Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1245

Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 27.§)

Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 35.nr.; 2008, 131.nr.) grozījumu un izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.147

Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

PVN (Ls)1

Cena ar PVN (Ls)1

1

2

3

4

5

6

I. Būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas informācijas sagatavošana un reģistrācija

1.

Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana2 un reģistrācija11

1.1.

dokumentu sagatavošana un apstrāde, sākotnējo datu sagatavošana

viens īpašums

23,10

0

23,10

1.2.

ēkas kadastrālā uzmērīšana (papildus 1.1.apakšpunktā minētajai cenai), bet ne mazāk kā 15 latu par ēku

viens apbūves laukuma kvadrātmetrs

0,10

0

0,10

1.3.

telpas kadastrālā uzmērīšana (papildus 1.1.apakšpunktā minētajai cenai), bet ne mazāk kā 3 lati un ne vairāk kā 150 latu par telpu

viens kopējās platības kvadrātmetrs

0,65

0

0,65

1.4.

ēkas konstatēšana un attēlošana apbūves skicē, ja ēka nav attēlota kadastra kartē vai reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daļā (papildus 1.1.apakš­punktā minētajai cenai)

viena ēka

5,30

0

5,30

1.5.

būves neesības konstatēšana un attiecīga akta sagatavošana (papildus 1.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viena būve

5,10

0

5,10

2.

Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2 un reģistrācija11

2.1.

dokumentu sagatavošana un apstrāde, sākotnējo datu sagatavošana

viens pasūtījums

38,60

0

38,60

2.2.

inženierbūves kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viens kilometrs/1000 kvadrātmetri3

12,00

0

12,00

2.3.

inženierbūves elementa kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.2.apakšpunk­tā minētajai cenai)

viens elements

2,65

0

2,65

2.4.

inženierbūves elementa kadastrālā uzmērīšana, ja lineāras inženierbūves kadastrālajā uzmērīšanā izmanto klienta iesniegtos virszemes vai apakš­zemes topogrāfisko uzmērījumu materiālus digitālā formātā (papildus 2.2.apakšpunktā minētajai cenai)

viens elements

2,15

0

2,15

2.5.

būves neesības konstatēšana un attiecīga akta sagatavošana (papildus 2.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viena būve

5,10

0

5,10

3.

Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana2 un reģistrācija11

3.1.

dokumentu sagatavošana un apstrāde, sākotnējo datu sagatavošana

viens pasūtījums

24,30

0

24,30

3.2.

inženierbūves kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viena inženierbūve

8,80

0

8,80

3.3.

inženierbūves elementa kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viens elements

2,60

0

2,60

3.4.

būves neesības konstatēšana un attiecīga akta sagatavošana (papildus 3.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viena būve

5,10

0

5,10

4.

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas, tās dublikāta vai papildu oriģināla eksemplāra izgatavošana, neapsekojot dabā, ja dati ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā12

vienas būves/ vienas telpu grupas lieta

9,60

0

9,60

5.

Būves fiziskā stāvokļa datu aktualizācija2

5.1.

fiziskā stāvokļa datu noteikšana ēkai ar būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem11

viena ēka

36,00

0

36,00

5.2.

fiziskā stāvokļa datu noteikšana ēkai ar būvtilpumu no 1001 līdz 5000 kubik­metriem11

viena ēka

60,00

0

60,00

5.3.

fiziskā stāvokļa datu noteikšana ēkai ar būvtilpumu 5001 kubikmetrs un lielākai11

viena ēka

84,00

0

84,00

5.4.

inženierbūves fiziskā stāvokļa datu noteikšana11

viena būve

36,00

0

36,00

II. Datu reģistrācija

6.

Kadastra objekta un tā datu reģistrācija un aktualizācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

6.1.

jauna kadastra objekta (īpašuma, zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas) un tā datu reģistrācijai iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu

viens kadastra objekts

20,00

0

20,00

6.2.

kadastra datu (kadastra objekta vai subjekta) aktualizācijai (izmaiņu reģistrācija, t.sk. atzīmes ierakstīšana vai dzēšana) iesniegto dokumentu atbilstības izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par aktualizāciju vai aktualizācijas atteikumu

viens kadastra objekts

17,40

0

17,40

7.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas informācijas (mēroga noteiktība - 1 : 500 un lielāka) pārbaude un reģistrēšana datubāzē vai reģistrācijas atteikums

7.1.

