Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.81

2009.gada 17.novembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"

TA-4032

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru parakstīt saprašanās memorandu.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldībai"

TA-3820

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Likumprojekts "Grozījums Standartizācijas likumā"

TA-3559

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju"

TA-3735

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2321

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

TA-3561

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem"

TA-4002

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Instrukcijas projekts "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika"

TA-1849

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai, ņemot vērā pieredzi, kas gūta darba grupās (izveidotas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.55 8.§ 2.punkts), sagatavot grozījumus instrukcijā, paredzot papildināt instrukciju ar rezultātu un rezultatīvo rādītāju pases paraugu un tās aizpildīšanas metodiku, kā arī, izvērtējot instrukcijas izmantošanu praksē, - ar priekšlikumiem rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodikas pilnveidošanai. Finanšu ministram attiecīgos grozījumus instrukcijā līdz 2010.gada 15.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-3737

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Tukuma novadā, Tukumā, Putniņu ielā 3B, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-3704

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-4102

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā, Ūdeļu ielā 4, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-3672

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma un apdzīvoto vietu statusa noteikšanas jautājumu izlemšanai"

TA-3648

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""

TA-2867

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

15.§

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām"

TA-3430

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

16.§

Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"

TA-3365

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Tieslietu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 33. paragrāfā minētā likumprojekta tekstā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

17.§

Likumprojekts "Grozījums Satversmes tiesas likumā"

TA-3364

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Jautājumu Ministru kabineta sēdē neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt projekta kontroli.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

18.§

Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"

TA-3367

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu"

TA-3822

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Prasības audita atzinumam par personas datu apstrādi valsts un pašvaldību institūcijās"

TA-3713

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-4077

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.974 "Dopinga kontroles noteikumi""

TA-3898

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

23.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 92.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" 2.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-4055

______________________________________________________

(A.Ploriņš, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 92.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""" 2.punktu par aktualitāti zaudējušu.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

24.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.354 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-3390

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, to ievešanai Latvijā un tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm"

TA-3597

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.467 "Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi""

TA-3900

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.663 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums""

TA-3578

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""

TA-3826

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitāti "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"""

TA-4153

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.2.aktivitātes "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"

TA-4154

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

31.§

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

TA-3895

______________________________________________________

(K.Lore, J.Dūklavs, U.Sakne, K.Gerhards, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.49 63.§ 2.punkts) "Ministru kabineta viedoklis par turpmāko rīcību saistībā ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu administratīvajā lietā Nr.A42480207 (AA43-0839-09/11)" noteikto, saskaņot projektu ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu un iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

32.§

Likumprojekts "Maksātnespējas likums"

TA-3941

______________________________________________________

(L.Medina, E.Dreimane, K.Gerhards, A.Kampars, K.Šļakota, M.Lazdovskis, I.Runča, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu sagatavot priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, kuri paredz novērst to, ka administratori atsevišķus stratēģiskus maksātnespējas procesa lēmumus pieņem vienpersoniski, un precizēt pantu redakciju, kuros iekļautais formulējums ir neskaidrs un dažādi interpretējams. Sagatavotos priekšlikumus tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

4. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2010.gada 31.janvārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus vienkāršota uzņēmumu likvidācijas procesa pilnveidošanai.

 

 

33.§

Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-3943

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 16.paragrāfu, precizēt anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

34.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-4155

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

35.§

Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Ukrainai ārkārtas situācijas seku likvidēšanai"

TA-4071

______________________________________________________

(A.Ploriņš, E.Repše, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijai un Ārlietu ministrijai nav iebildumu par rīkojuma projektu.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

36.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-4235

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

37.§

Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.79 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā sagatavošanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3980

______________________________________________________

(A.Kampars, A.Ozols, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.79 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības izstādē "World Expo 2010" Šanhajā sagatavošanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi.

2. Atbalstīt aktualizēto atbildes vēstules projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra sēdes protokols Nr.77 46.§).

3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

 

 

38.§

Informatīvais ziņojums par atbalstu Latvijas dalībai novērotāja statusā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Informācijas, datoru un komunikāciju politikas (ICCP) komitejā

TA-4112

______________________________________________________

(I.Leišavnieks, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Konceptuāli atbalstīt Latvijas Republikas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) Informācijas, datoru un komunikāciju politikas (turpmāk - ICCP) komitejā novērotāja statusā.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pārstāvēt Latvijas Republiku OECD ICCP komitejā.

4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai dalību OECD ICCP komitejā nodrošināt tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

39.§

Koncepcijas par Civillikuma Mantojuma tiesību daļas modernizāciju projekts

TA-2949

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta lieta

40.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4113

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

41.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4146

______________________________________________________

(U.Augulis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-4210

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

 

43.§

Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2009.gada 23.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-4241

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Vides ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2009.gada 23.novembrī.

 

 

44.§

Informatīvais ziņojums par Latvijas Policijas akadēmijas Senāta pieņemtajiem lēmumiem un Iekšlietu ministrijas rīcību Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojuma Nr.442 "Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju" izpildes nodrošināšanai

TA-4105

______________________________________________________

(L.Mūrniece, I.Pētersone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā Augstskolu likuma 12.panta otro daļu, atbalstīt informatīvajā ziņojumā atspoguļoto Iekšlietu ministrijas rīcību Latvijas Policijas akadēmijas likvidācijas nodrošināšanā, kā arī atbalstīt Latvijas Policijas akadēmijas prorektores likvidācijas jautājumos I.Aires iecelšanu un atrašanos amatā.

3. Iekšlietu ministrijai, ņemot vērā ģenerālprokurora J.Maizīša 2009.gada 11.novembra vēstuli, noformēt un nosūtīt atbildi ģenerālprokuroram.

