, kādēļ netika turpināts apvienošanās darījums. Tādējādi 24.04.2009. (diena, kad atsaukti pieteikumi licenču pārreģistrēšanai) uzskatāms par dienu, no kuras a/s "Sentor Farm aptiekas", SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Zemgales aptieka" atkal uzskatāmas par savstarpēji nesaistītiem tirgus dalībniekiem.

(13) Konkurences padome šajā lēmumā visas norādītās apvienošanās dalībnieku darbības vērtē savstarpējā kopsakarībā un saistībā ar citiem lietā esošajiem pierādījumiem. Proti, Konkurences padome ņem vērā faktu, ka no 14.04.2009. SIA "Olvita" un SIA "Aptieka "Sigulda"", bet no 15.04.2009. SIA "Farma Balt Aptieka" par valdes locekli ir iecelts I.K., līdz tam valdes locekļa pienākumus pildīja A.K. Komerclikuma 171.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts ierobežojums valdes loceklim bez padomes vai dalībnieku sapulces piekrišanas būt par citas sabiedrības valdes locekli, kura darbojas sabiedrības komercdarbības jomā. Tādējādi nav ticams, ka šajā laika periodā SIA "Olvita" un SIA "Farma Balt Aptieka" uzskatījusi SIA "Aptieka "Sigulda"" par savu konkurentu, pretējā gadījumā netiktu pieļauta šāda amatpersonas darbošanās divos neatkarīgos tirgus dalībniekos vienlaicīgi. (*) Šāda amatpersonas darbība vienlaicīgi vairākās kapitālsabiedrībās, kā arī citas kapitālsabiedrības amatpersonas pilnvarošana darboties savā vārdā norāda uz to, ka a/s "Sentor Farm aptiekas", SIA "Olvita", SIA "Aptieka "Sigulda"", SIA "Zemgales aptieka" un SIA "Farma Balt Aptieka" (vismaz saistībā ar aktīviem četrās aptiekās) bija viens tirgus dalībnieks. Situācija, kad viena persona ir iecelta par valdes locekli konkurējošās kapitālsabiedrībās un konkurenta amatpersonai tiek izsniegta pilnvara darboties konkurenta vārdā, neatbilst ierastai komercpraksei un konkurencei tirgus dalībnieku starpā. Tādējādi Konkurences padome secina, ka iepriekšminētās darbības liecina par apvienošanos starp a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Aptieka "Sigulda"", SIA "Olvita" un SIA "Farma Balt Aptieka", kā arī starp a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Zemgales aptieka".

Konkurences padome noraida A.K. 04.08.2009. pretrunīgi sniegtos paskaidrojumus, ka kopš 2008.gada februāra īpašnieku maiņa uzņēmumos SIA "Aptieka "Sigulda"" un SIA "Olvita" nav notikusi, bet aptiekās (arī SIA "Farma Balt Aptieka" aptiekas) nekas nemainījās, un tās nav pārgājušas a/s "Sentor Farm aptiekas" īpašumā. A.K. šīs pašas tikšanās laikā ir sniedzis arī pretēju informāciju, t.i., ka aptieka "Olvita" tomēr ir nonākusi a/s "Sentor Farm aptiekas" īpašumā. Bez tam lietā atrodas kopijas no dokumentiem, t.sk. dokumentiem, kurus parakstījis tieši A.K., piemēram, a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Aptieka "Sigulda"" 03.03.2009. pieteikums Zāļu valsts aģentūrai par licenču pārreģistrāciju, SIA "Aptieka "Sigulda"" 03.03.2009. dalībnieku ārkārtas sapulces protokols, SIA "Aptieka "Sigulda"" 03.03.2009. rīkojums Nr.5 (*). Savu parakstu uz dokumentiem A.K. nenoliedz, un Konkurences padomei nav pamata uzskatīt, ka šajos lietā esošajos dokumentos atspoguļotās darbības neatbilstu notikušajam. Turklāt, kā pats J.O. paskaidrojis, viņš šo komercsabiedrību amatpersonām ir devis rīkojumus turpmāk klausīt jauno īpašnieku - a/s "Sentor Farm aptiekas". Tas arī bijis veids, kādā faktiski aptiekas nodotas a/s "Sentor Farm aptiekas". Kritiski vērtējami arī I.J. 29.09.2009. pretrunīgie paskaidrojumi, ka aptieku nodošana reāli nav notikusi, jo viņa cita starpā ir norādījusi, ka aptieku vadītājas nav atlaistas no darba aptiekās un ka nekādu rīkojumu par to nav bijis laikā, kad risinātas sarunas ar pircēju. Tomēr lietas materiālos ir rīkojumi, (*) (skat. šī lēmuma 5.punktu).