topogrāfijas un būves izpildmērījumam

7.1.1.

līdz 0,5 hektāriem

viens objekts4

10,30

0

10,30

7.1.2.

lielākam par 0,5 hektāriem līdz 1 hektāram

viens objekts4

16,90

0

16,90

7.1.3.

par otro un katru nākamo hektāru, bet ne vairāk kā 70 latu par vienu objektu (papildus 7.1.2.apakšpunktā minētajai cenai)

viens objekts4

6,40

0

6,40

7.2.

inženierkomunikāciju izpildmērījumam

7.2.1.

līdz 300 metriem

viens objekts4

7,40

0

7,40

7.2.2.

par katriem nākamajiem 100 metriem virs 300 metriem, bet ne vairāk kā 50 latu par vienu objektu (papildus 7.1.2.apakšpunktā minētajai cenai)

viens objekts4

2,40

0

2,40

III. Informācijas sagatavošana un izsniegšana

8.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas informācijas (mēroga noteiktība - 1 : 500 un lielāka) sagatavošana un izsniegšana digitālā formātā - planšetēs5

8.1.

vienreizēja izsniegšana

viena planšete

4,80

0

4,80

8.2.

izsniegšana abonēšanas režīmā gadā6

viena planšete

3,60

0

3,60

9.

Ģeodēziskā punkta viena kroka kopijas (papīra vai elektroniskā formā) sagatavošana

viena lapa

1,00

0

1,00

10.

Koordinātu kataloga izraksta sagatavošana

viens ģeodēziskais punkts

1,00

0

1,00

11.

Atbalsta punktu shēmas sagatavošana

viena lapa

3,55

0

3,55

12.

Standartizēta apjoma un veida datu sagatavošana un izsniegšana no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas

12.1.

dati zemes kadastrālajai uzmērīšanai

12.1.1.

teksta dati zemes vienībai līdz 30 hektāriem (t.sk. dati par nekustamajiem īpašumiem, kas ar to robežojas)

viena zemes vienība

5,00

0

5,00

12.1.2.

teksta dati zemes vienībai, lielākai par 30 hektāriem, līdz 100 hektāriem (t.sk. dati par nekustama­jiem īpašumiem, kas ar to robežojas)

viena zemes vienība

10,10

0

10,10

12.1.3.

teksta dati zemes vienībai, lielākai par 100 hektāriem, līdz 200 hektāriem (t.sk. dati par nekustama­jiem īpašumiem, kas ar to robežojas)

viena zemes vienība

21,10

0

21,10

12.1.4.

teksta dati zemes vienībai, lielākai par 200 hektāriem (t.sk. dati par nekustamajiem īpašumiem, kas ar to robežojas)

viena zemes vienība

32,70

0

32,70

12.1.5.

telpiskie dati par uzmērāmo zemes vienību ar ne vairāk kā piecām zemes vienībām no īpašumiem, kas ar to robežojas

viena zemes vienība

3,00

0

3,00

12.1.6.

telpiskie dati par sesto un katru nākamo zemes vienību no īpašumiem, kas robežojas ar uzmērāmo zemes vienību (papildus 12.1.5.apakšpunktā minētajai cenai)

viena zemes vienība

0,40

0

0,40

12.2.

dati zemes topogrāfiskajai uzmērīšanai vai zemes ierīcības projektam

12.2.1.

teksta dati par uzmērāmo objektu

viens objekts

23,90

0

23,90

12.2.2.

telpiskie dati par zemes vienību, bet ne vairāk kā 21,10 latu par zemes vienībām vienas kadastra grupas ietvaros

viena zemes vienība

1,80

0

1,80

13.

Nestandartizēta apjoma un veida informācijas sagatavošana un izsniegšana no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas12

13.1.

statistiskās informācijas vai nestandartizēta apjoma vai veida teksta datu vienreizēja sagatavošana un izsniegšana, negrupējot informāciju datu blokos

13.1.1.

datu atlases sagatavošana (t.sk. programmē­šanas laiks, datu noformēšana un apstrāde) līdz vienai stundai, ja kadastra objektu skaits nepārsniedz 500

viens pieprasījums

22,44

0

22,44

13.1.2.

par katru nākamo stundu virs vienas stundas (papildus 13.1.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viena stunda

22,44

0

22,44

13.1.3.

par 501. un katru nākamo kadastra objektu, izņemot statistisko informāciju (papildus 13.1.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viens kadastra objekts

