Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.37

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2009.gada 22.oktobrī (prot. Nr.41, 3.§)

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr. p/09/05/9

Par SIA "Ostas flote" un AS "PKL Flote" apvienošanos

Konkurences padome 2009.gada 30.aprīlī, pamatojoties uz SIA "LSF Holdings" 25.03.2009. iesniegumu, ierosināja lietu Nr.699/09/05/6 "Par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pārkāpumu SIA "Ostas flote" darbībās".

Ņemot vērā, ka SIA "Ostas flote" nav sniegusi apvienošanās ziņojumu, Konkurences padome, pamatojoties uz Konkurences likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 15.panta otro daļu un 16.panta sesto daļu, 2009.gada 27.jūnijā ierosināja lietu Nr.p/09/05/9 "Par SIA "Ostas flote" un AS "PKL Flote" apvienošanos".

SIA "Ostas flote" ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta komercsabiedrība ar vienoto reģistrācijas Nr.40003308507, juridiskā adrese: Dzintaru iela 20a, Ventspils.

AS "PKL Flote" (SIA "PKL" 24.11.2008. mainīja nosaukumu uz SIA "PKL Flote", no 01.04.2009.1 AS "PKL Flote") (turpmāk- PKL) ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta komercsabiedrība ar vienoto reģistrācijas Nr.40003643581, juridiskā adrese: Tvaika iela 37a, Rīga.

Izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, saistībā ar SIA "Ostas Flote" un PKL apvienošanos, kas notika 21.11.2008., Konkurences padome

 

konstatēja:

1. Apvienošanās dalībnieki

SIA "Ostas flote" dalībnieki ir Beleggingsmaatschappij Geit B.V. (reģ. Nr.33254226) (turpmāk - GEIT) ar 48,5% kapitāldaļu, Beleggingsmaatschappij Geit II B.V. (reģ. Nr.33193963) ar 48,5% kapitāldaļu, un SIA "LSF Holdings" ar 3% kapitāldaļām. Kopš 22.02.2008. (darījums, kura rezultātā GEIT II ieguva 48,5% SIA "Ostas flote" kapitāldaļas) GEIT un GEIT II īsteno kopīgu izšķirošo ietekmi SIA "Ostas flote"2. Ņemot vērā GEIT izšķirošo ietekmi citos tirgus dalībniekos Latvijā, SIA "Ostas flote" saistītie tirgus dalībnieki ir AS "Ventspils tirdzniecības osta" (GEIT pieder 53,72% akciju), AS "Kālija parks" (GEIT pieder 57,12% akciju), SIA "Mineral-Trans-Serviss" (GEIT pieder 90% kapitāldaļu), SIA "Seastar" (GEIT pieder 90% kapitāldaļu).

SIA "Ostas flote" darbības veidi saskaņā ar statūtiem ir jūras un piekrastes ūdenstransports (NACE 61.10), ūdenstransporta palīgdarbība (NACE 63.22), tai skaitā tauvošanas un pārtauvošanas darbi, loča pakalpojumi, kuģu pārvadāšana u.c., pārējo transporta aģentūru darbība (NACE 63.40), ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un pārējie citur neklasificēti komercpakalpojumi.

PKL dalībnieki pirms apvienošanās 2008.gada 21.novembrī bija AS "PKL" (Igaunija) ar 71,5% kapitāldaļu un SIA "SM Group" (Latvija) ar 28,5% kapitāldaļu.

PKL galvenie darbības veidi saskaņā ar statūtiem ir jūras un piekrastes ūdenstransports (NACE 61.10), ūdenstransporta palīgdarbība (NACE 63.22) un u.c. komercdarbība.

 

2. Apvienošanās veids

Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka "tirgus dalībnieku apvienošanās ir tāds stāvoklis, kad (..) viens (..) tirgus dalībnieks iegūst (..) tiešu vai netiešu izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku (..)".