Konkurences padomes ieskatā konkrētajā lietā nav nozīmes faktam, ka komercreģistrā netika reģistrēta SIA "Olvita", SIA "Zemgales aptieka" un SIA "Aptieka "Sigulda"" dalībnieku maiņa un tam, vai sakarā ar darījumiem tika veikti kādi maksājumi. Faktiski ierakstiem komercreģistrā ir tikai deklaratīvs raksturs, jo ar tiem tiek publiskoti juridiskie fakti, kas jau ir nodibināti.1 Komercreģistra ieraksts nerada konstitutīvas sekas, bet tikai izsludina jau pastāvošu juridisku faktu.2 Tādēļ gadījumos, kad ir noslēgti darījumi par kapitāla daļu pirkšanu, kas nodrošina izšķirošu ietekmi, par faktu, ka attiecīgā apvienošanās jau ir notikusi un ir bijusi paziņojama, var liecināt jebkuri citi apstākļi, kas ļauj secināt, ka kontroles iegūšana de facto ir notikusi (piemēram, attiecīgi tirgus dalībnieka lēmējinstitūciju lēmumi, aktīvu vai kapitāldaļu pieņemšana un nodošana, darbinieku pieņemšanas darbā u.c.). (*)

Konkurences likuma 16.panta trešajā daļā paredzētā pārkāpuma izvērtējums a/s "Sentor Farm aptiekas" darbībās

(14) Konkurences likuma 16.panta trešajā daļā noteikts, ka Konkurences padome ar lēmumu aizliedz apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. Konkurences padome ir tiesīga atļaut šādu apvienošanos, nosakot tirgus dalībniekam saistošus notiekumus, kuri novērš apvienošanās negatīvās sekas attiecībā uz konkurenci.

Saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu Tirgus dalībnieku apvienošanās ir tāds stāvoklis, kad (..) viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst daļu vai visus cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku aktīvus vai tiesības tos izmantot, vai tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem. Aktīvu vai to izmantošanas tiesību iegūšanu uzskata par apvienošanos, ja aktīvu vai to izmantošanas tiesību iegūšana palielina minēto aktīvu un tiesību ieguvēja tirgus daļu jebkurā konkrētajā tirgū.

Konkurences padome 23.01.2009. lietā Nr.2754/08/06/21 Par a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus" apvienošanos pieņēma lēmumu Nr.3, ar kuru atļāva apvienoties a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus", nosakot, t.sk. šādu saistošo noteikumu: 1.3. a/s "Recipe Plus", a/s "Sentor Farm aptiekas" vai citam ar minētajām komercsabiedrībām saistītam tirgus dalībniekam līdz 01.01.2012. ir aizliegts teritorijās, kur a/s "Sentor Farm aptiekas" ir būtiska vara, t.i., Rīgas, Dobeles, Talsu un Jēkabpils pilsētās, apvienoties ar tirgus dalībniekiem, kuriem pieder aptieku licences. Ja apvienošanās dalībnieki vai ar tiem saistītie tirgus dalībnieki uzskata, ka konkrētā apvienošanās neradīs, nenostiprinās dominējošo stāvokli vai būtiski nesamazinās konkurenci minētajos konkrētajos tirgos, tie var iesniegt iesniegumu ar lūgumu Konkurences padomei atbrīvot šo darījumu no šajā punktā noteiktā aizlieguma. Iesniegumu iesniedz un izskata analogi Konkurences likuma 15.panta pirmajā, otrajā prim, otrajā divi prim daļā, 16.pantā un Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumos Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" noteiktajiem principiem.

A/s "Sentor Farm aptiekas" nav vērsusies Konkurences padomē ar lūgumu atbrīvot no aizlieguma darījumu par aktīvu (četras aptiekas Rīgā) iegūšanu no SIA "Farma Balt Aptieka" un apvienošanos ar SIA "Zemgales aptieka", kurai pieder viena aptieka Jēkabpilī.

