Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.84

2009.gada 24.novembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"" un par Ārlietu ministrijas iesniegto rīkojuma projektu

TA-2510, TA-4305

______________________________________________________

(D.Kurpniece, B.Rozentāle, E.Zalāns, M.Riekstiņš, U.Augulis, M.Segliņš, K.Gerhards, G.Veismane, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

2. Konceptuāli atbalstīt prasību, ka informācijai par lobētājiem ir jābūt publiski pieejamai.

3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam atkārtoti izvērtēt iespējamos risinājumus, lai nodrošinātu, ka informācija par lobētājiem būtu publiski pieejama un vienlaikus visām iestādēm neuzdotu jaunas funkcijas, un noteiktā kārtībā iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.

4. Ministru kabineta sēdes darba kārtībā neiekļaut Ārlietu ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par Ministru kabineta rīkojuma atzīšanu par spēku zaudējušu" (TA-4305) un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli, ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2002.gada 5.novembra rīkojumā Nr.631 "Par diplomātiskās pases izsniegšanu G.Veismanei" minētā darbība ir pabeigta (diplomātiskā pase Valsts kancelejas direktorei Guntai Veismanei ir izsniegta) un līdz ar to nav iespējams atzīt par spēku zaudējušu rīkojumu, kurš ir jau izpildīts, kā arī ņemot vērā G.Veismanes 2009.gada 24.novembra iesniegumu par diplomātiskās pases anulēšanu.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2.§

Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Profesionālās attīstības programmā Gruzijas aizsardzības sektoram"

TA-4212

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-3265

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""

TA-3701

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvēta zemesgabala "Valsts brīvā zeme (330 kv)", Valkas pagasts, Valkas rajons, privatizācijai ierosināto daļu"

TA-1841

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 28.oktobra noteikumos Nr.363 "Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi""

TA-4053

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.301 "Speciālo atļauju (licenču) un atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošana vai būtisku pārmaiņu veikšana tajos""

TA-4052

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.424 "Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""

TA-3893

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1382

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 54 31.§) "Informatīvais ziņojums par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.- 2008.gadam īstenošanu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3946

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54, 31.§) "Informatīvais ziņojums par Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programmas 2005.-2008.gadam īstenošanu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2010.gada 30.martam.

 

 

11.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-4254

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"

TA-3502

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

13.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2009./2010.mācību gadā"

TA-3827

______________________________________________________

(T.Koķe, G.Vasiļevskis, A.Karelsons, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

14.§

Rīkojuma projekts "Par Kultūras un radošās industrijas izglītības centra likvidāciju"

TA-4205

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri""

TA-3103

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.504 "Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība""

TA-1470

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

17.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili"

TA-3699

______________________________________________________

(J.Golubevs, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

18.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-3479

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai precizēt likumprojektu attiecībā uz likuma spēkā stāšanās laiku un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

19.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-3480

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai precizēt likumprojektu attiecībā uz likuma spēkā stāšanās laiku un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

20.§

Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

TA-3476

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai precizēt likumprojektu attiecībā uz likuma spēkā stāšanās laiku un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

21.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""

TA-3964

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""

TA-4139

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""

TA-4141

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība""""

TA-4142

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)""

TA-3992

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu"

TA-4093

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.110 "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes
programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību""

TA-3710

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai""

TA-3786

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība"

TA-3797

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-3901

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācību, kā arī par sertifikāta un dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanas apliecības izsniegšanu un anulēšanu"

TA-3738

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevām sēklu aprites jomā"

TA-4099

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

TA-4278

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem"

TA-656

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

35.§

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-1779

______________________________________________________

(A.Ploriņš, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-4265

______________________________________________________

(G.Ābele, L.Medina, M.Lazdovskis, K.Jaunzeme, A.Matīss, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.

2. Ekonomikas ministrijai saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

 

 

Informatīvie ziņojumi

37.§

Informatīvais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas iemaksu skalu 2010.-2012.gadam

TA-4100

______________________________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ministrijām apzināt savas kompetences jomā esošās starptautiskās organizācijas, kurās tiek piemērota ziņojumā minētā Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO) iemaksu skala, un ieplānot iespējamo pieaugumu valsts budžeta pieprasījumos.