 

 

45.§

Informatīvais ziņojums par 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanu un 2011.gada tautas skaitīšanu

TA-4240

______________________________________________________

(A.Žīgure, I.Stepanova, E.Repše, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbalstīt priekšlikumu par lauksaimniecības skaitīšanas organizēšanu 2010.gadā.

3. Ekonomikas ministrijai jautājumu par lauksaimniecības skaitīšanas organizēšanu 2010.gadā (iesniegtā protokollēmuma projekta 2., 4. un 5.punkts) noformēt Ministru kabineta rīkojuma projekta veidā, pievienot anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei) nosūtīt vēstuli Eiropas Komisijai ar lūgumu sniegt viedokli par iespēju uz laiku atlikt plānoto tautas skaitīšanas organizēšanu 2011.gadā un pēc atbildes saņemšanas iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetam.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

46.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-4236

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

47.§

Informatīvais ziņojums par 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo papildu finansējumu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai (no 1.oktobra līdz 1.novembrim apstiprinātie projekti)

TA-4166

______________________________________________________

(A.Matīss, R.Vējonis, M.Brencis, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut valsts aģentūrai "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" slēgt līgumus par sekojošu aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, paredzot, ka Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu finansējuma saņēmējs nodrošinās no saviem līdzekļiem:

2.1. 2.1.2.2.3.apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai" - par summu ne vairāk kā 20 001 lats;

2.2. 2.3.1.1.1.apakšaktivitē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" - par summu ne vairāk kā 136 819 lati;

2.3. 2.3.2.2.apakšaktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās" - par summu ne vairāk kā 3 918 759 lati.

3. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā minēto projektu īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apjomam atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju un atsevišķā valsts budžeta programmā plāno ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus tajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas finansējuma saņēmējam.

4. Finanšu ministrijai izvērtēt, vai ministrijām nepieciešams iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā šajā protokollēmumā minētajam ziņojumam analoģiskus informatīvos ziņojumus, un iesniegt attiecīgu priekšlikumu Valsts kancelejā.

 

 

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

48.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-4061

______________________________________________________

(M.Brencis, R.Vējonis, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu, ņemot vērā likumprojekta saistību ar valsts 2010.gada budžeta likumprojektu paketē iekļauto likumprojektu "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu".

4. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 79 35.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""".

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

49.§

Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"

TA-4072

______________________________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

50.§

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

TA-4069

______________________________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

51.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 20.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-4248

______________________________________________________

(J.Dūklavs, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 20.novembra sanāksmē izskatāmajos Zemkopības ministrijas kompetences jautājumos:

2.1. "Valsts atbalsts Polijā lauksaimniecības zemes iegādei" (pozīcija Nr.1);

2.2. "Priekšlikums Padomes Lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MIR604 (SYN-IR6Ø41-5), sastāv vai ir ražoti no tās" (pozīcija Nr.1);

2.3. "Priekšlikums Padomes Regulai par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos pasākumus" (pozīcija Nr.1);

2.4. "Par atļaujas došanu Latvijai izmantot valsts atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei" (pozīcija Nr.1).

3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniecei vēstniecei L.Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2009.gada 20.novembra sanāksmē.

 

 

52.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2009.gada 18.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-4256

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju projektus Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes 2009.gada 18.novembra sanāksmē izskatāmajos Finanšu ministrijas kompetences jautājumos:

2.1. "Par Eiropas Savienības provizorisko 2009.gada budžeta grozījumu Nr.10 projektu" (pozīcija Nr.1);

2.2. "Par Grozījumu vēstuli Nr.2 provizoriskajam 2010.gada budžeta projektam" (pozīcija Nr.1);

2.3. "Par Budžeta projektu Eiropas Savienības 2010.finanšu gadam" (pozīcija Nr.3);

2.4. "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par daudzgadu finanšu ietvara pārskatīšanu (2007.-2013.gads). Enerģētikas jomas projektu finansēšana Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna kontekstā (otrā pārskatīšana). Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006.gada 17.maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu" (pozīcija Nr.1).

3. Finanšu ministrijas valsts sekretāram M.Bičevskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) padomes sanāksmē.

 

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

53.§

Par Eiropas Padomes Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai cilvēka cieņu pazemojošas rīcības vai soda novēršanas komitejas ziņojumu par tās vizīti Latvijā laika posmā no 2007.gada 27.novembra līdz 7.decembrim

TA-4091-DV

______________________________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

1. Atļaut noņemt ierobežotas pieejamības statusu Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (turpmāk - Komiteja) ziņojumam par tās vizīti Latvijā laikposmā no 2007.gada 27.novembra līdz 7.decembrim un Latvijas valdības sagatavotajiem atbildes komentāriem.

2. Ārlietu ministrijai par šī protokollēmuma 1.punktā minēto Ministru kabineta lēmumu paziņot Komitejai.

 

 

54.§

Likumprojekts "Grozījums Enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likumā"

TA-4082

______________________________________________________

(Dž.Innusa, R.Vējonis, L.Medina, A.Dāvis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju attiecībā uz atbilstību direktīvas prasībām un saskaņošanas procedūru ievērošanu, noņemt anotācijai lietošanas ierobežojuma statusu "Dienesta vajadzībām", saskaņot anotāciju ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

55.§

Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2009-77-01

TA-3996

______________________________________________________

(M.Brencis, A.Tiknuss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2009-77-01.

2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt Satversmes tiesai.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

56.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-3978-IP

______________________________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

 

Sēdi slēdz plkst.15.55

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 81Pieņemts: 17.11.2009.
200868
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)