(15) Konkurences padome 14.10.2008. bija saņēmusi ziņojumu par a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus" plānoto apvienošanos (pilna ziņojuma saņemšanas diena ir 24.10.2008.), kurā atbilstoši 2008.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.800 Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos (turpmāk tekstā - "noteikumi Nr.800") bija sniegta detalizēta informācija par apvienošanās dalībnieku stāvokli konkrētajos tirgos. Konkurences padome, ņemot vērā ziņojumā un papildus iegūto informāciju, atļāva a/s "Sentor Farm aptiekas" apvienoties ar a/s "Recipe Plus", nosakot konkrētus saistošos noteikumus. Jau 23.01.2009. no Konkurences padomes 22.01.2009. vēstules Nr.180 apvienošanās dalībnieku pārstāvis saņēma informāciju par to, ka lietā esošā informācija ir pietiekama, lai atļautu apvienošanos, t.sk. ar nosacījumu, ka apvienošanās dalībniekiem ir aizliegts apvienoties ar tirgus dalībniekiem, kuriem pieder aptieku licences Rīgas pilsētā. 03.02.3009. a/s "Sentor Farm aptiekas" pārstāvis saņēma Konkurences padomes 23.10.2009. lēmuma kopiju. Tādējādi faktiski jau 23.01.2009. a/s "Sentor Farm aptiekas" bija informēta par minēto aizliegumu, ja tā turpinās apvienošanās procesu ar a/s "Recipe Plus".

Konkurences padome ziņojuma par a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus" apvienošanos izskatīšanas laikā bija ieguvusi nepieciešamo papildus informāciju, uz kuras pamata 23.01.2009. pieņēmusi iesniedzējiem labvēlīgu lēmumu. Vienlaikus, konstatējot, ka Rīgā un Jēkabpilī a/s "Sentor Farm aptiekas" zāļu mazumtirdzniecības tirgū jau ir būtiska vara, Konkurences padome noteica a/s "Sentor Farm aptiekas" aizliegumu līdz 01.01.2012. apvienoties ar tirgus dalībniekiem Rīgā un Jēkabpilī, kuriem pieder aptieku licences. Tādējādi Konkurences padome norāda, ka informācija par to, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" plāno tuvākajā laikā savu būtisko varu pastiprināt Rīgā, iegādājoties vēl četras aptiekas, un Jēkabpilī, iegādājoties SIA "Zemgales aptieka" kapitāldaļas, un kas savlaicīgi netika darīta zināma Konkurences padomei, bija nozīmīga lēmuma par apvienošanās atļaušanu pieņemšanai, proti, tā varēja mainīt lēmuma saturu. Noteikumu Nr.800 5.punktā ir noteikts, ka ziņojuma par apvienošanos iesniedzējam nekavējoties jāinformē Konkurences padomi par apstākļu vai faktu izmaiņām, kas kļūst zināmas pēc ziņojuma iesniegšanas. Konkurences padome uzskata, ka tas pats attiecas arī uz tiem faktiem vai apstākļiem, kuri ir mainījušies vai kļuvuši zināmi pēc Konkurences padomes lēmuma pieņemšanas, jo sevišķi, ja ar lēmumu ir atļauta apvienošanās (*). Bez tam konkrētajā gadījumā (*), tādējādi bija mainījušies apstākļi jau ziņojuma izskatīšanas laikā, pirms Konkurences padomes 23.01.2009. lēmuma pieņemšanas, ar kuru tika atļauta a/s "Sentor Farm aptiekas" un a/s "Recipe Plus" apvienošanās. Tomēr a/s "Sentor Farm aptiekas" nebija informējusi Konkurences padomi par aptieku Jēkabpilī un Rīgā iegādi ne ziņojuma par apvienošanās izskatīšanas laikā, ne pēc tam. Konkurences padomes ieskatā a/s "Sentor Farm aptiekas" drīkstēja iegādāties aptiekas Rīgā un Jēkabpilī, vienīgi pirms tam atceļot savu apvienošanos ar a/s "Recipe Plus" vai arī saņemot atļauju no Konkurences padomes kārtībā, kāda paredzēta Konkurences padomes 23.01.2009. lēmuma Nr.3 nolemjošās daļas 1.3.punktā.