0,03

0

0,03

13.2.

viena dokumenta sagatavošana un izsniegšana ar vienam subjektam piederošo nekustamo īpašumu uzskaitījumu vai par to, ka par pasū­tītāja pieprasīto subjektu nav reģistrētas pasūtījuma izpildei nepieciešamās ziņas

viens dokuments par vienu subjektu

7,50

0

7,50

13.3.

viena dokumenta sagatavošana un izsniegšana par viena nekustamā īpašuma ietvaros esošo objektu vēsturiskajām kadastrālajām vērtībām kalendāra gada ietvaros

viens dokuments par īpašumu vai objektiem viena īpašuma ietvaros

7,50

0

7,50

13.4.

viena dokumenta sagatavošana un izsniegšana par nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvi, zemes vienības daļu vai telpu grupu)

viens dokuments par vienu pieprasījuma objektu

7,50

0

7,50

13.5.

nestandartizēta apjoma vai veida teksta datu vienreizēja sagatavošana, grupējot informāciju datu blokos

13.5.1.

ne vairāk kā seši datu bloki par vienu objektu

viens objekts vienā dokumentā

7,50

0

7,50

13.5.2.

ne vairāk kā seši datu bloki par diviem līdz 10 objektiem

2-10 objekti vienā dokumentā

10,00

0

10,00

13.5.3.

ne vairāk kā seši datu bloki par 11-250 ob­jektiem

11-250 objekti vienā dokumentā

22,44

0

22,44

13.5.4.

ne vairāk kā seši datu bloki par 251-500 ob­jektiem

251-500 objekti vienā dokumentā

40,00

0

40,00

13.5.5.

ne vairāk kā seši datu bloki par 501. un katru nākamo kadastra objektu (papildus 13.5.4.apakšpunktā minētajai cenai)

kadastra objekts vienā dokumentā

0,01

0

0,01

13.5.6.

septiņi un vairāk datu bloki par vienu objektu

viens objekts vienā dokumentā

10,75

0

10,75

13.5.7.

septiņi un vairāk datu bloki par diviem līdz 10 objektiem

2-10 objekti vienā dokumentā

14,30

0

14,30

13.5.8.

septiņi un vairāk datu bloki par 11-250 ob­jektiem

11-250 objekti vienā dokumentā

32,00

0

32,00

13.5.9.

septiņi un vairāk datu bloki par 251-500 ob­jektiem

251-500 objekti vienā dokumentā

57,00

0

57,00

13.5.10.

septiņi un vairāk datu bloki par 501. un katru nākamo kadastra objektu (papildus 13.5.9.apakšpunktā minētajai cenai)

kadastra objekts vienā dokumentā

0,02

0

0,02

13.6.

regulāra nestandartizēta apjoma vai veida teksta datu sagatavošana, grupējot informāciju datu blokos

13.6.1.

teksta datu XML formātā8 informācijas sistēmas servisa abonēšana

viens mēnesis vienam lietotājam

100,00

0

100,00

13.6.2.

teksta datu nodošana (papildus 13.6.1.apakšpunktā minētajai cenai)7

13.6.2.1.

ne vairāk kā seši datu bloki par vienu objektu

viens objekts vienā pieprasījumā

0,90

0

0,90

13.6.2.2.

septiņi un vairāk datu bloki par vienu objektu

viens objekts vienā pieprasījumā

1,30

0

1,30

13.6.3.

regulāra datu izsniegšana abonēšanas režīmā, ja abonētie kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000 (maksa gadā)6

13.6.3.1.

ne vairāk kā deviņi teksta datu lauki par ob­jektu

viens kadastra objekts

0,02

0

0,02

13.6.3.2.

10 un vairāk teksta datu lauki par objektu

viens kadastra objekts

0,04

0

0,04

13.7.

telpisko datu vienreizēja sagatavošana un izsniegšana no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas

13.7.1.

telpiskie dati par zemes vienību

viena zemes vienība

2,90

0

2,90

13.7.2.

telpiskie dati par pirmo un katru nākamo kadastra grupu līdz 500 kadastra grupām

viena kadastra grupa

21,10

0

21,10

13.7.3.

telpiskie dati par 501. un katru nākamo kadastra grupu (papildus 13.7.2.apakšpunktā minētajai cenai)

viena kadastra grupa

5,80

0

5,80

13.7.4.