2008.gada 17.septembrī PKL dalībnieki ārkārtas sapulcē pieņēma lēmumu palielināt esošo sabiedrības pamatkapitālu ar 88 800 kapitāldaļām par 888 000 LVL, emitējot 88 800 (ar balsstiesībām) jaunas daļas. SIA "Ostas flote" 2008.gada 5.novembrī apmaksāja PKL emitētās kapitāldaļas. 2008.gada 21.novembrī dalībnieku izmaiņas tika apstiprinātas sabiedrības dalībnieku reģistrā3. Apvienošanās rezultātā SIA "Ostas flote" ieguva 50% balss­tiesību PKL.

SIA "Ostas flote", iegūstot 50% balsstiesību PKL, ieguva izšķirošu ietekmi, kas ir uzskatāma par SIA "Ostas flote" un PKL apvienošanos Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punkta izpratnē.

 

3. Apvienošanās dalībnieku apgrozījums

Konkurences likuma 15.panta otrā daļa (redakcija, kas bija spēkā uz apvienošanās brīdi4) noteica - "tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei pilnu ziņojumu, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 25 miljoniem latu."

Konkurences padome konstatēja, ka SIA "Ostas flote" un tās saistīto tirgus dalībnieku: AS "Ventspils tirdzniecības osta", AS "Kālija parks", SIA "Mineral-Trans-Serviss" un SIA "Seastar" kopējais apgrozījums (LVL 39 966 176) un PKL apgrozījums (LVL 2 604 244) pārsniedz 25 miljonus latu Latvijas teritorijā. Tādējādi uz apvienošanās brīdi izpildījās Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā noteiktais paziņošanas kritērijs.

 

4. Konkrētās preces tirgus un konkrētie ģeogrāfiskie tirgi

Konkurences likuma 1.panta 5.punkts nosaka, ka konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības.

Velkoņu pakalpojumi aptver galvenokārt kuģu ievilkšanu ostā un izvilkšanu no ostas, kā arī kuģu pietauvošanu un attauvošanu, kuģu pavadību, cilvēku (loču) pārvadāšanu u.c. darbus. Kā Konkurences padome secināja lietā Nr.404/07/05/4 "Par SIA "Ostas flote" un SIA "PKL" 16.02.2007. ziņojumu par apvienošanos"5, konkrētās preces tirgus arī šajā lietā ir velkoņu pakalpojumi, kas aptver iepriekš minētos pakalpojumus.

Konkurences likuma 1.panta 3.punkts nosaka, ka konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām. Atbilstoši Konkurences padomes secinājumam lietā Nr.404/07/05/4 "Par SIA "Ostas flote" un SIA "PKL" 16.02.2007. ziņojumu par apvienošanos"6 konkrētie ģeogrāfiskie tirgi arī šajā lietā ir Rīgas ostas teritorija un Ventspils ostas teritorija.

Konkurences likuma 1.panta 4.punkts nosaka, ka konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome konstatē, ka apvienošanās lietas ietvaros ir nosakāmi šādi konkrētie tirgi:

1. velkoņu pakalpojumu tirgus Rīgas brīvostas teritorijā;

2. velkoņu pakalpojumu tirgus Ventspils brīvostas teritorijā.

 

5. Apvienošanās izvērtējums

Konkurences padome izvērtēja konkurences apstākļus velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas un Ventspils brīvostā uz apvienošanās brīdi. Proti, vai, ņemot vērā konkurences apstākļus 2008.gadā, Konkurences padome 2008.gada novembrī būtu atļāvusi minēto apvienošanos.