Ņemot vērā visu šajā lēmuma punktā norādīto, Konkurences padome konstatē, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" ir pārkāpusi Konkurences padomes 23.01.2009. lēmumā Nr.3 noteikto aizliegumu apvienoties ar tirgus dalībniekiem Rīgā un Jēkabpilī, kuriem pieder aptieku licences. A/s "Sentor Farm aptiekas" pārkāpums attiecībā uz aptieku Rīgā iegādi turpinājies no 04.02.2009. (nākamā diena pēc tam, kad a/s "Sentor Farm aptiekas" pārstāvis saņēma Konkurences padomes 03.02.3009. lēmuma Nr.3 kopiju) līdz 02.07.2009., kad atcelts darījums ar SIA "Farma Balt Aptieka" par aptieku Rīgā iegādi un kontrole pār tām nodota atpakaļ SIA "Farma Balt Aptieka". Savukārt attiecībā uz aptiekas iegādi Jēkabpilī pārkāpums turpinājies no 03.03.2009. (kad, kā Konkurences padome konstatējusi, a/s "Sentor Farm aptiekas" jau īstenojusi kontroli pār SIA "Zemgales aptieka") līdz 24.04.2009., kad Zāļu valsts aģentūrā atsaukts pieteikums par aptiekas "Nibela" Jēkabpilī licences pārreģistrēšanu.

Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteiktā pārkāpuma izvērtējums a/s "Sentor Farm aptiekas" darbībās

(16) Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā (14.11.2008. likuma redakcijā) noteikts, ka tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei pilnu ziņojumu, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 25 miljoniem latu. Ziņojumu neiesniedz, ja viena no diviem apvienošanās dalībniekiem apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā nepārsniedz 1,5 miljonus latu.

Saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu Tirgus dalībnieku apvienošanās ir tāds stāvoklis, kad (..) viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst daļu vai visus cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku aktīvus vai tiesības tos izmantot, vai tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem. Aktīvu vai to izmantošanas tiesību iegūšanu uzskata par apvienošanos, ja aktīvu vai to izmantošanas tiesību iegūšana palielina minēto aktīvu un tiesību ieguvēja tirgus daļu jebkurā konkrētajā tirgū.

Saskaņā ar noteikumu Nr.800 3.punktu Ziņojumu par Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā noteikto apvienošanos iesniedz fiziskas personas vai tirgus dalībnieki, kas iegūst izšķirošu ietekmi vai cita tirgus dalībnieka vai citu tirgus dalībnieku aktīvus (daļu vai visus) vai tiesības tos izmantot.

SIA "Farma Balt Aptieka" četru aptieku (Acālijas aptieka, Bērnu aptieka, Bruņinieku aptieka un Paula Stradiņa aptieka) kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā bija Ls (*). Savukārt SIA "Aptieka "Sigulda"" četru aptieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā bija Ls (*), bet SIA "Olvita" - Ls (*). Ņemot vērā, ka visiem minētajiem aptieku uzņēmumiem vienīgais īpašnieks bija fiziska persona - J.O., tie bija uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma 1.panta 9.punkta izpratnē, kura kopējais apgrozījums 2008.gadā bija Ls (*). A/s "Sentor Farm aptiekas" apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā bija Ls 54 521 144. Tātad katra no šiem tirgus dalībniekiem apgrozījums 2008.gadā pārsniedza 1,5 miljonus latu, un kopā tie pārsniedza 25 miljonus latu, tādējādi sasniedzot Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteiktos kritērijus, kā rezultātā apvienošanās dalībniekiem pirms apvienošanās bija jāiesniedz Konkurences padomei ziņojums. Ņemot vērā, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" 2008.gada apgrozījums sasniedz apvienošanās paziņošanas kritēriju, Konkurences padomei nav nepieciešams aprēķināt tās neto apgrozījumu kopā ar tirgus dalībniekiem, kuros a/s "Sentor Farm aptiekas" ir kāda no noteikumu Nr.800 13.2., 13.3., 13.4. vai 1.3.5.apakšpunktos noteiktām tiesībām vai iespējām. A/s "Sentor Farm aptiekas" Konkurences padomei nav iesniegusi ziņojumu par apvienošanos ar SIA "Aptieka "Sigulda"", SIA "Olvita" (par kapitāldaļu iegūšanu) un SIA "Farma Balt Aptieka" (par aktīvu iegūšanu). Ņemot vērā, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" (*), a/s "Sentor Farm aptiekas" jau pirms apvienošanās 03.03.2009. bija zināms iepriekšējā gada apgrozījums otram apvienošanās dalībniekam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Konkurences padome konstatē, ka ir notikusi apvienošanās, kuras rezultātā a/s "Sentor Farm aptiekas" ieguva izšķirošu ietekmi SIA "Aptieka "Sigulda"", SIA "Olvita" un aktīvus no SIA "Farma Balt Aptieka" (četras aptiekas). Tikai, sākot ar 03.03.3009., t.i., dienu, kad notikusi apvienošanās ar SIA "Aptieka "Sigulda"", saskaņā ar Konkurences padomes konstatēto, otra, iegūtā tirgus dalībnieka 2008.gada apgrozījums sasniedz Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteikto kritēriju (1,5 miljonus latu). Tādējādi ne vēlāk kā 03.03.2009. a/s "Sentor Farm aptiekas" kā izšķirošas ietekmes un aktīvu ieguvējai bija pienākums iesniegt Konkurences padomei ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos. Konkurences padome ziņojumu par minēto apvienošanos nav saņēmusi. Kā Konkurences padome konstatējusi (skat. šī lēmuma 15.punktu), 24.04.2009. uzskatāms par dienu, no kuras a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Aptieka "Sigulda"" atkal uzskatāmas par diviem, savstarpēji nesaistītiem tirgus dalībniekiem, tādējādi a/s "Sentor Farm aptiekas" nelikumīgās darbības, nepaziņojot par apvienošanos, beigušās 24.04.2009.

