Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.77

2009.gada 3.novembrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""

TA-3522

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra rīkojumā Nr.933 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā""

TA-3707

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"

TA-3566

______________________________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""

TA-3833

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

TA-3635

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""

TA-3417

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-3486

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""

TA-3485

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par pasu izsniegšanu"

TA-3579

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.639 "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3419

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole"

TA-2428

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

TA-3513

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 "Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība""

TA-3061

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci"

TA-3134

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2009.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Vispārējās izglītības likumā, paredzot pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju personālsastāvu.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-3675

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3537

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""

TA-3814

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.326 "Latvijas elektroniskās pārvaldes koordinācijas padomes nolikums""

TA-3565

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra noteikumos Nr.101 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-3828

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.295 "Kārtība, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem, un maksas apmērs""

TA-3605

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Adresācijas sistēmas noteikumi"

TA-3547

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atbildīgo lībiešu (līvu) organizāciju atzinuma sniegšanai par personas etnisko izcelsmi"

TA-3612

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta rīkojumā Nr.140 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-3706

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.636 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

TA-3910

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.626 "Noteikumi par Veselības ekonomikas institūta publisko pakalpojumu cenrādi"" un noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1011 "Noteikumi par Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3881

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegtos noteikumu projektus.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektus parakstīšanai.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.novembra noteikumos Nr.914 "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-3882

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.859 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""

TA-3883

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""

TA-3887

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumos Nr.585 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-3917

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.februāra noteikumos Nr.92 "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas""

TA-3916

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgumu par sadarbību veselības jomā"

TA-3914

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot veselības ministri B.Rozentāli parakstīt Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības līgumu par sadarbību veselības jomā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

32.§

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca" valsts kapitāla daļu nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-1779

______________________________________________________

(A.Ploriņš, E.Zalāns, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

2. Veselības ministrijai sagatavot detalizētu informāciju par rīkojuma projekta pieņemšanas lietderību kontekstā ar Ministru kabineta 2009.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.456 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca" pamatkapitālā" un līdz 2009.gada 9.novembrim iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

33.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kvalitāti"

TA-2286

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Vides ministrijai līdz 2010.gada 11.jūnijam nodrošināt šādu standartu tulkošanu latviešu valodā:

LVS EN 14212:2005 "Gaisa kvalitāte - Standartmetode sēra dioksīda koncentrācijas noteikšanai ar ultravioleto fluorescenci";

LVS EN 14211:2005 "Gaisa kvalitāte - Standartmetode slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīda koncentrācijas noteikšanai ar hemiluminiscenci";

LVS EN 14907:2006 "Gaisa kvalitāte - Gravimetriskā standartmetode suspendēto daļiņu PM2,5 masas frakcijas noteikšanai";

LVS EN 14625:2005 "Gaisa kvalitāte - Standartmetode ozona koncentrācijas noteikšanai ar ultravioleto fotometriju";

LVS EN 14662:2005 "Gaisa kvalitāte - Benzola koncentrāciju mērīšanas standartmetode";

LVS EN 14626:2005 "Gaisa kvalitāte - Standartmetode tvana gāzes koncentrācijas noteikšanai ar nedisperso infrasarkano spektroskopiju;

LVS EN 15549:2008 "Gaisa kvalitāte - Standartmetode benz(a)pirēna koncentrācijas mērīšanai gaisā".

3. Vides ministrijai, ja nepieciešams, nodrošināt personām iespēju iepazīties ar šī protokollēmuma 2.punktā minēto starptautisko dokumentu tulkojumu latviešu valodā vai to skaidrojumu.

