Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.800

Rīgā 2009.gada 23.novembrī (prot. Nr.81 34.§)

Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 17.janvāra rīkojumu Nr.17 "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apstiprināšanu") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 10., 133.nr.; 2009, 41., 93., 114.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt sadaļu "Saīsinājumi" ar vārdiem "P&A - Pētniecība un attīstība" (alfabēta secībā);

1.2. izteikt 38., 39., 40. un 41.punktu šādā redakcijā:

"38. Kompetences centra programmas ietvaros plānots atbalstīt rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādnes un investīcijas ar P&A saistītajā infrastruktūrā, tādējādi veicinot komersantu ilgtermiņa konkurētspējas celšanu. Kompetences centra pētniecības un produktu attīstības iniciatīvas tiek nodalītas atsevišķos sadarbības projektos, kurus līdzfinansē privātais sektors un kuri pārsniedz viena komersanta vai zinātniskās institūcijas iespējas.

39. Mērķa grupa: Komersanti, to apvienības (biedrības, nodibinājumi), zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.

40. Finansējuma saņēmējs: Kompetences centrs - juridiska persona, kas apvieno zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, un komersantus.

41. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam:

- pētniecības darbu veikšanai - 5 000 000 LVL;

- pētniecības infrastruktūras izveidei - 1 250 000 LVL.";

1.3. izteikt 84.punkta tabulu "Finanšu plāns (EUR)" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

 

Kopā

Publiskais finansējums

Struktūrfonds/ Kohēzijas fonds

Nacionālais publiskais finansējums

Privātais finansējums

 

1=2+5

2=3+4

3

4

5

2.1.2. Inovācijas

388 145 807

232 613 172

200 946 587

31 666 585

155 532 635

2.1.2.1. Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese

81 579 608

64 352 941

54 700 000

9 652 941

17 226 667

2.1.2.1.1. Kompetences centri

78 026 667

60 800 000

51 680 000

9 120 000

17 226 667

2.1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti

3 552 941

3 552 941

3 020 000

532 941

0

2.1.2.1.3. Tehnoloģiju pārneses centri

0

0

0

0

0

2.1.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

192 162 730

118 050 095

100 342 581

17 707 514

74 112 635

2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde

75 675 287

43 697 482

37 142 860

6 554 622

31 977 805

2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

114 258 245

72 929 741

61 990 280

10 939 461

41 328 504

2.1.2.2.3. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprinā­šanai

2 229 198

1 422 872

1 209 441

213 431

806 326

2.1.2.3. Zinātnes un tehnoloģiju parks

0

0

0

0

0

2.1.2.4. Augstas pievienotās vērtības investīcijas

114 403 469

50 210 136

45 904 006

4 306 130

64 193 333"

1.4. izteikt 84.punkta tabulu "Uzraudzības rādītāji" šādā redakcijā:

"Uzraudzības rādītāji

Iznākuma rādītāji

Kvantifikācija 2004.gadā

Kvantifikācija 2009.gadā

Kvantifikācija 2013.gadā

Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums

Aprēķina skaidrojums

Finansēto kompetences centru skaits

0

5

7

2.1.2.1.1.aktivitāte

Atklāta konkursa veidā atbalstīto projektu skaits

Projektu skaits, kas ietver sadarbību starp komersantiem un zinātniskajām institūcijām

0

10

50

2.1.2.1.1.aktivitāte

Atklāta konkursa veidā atbalstīto pētniecības projektu skaits

Tehnoloģiju pārneses centru sagatavoto ko­mercializācijas piedāvājumu skaits

0

50

360

2.1.2.1.3.aktivitāte

Zināšanu pārneses centri pie katras augstskolas, universitātes u.c. līdzīgas iestādes ar zinātnes potenciālu, kopumā 6-10

Komersantu skaits, kas ievieš jaunus produktus vai tehnoloģijas

0

120

420

2.1.2.2.aktivitāte

Pieņemot, ka 80 % būs veiksmīgie projekti un viena projekta izmaksas ir LVL 350 tūkst.