par citas datu kopas pievienošanu (papildus 13.7.1., 13.7.2. un 13.7.3.apakšpunktā minētajai cenai) vienas kadastra grupas ietvaros

viena datu kopa vienā kadastra grupā

2,80

0

2,80

13.7.5.

par telpisko datu slāņa noņemšanu (papildus 13.7.1., 13.7.2. un 13.7.3.apakšpunktā minētajai cenai) vienas kadastra grupas ietvaros

viens slānis vienā kadastra grupā

2,80

0

2,80

13.7.6.

par digitālo telpisko datu apstrādi izdrukai, mēroga vai datnes formāta maiņu vienas kadastra grupas ietvaros (papildus 13.7.1., 13.7.2. un 13.7.3.apakš­punktā minētajai cenai)

viena kadastra grupa

8,30

0

8,30

13.8.

zemes kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu (zemes robežu plāna (t.sk. situācijas plāna un apgrūtinājumu plāna)) izsniegšana vektordatu formātā

viena datne

3,45

0

3,45

13.9.

regulāra telpisko datu izsniegšana abonēšanas režīmā, ja abonētie kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000 (maksa gadā)6

viena zemes vienība

0,13

0

0,13

14.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pārlūkošana

14.1.

vienreizēja datu pārlūkošana7

14.1.1.

teksta dati par īpašumu (ar detalizētu informāciju par īpašuma objektu datiem)

viens īpašums

2,00

0

2,00

14.1.2.

telpisko datu pārlūkošana līdz vienai stundai

viens pieprasījums

1,95

0

1,95

14.2.

Valsts zemes dienesta pārlūkošanas sistēmas abonēšana

14.2.1.

sistēmas abonēšana mēnesī pirmajam lietotājam

viens mēnesis

25,00

0

25,00

14.2.2.

sistēmas abonēšana mēnesī katram nākamajam lietotājam (papildus 14.2.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viens mēnesis

4,00

0

4,00

14.2.3.

pārlūkotie kadastra teksta dati ar detalizētu informāciju par kadastra objektiem viena īpašuma ietvaros (papildus 14.2.1.apakšpunktā minētajai cenai)

14.2.3.1.

pārlūkotā vienība (īpašumi vai personas un īpašumi atbilstoši pārlūkošanas tiesībām)

viena vienība

0,60

0

0,60

14.2.3.2.

vienam lietotājam mēnesī neatkarīgi no pārlūkotās informācijas apjoma

viens mēnesis

95,00

0

95,00

14.2.4.

pārlūkotie telpiskie dati (kadastra karte ar Valsts zemes dienesta neuzturētajiem fona materiāliem) mēnesī (bez ierobežojuma) vienam lietotājam (papildus 14.2.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viens mēnesis

36,00

0

36,00

14.2.5.

citu Valsts zemes dienesta rīcībā esošo telpisko datu pārlūkošana mēnesī (papildus 14.2.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viens datu slānis mēnesī

7,20

0

7,20

15.

Valsts adrešu reģistra datu nodošana

15.1.

administratīvo robežu datu nodošana par Latvijas Republikas teritoriju12

viens pieprasījums

120,00

0

120,00

15.2.

adrešu klasifikatora datu un Valsts adrešu reģistra telpisko datu (t.sk. administratīvo robežu datu) replikācija par Latvijas Republikas teritoriju12

viens mēnesis

600,00

0

600,00

15.3.

adrešu klasifikatora teksta datu XML formātā8 informācijas sistēmas servisa izmantošanas iespējas abonēšana

viens mēnesis

30,00

0

30,00

15.4.

adrešu klasifikatora teksta datu izsniegšana (papildus 15.3.apakšpunktā minētajai cenai)

viens pieprasījums

0,10

0

0,10

15.5.

vienreizēja datu nodošana par Latvijas Republikas teritoriju12

15.5.1.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz ielu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas)

viens pieprasījums

240,00

0

240,00

15.5.2.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas, ēkas un apbūvei paredzētie zemesgabali)

viens pieprasījums

480,00

0

480,00

15.5.3.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz telpu grupu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas, ēkas un apbūvei paredzētās zemes vienības, telpu grupas)

viens pieprasījums

720,00

0

720,00

15.5.4.

punktveida objektu (ēku) koordinātu teksta dati

viens pieprasījums

300,00

0

300,00

15.5.5.

segmentveida objektu (ielu, ceļu) telpiskie dati

viens pieprasījums

300,00

0

300,00

15.5.6.