Naudas soda aprēķins par Konkurences likuma 16.panta trešās daļas pārkāpumu

(17) Konkurences likuma 17.panta otrajā daļā noteikts, ka Ja notikusi tirgus dalībnieku apvienošanās, kas ir pretrunā ar šā likuma 16.panta trešajā vai sestajā daļā noteiktajā kārtībā pieņemto Konkurences padomes lēmumu, Konkurences padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 1000 latiem par katru dienu, skaitot no dienas, kad sākusies nelikumīgā darbība. Savukārt šī paša panta ceturtā daļa nosaka: Kad Konkurences padome ir konstatējusi, ka jaunais tirgus dalībnieks vai izšķirošās ietekmes ieguvējs ir izbeidzis šā panta pirmajā vai otrajā daļā minēto nelikumīgo darbību, un pieņēmusi attiecīgu lēmumu, tā pārtrauc šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā naudas soda aprēķināšanu.

Konkurences likuma IV nodaļā ietvertās tiesību normas paredz kontroli pār tirgus dalībnieku apvienošanos, lai nepieļautu pārlieku koncentrāciju kādā no konkrētajiem tirgiem. Viens no veidiem, kā to nepieļaut, ir saistošo noteikumu noteikšana tirgus dalībniekiem lēmumos, ar kuriem Konkurences padome atļauj paziņotās apvienošanās. To ievērošana ir svarīga, jo šādus noteikumus lēmumos nosaka tikai tādos gadījumos, kad Konkurences padome ir konstatējusi, ka citādi apvienošanās nelabvēlīgi ietekmētu konkurences situāciju nozarē un nebūtu pieļaujama. Tādējādi secināms, ka pastāv pietiekami augsta riska pakāpe, ka tirgus dalībniekam noteikto saistošo noteikumu neizpildīšana nelabvēlīgi ietekmēs konkurences situāciju nozarē, un par to adresātam jau ir paziņots lēmumā, ar kuru atļauta apvienošanās. Neievērojot saistošos noteikumus, tirgus dalībnieks ir apzinājies, ka viņa darbības radīs kaitīgas sekas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu, kurš paredz, ka iestāde, piemērojot tiesību normas, izmanto tiesību normu interpretācijas pamatmetodes, lai sasniegtu taisnīgāko un lietderīgāko rezultātu, un 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus - šajā tiesiskajā situācijā ir nepieciešama administratīvā akta izdošana, jo ir izdarīts Konkurences likuma 16.panta trešajā daļā paredzētais pārkāpums un ir nepieciešams uzlikt sodu par tā izdarīšanu, lai sodītu par izdarīto pārkāpumu un atturētu šī lēmuma adresātu un citus tirgus dalībniekus no Konkurences likuma pārkāpumu izdarīšanas. Ar citiem līdzekļiem, kas mazākā mērā ierobežotu privātpersonas tiesības, tiesisko mērķi sasniegt nav iespējams.

