Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1222

Rīgā 2009.gada 22.oktobrī (prot. Nr.73 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā"

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 33.panta piekto un sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 201.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Autoostu reģistrē un pārreģistrē Satiksmes ministrija."

2. Svītrot 7. un 10.punktu.

3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Lai pārbaudītu autoostas reģistrācijas (pārreģistrācijas) iesniegumā norādītās ziņas un reģistrācijai pieteiktās autoostas atbilstību pasažieru pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī lai izvērtētu autoostas noteikto maksu par autoostas sniegtajiem pakalpojumiem pārvadātājam un risinātu citus ar autoostas darbību saistītus jautājumus, Satiksmes ministrija izveido komisiju. Komisijas sastāvā ir Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas, autotransporta kontroles dienesta un attiecīgās pašvaldības pārstāvji. Komisija ne retāk kā reizi divos gados pārbauda autoostas darbības atbilstību šo noteikumu un citu pasažieru pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un sastāda autoostas pārbaudes aktu (2.pielikums). Komisija ir tiesīga pieprasīt no autoostas visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu šajā punktā noteikto funkciju izpildi."

4. Svītrot 17. un 18.punktu.

5. Izteikt 20.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20. Satiksmes ministrija apliecību anulē, ja:".

6. Izteikt 20.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. komisija autoostas darbībā atkārtoti konstatē pasažieru pārvadājumu un autoostu darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus un komisijas noteiktajā termiņā šie pārkāpumi netiek novērsti."

7. Svītrot 21.punktu.

8. Izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Pirms lēmuma pieņemšanas par apliecības anulēšanu attiecīgo jautājumu izskata komisija. Uz komisijas sēdi uzaicina autoostas valdītāju.

23. Lēmums par apliecības anulēšanu stājas spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

9. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Autoostā nodrošina šādus obligātos pakalpojumus:

24.1. peronu izmantošanu un informācijas izvietošanu uz perona par autobusu atiešanas laikiem (peroni ir no kopējās ceļu satiksmes atdalītas autobusu apstāšanās vietas pasažieru ērtai un drošai iekāpšanai autobusā un izkāpšanai no autobusa);

24.2. informācijas sniegšanu par autobusu kustības sarakstiem, braukšanas biļešu un citu braukšanas dokumentu cenām, vietu skaitu un komforta līmeni autobusā, citiem autoostas sniegtajiem pakalpojumiem un to cenām, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību un citu ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saistītu informāciju. Minētajai informācijai jābūt viegli pieejamai un skaidri saprotamai autoostas apmeklētājiem. Informācija, kura ir pārvadātāja rīcībā, tiek sniegta pēc tās saņemšanas no attiecīgā pārvadātāja;

24.3. iespēju iegādāties braukšanas biļetes;

24.4. autoostā atrastās nozaudētās bagāžas reģistrēšanu un glabāšanas organizēšanu;

24.5. iespēju izmantot sanitāro mezglu, nodrošinot vietu bērnu pabarošanai un aprūpei;

24.6. autobusu stāvvietu pirms un pēc reisa, kā arī starp reisiem autoostas teritorijā, ja autoostas tehniskās iespējas to pieļauj."

10. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Pārvadātājs izmanto šo noteikumu 24.1. un 24.6.apakšpunktā minētos autoostas sniegtos pakalpojumus."

11. Svītrot 25.punktu.

12. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Par autoostas ieņēmumiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi:

33.1. ieņēmumi par autoostas pakalpojumu sniegšanu (piemēram, no autobusu iebraukšanas maksas autoostas teritorijā);

33.2. citi ieņēmumi, kas saistīti ar pasažieru apkalpošanu (piemēram, bagāžas pakalpojumi, maksas uzziņas, maksa par biļešu izplatīšanu)."

13. Izteikt 35.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1. tiešās izmaksas attiecina pret plānoto reisu skaitu, ko pieprasījuši pasūtītāji, kuri pārvadātājiem piešķīruši tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus;".

14. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Maksu par pārvadātājam sniegtajiem pakalpojumiem autoosta nākamajam gadam nosaka kā:

35.1 1. maksu par autobusa iebraukšanu autoostas teritorijā;

35.1 2. maksu par biļešu izplatīšanu (procentos no izplatīto biļešu ieņēmumiem), ja pārvadātājs šo pakalpojumu izmanto."

15. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Maksu par autobusa iebraukšanu autoostas teritorijā nosaka, izmantojot šādu formulu:

CK =

Ikop  +  P

 × AI

, kur

Nsēdv

Ck - maksa par autoostas pakalpojumu izmantošanu konkrētai autobusu kategorijai;

Ikop - ar autobusu iebraukšanu autoostas teritorijā saistītās izmaksas (izmaksas veido, piemēram, personāla un sociālās izmaksas, īpašuma uzturēšanas, ekspluatācijas un remonta izmaksas, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas tieši nepieciešamas, lai nodrošinātu autobusu iebraukšanu autoostas teritorijā, un nodokļi);

P - autoostas plānotā peļņa nākamajā gadā par šo noteikumu 35.1 1.apakš­punktā minēto pakalpojumu sniegšanu. Nosakot peļņu, ņem vērā autoostas sniegto pakalpojumu kvalitāti un papildus sniegtos pakalpojumus;

Nsēdv - plānotais pasažieru skaits gadā (plānoto reisu autobusu sēdvietu summa gadā) atbilstoši pasūtītāja iesniegtajām autobusu kategorijām reisu apkalpošanai;

AI - autobusa ietilpība (sēdvietu skaits)."

16. Papildināt noteikumus ar 36.1 un 36.2 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Maksu par biļešu izplatīšanu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Btirdz =

(Itirdz + Ptirdz)

, kur

Etirdz


Btirdz - maksa par biļešu izplatīšanu;

Itirdz - ar biļešu izplatīšanu saistītās izmaksas (izmaksas veido, piemēram, personāla un sociālās izmaksas, saimnieciskās darbības izmaksas, tai skaitā izmaksas, kas tieši saistītas ar biļešu izplatīšanu, pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu, un nodokļi);

Ptirdz - autoostas plānotā peļņa par šo noteikumu 35.1 2.apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu. Nosakot peļņu, ņem vērā autoostas sniegto pakalpojumu kvalitāti un papildus sniegtos pakalpojumus.

Etirdz - faktiskie biļešu ieņēmumi.

36.2 Šo noteikumu 36.1 punktā minēto maksu autoosta aprēķina, ņemot vērā ieņēmumus no faktiski pārdotajām biļetēm laikposmā, kas noteikts līgumā par autoostas pakalpojumu izmantošanu."

17. Papildināt IV nodaļu ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Maksu par autoostas sniegtajiem pakalpojumiem var pārskatīt reizi gadā. Autoostas valdītājs līdz 1.septembrim informē visas ieinteresētās personas, ja nākamajā gadā paredzēts mainīt maksu par autoostas sniegtajiem pakalpojumiem. Pasūtītājs katru gadu līdz 1.augustam sniedz autoostas valdītājam informāciju par nākamajā gadā plānoto reisu skaitu."

18. Izteikt 39.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.8. biļešu izplatīšanas kārtību, ja pārvadātājs šo pakalpojumu izmanto;".

19. Svītrot 47.punktu.

20. Papildināt noteikumus ar 49. un 50.punktu šādā redakcijā:

"49. Ja mainījusies informācija par autoostu, autoosta līdz 2010.gada 1.martam veic pārreģistrāciju, iesniedzot Satiksmes ministrijā šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus.

50. Šo noteikumu 35.1, 36., 36.1 un 37.punktā minēto prasību piemērošanu autoosta nodrošina ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim."

21. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.846

PIE-KN1222_PAGE_1.JPG (46335 bytes)

PIE-KN1222_PAGE_2.JPG (16491 bytes)

22. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.846

PIE-KN1222_PAGE_3.JPG (98279 bytes)

PIE-KN1222_PAGE_4.JPG (122542 bytes)

PIE-KN1222_PAGE_5.JPG (63309 bytes)

23. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.846

PIE-KN1222_PAGE_6.JPG (31666 bytes)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministra vietā - ekonomikas ministrs A.Kampars

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 4.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par autoostu reģistrācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1222Pieņemts: 22.10.2009.Stājas spēkā: 04.11.2009.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
200010
04.11.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)