5.1. Rīgas brīvosta

Rīgas brīvostas pārvalde 26.09.2003. noslēdza līgumu ar PKL par velkoņu pakalpojumiem Rīgas brīvostā. Tā arī bija vienīgā komercsabiedrība, kas faktiski sniedza velkoņu pakalpojumus Rīgas brīvostas teritorijā līdz brīdim, kad 2008.gada 2.maijā velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostas pārvalde sāka izmantot savā īpašumā esošo velkoni SANTA (jauda 3650 kW, 4964 ZS) un 2008.gada 7.augustā - velkoni STELLA (jauda 3650 kW, 4964 ZS).

Savukārt PKL īpašumā vai valdījumā 2007.gadā un 2008.gadā bija sekojoši velkoņi - JUPITERS (jauda 3024 ZS), URAN (jauda 2850 ZS), ALTAIR (jauda 3000 ZS), TOM (jauda 1600 ZS), SOMERI (jauda 2500 ZS), ORION (jauda 1600 ZS, pārdots pēc 09.11.2007.), TEODORS SPĀDE (jauda 2520 ZS, no 21.11.2008.-31.12.2008. tika iznomāts SIA "Ostas Flote"), VENSTPILS (jauda 3550 ZS, no 21.11.2008.-31.12.2008. tika iznomāts SIA "Ostas Flote"), MARSS-1
(jauda 5040 ZS, no 21.11.2008.-31.12.2008. tika iznomāts SIA "Ostas Flote").

Rīgas brīvostā maksa par velkoņa pakalpojumiem tiek aprēķināta, ņemot vērā "Rīgas ostas maksas" (apstiprinātas ar 13.12.2005. Rīgas brīvostas valdes lēmumu Nr.185) 50.punktā noteiktos ostas velkoņa izmantošanas tarifus, kur ir noteikts, ka maksimāli pieļaujamo maksu par velkoņa izmantošanu aprēķina neatkarīgi no tauvošanā izmantoto velkoņu skaita pēc šādām likmēm: pietauvošana vai attauvošana - EUR 0,17 par katru bruto tonnu (turpmāk - GT), pārtauvošana no vienas piestātnes uz otru - EUR 0,22 par katru GT, pārtauvošana vienas piestātnes robežās - EUR 0,17 par katru GT.

Saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes 28.07.2009. vēstuli Nr.1-09/1433, tā ostas velkoņu izmantošanas tarifiem piemēro 10% atlaidi, savukārt PKL piemēro (*) atlaidi7, ja klients izmanto PKL vai tās grupas uzņēmumu sniegtos pakalpojumus vairākās ostās.

Konkurences padome lietā Nr.2249/08/05/25 "Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas ģenerālklauzulas un 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu Rīgas brīvostas pārvaldes darbībās" 24.03.2009. pieņēma lēmumu Nr.E02-8 (prot. Nr.11, 2.§)8, kurā secināja (5.2.4.apakšpunkts), ka "kopš Rīgas brīv­ostas pārvalde uzsākusi sniegt velkoņu pakalpojumus un Rīgas brīvostas Kuģu satiksmes dienests regulē velkoņu pakalpojumu sniegšanas/saņemšanas kārtību, SIA "PKL" tirgus daļa (aprēķināta pēc apkalpoto kuģu GT) velkoņu pakalpojumu tirgū ir strauji samazinājusies, attiecīgi no 100% 2008.gada aprīlī līdz (*) (>70%) 2008.gada jūnijā un līdz (*) (<30%) 2008.gada decembrī."

Lai saglabātu savu stāvokli un tirgus daļu minētajā tirgū un ņemot vērā Rīgas brīvostas kapteiņa dienesta jaunās prasības velkoņu jaudām, PKL uz "Bareboat Charter" līguma pamata no 11.08.2008. līdz 10.09.2008. nomāja velkoni MARSS-1 no SIA "Ostas flote".