Nosakot naudas soda apmēru a/s "Sentor Farm aptiekas", Konkurences padome ņem vērā, t.sk. sekojošo:

1) a/s "Sentor Farm aptiekas" visā pārkāpuma laikā laikā tā arī nebija vērsusies ar lūgumu Konkurences padomē atbrīvot šos darījumus ar SIA "Farma Balt Aptieka" un I.J. no aizlieguma, kā tas bija paredzēts Konkurences padomes 23.01.2009. lēmumā Nr.3 ietvertajā saistošajā noteikumā 1.3.apakšpunktā;

2) ir pamats uzskatīt, ka, pat, ja a/s "Sentor Farm aptiekas" būtu iesniegusi Konkurences padomei lūgumu atbrīvot no aizlieguma šo darījumu, konkrētajā gadījumā Konkurences padome to varētu neatļaut, jo nav pamata uzskatīt, ka kopš 23.01.2009. ir būtiski mainījusies konkurences situācija zāļu mazumtirdzniecības tirgū Rīgas un Jēkabpils pilsētās;

3) ņemot vērā, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" 03.02.2009. bija saņēmusi Konkurences padomes lēmumu Nr.3, kurā bija noteikts aizliegums iegādāties aptiekas Rīgā un Jēkabpilī, tai bija zināms, ka tās veiktās darbības nevar būt likumīgas. Tādējādi pārkāpums ir apzināti izdarīts;

4) Konkurences padome ņem vērā arī sabiedrības intereses, t.i., tiesības sagaidīt konkurentu godīgu darbību, un šo interešu aizskārumu, samērību starp pie atbildības sauktā tirgus dalībnieka rīcību un tam uzliekamo ierobežojumu, to, ka piemērojamām sankcijām jābūt efektīvām un atturošām no pārkāpuma izdarīšanas.

Izvērtējusi visus iepriekš minētos apstākļus un apsvērumus, Konkurences padome uzskata, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" ir uzliekams naudas sods Ls 150 apmērā par katru dienu, skaitot no 04.02.2009. līdz 02.07.2009. saistībā ar aptieku Rīgā iegādi (149 dienas), un skaitot no 03.03.2009. līdz 24.04.2009. saistībā ar aptiekas Jēkabpilī iegādi (53 dienas). Tādējādi kopumā a/s "Sentor Farm aptiekas" pārkāpums turpinājās no 04.02.2009. līdz 02.07.2009., t.i., 149 dienas. Konkurences padome uzskata, ka naudas sods ir samazināms šādu apsvērumu dēļ:

1) a/s "Sentor Farm aptiekas" pārkāpums nevarēja radīt būtisku ietekmi vai strukturālas izmaiņas zāļu mazumtirdzniecības tirgū, jo tas ir atcelts un visas iegādātās aptiekas atgrieztas to iepriekšējiem īpašniekiem. Tādējādi arī nākotnē nekādas sekas a/s "Sentor Farm aptiekas" darbības nevarēs radīt, jo netiek plānots darījumus par aptieku iegādi Rīgā un Jēkabpilī slēgt no jauna;

2) a/s "Sentor Farm aptiekas" ir pārtraukusi nelikumīgās darbības attiecīgi 24.04.2009. (atsaukusi pieteikumu par licences pārreģistrēšanu aptiekai "Nibela" Jēkabpilī) un 02.07.2009. (atcēlusi 28.01.2009. līgumu par aptieku iegādi Rīgā). Kaut arī iemesls pārkāpuma izbeigšanai bija tas, ka (*), tomēr pārkāpums tika izbeigts jau pirms lēmuma pieņemšanas konkrētajā lietā.

Tādējādi a/s "Sentor Farm aptiekas" kopējais uzliktais naudas sods par Konkurences likuma 16.panta trešās daļas pārkāpumu ir Ls 35 par katru pārkāpuma dienu jeb Ls 5215.

Naudas soda aprēķins par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pārkāpumu

(18) Konkurences likuma 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka Ja ziņojums par apvienošanos nav iesniegts šajā likumā noteiktajos gadījumos, Konkurences padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 1000 latiem par katru dienu, skaitot no dienas, kad ziņojumu vajadzēja iesniegt. Savukārt šī paša panta ceturtā daļa nosaka, ka Kad Konkurences padome ir konstatējusi, ka jaunais tirgus dalībnieks vai izšķirošās ietekmes ieguvējs ir izbeidzis šā panta pirmajā vai otrajā daļā minēto nelikumīgo darbību, un pieņēmusi attiecīgu lēmumu, tā pārtrauc šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā naudas soda aprēķināšanu.

