Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.73

2008.gada 13.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

-

S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

-

O.Kastēns

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.11.00

   

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi""

TA-2609

______________________________________________________

(V.Veldre, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.575 "Valsts aģentūras "Tēvijas sargs" nolikums""

TA-2644

______________________________________________________

(V.Veldre, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā kārtojams konsulārais reģistrs, reģistrā iekļaujamajām ziņām un to izmantošanu"

TA-2400

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par šķēršļiem brīvai preču apritei iekšējā tirgū"

TA-2515

______________________________________________________

(N.Broks, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumā Nr.237 "Par Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes sastāvu""

TA-2735

______________________________________________________

(N.Broks, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2638

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2008.gada 20.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums", paredzot Valsts policijas koledžai tiesības iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim.

 

 

 

 

7.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma
ielā 22A, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-2603

______________________________________________________

(M.Segliņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Dzērbenes
ielā 14, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"

TA-2701

______________________________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-2724

______________________________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""

TA-2773

______________________________________________________

(I.Purne, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-2776

______________________________________________________

(I.Purne, A.Matīss, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Par Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 61.§ ) "Noteikumu projekts "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2173

______________________________________________________

(A.Šlesers, I.Godmanis)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 61.§) "Noteikumu projekts "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"" 5.punktu, Satiksmes ministrijai līdz 2009.gada 1.jūlijam precizēt likuma "Par autoceļiem" 8.pantā doto deleģējumu un izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu, paredzot kārtību un termiņus, kādā izdarāmas izmaiņas pašvaldību autoceļu reģistrā.

 

 

13.§

Likumprojekts "Krustkalnu dabas rezervāta likums"

TA-2502

______________________________________________________

(R.Vējonis, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

 

 

14.§

Noteikumu projekts "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība"

TA-2056

______________________________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

15.§

Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte""

TA-2376

______________________________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

16.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas""

TA-2549

______________________________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17.§

(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība valsts un Eiropas Savienības atbalstu Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai"

TA-2061

______________________________________________________

(M.Roze, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-3032

______________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.526 "Noteikumi par Naturalizācijas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2659

______________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""

TA-2666

______________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Ministru kabineta komitejā atbalstītie tiesību aktu projekti

21.§

Rīkojuma projekts "Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu"

TA-655

______________________________________________________

(G.Bērziņš, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kadaga 15, Kadaga, Ādažu novads, Rīgas rajons, nodošanu privatizācijai"

TA-2902

______________________________________________________

(N.Broks, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rencēnu ielā 36"

TA-2874

______________________________________________________

(V.Veldre, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rīgā, Anglikāņu ielā 5"

TA-2864

______________________________________________________

(H.Demakova, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-1264

______________________________________________________

(T.Koķe, A.Skrastiņš, K.Vāgnere, I.Stepanova, N.Broks, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumam un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministre.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

26.§

Rīkojuma projekts "Par E.Rinkēviča atbrīvošanu no Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amata"
TA-3104

 

______________________________________________________

(V.Veldre, I.Godmanis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Likumprojekts "Grozījums Noguldījumu garantiju likumā"
TA-3083

______________________________________________________

(H.Demakova, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju tehniski precizēt likumprojektu, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.25

Ministru prezidents

 

I.Godmanis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokols Numurs: 73Pieņemts: 22.10.2009.
199615
2540
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"