punktveida objektu (ēku) un segmentveida objektu (ielu, ceļu) telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati)

viens pieprasījums

660,00

0

660,00

15.6.

datu vienreizēja nodošana par vienu administratīvo teritoriju12

15.6.1.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz ielu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas)

viens pieprasījums

80,00

0

80,00

15.6.2.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas, ēkas un apbūvei paredzētie zemesgabali)

viens pieprasījums

160,00

0

160,00

15.6.3.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz telpu grupu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas, ēkas un apbūvei paredzētās zemes vienības, telpu grupas)

viens pieprasījums

240,00

0

240,00

15.6.4.

punktveida objektu (ēku) koordinātu teksta dati

viens pieprasījums

100,00

0

100,00

15.6.5.

segmentveida objektu (ielu, ceļu) telpiskie dati

viens pieprasījums

100,00

0

100,00

15.6.6.

punktveida objektu (ēku) un segmentveida objektu (ielu, ceļu) telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati)

viens pieprasījums

120,00

0

120,00

15.7.

regulāra datu nodošana abonēšanas režīmā

15.7.1.

abonēšanas maksa par pirmo gadu

viens gads

288,00

0

288,00

15.7.2.

abonēšanas maksa par katru nākamo mēnesi pēc pirmā gada (papildus 15.7.1.apakš­punktā minētajai cenai)

viens mēnesis

24,00

0

24,00

15.7.3.

datu nodošana par Latvijas Republiku (papildus 15.7.1. vai 15.7.2.apakšpunktā minētajai cenai)

15.7.3.1.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz ielu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas)

viens pieprasījums

48,00

0

48,00

15.7.3.2.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz ēku un apbūvei paredzēto zemesgabalu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas, ēkas un apbūvei paredzētie zemesgabali)

viens pieprasījums

84,00

0

84,00

15.7.3.3.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz telpu grupu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas, ēkas un apbūvei paredzētie zemesgabali, telpu grupas)

viens pieprasījums

120,00

0

120,00

15.7.3.4.

punktveida objektu (ēku) koordinātu teksta dati

viens pieprasījums

120,00

0

120,00

15.7.3.5.

segmentveida objektu (ielu, ceļu) telpiskie dati

viens pieprasījums

120,00

0

120,00

15.7.3.6.

punktveida objektu (ēku) un segmentveida objektu (ielu, ceļu) telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati)

viens pieprasījums

420,00

0

420,00

15.7.4.

datu nodošana par vienu administratīvo teritoriju (papildus 15.7.1. vai 15.7.2.apakšpunktā minētajai cenai)

15.7.4.1.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz ielu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas)

viens pieprasījums

16,00

0

16,00

15.7.4.2.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz ēku un apbūvei paredzēto zemesgabalu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas, ēkas un apbūvei paredzētie zemesgabali)

viens pieprasījums

28,00

0

28,00

15.7.4.3.

adrešu klasifikatora teksta dati līdz telpu grupu līmenim (republikas pilsētas, novadi, novadu pilsētas, novadu lauku teritorijas, novadu pagasti, ciemi, ielas, ēkas un apbū­vei paredzētie zemesgabali, telpu grupas)

viens pieprasījums

40,00

0

40,00

15.7.4.4.

punktveida objektu (ēku) koordinātu teksta dati

viens pieprasījums

40,00

0

40,00

15.7.4.5.

segmentveida objektu (ielu, ceļu) telpiskie dati

viens pieprasījums

40,00

0

40,00

15.7.4.6.

punktveida objektu (ēku) un segmentveida objektu (ielu, ceļu) telpiskie dati (t.sk. administratīvo robežu dati)

viens pieprasījums

140,00

0

140,00

16.

Telpisko datu kā fona materiāla izmantošanas nodrošināšana rastra formā

16.1.

kadastra karte par Latvijas Republikas teritoriju

pieslēgumi vienam lietotājam diennaktī

15,00

0

15,00

16.2.

kadastra karte par Latvijas Republikas teritoriju

pieslēgumi vienam lietotājam stundā

5,00

0

5,00

16.3.

Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (t.sk. administratīvo teritoriju robežu dati) par Latvijas Republikas teritoriju

pieslēgumi vienam lietotājam diennaktī

10,00

0

10,00

16.4.

kadastrālo vērtību bāzes zonējumi par Latvijas Republikas teritoriju

pieslēgumi vienam lietotājam diennaktī

3,00

3,00

16.5.

citi Valsts zemes dienesta rīcībā esošie fona materiāli

pieslēgumi vienam lietotājam diennaktī

3,00

3,00

17.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas Nekustamā īpašuma tirgus datubāzes datu standartkopu nodošana12

17.1.

vienreizēja datu nodošana (standartkopa ar datiem par vienu kalendāra gadu)

viena standartkopa

35,00

0

35,00

17.2.

regulāra datu nodošana abonēšanas režīmā

17.2.1.

abonēšanas maksa par pirmo gadu

viens gads

288,00

0

288,00

17.2.2.

abonēšanas maksa par katru nākamo mēnesi (papildus 17.2.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viens mēnesis

24,00

0

24,00

17.2.3.

nekustamā īpašuma tirgus datu­bāzes datu standartkopas (standart­kopa ar datiem par vienu kalendāra gadu) nodošana (papildus 17.2.1.apakš­punktā minētajai cenai)

viena standartkopa

6,00

0

6,00

18.

Informācijas sagatavošana un izsniegšana par vienu pieprasījuma objektu (izņemot informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas)

viens dokuments

9,10

0

9,10

19.

Apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizācijas vajadzībām, dokumentu sagatavošana un izsniegšana

viena zemes vienība

23,70

0

23,70

20.

Būves inventarizācijas vērtības noteikšana, dokumentu sagatavošana un izsniegšana

viena būve

10,20

0

10,20

21.

Vēsturiskās kadastrālās vērtības aprēķināšana, dokumentu sagatavošana un izsniegšana

viena vērtība

18,00

0

18,00

22.

Prognozētās kadastrālās vērtības dokumentu sagatavošana un izsniegšana (t.sk. prognozētās vērtības aprēķināšana)

viena vērtība

18,00

0

18,00

23.

Dokumenta sagatavošana un izsniegšana par to, ka par pasūtītāja pieprasīto objektu nav reģistrētas pasūtījuma izpildei nepieciešamās ziņas

viens dokuments par viena pieprasījuma vienu objektu

4,20

0

4,20

24.

Latvijas Republikas zemes vai ēku (būvju) pārskats, kas sagatavots, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu12

viens pārskats

4,50

0

4,50

25.

Izraksta vai noraksta sagatavošana no arhīva materiāliem, t.sk. caurauklošana, numurēšana un apliecināšana

viens dokuments no vienas arhīva lietas

7,50

0

7,50

26.

Arhīva materiālu (piemēram, lietas, plāna, ainas, karšu lapas) sagatavošana izmantošanai darbam lasītavā un (vai) kopiju izgatavošanai no arhīva materiāliem12

26.1.

izmantojot ne vairāk par 10 lietām, plāniem, ainām vai karšu lapām

viens pieprasījums9

5,00

0

5,00

26.2.

par 11. un katru nākamo lietu, plānu, ainu vai karšu lapu (papildus 26.1.apakš­punktā minētajai cenai)

viens pieprasījums9

0,60

0

0,60

26.3.

kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana (papildus 26.1. un 26.2.apakšpunktā minētajai cenai)

viena cauršūta lieta

2,50

0

2,50

26.4.

kopijas apliecināšana (papildus 26.1. un 26.2.apakšpunktā minētajai cenai)

viena lapa

1,00

0

1,00

27.

Informācijas izsniegšanas nodrošināšana digitālā vai papīra formā15

27.1.

melnbalta A4 formāta datorizdruka vai kopija10

viena lapa

0,16

0

0,16

27.2.

melnbalta A4 formāta abpusēja datorizdruka vai kopija10

viena lapa

0,30

0

0,30

27.3.

melnbalta A3 formāta datorizdruka vai kopija10

viena lapa

0,35

0

0,35

27.4.

melnbalta A3 formāta abpusēja datorizdruka vai kopija10

viena lapa

0,65

0

0,65

27.5.

krāsaina A4 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu līdz 20 %

viena lapa

1,20

0

1,20

27.6.

krāsaina A3 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu līdz 20 %

viena lapa

1,60

0

1,60

27.7.

krāsaina A2 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu līdz 20 %

viena lapa

3,00

0

3,00

27.8.

krāsaina A1 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu līdz 20 %

viena lapa

6,65

0

6,65

27.9.

krāsaina A0 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu līdz 20 %

viena lapa

9,85

0

9,85

27.10.

A4 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu virs 20 %

viena lapa

1,60

0

1,60

27.11.