Konkurences likuma IV nodaļā ietvertās tiesību normas nosaka, ka tirgus dalībnieku apvienošanās ir paziņojamas pirms apvienošanās, lai būtu iespējams veikt efektīvu kontroli pār apvienošanās procesiem tirgū, un tādējādi varētu savlaicīgi novērst apvienošanās negatīvo ietekmi uz konkurenci tirgū. Administratīvā akta izdošana par naudas soda piemērošanu konkrētajā gadījumā ir nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi, proti, sodītu pārkāpēju par tā veikto pārkāpumu. Turklāt administratīvā akta izdošana un pārkāpēja sodīšana ir nepieciešama, lai atturētu citus tirgus dalībniekus no līdzīgiem likuma pārkāpumiem. Ar citiem līdzekļiem, kas mazākā mērā ierobežotu privātpersonas tiesības, tiesisko mērķi sasniegt nav iespējams.

Konkurences likuma 17.panta pirmā daļa neparedz, ka naudas sods uzliekams tikai gadījumos, ja apvienošanās rezultātā iestājušās nelabvēlīgas sekas. Minētā norma attiecas uz formālu pārkāpuma sastāvu, kas neprasa obligātu seku iestāšanos. Tādējādi tas, ka naudas sods ir uzliekams par attiecīgo pārkāpumu, izriet nevis no Konkurences padomes līdzšinējās prakses, bet no likumā definētā pārkāpuma sastāva (sk. Administratīvās apgabaltiesas 28.05.2009. sprieduma lietā Nr.A43001308 11.3.punktu).

Nosakot naudas soda apmēru par ziņojuma neiesniegšanu pirms apvienošanās, Konkurences padome izvērtē lietas apstākļus un, lai noteiktu lēmuma par personas sodīšanu pieņemšanas samērīgumu un atbilstību konkrētajā gadījumā, ievērojot Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmo daļu, ņem vērā šādus faktus un apsvērumus:

1) a/s "Sentor Farm aptiekas" visa apvienotā tirgus dalībnieka laikā tā arī neiesniedza ziņojumu par apvienošanos Konkurences padomei. Konkurences padomei arī nav pamata uzskatīt, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" plānoja šādu ziņojumu iesniegt vai ka nepaziņotā apvienošanās būtu bijusi plānota uz neilgu laiku. Tieši pretēji, a/s "Sentor Farm aptiekas" 03.03.2009. pieteikumos par licenču pārreģistrāciju Zāļu valsts aģentūrai lūgusi (*) (skat. piemēram, a/s "Sentor Farm aptiekas" un SIA "Farma Balt Aptieka" 03.03.2009. pieteikumu aptieku licenču pārreģistrācijai);

2) ir pamats uzskatīt, ka, pat ja a/s "Sentor Farm aptiekas" būtu iesniegusi Konkurences padomei ziņojumu par apvienošanos, konkrētajā gadījumā Konkurences padome to varētu neatļaut, jo jau 23.01.2009. lēmumā Nr.3 a/s "Sentor Farm aptiekas" bija noteikts saistošais noteikums - aizliegums līdz 01.01.2012. apvienoties ar tirgus dalībniekiem, kuriem pieder aptieku licences, teritorijās, kur a/s "Sentor Farm aptiekas" ir būtiska vara, t.sk. Rīgā;

3) ņemot vērā to, ka Konkurences padome ar 23.01.2009. lēmumu Nr.3 jau bija noteikusi aizliegumu a/s "Sentor Farm aptiekas" apvienoties ar tirgus dalībniekiem, kuriem pieder aptieku licences Rīgā, a/s "Sentor Farm aptiekas" pārkāpuma laikā apzinājās, ka tās darbības, noslēdzot darījumu par aptieku iegādi Rīgā, nav likumīgas. A/s "Sentor Farm aptiekas" jau 03.02.2009. bija saņēmusi minēto lēmumu, tādējādi nevarēja nezināt, ka šāda apvienošanās, pat ja tiktu paziņota, varētu netikt atļauta;

4) Konkurences padome ņem vērā arī sabiedrības intereses, t.i., tiesības sagaidīt konkurentu godīgu darbību, un šo interešu aizskārumu, samērību starp pie atbildības sauktā tirgus dalībnieka rīcību un tam uzliekamo ierobežojumu, to, ka piemērojamām sankcijām jābūt efektīvām un atturošām no pārkāpuma izdarīšanas.