Ņemot vērā minētajā lietā iegūto informāciju, Konkurences padome secina, ka uz apvienošanās brīdi PKL neatradās dominējošā stāvoklī velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostas teritorijā. Arī pēc apvienošanās situācija velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostā būtiski nav mainījusies. Piemēram, 2009.gada maijā (pēc Konkurences padomes pieņemtā 24.03.2009. lēmuma Nr. E02-8) PKL tirgus daļa, kas aprēķināta, izmantojot Rīgas brīvostas pārvaldes iesniegtos pārskatus par sniegtajiem velkoņu pakalpojumiem Rīgas brīvostā, pēc apkalpoto kuģu GT bija (*) (<40%), jūnijā -(*) (<40%), un jūlijā -(*)(>40%).

Ņemot vērā, ka Konkurences padome 24.03.2009. lēmumā Nr.E02-8 konstatēja pārkāpumu Rīgas brīvostas pārvaldes darbībās, nav iespējams konstatēt, kāda būtu konkurences situācija, ja tirgus dalībnieki būtu snieguši velkoņu pakalpojumus brīvas konkurences apstākļos.

Rīgas brīvostā 01.10.2009. ir ienācis jauns tirgus dalībnieks - SIA "Amberholding Liepāja", kurš atbilstoši 30.09.2009. noslēgtajiem līgumiem (līgumu reģistrācijas Nr.N-15/09 un Nr.N-14/09) turpmāk iznomās Rīgas brīvostas pārvaldes velkoņus ar noteikumu, ka velkoņi tiks izmantoti tikai darbam Rīgas brīvostā.

5.2. Ventspils brīvosta

Ventspils brīvostas pārvalde informēja Konkurences padomi (22.07.2009. vēstule Nr. 1-3.1/1160), ka tā noslēgusi līgumus par velkoņu pakalpojumiem Ventspils brīvostā ar SIA "Ostas flote" 2004.gadā, ar SIA "Amberholdings Liepāja" 2007.gadā, ar SIA "Towmar" 2007.gadā un ar PKL 2008.gadā. Faktiski velkoņu pakalpojumus Ventspils brīvostā 2007. un 2008.gadā sniedza SIA "Ostas flote" un kopš 2008.gada maija SIA "Towmar".

PKL 31.07.2009. vēstulē Nr.298/07-09 apliecina, ka tā darbojas Rīgas brīvostas teritorijā un tai nav plānu uzsākt darbību kādā no citām Latvijas ostām. SIA "Amberholdings Liepāja" (02.09.2009. vēstule Nr.3/469) vienīgais velkonis, kas darbojās Ventspils ostā, bija velkonis AMBER, kas kopš 2005.gada 12.jūlija līdz tā pārdošanai 2008.gada 15.maijā tika iznomāts SIA "Ostas flote". Pārējie SIA "Amberholdings Liepāja" velkoņi sniedza velkoņu pakalpojumus Liepājas ostā.

SIA "Towmar" īpašumā uz BIMCO STANDART BAREBOAT CHARTER līguma pamata 2007.gadā un 2008.gadā bija 2 velkoņi - KAPITAN SHEBALKIN (jauda 3132 kW) un MEKHANIK FROLOV (jauda 3132 kW)9. Savukārt SIA "Ostas flote" īpašumā vai valdījumā 2007.gadā un 2008.gadā bija šādi velkoņi - MARSS -1 (jauda 5040 ZS - no 11.08.2008-10.09.2008 iznomāts SIA "PKL"), VENTSPILS (jauda 3550 ZS), TEODORS SPĀDE (jauda 2520 ZS), ARKTURS (jauda 2520 ZS), FOBOS (jauda 900 ZS), AMBER (jauda 5000 ZS), ALTAIR (jauda 2850 ZS, no 20.11.2007.-30.06.2008. tika iznomāts SIA "PKL"), H.KANTER (jauda 4400 ZS).