3. Ārlietu ministrijai sarunās ar ANO dalībvalstīm paust Latvijas Republikas nostāju, lai censtos panākt mazāko iespējamo Latvijas Republikas iemaksas daļu ANO iemaksu skalā 2010.-2012.gadam.

 

 

38.§

Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam iekļauto uzdevumu izpildes gaitu uz 3.ceturksni"

TA-4121

______________________________________________________

(E.Beļskis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

39.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2009.gadam"

TA-4129

______________________________________________________

(E.Beļskis, J.Golubevs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

40.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2009/2212" projekts

TA-4253

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2009/2212.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

Ministru kabineta lieta

41.§

Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai

TA-4298, SAN-3755

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 

 

42.§

Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai

SAN-4099

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nav iebildumu pret atbildes sniegšanas termiņa pagarināšanu.

2. Atbalstīt iesniegto priekšlikumu par atbildes Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai sniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2010.gada 15.janvārim.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

43.§

Informatīvais ziņojums
par valsts nodevu, kas tiek iekasētas par valsts pārvaldes iestāžu sniegto nodrošinājumu un pakalpojumiem, ieņēmumiem

TA-4262

______________________________________________________

(D.Robežniece, K.Gerhards, E.Zalāns, E.Repše, L.Mūrniece, A.Teteris, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 1.februārim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz paaugstināt valsts nodevas likmi par atļaujas (licences) izsniegšanu tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

3. Iekšlietu ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz noteikt valsts nodevu par izziņu no Iedzīvotāju reģistra izsniegšanu paātrinātā kārtībā.

4. Iekšlietu ministrijai, nosakot valsts nodevu par speciālās atļaujas (caurlaides) izsniegšanu, atrodoties pierobežas joslā, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus šādos normatīvajos aktos:

4.1. līdz 2010.gada 1.februārim - likumā "Par nodokļiem un nodevām", papildinot 11.panta otro daļu ar jaunu valsts nodevas objektu, un Latvijas Republikas valsts robežas likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību;

4.2. mēneša laikā pēc šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minēto likumu stāšanās spēkā, izstrādāt attiecīgus Ministru kabineta noteikumus.

5. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz:

5.1. paaugstināt valsts nodevas par atļaujas (licences) izsniegšanu dzelzceļa kravu pārvadājumu veikšanai likmi;

5.2. vienotu valsts nodevas likmi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai, neatkarīgi no autotransportu skaita uzņēmumā.

6. Satiksmes ministrijai līdz 2010.gada 1.februārim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz atcelt transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu, lai novērstu vienlaicīgu nodokļa un nodevas piemērošanu.

7. Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz:

7.1. paaugstināt kancelejas nodevas par zemesgrāmatu nodaļu sniegtajiem pakalpojumiem;

7.2. atcelt valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Valsts adrešu reģistra.

8. Zemkopības ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas paredz paaugstināt valsts nodevas likmi:

8.1. par personas reģistrāciju fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā;

8.2. par personas reģistrāciju koka iepakojuma marķētāju reģistrā;

8.3. par selekcionāra tiesību piešķiršanu;

8.4. par personas reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

9. Visām ministrijām izvērtēt to kompetencē esošo valsts nodevu lietderīgumu, kas tiek noteiktas ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem, bet kuru faktiskie ieņēmumi nesastāda plānotos ieņēmumus vai vispār netiek iekasētas, un nepieciešamības gadījumā līdz 2010.gada 1.februārim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos.

10. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 11.janvārim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus valsts nodevu ieņēmumu uzskaites, uzraudzības un kontroles sistēmas uzlabošanai.

11. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā.

 

 

44.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""

TA-4263

______________________________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Vides ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši saskaņojumam ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

45.§

Latvijas Republikas nostājas "Par 2009.gada 8.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2272" projekts

TA-4275

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/2272.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā iesniegt nostāju Eiropas Komisijai.

 

 

46.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.321 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem""

TA-4277

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

47.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem""

TA-4004

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""

TA-4005

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti 1.5.1.1.1. "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē""

TA-4289

______________________________________________________

(E.Zalāns, A.Ūbelis, B.Rozentāle, A.Kampars, G.Veismane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju steidzami organizēt sanāksmi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes 1.5.1.1.1."Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" ietvaros plānotajām projekta aktivitātēm un uzaicināt tajā piedalīties ministrus.