Izvērtējusi visus iepriekš minētos apstākļus un apsvērumus, Konkurences padome uzskata, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" ir uzliekams naudas sods Ls 150 apmērā par katru dienu, skaitot no 03.03.2009. līdz 24.04.2009., kas kopā sastāda 53 dienas, kad nelikumīgās darbības tika izbeigtas. Tomēr Konkurences padome uzskata par pamatotu uzliekamā naudas soda apmēru samazināt šādu apsvērumu dēļ:

1) a/s "Sentor Farm aptiekas" ir pārtraukusi nelikumīgās darbības 24.04.2009. Kaut arī iemesls pārkāpuma izbeigšanai bija tas, ka (*), kā to norādījusi a/s "Sentor Farm aptiekas" (skat. šī lēmuma 6.punktu), tomēr pārkāpums tika izbeigts jau pirms lietas ierosināšanas Konkurences padomē;

2) konkrētajā gadījumā nelikumīgās darbības nav radījušas būtisku ietekmi zāļu mazumtirdzniecības tirgū, jo apvienotā tirgus dalībnieka pastāvēšanas laiks bija tikai 53 dienas. Pēc 53 dienām iegādātās aptiekas tika atgrieztas atpakaļ īpašniekiem. Aptieku pāriešana a/s "Sentor Farm aptiekas" kontrolē šādā laika periodā neradīja strukturālas izmaiņas zāļu mazumtirdzniecības tirgū. Apvienošanās dalībnieki arī neplāno jaunus darījumus sakarā ar SIA "Farma Balt Aptieka" un SIA "Aptieka "Sigulda"" aptieku vai kapitāldaļu iegādi.

Tādējādi a/s "Sentor Farm aptiekas" kopējais uzliktais naudas sods par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pārkāpumu ir Ls 75 par katru pārkāpuma dienu jeb Ls 3975. Ņemot vērā to, ka naudas soda apmērs - Ls 75 par katru nokavēto dienu ir ievērojami mazāks nekā Konkurences likuma 17.panta pirmajā un otrajā daļā paredzētais maksimālais naudas sods, tas ir atbilstošs pārkāpuma raksturam un attaisno soda mērķi (sk. Administratīvās apgabaltiesas 28.05.2009. sprieduma lietā Nr.A43001308 11.5.punktu).

(19) Konkurences padome, uzliekot a/s "Sentor Farm aptiekas" naudas sodu vienlaikus par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pārkāpumu un 16.panta trešās daļas pārkāpumu, uzskata par lietderīgu galīgo naudas summu aprēķināt, mazāko naudas sodu ietverot lielākajā, par cik abi pārkāpumi daļēji izriet no vienu un to pašu aptieku iegādes Rīgā. Tādējādi naudas sods Ls 3975 apmērā tiek ietverts naudas sodā Ls 5215 apmērā, un galīgais uzliekamais naudas sods konkrētajā lietā ir Ls 5215.

Konkurences padome, ņemot vērā visu iepriekšminēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu (14.11.2008. redakcijā), 16.panta trešo daļu, 17.panta pirmo, otro un ceturto daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 13., 17.panta otro daļu un 66.pantu, Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumu Nr.800 Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos 3.punktu,

nolēma:

1) Konstatēt, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" ir pārkāpusi Konkurences likuma 15.panta otro daļu (14.11.2008. redakcijā), neiesniedzot Konkurences padomei ziņojumu pirms apvienošanās.

2) Konstatēt, ka a/s "Sentor Farm aptiekas" ir pārkāpusi Konkurences likuma 16.panta trešo daļu, neievērojot Konkurences padomes 23.01.2009. lēmuma N.3 rezolutīvās daļas 1.3.apakšpunktā ietverto saistošo noteikumu.

3) Uzlikt a/s "Sentor Farm aptiekas" naudas sodu Ls 5215 (pieci tūkstoši divi simti piecpadsmit latu).

4) Uzlikto naudas sodu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē, reģ.Nr.90000050138, kontā Nr.LV78TREL1060001019900, BIC kods TRELLV22), norādot lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru un datumu. Par uzliktā naudas soda samaksu a/s "Sentor Farm aptiekas" 10 dienu laikā pēc naudas soda samaksas paziņot Konkurences padomei, iesniedzot maksājumu apliecinoša dokumenta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātu kopiju.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 http://www.ur.gov.lv/?a=65&l=810&v=lv; http://www.ur.gov.lv/gvn.html?a=&l=852

2 Ar uzņēmuma kapitāla daļu pāreju saistītie riski. Jurista Vārds, Nr.14/15, 07.04.2009.

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: E02-42Pieņemts: 12.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 02.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
201391
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"