Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.83

2009.gada 23.novembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.10.00

   

 

 

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4214

______________________________________________________

(A.Kaļāne, D.Tauriņš, K.Gerhards, M.Lazdovskis, S.Šķiltere, A.Teteris, A.Matīss, A.Deksnis, U.Augulis, M.Segliņš, D.Robežniece, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdē.

 

 

2.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4215

______________________________________________________

(A.Kaļāne, D.Tauriņš, K.Gerhards, M.Lazdovskis, S.Šķiltere, A.Teteris, A.Matīss, A.Deksnis, U.Augulis, M.Segliņš, D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Finanšu ministrijai steidzami precizēt priekšlikumus attiecībā uz inženiertehniskajām būvēm, paredzot, ka netiek apliktas ar nodokli to institūciju un uzņēmumu īpašumā esošās inženiertehniskās būves, kuri sniedz sabiedriskos pakalpojumus.

2. Finanšu ministrijai atkārtoti izvērtēt priekšlikumu Ministru kabineta viedoklim par apkopoto 53. un 64.priekšlikumu.

3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību steidzami sagatavot priekšlikumu, paredzot atvieglotu kārtību inženiertehnisko būvju reģistrēšanai kadastrā un mehānismu reģistrēšanas prasības izpildes nodrošināšanai.

4. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdē.

 

 

3.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4225

______________________________________________________

(A.Kaļāne, E.Repše, D.Tauriņš, K.Gerhards, E.Zalāns, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3. un 6.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

4.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4232

______________________________________________________

(A.Kaļāne, J.Dūklavs, A.Ozols, E.Zalāns, E.Repše, A.Kampars, A.Teteris, D.Tauriņš, T.Tverijons, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 3., 7., 9., 19., 20., 22., 23., 28., 33. (daļēji), 35., 36., 48., 50.(daļēji), 51., 53., 54., 55., 56., 65., 71., 77., 80., 81., 85.(daļēji), 90., 91., 96., 97., 100., 101., 103.A, 104., 107., 111., 113., 114. un 116.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, kā arī Ministru kabineta alternatīvo 7A, 20A, 20B, 23A, 26A, 28A, 33A, 34A, 35A, 46.A, 50A, 53A, 63A, 71A, 71B, 78A, 81A, 85A, 88A, 89A, 90A, 92A, 94A, 96A, 97A, 98A un 99A priekšlikumu.

2. Finanšu ministrijai precizēt Ministru kabineta alternatīvo priekšlikumu attiecībā uz dienesta automobiļa izmantošanu, paredzot, ka apliekamais ienākums tiek aprēķināts no summas līdz 150 latu, paredzot normatīvajos aktos iekļaut 118.priekšlikuma būtību, ka, maksājot nodokli līdz 150 latiem par vieglo pasažieru automašīnu, ceļazīmes par vieglo pasažieru maršruta ceļazīmēm var nepildīt. Finanšu ministrijai sagatavot Ministru kabineta alternatīvo priekšlikumu attiecībā uz nerezidentu ienākumu no finanšu instrumentiem neaplikšanu ar nodokli atbilstoši Latvijas Komercbanku asociācijas priekšsēdētāja T.Tverijona 2.priekšlikumam, sagatavot Ministru kabineta priekšlikumu par nodokļa maksāšanas pienākumu pārejas periodā, kamēr kredītiestādes sagatavo tehnisko nodrošinājumu nodokļa ieturēšanai no procentu maksājumiem, un saskaņot šos priekšlikumus ar Latvijas Komercbanku asociāciju un iesniegt Ministru kabineta priekšlikumus Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

5.§

Par priekšlikumiem izmaiņām likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam"

TA-4288

______________________________________________________

(T.Koķe, M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt izglītības un zinātnes ministres iesniegto priekšlikumu izmaiņām likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam", ieskaitot valsts pamatbudžeta ieņēmumos valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 1 768 000 latu apmērā, novirzot papildu finansējumu 884 000 latu apmērā valsts budžeta apakšprogrammai 03.01.00. "Augstskolas" un 884 000 latu apmērā valsts budžeta apakšprogrammai 05.02.00. "Zinātnes bāzes finansējums".

2. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" tabulu un iesniegt to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

6.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu""

TA-4287

______________________________________________________

(K.Gerhards, J.Golubevs, E.Zalāns, A.Kampars, E.Repše, J.Liepiņš, A.Teteris, O.Ozols, V.Dombrovskis)

Satiksmes ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: precizēt 2.pantu attiecībā uz laikposmu, par kādu maksājama nodeva likumprojektā noteiktā apmērā; pārskatīt nodevas apmēru, palielināt nodevas likmi motocikliem; pārskatīt nodevas par vieglo automobili amplitūdas robežas; paredzēt, ka likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra sēdē.

 

 

7.§

Par papildu pasākumiem ieņēmumu palielināšanai 2010.gada budžetā un par priekšlikumiem grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli"

TA-4285

______________________________________________________

(E.Repše, D.Tauriņš, G.Pužule, A.Teteris, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra sēdē izskatīto priekšlikumu ieviest uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi 25% apmērā uzņēmuma apliekamajam ienākumam, kas pārsniedz 5 miljonus latu.

2. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 5., 10., 11., 13., 14., 16., 18., 19., 20., 21. un 23.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, kā arī Ministru kabineta alternatīvo 1A, 2A, 2B, 4A, 4B, 4C, 14A, 214B, 14C, 15A, 15B, 15C, 16A, 18A, 19A un 23Apriekšlikumu.

3. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības panākto kompromisa vienošanos precizēt likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam" 32.pantu šādā redakcijā:

"32. pants Noteikt, ka Finanšu ministrija līdz nākamā mēneša 15. datumam izvērtē faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi par iepriekšējo mēnesi salīdzinājumā ar prognozēto (1/12 daļa no gada prognozes) un tādā gadījumā, ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde vairāk kā par 8 % (no gada sākuma), Finanšu ministrija sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus lēmuma pieņemšanai par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensāciju no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem". Gadījumā, ja pašvaldībām tiek izmaksāta kompensācija, bet turpmākajā periodā prognoze pārpildās, Finanšu ministrijai ir tiesības no pārpildes ieturēt izmaksāto kompensāciju un atgriezt to valsts budžetam".

4. Pamatojoties uz Ministru kabineta atbalstītajiem papildu fiskālās konsolidācijas pasākumiem ieņēmumu palielināšanai 2010.gadā, Finanšu ministrijai sagatavot atbilstošus Ministru kabineta priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un vienlaicīgi ar citiem Ministru kabineta priekšlikumiem iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

5. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.50

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 83Pieņemts: 23.11.2009.
201097
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"