 

 

50.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Kopienu Revīzijas palātas locekļa amatam"

TA-4299

______________________________________________________

(I.Sudare, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

51.§

Koncepcijas projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveide par Attīstības banku"

TA-4297

______________________________________________________

(R.Fišers, L.Straujuma, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto protokollēmuma projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju noformēt protokollēmuma projektu rīkojuma projekta veidā, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus par projekta 3.2.apakšpunkta papildināšanu ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, par atbalsta saskaņošanu ar Eiropas Komisiju, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētā līguma iesniegšanas.

3. Finanšu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā 2009. gada 2.oktobra aizdevuma līgumu starp Hipotēku banku un Eiropas Investīciju banku, kā arī atbilstoši iesniegtā protokollēmuma projekta 3.3.apakšpunktam precizētu koncepciju "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveide par Attīstības banku".

 

 

52.§

Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo sporta politikas īstenošanā iesaistīto valsts aģentūru reorganizāciju"

TA-4283

______________________________________________________

(M.Gruškevics, L.Medina, A.Kalniņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt rīkojuma projekta 3.punktu un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atļauju īpašā pievienotās vērtības nodokļa režīma piemērošanai preču importa darījumos"

TA-4286

______________________________________________________

(D.Robežniece, A.Kampars, M.Ankalniņš, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: 6.1.apakšpunktā vārdus un ciparus "lielāks par 500 latiem" aizstāt ar vārdiem un cipariem "lielāks par 1000 latiem"; svītrot 13.4.apakšpunktu; 13.5.apakšpunktā vārdu "sešu" aizstāt ar vārdu "divpadsmit"; 17.punktā svītrot vārdus un ciparus "vai 13.4.apakšpunktu" un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

54.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4214

______________________________________________________

(O.Geitus-Eitvina, D.Robežniece, S.Šķiltere, L.Straujuma, E.Zalāns, E.Repše, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, kā arī Tieslietu ministrijas iesniegto 3.un 5. priekšlikumu. Finanšu ministrijai noformēt Tieslietu ministrijas priekšlikumus Ministru kabineta alternatīvu priekšlikumu veidā un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

2. Tieslietu ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, lai noteiktu sodu par ēku un inženiertehnisko būvju nenoteikšanu un nereģistrēšanu kadastrā, un tieslietu ministram iesniegt tos attiecīgajā Saeimas komisijā.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

55.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""
izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4215

______________________________________________________

(D.Robežniece, U.Augulis, A.Matīss, K.Gerhards, S.Šķiltere, L.Straujuma, E.Zalāns, E.Repše, O.Geitus-Eitvina, A.Teteris, M.Lazdovskis, J.Dūklavs, A.Ļubļina-Goldmane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 4., 7., 8., 15., 33., 34. (daļēji), 40.(daļēji), 43.(daļēji), 47.(daļēji), 53.(daļēji), 55.(daļēji), 57., 58.(daļēji), 59.(daļēji), 61., 62., 63., 64.(daļēji), 66., 69., 73.(daļēji), 74. un 77. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, kā arī Ministru kabineta alternatīvo 11A (precizējot redakciju), 40A, 47A, 53A, 57A, 58A, 59A, 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 64A (precizējot redakciju), 64B, 79A un 79B priekšlikumu. Finanšu ministrijai precizēt 11A priekšlikumu, svītrojot 9., 11. un 14.punktu, precizēt 64A priekšlikumu, paredzot, ka piedziņu uzsāk 7 gadu laikā, ja parāda summa ir mazāka par 150 latiem, un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

2. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministrs U.Augulis neatbalsta Ministru kabineta alternatīvā 11A priekšlikuma redakciju.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

56.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu""

TA-4287

______________________________________________________

(K.Gerhards, E.Zalāns, J.Golubevs, A.Kampars, A.Teteris, U.Augulis, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot, ka grozījums likumprojekta 6.panta otrajā daļā nav attiecināms uz nodevas iekasēšanas kārtību par iepriekšējiem gadiem pirms šā likuma pieņemšanas, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

3. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu likumprojektā "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"" paredzētos ieņēmumus, kas pārsniedz 18 milj. latu, novirzīt Satiksmes ministrijas pamatbudžeta programmai "Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana starptautiskajā lidostā "Rīga"", iekļaujot tos likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam".

4. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" tabulu un iesniegt to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

5. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām izvērtēt jautājumu par reisu uz Briseli plānošanas kārtības uzlabošanu un iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.

6. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministrs U.Augulis neatbalsta likumprojektā iekļautās normas.

7. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"" par steidzamu, ņemot vērā tā saistību ar likumprojektu "Par valsts budžetu 2010.gadam".

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

57.§

Latvijas nacionālas pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2009.gada 26. un 27.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-4293

______________________________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2009.gada 26. un 27.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. par priekšlikumu Padomes secinājumiem par radošas paaudzes sekmēšanu - bērnu un jauniešu jaunrades un inovatīvu spēju attīstīšanu, izmantojot kultūras izpausmes un nodrošinot plašāku piekļuvi kultūrai (pozīcija Nr.1);

2.2. par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas brīvprātīgā darba gadu (2011) (pozīcija Nr.2);

2.3. par priekšlikumu Padomes secinājumiem par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi digitālajā vidē (pozīcija Nr.3);

2.4. par kultūras satura digitalizāciju Eiropā (pozīcija Nr.2).

3. Kultūras ministram I.Dālderim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2009.gada 26. un 27.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

58.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmē Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-4294

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Padomes secinājumu projekts "Iekļaujoša darba tirgus veicināšana. Atgūšanās no krīzes un gatavošanās Lisabonas programmai pēc 2010.gada" (pozīcija Nr.2);

2.2. Priekšlikums Padomes direktīvai, ar kuru īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu un atceļ direktīvu 96/34/EK (pozīcija Nr.2);

2.3. Padomes secinājumu projekts "Veselīga un cienīga novecošana" (pozīcija Nr.2);

2.4. Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Kopienas interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007.gada konsolidēto Konvenciju par darbu zvejniecībā (188. konvencija) (pozīcija Nr.1);

2.5. Padomes secinājumu projekts "Dzimumu līdztiesība izaugsmes un nodarbinātības stiprināšanai. Ieguldījums Lisabonas stratēģijā pēc 2010.gada" (pozīcija Nr.2);

2.6. Padomes secinājumu projekts ""Pekina + 15" par Pekinas Rīcības platformas īstenošanas progresu dalībvalstīs un Eiropas Savienības institūcijās" (pozīcija Nr.2);

2.7. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK (pozīcija Nr.2).

3. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos.

 

 

59.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-4296

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:

2.1. Pozīcija Nr.2 daudzgadu programmā "Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu interesēs" (Stokholmas programma) iekļautajiem iekšlietu jautājumiem;

2.2. Pozīcija Nr.1 par mītnes vietas izvēli Eiropas Patvēruma atbalsta birojam;

2.3. Pozīcija Nr.2 par Priekšlikumu Padomes secinājumiem par Informācijas pārvaldības stratēģiju Eiropas Savienības iekšējās drošības jomā;

2.4. Pozīcija Nr.1 par Rīcības dokumentu ES ārējās dimensijas stiprināšanai cīņā pret cilvēku tirdzniecību;

2.5. Pozīcija Nr.1 par Vīzu informācijas sistēmu (VIS);

2.6. Pozīcija Nr.2 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā;

2.7. Pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem starptautiskās aizsardzības statusu (pārstrādāta redakcija);

2.8. Pozīcija Nr.1 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības saturu (pārstrādāta).

3. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei I.Pētersonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmē Briselē.

 

 

60.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-4301

______________________________________________________

(B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas uz Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmi:

2.1. Padomes secinājumu projekts par inovatīviem risinājumiem efektīvām antibiotikām;

2.2. Padomes secinājumu projekts par drošu un efektīvu veselības aprūpi, izmantojot e-veselību;

2.3. Farmācijas pakete:

2.3.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē nonāk zāles, kas saistībā ar identitāti, ražošanas vēsturi vai avotu ir viltotas;

2.3.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko farmakovigilances jomā groza direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru.

2.4. Padomes secinājumu projekts attiecībā uz alkoholu un veselību;

2.5. Situācija ar gripas A (H1N1) pandēmiju - šā gada 12.oktobra Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomi (EPSCO) secinājumi un jaunākā informācija par aktualitātēm Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs.