 

 

34.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.septembra noteikumos Nr.507 "Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā""

TA-3432

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "No bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas izgatavota iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu marķēšanas kārtība un uz šā iepakojuma un šiem galda traukiem un piederumiem norādāmā informācija (marķējums) par materiālu veidu"

TA-1377

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 30.decembrim nodrošināt standartu LVS EN 13432:2001/AC:2005 "Iepakojums - Prasības iepakojumam resursu atgūšanai to kompostējot un biodegradējot - Testēšanas shēma un iepakojuma atbilstības novērtējuma kritēriji" un LVS EN 14995:2007 "Plastmasas. Kompostējamības noteikšana. Testēšanas shēma un specifikācija" tulkošanu latviešu valodā un par izpildi informēt Valsts kanceleju.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.783 "Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums""

TA-3824

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

37.§

Informatīvais ziņojums par Likuma par budžetu un finanšu vadību 31.panta trešās daļas izpildi par 2008.gadu

TA-3879

______________________________________________________

(N.Jezdakova, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

38.§

Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 71.§) "Informatīvais ziņojums "Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3698

______________________________________________________

(J.Komisars, E.Repše, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

 

39.§

Informatīvais ziņojums par 2009.gada 3.ceturksnī paveiktajiem uzdevumiem Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāna īstenošanā

TA-3886

______________________________________________________

(S.Bajāre, E.Repše, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

40.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plānā"

TA-3884

______________________________________________________

(S.Bajāre, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projekta 14.punktā minētos uzdevumu izpildes termiņus un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 

 

41.§

Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros

TA-3651

______________________________________________________

(A.Kampars, Z.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai koordinēt Starpvaldību komisiju un Apvienoto komiteju protokolos noteikto ministriju un citu valsts iestāžu uzdevumu izpildes nodrošināšanu.

3. Ekonomikas ministrijai līdz 2010.gada 1.septembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2009.gada pēdējos četros mēnešos un 2010.gada pirmajā pusgadā.

 

 

Ministru kabineta lieta

42.§

Rīkojuma projekts "Par maksājumu, kas veikti ar internetbankas starpniecību atzīšanas kārtību"

TA-3746

______________________________________________________

(M.Prikulis, A.Kampars, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrijai nav iebildumu par rīkojuma projektu.

 

 

43.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3586

______________________________________________________

(L.Mūrniece, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3684

______________________________________________________

(E.Zalāns, R.Vējonis, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3687

______________________________________________________

(E.Zalāns, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

46.§

Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai

TA-3980, SAN-3892

______________________________________________________

(I.Berķe, A.Matīss, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto atbildes vēstules projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

2. Ekonomikas ministrijai aktualizēt vēstules projektā ietverto informāciju, ņemot vērā arī Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra sēdē (prot. Nr. 72 51.§) doto uzdevumu, un iesniegt Valsts kancelejā precizēto atbildes projektu, kā arī minētā uzdevuma izpildei sagatavoto informāciju izskatīšanai Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra sēdē.

3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

 

 

47.§

Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai

TA-4024, SAN-3539

______________________________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes vēstules projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

48.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-3950

______________________________________________________

(A.Ploriņš, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, norādot, kādiem mērķiem tiks izmantoti likvidētā rezerves fonda līdzekļi, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc precizētās anotācijas saņemšanas.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

49.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 1.jūlija noteikumos Nr.232 "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums""

TA-3951

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-3952

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu īstenošana nodrošināma likumā par valsts budžetu kārtējam gadam Zāļu valsts aģentūrai apstiprināto ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu ietvaros. Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija nodrošināma Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

51.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""

TA-3965

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

52.§

Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"

TA-3986

______________________________________________________

(A.Ploriņš, A.Tiknuss, B.Rozentāle, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā sniegto informāciju, ka spēkā esošais regulējums jau paredz rīcības kārtību steidzamos gadījumos, iesniegto likumprojektu neatbalstīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

2. Veselības ministrijai izvērtēt Publisko iepirkumu likuma grozījumu aktualitāti un, ja tie nepieciešami, virzīt likumprojektu Ministru kabineta kārtības rullī noteiktajā kārtībā, izsludinot Valsts sekretāru sanāksmē.

 

 

53.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""

TA-3955

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - satiksmes mezgla būvniecībai Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā"

TA-3977, SAN-3164

______________________________________________________

(K.Jaunzeme, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

55.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""

TA-3976

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

56.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3968

______________________________________________________

(E.Zalāns, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

57.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3918

______________________________________________________

(L.Mūrniece, I.Aire, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

58.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3963

______________________________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

59.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3975

______________________________________________________

(V.Puķīte, M.Segliņš, L.Ozoliņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumam un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

60.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā, Finanšu ministrija izvērtē un finanšu ministrs apstiprina pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem"

TA-3979

______________________________________________________

(L.Ozoliņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

61.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

TA-3988

______________________________________________________

(R.Vējonis, VDombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

62.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

TA-3989

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

63.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-3925

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

64.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.541 "Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība""

TA-3871

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

65.§

Informatīvais ziņojums par bezmantinieka mantu un rīcība ar to kreditoru prasījumu apmierināšanai

TA-3509

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju līdz 2010.gada 1.jūlijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus informatīvajā ziņojumā minētajos normatīvajos aktos.