Venstpils brīvostā maksas tiek noteiktas saskaņā ar Ventspils brīvostas valdes 22.02.2008. lēmumu Nr. 3/11 apstiprinātajām "Ventspils brīvostas maksām". Par velkoņa izmantošanu pie tauvošanas darbiem neatkarīgi no to skaita maksa tiek iekasēta pēc likmes par operāciju: pietauvošana vai attauvošana - EUR 0,16 par katru 1 GT, pārtauvošana no vienas piestātnes uz otru - EUR 0,22 par GT, pārtauvošana vienas piestātnes robežās - EUR 0,14 par GT.

Saskaņā ar SIA "Towmar" 02.10.2009. vēstuli Nr.032-2009 SIA "Towmar" ir vairāki klienti, kuriem tiek piemērotas individuālas atlaižu sistēmas.

SIA "Ostas flote" un SIA "Towmar" apgrozījums un tirgus daļas velkoņu pakalpojumu tirgū Ventspils ostā kopš SIA "Towmar" darbības uzsākšanas par 2008.gadu skatāmas tabulā Nr.1.

1.tabula (*)

Mēnesis

SIA "Ostas flote" apgrozījums (Ls)

SIA "Ostas flote" tirgus daļa (%)

SIA "Towmar" apgrozījums (Ls)

SIA "Towmar" tirgus daļa (%)

maijs

jūnijs

jūlijs

augusts

septembris

oktobris

novembris

decembris

Ņemot vērā minēto, var secināt, ka kopš 2008.gada maija, kad darbību Ventspils ostā uzsāka SIA "Towmar", tā īsā laikā ieņēma vērā ņemamu tirgus daļu. Savukārt SIA "Ostas flote" tirgus daļām ir tendence svārstīties. Laika periodā no 2008.gada maija līdz 2008.gada decembrim SIA "Towmar" ir nodrošinājusi sev tirgu daļas pieaugumu līdz (*) (<40%), (2008.gada decembrī). Minētais norāda, ka SIA "Towmar" sevi pozicionēja kā spēcīgu tirgus dalībnieku, jo Ventspils brīvostā darbību uzsāka laikā, kad SIA "Ostas flote" faktiski vienīgā sniedza velkoņa pakalpojumus un salīdzinoši nelielā laika periodā nodrošināja sev vērā ņemamu tirgus daļu velkoņa pakalpojuma tirgū.

Konkurences padome secina, ka apvienošanās brīdī tirgus dalībnieki velkoņu pakalpojumu sniegšanas tirgū Ventspils brīvostā darbojas konkurences apstākļos.

 

6. Saskaņā ar Konkurences likuma 16.pantu Konkurences padome ar lēmumu aizliedz apvienošanos, kuras rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. Ja paziņotā tirgus dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta trešajā daļā minētās sekas, Konkurences padome pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos.

Konkurences padome 2007.gada 27.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.80, ar kuru aizliedza SIA "Ostas flote" un SIA "PKL" apvienošanos. Lēmumā tika konstatēts, ka velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgā un Ventspilī darbojās tikai apvienošanās dalībnieki, velkoņu pakalpojumu tirgū bija augstas ienākšanas barjeras, kas saistītas ar velkoņu flotes izveidošanu un SIA "PKL" piedāvātajām atlaidēm tās klientiem. Tādējādi apvienošanās nostiprinātu apvienotā tirgus dalībnieka dominējošo stāvokli Rīgas un Ventspils brīvostā.

Tāpēc arī šajā lietā Konkurences padomei par būtisku priekšnoteikumu, lai izlemtu atļaut vai aizliegt apvienošanos, bija fakti, vai konkrētajos tirgos ir ienākuši jauni tirgus dalībnieki un faktiski uzsākuši velkoņu pakalpojumu sniegšanu.

