Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.80

2009.gada 16.novembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.9.00

   

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

1.§

Latvijas nacionālā pozīcija 2009.gada 19.novembra neformālajai Eiropadomei par Lisabonas līguma ieviešanu (ES augstie amati - Eiropadomes priekšsēdētājs, Augstais pārstāvis Kopējās ārējās un drošības politikas jautājumos un ES Padomes ģenerālsekretārs)

TA-4207

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju 2009.gada 19.novembra neformālajai Eiropadomei par Lisabonas līguma ieviešanu (ES augstie amati - Eiropadomes priekšsēdētājs, Augstais pārstāvis Kopējās ārējās un drošības politikas jautājumos un ES Padomes ģenerālsekretārs).

 

 

2.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 16.-17.novembra sanāksmei

TA-4209

______________________________________________________

(M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 16.-17.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Pozīcija Nr.11 "Krievija";

2.2. Pozīcija Nr.8 "Attiecības ar Ukrainu";

2.3. Pozīcija Nr.9 "Baltkrievija";

2.4. Pozīcija Nr.1 "Palīdzības efektivitātes operacionālais ietvars";

2.5. Pozīcija Nr.1 "Klimata pārmaiņas un attīstība";

2.6. Pozīcija Nr.2 "Politiku saskaņotība attīstībai;

2.7.Pozīcija Nr.1 "Atbalsts demokrātijas stiprināšanas procesiem ES ārējās attiecībās - ceļā uz pastiprinātu saskaņotību un efektivitāti".

3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajiem jautājumiem.

4. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajā jautājumā Lisabonas stratēģijas nākotne pēc 2010.gada.

5.Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 16.-17.novembra sanāksmē.

6.Ārlietu ministrijas Ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājai vēstniecei M.Manikai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru 2009.gada 16.-17.novembra sanāksmē.

 

 

3.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Padomes paziņojumu "Padomes (Vispārējās lietas un ārējās attiecības) 2009.gada 16.novembra sanāksmes sagatavošana, Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšana 2009.gadā"

TA-4204

______________________________________________________

(V.Vesperis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Padomes paziņojumu "Padomes (Vispārējās lietas un ārējās attiecības) 2009.gada 16.novembra sanāksmes sagatavošana, Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšana 2009.gadā".

3. Ārlietu ministram M.Riekstiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009.gada 16.novembra sēdē.

 

 

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

4.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Gada pārskatu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4202

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

5.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4189

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

6.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4191

______________________________________________________

(J.Šints, G.Puķītis, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

7.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4200

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

8.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4201

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

9.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Valsts apbalvojumu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4187

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

10.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4197

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

11.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Zvejniecības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4184

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

12.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4182

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4. un 7.priekšlikumu, kā arī 5. un 6.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

13.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4181

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

14.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Dzelzceļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4198

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3. un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

15.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par aviāciju"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4185

______________________________________________________

(E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

2. Atbalstīt Satiksmes ministrijas sagatavoto 2., 3., 4., 5. un 6.priekšlikumu, Finanšu ministrijai noformēt tos Ministru kabineta alternatīvu priekšlikumu veidā un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

16.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4180

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

17.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Konkurences likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4179

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

18.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Muzeju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4158

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

19.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4203

______________________________________________________

(J.Šints, A.Stucka, K.Gerhards, A.Lubāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 3., 4. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

2. Atbalstīt Satiksmes ministrijas sagatavoto 2. un 6.A priekšlikumam alternatīvu priekšlikumu, Finanšu ministrijai noformēt tos Ministru kabineta alternatīvu priekšlikumu veidā un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

20.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4188

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

21.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4196

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

22.§

Priekšlikumi likumprojekta "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4175

______________________________________________________

(I.Ošiņa, T.Koķe, I.V.Lieģis, A.Jaunsleinis, B.Rozentāle, U.Augulis, A.Andreičika, R.Vējonis, E.Baldzēns, L.Straujuma, M.Riekstiņš, E.Kušners, A.Teteris, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par konceptuāliem jautājumiem, kas saistīti ar likumprojekta izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā.

2. Atbalstīt priekšlikumu negrozīt likumprojektā iekļauto institūciju, amatpersonu (darbinieku) loku.

3. Atbalstīt priekšlikumu nedeleģēt Ministru kabinetam uzdevumu noteikt detalizētāku mēnešalgas noteikšanas kārtību pašvaldības domes deputātiem.

4. Atbalstīt priekšlikumu atvaļinājuma pabalsta un pabalsta amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā apmēra noteikšanai Finanšu ministrijas ierosinātajā variantā, bet attiecībā uz diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņa un darbinieka, kas pilda dienestu ārvalstīs, nāves gadījumu - Saeimas Ārlietu komisijas ierosinātajā variantā.

6. Atbalstīt priekšlikumu, ka valsts vai pašvaldību institūcija neveic veselības apdrošināšanu par valsts budžeta vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, paredzot iespēju apdrošināšanu veikt par amatpersonu (darbinieku) finanšu līdzekļiem. Izņēmums ir amatpersonas (darbinieki), kuri ir pakļauti riskiem un citi speciālie gadījumi, kuri minēti likumprojekta 38.pantā.

7. Atzīt par lietderīgu amatu kataloga, mēnešalgu grupu tabulas un mēnešalgu skalas noteikšanu atstāt Ministru kabineta kompetencē.

8. Atbalstīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegto priekšlikumu par likumprojekta 2.panta otrās daļas redakciju.

9. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu un iekļaut likumprojektā tikai valsts augstskolu vispārējo augstskolas personālu, kuri nav pedagogi.

10. Atbalstīt likumprojekta 2.panta redakcijas precizēšanu atbilstoši Latvijas Bankas priekšlikumam.

11. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu par likumprojekta Pārejas noteikumu papildināšanu, precizējot, ka valsts un pašvaldību institūcijās mēnešalgas atbilstoši likumā noteiktajam sāk piemērot ne vēlāk kā ar 2010.gada 1.aprīli.

12. Precizēt 17.priekšlikumam alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu, ņemot vērā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšlikumu.

13. Finanšu ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.-12.punktu, attiecīgi noformēt Ministru kabineta viedokli par Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotajiem priekšlikumiem likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un iesniegt to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

14. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

23.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4174

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

24.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4172

______________________________________________________

(J.Šints, M.Gruškevics, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu:

1.1. atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 3. un 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;

1.2. atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas gatavotu 2.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņot atbalstītos priekšlikumus ar Finanšu ministriju, un Finanšu ministrijai iesniegt alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

3. Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas viedokļu nesaskaņošanas gadījumā Finanšu ministrijai iesniegt jautājumu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

25.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4173

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

 

 

26.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4178

______________________________________________________

(J.Šints, L.Medina, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. un 12. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, kā arī 7. un 13.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

27.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4171

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

28.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Tiesībsarga likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4194

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

29.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Prokuratūras likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4157

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, kā arī 1.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

30.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4170

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

31.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4193

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

 

 

32.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4169

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 5. un 7. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, kā arī 6.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

33.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4192

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

 

 

34.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4177

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

 

 

35.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Darba likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4168

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3. un 4.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

36.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Ārstniecības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4167

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

 

 

37.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts kontroles likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4165

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

 

 

38.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4164

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

39.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4163

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

40.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4162

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 4., 5., 6. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

41.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Vides aizsardzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4160

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 3.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

42.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4161

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.

Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 

 

43.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4159

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

 

 

44.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Militārā dienesta likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4156

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

 

 

45.§

Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par ostām" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-4186

______________________________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 20.novembra ārkārtas sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.10.30

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 80Pieņemts: 16.11.2009.
200752
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)