3. Finanšu ministrijai līdz 2009.gada 15.novembrim izveidot darba grupu, lai koordinētu vienotu informatīvajā ziņojumā identificēto normatīvo aktu projektu izstrādi.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

66.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3938

______________________________________________________

(M.Gruškevics, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai izvērtēt iespējas mainīt noslēgto kredītu līgumu valūtu no latiem uz eiro, kā arī turpmāk jaunus kredītu līgumus slēgt, izmantojot eiro, un attiecīgus priekšlikumus iesniegt Ministru kabinetā.

 

 

67.§

Rīkojuma projekts "Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Katastrofu medicīnas centra reorganizāciju"

TA-3982

______________________________________________________

(A.Ploriņš, B.Rozentāle, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

68.§

Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumi pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta izmaksu nodrošināšanai un līdzekļu piešķiršanas kārtība"

TA-3315

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju vienoties par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai no 2010.gada 1.janvāra un labklājības ministram līdz 2009.gada 15.decembrim iesniegt attiecīgus grozījumus noteikumos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

3. Valsts budžeta līdzekļi 2009.gadā garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta, ja atsevišķas pašvaldības nevarēs samaksāt tām paredzētos dzīvokļa pabalsta maksājumus pilnā apmērā, izmaksu nodrošināšanai pašvaldībām Labklājības ministrijai tiek piešķirti no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzētajiem līdzekļiem atbilstoši Sociālās drošības tīkla stratēģijā noteiktajam finansējuma apmēram.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

69.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-3981

______________________________________________________

(A.Ploriņš, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Veselības ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

70.§

Likumprojekts "Grozījums likumā "Preču un pakalpojumu drošuma likums""

TA-3983

______________________________________________________

(A.Ploriņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Veselības ministrijai saskaņot likumprojektu ar Valsts kanceleju un Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

71.§

Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42471808

TA-3659

______________________________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42471808.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A42471808.

 

 

72.§

Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2009-100-03

TA-3652

______________________________________________________

(L.Medina, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt tieslietu ministra iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2009-100-03.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.

3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei nozaru politikas jautājumos L.Medinai pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr.2009-100-03.

 

 

73.§

Informatīvais ziņojums par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Spānijai, pārdales iespējām

TA-3995-IP

______________________________________________________

(R.Vējonis, E.Zalāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzekļu, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Spānijai (turpmāk - KPFI finansējums), pārdales iespējām.

2. Atbilstoši likumam "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos", kā arī Noteiktā daudzuma vienību pirkšanas līguma, kas 2009.gada 3.septembrī noslēgts starp Latvijas Republikas valdību un Spāniju (turpmāk - līgums) nosacījumiem, noteikt, ka 8 623 405 Ls no KPFI finansējuma tiek piešķirti atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums" izsludinātā projektu konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" finansējuma palielināšanai no 17 570 000 Ls līdz 26 193 405 Ls.

3. KPFI finansējuma izmantošanu īstenot, nodrošinot proporcionālas attiecības ievērošanu starp līdzekļiem, kas iegūti no Spānijas attiecībā pret līdzekļiem, kas iegūti no Nīderlandes Valsts un Austrijas Republikas.

4. Vides ministrijai sagatavot un vides ministram noteiktā kārtībā līdz 2009.gada 24.novembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par KPFI finansējuma, kas iegūts no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas Spānijai, izņemot protokollēmuma 2.punktā noteiktās KPFI finansējuma daļas, pārdali.

 

 

74.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""

TA-4000

______________________________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

75.§

Par akciju sabiedrību "Parex banka"

TA-3978-IP

______________________________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.55

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 77Pieņemts: 03.11.2009.
200296
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"