Izveidots zinātnes un tehnoloģiju parks

0

1

1

2.1.2.3.aktivitāte

Atbalstīts viens zinātnes un tehnoloģiju parks Rīgā

Atbalstīto augstas pievienotās vērtības projektu skaits

0

3

10

2.1.2.4.aktivitāte

Vidējais atbalsta apjoms vienam projektam - LVL 1,4 milj.

Rezultāta rādītāji

Kvantifikācija 2004.gadā

Kvantifikācija 2009.gadā

Kvantifikācija 2013.gadā

Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums

Aprēķina skaidrojums

Piesaistītais privātā sektora finansējums P&A

0

EUR 28 milj.

EUR 265 milj.

2.1.2.pasākums

Atbilstoši paredzētajām atbalsta intensitātēm visās aktivitātēs

Piesaistītā privātā finansējuma apjoms komercdarbības attīstībai

0

EUR 6 milj.

EUR 50 milj.

2.1.2.4.aktivitāte

Atbilstoši paredzētajām atbalsta intensitātēm visās aktivitātēs

Apgrozījuma pieaugums atbalstītajos komersantos divus gadus pēc investīcijas saņemšanas

0 %

0 %

20 %

2.1.2.4.aktivitāte

Radīto P&A darbavietu skaits

0

10

50

2.1.2.1.1.apakšaktivitāte

Radīto P&A darbavietu skaits kompetences centros

Iesniegto starptautisko patentu pieteikumu skaits

12 (2003.gadā)

15

43

2.1.2.1.2. un 2.1.2.2.apakšaktivitāte

Zinātnes pārneses centru sniegtais atbalsts un P&A attīstība nodrošinās šādu kāpumu"

1.5. izteikt 114.punkta tabulu "Finanšu plāns (EUR)" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

 

Kopā

Publiskais finansējums

Struktūrfonds/ Kohēzijas fonds

Nacionālais publiskais finansējums

Privātais finansējums

 

1=2+5

2=3+4

3

4

5

2.2.1. Finanšu resursu pieejamība

283 636 274

242 315 576

216 735 138

25 580 438

41 320 698

2.2.1.1. Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos

117 340 698

91 500 000

83 280 404

8 219 596

25 840 698

2.2.1.2. Stratēģisko investoru piesaiste

0

0

0

0

0

2.2.1.2.1. Biznesa eņģeļu tīkls

0

0

0

0

0

2.2.1.2.2. Vērtspapīru birža MVK

0

0

0

0

0

2.2.1.3. Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai

86 147 130

86 147 130

76 092 170

10 054 960

0

2.2.1.4. Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai

80 148 446

64 668 446

57 362 564

7 305 882

15 480 000"

1.6. izteikt 114.punkta tabulu "Uzraudzības rādītāji" šādā redakcijā:

"Uzraudzības rādītāji

Iznākuma rādītāji

Kvantifikācija 2004.gadā

Kvantifikācija 2009.gadā

Kvantifikācija 2013.gadā

Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums

Aprēķina skaidrojums

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu garantijas vai paaugstināta riska aizdevumus

20

150

750

2.2.1.pasākums

Tiek prognozēts, ka vidējās garantijas apjoms būs LVL 250 000 un multiplikatora koeficients sasniegs četras reizes

Riska kapitāla finansējumu saņēmušo MVK skaits

0

8

65

2.2.1.1.aktivitāte

ERAF finansējums riska kapitālam ieguldījumu fonda ietvaros paredzēts EUR 45 milj. apjomā. Saskaņā ar valsts atbalsta normām nepieciešams piesaistīt vismaz 30 % privātā kapitāla no kopējā fondu apjoma, tātad kopā ar privāto finansējumu RK fondu apjoms ap EUR 64,3 milj. Finansējums vienam MVK ir Ls 700 000

Izveidoti tehnoloģiju inkubatori

0

3

3

2.2.1.1.aktivitāte

Aktivitātes ietvaros tiks atbalstīta triju tehnoloģiju inkubatoru izveidošana

Izveidoti biznesa eņģeļu tīkli

0

1

1

2.2.1.2.1.aktivitāte

Lai nodrošinātu neitralitāti attiecībā pret biznesa eņģeļiem un komersantiem, kuros biznesa eņģeļi veic investīcijas, aktivitātes ieviešanu un īstenošanu nodrošinās LIAA, ja nepieciešams, piesaistot ārpakalpojumus