3. Veselības ministrei B.Rozentālei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1. decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

61.§

Par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 30.novembra ārkārtas sanāksmē un dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 7.ministru konferencē

TA-4302-DV

______________________________________________________

(A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam, pastāvīgajam pārstāvim Apvienoto Nāciju Organizācijā J.Mažeikam pārstāvēt Latvijas Republiku 2009.gada 30.novembra Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes ārkārtas sanāksmē.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku, pastāvīgo pārstāvi Apvienoto Nāciju Organizācijā J.Mažeiku pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Pasaules Tirdzniecības organizācijas ministru konferencē, kas notiks Ženēvā no 2009.gada 30.novembra līdz 2.decembrim, ar pilnām tiesībām veikt PTO nolīgumā paredzētās funkcijas atbilstoši Ministru konferences sesiju procedūru noteikumu 9.punktam.

 

 

62.§

Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Latvijas kandidatūras izvirzīšana Eiropas Telekomunikāciju regulatoru grupas iestādes (BEREC) izvietošanai Latvijā"

TA-4292

______________________________________________________

(K.Gerhards, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Latvijas kandidatūras izvirzīšana Eiropas Telekomunikāciju regulatoru grupas iestādes (BEREC) izvietošanai Latvijā".

3. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju veikt nepieciešamās darbības pozīcijas īstenošanai.

 

 

63.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2275" projekts

TA-4306

______________________________________________________

(K.Gerhards, A.Ļubļina-Goldmane, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijā.

 

 

64.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 8.oktobra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0195" projekts

TA-4311

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto nostājas projektu.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nostāju nosūtīt Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijā.

5. Satiksmes ministrijai līdz 2009.gada 22.decembrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā noteikumu projektu "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi".

 

 

65.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2009.gada 26. un 27.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-4315

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par 2009.gada 26. un 27.novembra Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:

2.1. Pozīcija Nr.1 par Projektu Padomes secinājumiem par skolotāju un skolu vadītāju profesionālo pilnveidi;

2.2. Pozīcija Nr.1 par Projektu Padomes secinājumiem par migrantu izcelsmes bērnu izglītību;

2.3. Pozīcija Nr.1 par Izglītības, jaunatnes un kultūras lietu padomes vēstījumu izglītības jomā, pienesums diskusijai par Lisabonas stratēģiju laikam pēc 2010.gada;

2.4. Pozīcija Nr.1 par Projektu Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par izglītības nozīmes palielināšanu labi funkcionējošā zināšanu trijstūrī;

2.5. Pozīcija Nr.2 par dokumentu politikas debatēm Daudzveidība un pārskatāmība - izcilības veicinātāji Eiropas augstākajā izglītībā;

2.5. Pozīcija Nr.2 par Padomes rezolūciju par jauno Eiropas sadarbības ietvaru jaunatnes jomā (2010.-2018.);

3. Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2009.gada 26. un 27.novembra sanāksmē izglītības jautājumos pārstāvēt izglītības un zinātnes ministrei T.Koķei un jaunatnes jautājumos - pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei L.Līcei-Līcītei.

 

 

66.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-4318

______________________________________________________

(S.Laganovskis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par šādiem Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:

1.1. Pozīcija par daudzgadu programmas projektu "Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa pilsoņu interesēs" (Stokholmas programma);

1.2. Pozīcija par likumdošanas iniciatīvu par kriminālprocesa nodošanu;

1.3. Pozīcija par priekšlikumu Padomes lēmuma projektu, ar kuru tiek pilnvarots parakstīt savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu starp Japānu un Eiropas Savienību;

1.4. Pozīcija par Padomes lēmuma projektu, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm, lai nodrošinātu finanšu informācijas ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu ("SWIFT" Nolīgums).

2. Tieslietu ministram M.Segliņam pārstāvēt Latvijas Republiku 2009.gada 30.novembra - 1.decembra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

67.§

Informatīvais ziņojums "Par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas, kas saražota koģenerācijas elektrostacijās, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 4MW, cenu noteikšanas kārtību"

378-k

______________________________________________________

(A.Kampars, K.Miķelsons, U.Bariss, K.Gerhards, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 1.decembra sēdē.

 

 

68.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-3978-DV

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

69.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-4090-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

Sēdi slēdz plkst.18.35

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 84Pieņemts: 24.11.2009.
201225
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"