A3 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu virs 20 %

viena lapa

3,20

0

3,20

27.12.

A2 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu virs 20 %

viena lapa

6,35

0

6,35

27.13.

A1 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu virs 20 %

viena lapa

12,50

0

12,50

27.14.

A0 formāta datorizdruka vai kopija ar apdrukas noklājumu virs 20 %

viena lapa

28,00

0

28,00

27.15.

datu pārnešana uz CD-ROM

viens informācijas nesējs

4,25

0

4,25

27.16.

datu pārnešana uz DVD-ROM

viens informācijas nesējs

6,10

0

6,10

27.17.

datu pārnešana uz disketi - 2HD

viens informācijas nesējs

1,00

0

1,00

27.18.

sagatavotās informācijas noformēšana nosūtīšanai pa pastu13

viens sūtījums

0,30

0

0,30

27.19.

dokumentu skenēšana

viena lapa

0,10

0

0,10

27.20.

datu pārnešana uz klienta datu nesēju

viens pieprasījums uz vienu informācijas nesēju

1,00

0

1,00

IV. Citi pakalpojumi

28.

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas rezultātu pārbaude (kontrolmērījumi)

28.1.

uzmērīšanas darbi apvidū - līdz vienai stundai11

viens pieprasījums

36,00

0

36,00

28.2.

par katru nākamo stundu (papildus 28.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viena stunda

24,00

0

24,00

28.3.

būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas izskatīšana un atzinuma sagatavošana (papildus 28.1.apakšpunktā minētajai cenai) pēc pasūtītāja pieprasījuma, ja pārbaudes laikā lietā nav konstatēta Valsts zemes dienesta pieļauta kļūda

viena lieta

25,00

0

25,00

29.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas informācijas (mēroga noteiktība - 1 : 500 un lielāka) atbilstības pārbaude attiecībā pret Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un saskaņošana vai saskaņošanas atteikums

29.1.

topogrāfijas un būves izpildmērījumam

29.1.1.

līdz 0,5 hektāriem

viens objekts4

5,30

0

5,30

29.1.2.

lielākam par 0,5 hektāriem līdz 2 hektāriem

viens objekts4

7,90

0

7,90

29.1.3.

par otro un katru nākamo hektāru, bet ne vairāk kā 35 lati par vienu objektu (papildus 29.1.2.apakšpunktā minētajai cenai)

viens objekts4

3,40

0

3,40

29.2.

inženierkomunikāciju izpildmērījumam

29.2.1.

līdz 300 metriem

viens objekts4

6,40

0

6,40

29.2.2.

par katriem nākamajiem 100 metriem virs 300 metriem, bet ne vairāk kā 50 latu par vienu objektu (papildus 29.2.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viens objekts4

2,30

0

2,30

30.

Lēmuma sagatavošana un noformēšana par īpašumtiesību atjaunošanu, nodošanu īpašumā par samaksu, zemes izpirkšanu un īpašuma tiesību atjaunošanu, nepieciešamo dokumentu noformēšana reģistrācijai zemesgrāmatā (lauku teritorijas)

30.1.

vienam īpašniekam

viens lēmums

19,50

0

19,50

30.2.

par otro un katru nākamo īpašnieku, ja ir kopīpašums (papildus 30.1.apakšpunktā minētajai cenai), bet ne vairāk kā 120 latu par lēmuma sagatavošanu

viens īpašnieks

5,00

0

5,00

31.

Zemes komisijas lēmuma protokola izrakstu sagatavošana (lauku teritorijas)

viens izraksts

5,50

0

5,50

32.

Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formātā (t.sk. programmēšanas laiks un datu atlasīšanas procesa ilgums, datu noformēšana un apstrāde)12

32.1.

par pieprasījuma apstrādi līdz vienai stundai

viens pieprasījums

22,44

0

22,44

32.2.

par katru nākamo stundu virs vienas stundas (papildus 32.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viena stunda

22,44

0

22,44

33.

Valsts zemes dienesta atzinuma sagatavošana

33.1.

par zemes ierīcības projektu līdz trim zemes vienībām

viens zemes ierīcības projekts

26,40

0

26,40

33.2.

par ceturto un katru nākamo zemes vienību zemes ierīcības projektā (papildus 33.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viena zemes vienība

3,60

0

3,60

33.3.

atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķināšana vai cita veida atzinums atbilstoši Valsts zemes dienesta kompetencei, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad atzinums tiek sniegts bez maksas

viens atzinums

26,40

0

26,40

34.