Vērtspapīru biržā kotējušos MVK skaits

0

10

50

2.2.1.2.2.aktivitāte

Aprēķins veikts, pieņemot, ka projekti tiks īstenoti par maksimālo pieejamo atbalsta apjomu un plānošanas perioda gaitā MVK aktivitāte šajā programmā pieaugs

Komersanti, kas saņēmuši īstermiņa eksporta garantijas

0

20

100

2.2.1.3.aktivitāte

-

Rezultāta rādītāji

Kvantifikācija 2004.gadā

Kvantifikācija 2009.gadā

Kvantifikācija 2013.gadā

Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums

Aprēķina skaidrojums

Piesaistīts privātais finansējums aizdevumu un līzinga finansētiem pasākumiem

0

EUR 40 milj.

EUR 321,16 milj.

2.2.1.pasākums

Publiskais finansējums Garantijas un paaugstināta riska finansējuma programmai ieguldījumu fonda ietvaros paredzēts EUR 80,29 milj. Pieņemot, ka, ieviešot Garantiju programmu, tiks izmantots multipli­katoru x4, izsniegto garantiju apjomam ir jāsasniedz EUR 321,16 milj.

MVK ieguldītā riska kapitāla finansējuma apjoms

LVL 0 milj.

EUR 2,5 milj.

EUR 65 milj.

2.2.1.1.aktivitāte

ERAF finansējums riska kapi­tālam ieguldījumu fonda ietvaros paredzēts EUR 45 milj. apjomā. Saskaņā ar valsts at­balsta normām nepieciešams piesaistīt vismaz 30 % privātā kapitāla no kopējā fondu apjoma, tātad kopā ar privāto finansējumu RK fondu apjoms ap EUR 64,3 milj. Finansējums vie­nam MVK ir Ls 700 000

Sēklas stadijas investīciju skaits, kas tiek finan­sētas tālākās attīstības stadijās

0

10

45

2.2.1.1.aktivitāte

 

Biznesa eņģeļu investīciju skaits komersantos

0

4

15

2.2.1.2.1.aktivitāte

 

Alternatīvajā vērtspapīru tirgū emitējušo MVK skaits

0

10

50

2.2.1.2.2.aktivitāte

 

Jaunradītie komersanti augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs

0

45

105

2.2.1.pasākums

 

Apgrozījuma pieaugums atbalstītajos komersantos divus gadus pēc investīcijas/aizdevuma saņemšanas

0 %

0 %

20 %

2.2.1.pasākums

"

1.7. izteikt 158.punkta tabulu "Finanšu plāns (EUR)" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

Kopā

Publiskais finansējums

Struktūrfonds/ Kohēzijas fonds

Nacionālais publiskais finansējums

Privātais finansējums

1=2+5

2=3+4

3

4

5

2.3. Uzņēmējdarbības veicināšana

127 523 916

81 877 249

76 980 000

4 897 249

45 646 667

2.3.1. Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes

36 939 783

22 208 058

21 620 947

587 111

14 731 725

2.3.1.1. Ārējo tirgu apgūšana

34 069 195

19 337 470

19 180 947

156 523

14 731 725

2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings

34 069 195

19 337 470

19 180 947

156 523

14 731 725

2.3.1.1.2. Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana

0

0

0

0

0

2.3.1.2. Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmēj­darbības uzsākšanai

2 870 588

2 870 588

2 440 000

430 588

0

2.3.2. Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi

90 584 133

59 669 191

55 359 053

4 310 138

30 914 942

2.3.2.1. Biznesa inkubatori

28 754 249

28 754 249

24 444 111

4 310 138

0

2.3.2.2. Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)

61 829 884

30 914 942

30 914 942

0

30 914 942

2.3.2.3. Klasteru programma

0

0

0

0

0"

2. Ekonomikas ministrijai iesniegt precizēto darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 800Pieņemts: 23.11.2009.Stājas spēkā: 23.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 25.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
201016
23.11.2009
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"