Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.75

2009.gada 26.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Ģenerālprokuratūras pārstāve

-

R.Āboliņa

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.10.00

   

 

Ministru kabineta lieta

1.§

Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

TA-3641

______________________________________________________

(K.Gerhards, A.Lubāns, A.Salmiņš, A.Stucka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība"

TA-3645

______________________________________________________

(R.Timma, K.Gerhards, A.Salmiņš, I.Stepanova, U.Augulis, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Sociālās drošības tīkla īstenošanā iesaistītajām ministrijām izvērtēt Sociālās drošības tīkla īstenošanai paredzētā finansējuma pārdales iespējas, lai rastu papildu finanšu līdzekļus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanai, un, ja nepieciešams, sagatavot attiecīgus priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" otrajam lasījumam Saeimā.

 

 

3.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-3845

______________________________________________________

(D.Robežniece, E.Repše, D.Tauriņš, U.Augulis, U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai, ievērojot Kultūras ministrijas atzinumā minēto, precizēt likumprojekta anotāciju attiecībā uz intelektuālā īpašuma objektiem un, ja nepieciešams, veikt tehniskus precizējumus likumprojektā un līdz 2009.gada 27.oktobra plkst.10.00 iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

5. Finanšu ministrijai, lai novērstu dublēšanos ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja gada ienākumu deklarācijas datiem un vienkāršotu deklarēšanas procesu:

5.1. izvērtēt iespēju tehniski pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, radot iespēju par periodu, par kuru tiek deklarēti ienākumi, importēt datus no Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informatīvās sistēmas uz valsts amatpersonas deklarācijas daļu par amatpersonas gūtajiem ienākumiem tās aizpildīšanas brīdī;

5.2. kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izvērtēt nepieciešamību turpināt pieprasīt uzrādīt informāciju par valsts amatpersonas gūtajiem ienākumiem valsts amatpersonu deklarācijā, un par izvērtējumu rezultātiem iesniegt informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.

 

 

4.§

Likumprojekts "Publisko aģentūru likums"

TA-3776

______________________________________________________

(R.Osvalde, A.Stucka, E.Zalāns, B.Rozentāle, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

3. Kultūras ministrijai sagatavot un līdz 2010.gada 1.janvārim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus Muzeju likumā, precizējot valsts muzeju juridisko statusu.

 

 

5.§

Likumprojekts "Par valsts budžetu 2010.gadam" un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara
2010.-2012.gadam projekts

TA-3923

______________________________________________________

(B.Bāne, K.Gerhards, A.Kampars, E.Repše, S.Bajāre, E.Zalāns, R.Vējonis, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2010.gadam", tā paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2010.-2012.gadam. Noteikt, ka fiskālās konsolidācijas pasākumu apjoms ir 500 milj.latu un, ja paredzētie pasākumi pārsniedz šo summu, pārsniegtā summa novirzāma papildu prioritāriem pasākumiem.

2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, 9.pantā paredzot garantijas 35 milj.latu apmērā. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam", tā paskaidrojumu un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2010.-2012.gadam iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus.

3. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2010.gadam" (budžeta likumu projektu paketi), paskaidrojumus un vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvaru 2010.-2012.gadam iesniegt Saeimai Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

5. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" 2010.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiropas Savienības līdzfinansējuma nodrošināšanai ne vairāk kā 22,6 milj. latu apmērā darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.1.1.aktivitātes "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana" un 3.3.1.1.aktivitātes "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi" projektu turpmākai īstenošanai.

6. Noteikt, ka Eiropas Komisijas veiktās atmaksas par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.1.1.aktivitātes "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana" projektu un 3.3.1.1.aktivitātes "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi" projektu ietvaros pēc 2009.gada 31.augusta veiktajiem izdevumiem tiek novirzītas:

6.1. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" Valsts kasē ņemtā aizņēmuma minēto aktivitāšu projektu īstenošanas atmaksai;

6.2. darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.1.1.aktivitātes "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana" projektu un 3.3.1.1.aktivitātes "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi" projektu turpmākai īstenošanai.

7. Noteikt, ka Eiropas Komisijas veiktās atmaksas par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.1.1.aktivitātes "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana" projektu un 3.3.1.1.aktivitātes "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi" projektu ietvaros līdz 2009.gada 31.augustam veiktajiem izdevumiem tiek novirzītas valsts budžeta ieņēmumos.

8. Satiksmes ministrijai finansējumu likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam" plānot kā ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus projektu īstenošanai un aizņēmuma atmaksai.

9. Procentu maksājumus par Valsts kasē ņemto aizņēmumu Satiksmes ministrijai plānot budžeta programmai 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" piešķirto līdzekļu ietvaros.

10. Pēc tam, kad Finanšu ministrija vienosies ar starptautiskajiem aizdevējiem par maksimāli pieļaujamo aizdevumu pieauguma apmēru 2010.-2011.gadā, Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai vienoties par iespējamo aizdevumu apmēru valsts kapitālsabiedrībām un ostu pārvaldēm Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

11. Satiksmes ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 5.-10.punktā noteikto, sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību un likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam" to izskatīšanai Ministru kabinetā un iesniegšanai Saeimā likumprojektu otrajā lasījumā.

12. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas 2010.gada valsts budžetā paredzēt līdzekļus 2,13 milj.latu apmērā, lai kompensētu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas pasts" zaudējumus par preses izdevumu piegādi lauku rajonos.

13. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kuru budžetos ir paredzēts finansējums Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības tehniskās palīdzības projektiem, izvērtēt iespēju samazināt izdevumus atlīdzībai un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem likumprojektā "Par valsts budžetu 2010.gadam" tā izskatīšanai Saeimā likumprojekta otrajā lasījumā.

14. Valsts kancelejai izstrādāt, noformēt un sagatavot parakstīšanai tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra rīkojumā Nr.635 "Par 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas grafiku", atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam precizējot termiņu valsts budžeta likumprojekta iesniegšanai Saeimā.

 

 

6.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju"

TA-3912, SAN-4067-IP

______________________________________________________

(E.Repše, M.Segliņš, R.Vējonis, B.Fromane, E.Zalāns, Dz.Jakāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pirmā vietniece N.Jezdakova ir informēta par jautājuma izskatīšanu, bet darba pienākumu dēļ viņai nav bijis iespējams ierasties uz Ministru kabineta sēdi.

3. Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs M.Segliņš un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns aicina finanšu ministru E.Repši iekļaut atstādinātā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora Dz.Jakāna disciplinārlietas izmeklēšanas komisijas sastāvā arī Tieslietu ministrijas pārstāvi.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram E.Zalānam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un pieņemt zināšanai, ka viņš atturas no lēmuma pieņemšanas par rīkojuma projektu.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.55

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

 

E.Repše

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

E.Dreimane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 75Pieņemts: 26.10.2009.
199965
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)