Valsts zemes dienesta atkārtota atzinuma sagatavošana

34.1.

par zemes ierīcības projektu līdz trim zemes vienībām

viens zemes ierīcības projekts

7,80

0

7,80

34.2.

par ceturto un katru nākamo zemes vienību zemes ierīcības projektā (papildus 34.1.apakšpunktā minētajai cenai)

viena zemes vienība

0,90

0

0,90

34.3.

atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķināšana vai cita veida atzinums atbilstoši Valsts zemes dienesta kompetencei, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad atzinums tiek sniegts bez maksas

viens atzinums

7,80

0

7,80

35.

Maksa par administrēšanas izdevumiem saistībā ar starpvalstu informācijas pieejamības nodrošināšanu14

viens rēķins

3,35

0

3,35

36.

Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja (papildus 1., 2., 3., 5. un 28.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētajai cenai)

viens izbraukums

8,00

0

8,00

37.

Valsts zemes dienesta transporta izmantošana pakalpojuma izpildei (papildus 1., 2., 3., 5. un 28.punkta attiecīgajā apakšpunktā minētajai cenai)

viens kilometrs

0,30

0

0,30

 

Piezīmes.

 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 2.panta divdesmit otro daļu.

 2 Ieskaitot apvidus darbus, kas veido 40 % no tāmes summas.

 3 Piemēro kadastrālās vērtības aprēķināšanai paredzēto inženierbūves tipa mērvienību (kvadrātmetrs vai kilometrs).

 4 Objekts - vienlaidus uzmērījums bez pārrāvumiem.

 5 Planšete - M 1 : 1 000 karšu lapa atbilstoši 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmai.

 6 Ja gada abonēšanas periods jāpagarina par vienu līdz 11 mēnešiem, maksu aprēķina proporcionāli to mēnešu skaitam, par cik tiek pagarināts abonēšanas periods.

 7 Maksu samazina par 25 %, noslēdzot vienošanos par atkalizmantošanu.

 8 XML formāts - paplašināmās iezīmēšanas valodas (Extensible Markup Language) formāts.

 9 Zemes kadastrālajā uzmērīšanā viens pieprasījums ietver viena uzmērāmā īpašuma lietu un lietas par nekustamajiem īpašumiem, kas robežojas ar uzmērāmo zemes vienību vai zemes vienības daļu.

 10 Lai aprēķinātu cita lapas formāta datorizdrukas vai kopijas cenu, A3 formāta lapas cenu reizina ar nepieciešamā formāta lapas laukumu, dalītu ar A3 formāta lapas laukumu. Piemēram, nepieciešams izdrukāt A2 formāta lapu (A2 formāta lapas laukums - 2494,8 kvadrātcentimetri, bet A3 formāta lapas laukums - 1247,4 kvadrātcentimetri). Vienpusējas A2 formāta lapas kopijas cena ir
Ls 0,35 x (2494,8 : 1247,4) = Ls 0,70.

 11 Par kadastra objekta un tā datu reģistrāciju, aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 6.punktā minēto cenu. Par speciālista izbraukumu uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja, pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 36.punktā minēto cenu. Par Valsts zemes dienesta transporta izmantošanu pakalpojuma izpildei pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 37.punktā minēto cenu. Par informācijas izsniegšanas nodrošināšanu digitālā vai papīra formā pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 27.punkta attiecīgajā apakšpunktā minēto cenu.

 12 Par informācijas izsniegšanas nodrošināšanu digitālā vai papīra formā pakalpojuma cenai papildus piemēro šā pielikuma 27.punkta attiecīgajā apakšpunktā minēto cenu.

 13 Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu nosūtīšanu pasūtītājam saskaņā ar sūtījuma piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.

 14 Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par starpvalstu informāciju saskaņā ar attiecīgās valsts attiecīgās iestādes sagatavoto rēķinu.

 15 Informācijas izsniegšanas nodrošināšana digitālā vai papīra formā ir papildu pakalpojums, kuru Valsts zemes dienests sniedz tikai kopā ar valsts pārvaldes funkciju izpildei noteikto pamatpakalpojumu.''

 

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.decembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.decembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1245Pieņemts: 27.10.2009.Stājas spēkā: 01.12.2009.Zaudē spēku: 01.08.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 177, 06.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
200225
01.12.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"