Līdz 2008.gada aprīlim SIA "PKL" atradās dominējošā stāvoklī Rīgas brīvostā velkoņa pakalpojuma tirgū. 2008.gada maijā Rīgas brīvostā ienākot jaunam tirgus dalībniekam - Rīgas brīvostas pārvaldei SIA "PKL" tirgus daļa samazinājās līdz (*)(<40%), 2008.gada novembrī un (*)(<30%), 2008.gada decembrī, tādējādi SIA "PKL" vairs neatrodas dominējošā stāvoklī Rīgas brīvostā. Arī pēc apvienošanās situācija Rīgas brīvostā velkoņu pakalpojuma tirgū nav būtiski mainījusies (skatīt šā lēmuma 5.1.punktu). Ņemot vērā SIA "PKL" straujo tirgus daļas samazinājumu un to ka Rīgas brīvostā velkoņu pakalpojumu tirgū kopš 01.10.2009. Rīgas brīvostas pārvaldes vietā ir ienācis jauns tirgus dalībnieks - SIA "Amberholdings Liepāja", ir secināms, ka apvienošanās rezultātā Rīgas brīvostā apvienošanās dalībniekiem nav nostiprinājies dominējošais stāvoklis. Konkurences padome secina, ka SIA "Ostas flote" un SIA "PKL" apvienošanās rezultātā netiks būtiski samazināta konkurence velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostā.

Savukārt SIA "Ostas flote" uz apvienošanās brīdi atradās dominējošā stāvoklī velkoņa pakalpojuma tirgū Ventspils brīv­ostā. Kopš 2008.gada maija Venstpils brīv­ostā darbību ir uzsācis velkoņu pakalpojumu sniedzējs - SIA "Towmar", kas turklāt īsā laika periodā ir spējusi nodrošināt sev ievērojamu tirgus daļu, Konkurences padome secina, ka SIA "Ostas flote" un SIA "PKL Flote" apvienošanās rezultātā netiks būtiski samazināta konkurence velkoņu pakalpojumu tirgū Ventspils brīvostā tirgū.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, otro daļu (redakcija, kas bija spēkā uz apvienošanās brīdi10) un 16.panta ceturto daļu, Konkurences padome

 

nolēma:

atļaut SIA "Ostas flote" un SIA "PKL Flote" apvienošanos 2008.gada 21.novembrī, SIA "Ostas flote" iegūstot izšķirošu ietekmi SIA "PKL Flote".

Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

_____________________

(*) Ierobežotas pieejamības informācija.

 1 Izmaiņas Uzņēmumu reģistrā.

 2 17.09.2009. Augstākās tiesas Civillietu departaments 17.09.2009. pieņēma spriedumu lietā Nr. PAC-389/2009. Spriedums ir pārsūdzams kasācijas kārtībā.

 3 2008.gada 22.novembrī ir saņemts pieteikums Uzņēmumu reģistrā un attiecīgi 2008.gada 24.novembrī Uzņēmumu reģistrs lemj par firmas, pamatkapitāla palielinājuma u.c. pieteikumiem.

 4 Konkurences likuma grozījumi, kas izdarīti ar 13.03.2008. likumu; publicēts 02.04.2008. "Latvijas Vēstnesī" Nr.51 (3835).

 5 "Latvijas Vēstnesis", 05.07.2007. Nr.107 (3683).

 6 "Latvijas Vēstnesis", 05.07.2007. Nr.107 (3683).

 7 PKL un Konkurences padomes 16.01.2009. Sarunu protokols lietā Nr.2249/08/05/25 "Par Konkurences likuma 13.panta ģenerālklauzulas un 13.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu Rīgas brīvostas pārvaldes darbībās".

 8 "Latvijas Vēstnesis", 03.04.2009., Nr. 53 (4039).

 9 SIA "Towmar" 02.10.2009. vēstule Nr. 032-2009.

 10 Konkurences likuma grozījumi, kas izdarīti ar 13.03.2008. likumu; publicēts 02.04.2008. "Latvijas Vēstnesī" Nr.51 (3835).

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tirgus dalībnieku apvienošanosLieta Nr. p/09/05/9 Par SIA "Ostas flote" un AS "PKL Flote" apvienošanos Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 37Pieņemts: 22.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
200033
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)